Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Perífrasis verbals

Teoria JQCV

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Perífrasis verbals

 1. 1. Perífrasis verbals  D'obligació o recomanació  De probabilitat o suposició  D'imminència o futur immediat  Altres perífrasis
 2. 2. Perífrasis verbals  Unió de dos verbs, enllaçats alguns cops per mitjà d’una preposició, que formen un únic nucli verbal.  1r verb: auxiliar, es conjuga.  2n verb: principal, aporta significat, forma no personal.  Deuen ser les 15h.  Has d’anar a cal metge  Les perífrasis poden ser  aspectuals o modals, si es té en compte el valor del verb auxiliar.  d’infinitiu, gerundi o participi, si es té en compte la forma del verb principal.
 3. 3. Perífrasis d’obligació i necessitat o recomanació Personal Impersonal Obligació Necessitat Recomanació Haver de+infinitiu* Hem d’estar allí a les 9h. Haver-se de+infinitiu S’ha de ser més prompte. Caldre que+oració en subjuntiu** Cal que digueu alguna cosa ja. Caldre+infinitiu*** Cal dir alguna cosa ja. Ser necessari/menester que+ subjuntiu És necessari que contrasteu la informació. Ser necessari/menester+inf. És necessari anar a la vaga Encara que no són perífrasis, també poden expressar obligació: IMPERATIU: respecteu les plantes. IMPERSONAL: s’agafen les xulles i es frigen. *1a sg. pres. indi. (sols en perífrasis) pot dir-se he/haig. ** preferent per expressar obligatorietat amb sentit no estricte, de necessitat i recomanació. *** se sol utilitzar en frases negatives, condicionals i interrogatives
 4. 4. Errors quan s’expressa obligació, necessitat o recomanació *TENIR QUE + INFINITIU *Tinc que afanyar-me. *SER PRECÍS QUE + OR. EN SUBJUNTIU *És precís que vingues demà. *HAVER-HI QUE + INFINITIU *Hi ha que arribar abans de les set.
 5. 5. Perífrasis de probabilitat i suposició  DEURE + INFINITIU conjugat en pres., imperf., passat simple o perfet d’indi.  Deuen ser les teues amigues, no?  Devien ser molt interessant.  Deguéreu passar molt por.  Han degut anar-se’n abans.  És equivalent a un verb acompanyat d’un adverbi de dubte com probablement, segurament, potser, tal volta, tal vegada, etc.
 6. 6. Altres construccions per expressar probabilitat i suposició  PODER SER QUE + SUBJUNTIU  Pot ser que no en vulguen.  POTSER + INDICATIU (habitualment futur)  Potser anirem de viatge juntes.  TAL VEGADA/VOLTA + INDICATIU  Tal volta modificaran la llei de salut sexual.  POSSIBLEMENT + INDICATIU  Possiblement convocaran una vaga general.  PROBABLEMENT + INDICATIU  Probablement privatitzaran el sistema sanitari.  SEGURAMENT + SER (en indicatiu)  Segurament seran ells els que ho decidiran.  SER PROBABLE QUE + SUBJUNTIU  És probable que no puguen vindre.  SER FÀCIL QUE + SUBJUNTIU  És fàcil que ja hagen llegit aquell article.
 7. 7. Errors que cal evitar quan s’expressa probabilitat  Usos del futur i el condicional. *seran les cinc> deuen ser les cinc *seria ella qui va telefonar> degué ser ella qui va telefonar  La preposició “de” entre el verb auxiliar i l’infinitiu. *Deuen de venir totes> Deuen venir totes.  L’ús d’igual com a adverbi de possibilitat. *No sé qui farà això, igual et toca a tu> No sé qui farà això, potser et toca a tu.
 8. 8. Perífrasis d’imminència o futur immediat  ESTAR A PUNT DE + INFINITIU  És l’hora, estan a punt d’arribar.  ESTAR PER + INFINITIU  Ja estaven per anar-se’n. Indica que una acció està pendent de fer-se:  El treball està per acabar. Però, és incorrecte si expressa un estímul o la intenció de fer una cosa:  * Estava a punt de contar-li-ho tot > estava per contar-li- ho tot.  COMENÇAR A + INFINITIU  Quan arribàreu començava a ploure
 9. 9. Altres construccions ANAR A + INF. - manté la idea de desplaçament: Fa fred, vaig a tancar la finestra. - indica disposició a fer alguna cosa en el passat: Anava a gitar-me quan va arribar. ÉS INCORRECTE - Emprar anar a+inf. per expressar poder+inf/futur ni en comptes d'un condicional que expressa intenció en el passat o futur en el passat: Enguany no podíem deixar de felicitar-te (*no anàvem a deixar de felicitar-te) No sé com ho faré... (* No sé com vaig a fer-ho...) Se n'anà sense saber què passaria (*què anava a passar) - L'expressió *anem a vore> Vegem
 10. 10. Altres construccions VINDRE A + INF. - manté la idea de desplaçament: Vindré a visitar-te demà. ÉS INCORRECTE l’ús d’aquesta perífrasi en sentit d’aproximació: * Vindran a ser les 16h> deuen ser les 16h
 11. 11. Altres construccions Perífrasis duratives o continuatives: ANAR + GERUNDI - indica progressió de l’acció expressada pel verb: Van apujant els preus cada any. Mentre netejava, anava cantant. ESTAR + GERUNDI - expressa continuïtat, reiteració o acció duradora: Estiguérem parlant tota la nit. ÉS INCORRECTE L’ÚS DE VINDRE + GERUNDI/PARTICIPI *Els arguments es van repetint cada any> ...es repeteixen...
 12. 12. Altres construccions Perífrasi de possibilitat PODER + INFINITIU Ara no et podem atendre. Perífrasi d'intencionalitat VOLER + INFINITIU Encara no volen tornar. Perífrasi de reiteració TORNAR A + INFINITIU Si no ho acabem hui, tornarem a fer-ho demà.
 13. 13. Altres construccions Perífrasis incoatives: ARRENCAR A + INFINITIU Es va esglaiar i arrencà a córrer. POSAR-SE + INFINITIU En sentir la notícia es posà a riure d'alegria. Perífrasi ponderativa ARRIBAR A + INFINITIU Esta xica és ben llesta, arribarà a ser una bona escriptora. Perífrasi d'anterioritat ACABAR DE+ INFINITIU El secretari acaba d'anar-se'n.
 14. 14. Altres construccions Perífrasis de conseqüència: QUEDAR + PARTICIPI Quedaren callats davant la bellesa del quadre. RESTAR + PARTICIPI El problema estarà resolt si li dediquem una estoneta. Perífrasi resolutiva TINDRE + PARTICIPI Encara no tenen decidit quin serà el relat guanyador.

×