Se ha denunciado esta presentación.

Perífrasis verbals

0

Compartir

Próximo SlideShare
Perífrasis verbals
Perífrasis verbals
Cargando en…3
×
1 de 14
1 de 14

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Perífrasis verbals

 1. 1. Perífrasis verbals  D'obligació o recomanació  De probabilitat o suposició  D'imminència o futur immediat  Altres perífrasis
 2. 2. Perífrasis verbals  Unió de dos verbs, enllaçats alguns cops per mitjà d’una preposició, que formen un únic nucli verbal.  1r verb: auxiliar, es conjuga.  2n verb: principal, aporta significat, forma no personal.  Deuen ser les 15h.  Has d’anar a cal metge  Les perífrasis poden ser  aspectuals o modals, si es té en compte el valor del verb auxiliar.  d’infinitiu, gerundi o participi, si es té en compte la forma del verb principal.
 3. 3. Perífrasis d’obligació i necessitat o recomanació Personal Impersonal Obligació Necessitat Recomanació Haver de+infinitiu* Hem d’estar allí a les 9h. Haver-se de+infinitiu S’ha de ser més prompte. Caldre que+oració en subjuntiu** Cal que digueu alguna cosa ja. Caldre+infinitiu*** Cal dir alguna cosa ja. Ser necessari/menester que+ subjuntiu És necessari que contrasteu la informació. Ser necessari/menester+inf. És necessari anar a la vaga Encara que no són perífrasis, també poden expressar obligació: IMPERATIU: respecteu les plantes. IMPERSONAL: s’agafen les xulles i es frigen. *1a sg. pres. indi. (sols en perífrasis) pot dir-se he/haig. ** preferent per expressar obligatorietat amb sentit no estricte, de necessitat i recomanació. *** se sol utilitzar en frases negatives, condicionals i interrogatives
 4. 4. Errors quan s’expressa obligació, necessitat o recomanació *TENIR QUE + INFINITIU *Tinc que afanyar-me. *SER PRECÍS QUE + OR. EN SUBJUNTIU *És precís que vingues demà. *HAVER-HI QUE + INFINITIU *Hi ha que arribar abans de les set.
 5. 5. Perífrasis de probabilitat i suposició  DEURE + INFINITIU conjugat en pres., imperf., passat simple o perfet d’indi.  Deuen ser les teues amigues, no?  Devien ser molt interessant.  Deguéreu passar molt por.  Han degut anar-se’n abans.  És equivalent a un verb acompanyat d’un adverbi de dubte com probablement, segurament, potser, tal volta, tal vegada, etc.
 6. 6. Altres construccions per expressar probabilitat i suposició  PODER SER QUE + SUBJUNTIU  Pot ser que no en vulguen.  POTSER + INDICATIU (habitualment futur)  Potser anirem de viatge juntes.  TAL VEGADA/VOLTA + INDICATIU  Tal volta modificaran la llei de salut sexual.  POSSIBLEMENT + INDICATIU  Possiblement convocaran una vaga general.  PROBABLEMENT + INDICATIU  Probablement privatitzaran el sistema sanitari.  SEGURAMENT + SER (en indicatiu)  Segurament seran ells els que ho decidiran.  SER PROBABLE QUE + SUBJUNTIU  És probable que no puguen vindre.  SER FÀCIL QUE + SUBJUNTIU  És fàcil que ja hagen llegit aquell article.
 7. 7. Errors que cal evitar quan s’expressa probabilitat  Usos del futur i el condicional. *seran les cinc> deuen ser les cinc *seria ella qui va telefonar> degué ser ella qui va telefonar  La preposició “de” entre el verb auxiliar i l’infinitiu. *Deuen de venir totes> Deuen venir totes.  L’ús d’igual com a adverbi de possibilitat. *No sé qui farà això, igual et toca a tu> No sé qui farà això, potser et toca a tu.
 8. 8. Perífrasis d’imminència o futur immediat  ESTAR A PUNT DE + INFINITIU  És l’hora, estan a punt d’arribar.  ESTAR PER + INFINITIU  Ja estaven per anar-se’n. Indica que una acció està pendent de fer-se:  El treball està per acabar. Però, és incorrecte si expressa un estímul o la intenció de fer una cosa:  * Estava a punt de contar-li-ho tot > estava per contar-li- ho tot.  COMENÇAR A + INFINITIU  Quan arribàreu començava a ploure
 9. 9. Altres construccions ANAR A + INF. - manté la idea de desplaçament: Fa fred, vaig a tancar la finestra. - indica disposició a fer alguna cosa en el passat: Anava a gitar-me quan va arribar. ÉS INCORRECTE - Emprar anar a+inf. per expressar poder+inf/futur ni en comptes d'un condicional que expressa intenció en el passat o futur en el passat: Enguany no podíem deixar de felicitar-te (*no anàvem a deixar de felicitar-te) No sé com ho faré... (* No sé com vaig a fer-ho...) Se n'anà sense saber què passaria (*què anava a passar) - L'expressió *anem a vore> Vegem
 10. 10. Altres construccions VINDRE A + INF. - manté la idea de desplaçament: Vindré a visitar-te demà. ÉS INCORRECTE l’ús d’aquesta perífrasi en sentit d’aproximació: * Vindran a ser les 16h> deuen ser les 16h
 11. 11. Altres construccions Perífrasis duratives o continuatives: ANAR + GERUNDI - indica progressió de l’acció expressada pel verb: Van apujant els preus cada any. Mentre netejava, anava cantant. ESTAR + GERUNDI - expressa continuïtat, reiteració o acció duradora: Estiguérem parlant tota la nit. ÉS INCORRECTE L’ÚS DE VINDRE + GERUNDI/PARTICIPI *Els arguments es van repetint cada any> ...es repeteixen...
 12. 12. Altres construccions Perífrasi de possibilitat PODER + INFINITIU Ara no et podem atendre. Perífrasi d'intencionalitat VOLER + INFINITIU Encara no volen tornar. Perífrasi de reiteració TORNAR A + INFINITIU Si no ho acabem hui, tornarem a fer-ho demà.
 13. 13. Altres construccions Perífrasis incoatives: ARRENCAR A + INFINITIU Es va esglaiar i arrencà a córrer. POSAR-SE + INFINITIU En sentir la notícia es posà a riure d'alegria. Perífrasi ponderativa ARRIBAR A + INFINITIU Esta xica és ben llesta, arribarà a ser una bona escriptora. Perífrasi d'anterioritat ACABAR DE+ INFINITIU El secretari acaba d'anar-se'n.
 14. 14. Altres construccions Perífrasis de conseqüència: QUEDAR + PARTICIPI Quedaren callats davant la bellesa del quadre. RESTAR + PARTICIPI El problema estarà resolt si li dediquem una estoneta. Perífrasi resolutiva TINDRE + PARTICIPI Encara no tenen decidit quin serà el relat guanyador.

×