Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
EL VERB
 Forma i aspectes generals:
 La flexió verbal
 La conjugació
 Paradigma dels verbs regulars
 Alteracions:
 C...
Forma i aspectes generals: la flexió
verbal
 Indica estats d’ànim, sentiments, processos,
esdeveniments, moviments, accio...
Forma i aspectes generals: la flexió
verbal
Mo
de
Indicatiu Acció real i segura.
Frases afirmatives, negatives,
interrogat...
Forma i aspectes generals: la
conjugació
 La conjugació és el conjunt de totes les formes
del verb.
 Segons si s'altera ...
Paradigma dels verbs regulars
Forma i aspectes generals: alteracions
 Atenció als canvis ortogràfics ç/c,
j/q, c/qu, g/gu en la 1a conj. i
altres:
 Co...
Forma i aspectes generals: la
velarització
 Verbs velaritzats: verbs de la 2a conj. que
afegeixen al lexema un so velar r...
Forma i aspectes generals: la
conjugació
 Els dos models de la 3a conj.
PURS INCOATIUS
Lex.+ morf. Lex. + increment + mor...
Classificació dels verbs segons la
relació amb els complements
 Copulatius/atributius i predicatius
 Subj. + atribut: se...
Classificació dels verbs segons la
relació amb els complements
 Recíprocs
 L'acció es fa i es rep alhora
Elles s'estimen...
Verbs transitius
Afectar: La pobresa afecta més gent cada any.
Acabar: Quan acabaràs aquella obra? *Quan acabaràs amb aque...
Verbs intransitius
Avortar: L'exèrcit va fer avortar el colp d'Estat. *L'exèrcit avortà el colp d'Estat.
Apel·lar: Apel·la...
Verbs pronominals
 El pronom ha perdut el caràcter de substitució
pronominal però, es manté en la conjugació.
Anar-se'n: ...
Verbs no pronominals
Albergar: El representant albergà en un hotel luxós. *El representant s'albergà en un hotel
luxós.
An...
Verbs no pronominals
Passar (transcórrer el temps, ocupar el temsp en alguna activitat, cessar o
dissipar alguna cosa, tra...
Verbs amb ús pronominal o no
 Ús pronominal:
 S'ha aclarit el dia
 S'ho va callar tot
 Coneix-te a tu mateix
 Es desp...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Verb classificació

Teoria JQCV C1 i C2

 • Sé el primero en comentar

Verb classificació

 1. 1. EL VERB  Forma i aspectes generals:  La flexió verbal  La conjugació  Paradigma dels verbs regulars  Alteracions:  Canvis ortogràfics (1a conj.)  Velarització (2a conj.)  Verbs incoatius i purs (3a conj.)  Classificació dels verbs segons els complements:  Copulatius/atributius i predicatius  De règim o preposicionals  Complement introduït per preposició  Reflexius  Recíprocs  Transitius i intransitius  Pronominals i no pronominals
 2. 2. Forma i aspectes generals: la flexió verbal  Indica estats d’ànim, sentiments, processos, esdeveniments, moviments, accions o existència d’éssers animats o inanimats.  Fa de nexe entre el subjecte i el predicat nominal; també pot construir una oració per si mateix.  És el nucli de sintagma verbal en tant que expressa l'acció que fa o rep el subjecte.  Té flexió de persona i nombre, temps, aspecte, mode i veu. Les marques de flexió s’observen el morfema verbal. Cant-àvem lexema + morfema: persona (1ª) signif. sem.+info gram. nombre (pl.) temps (imperfet) mode (indicatiu)
 3. 3. Forma i aspectes generals: la flexió verbal Mo de Indicatiu Acció real i segura. Frases afirmatives, negatives, interrogatives. El rescat no millorarà la situació de crisi Subjuntiu Probabilitat, desig, dubte, hipòtesi o actitud subjectiva. També prohibicions. Tant de bo jutjaren els responsables de la crisi Imperatiu Ordres i instruccions Salveu les persones, no els bancs! Condicional Condicions i suposicions Seria més just si canviara el model econòmic P i N 1a, 2a, 3a Singular (imperatiu no té 1a sg.) Treballe, treballes, treballa 1a, 2a, 3a Plural Treballem, treballeu, treballen As pe ct e Perfectiu Acció acabada (passat simple o perifràstic+temps compostos) La reforma laboral no ha millorat el mercat de treball Imperfectiu Acció inacabada (temps simples) Abans teníem més drets socials Te m ps Present (simultaneïtat) Pense, opines, analitza Passat (anterioritat) Va manifestar, haguera sabut Futur (posterioritat) Farem
 4. 4. Forma i aspectes generals: la conjugació  La conjugació és el conjunt de totes les formes del verb.  Segons si s'altera o no el lexema o el morfema en la conjugació, un verb pot ser regular o irregular.  La coneixem separant el morfema d’infinitiu: Conjugació 1a 2a 3a Morfemes d'infinitiu -ar -er -re -r -ir Exemples Ball-ar Parl-ar Tém-er Sab-er Bat-re Perd-re Di-r Du-r Fe-r PURA INCOATIVA Sent-ir Dorm-ir Pat-ir Serv-ir
 5. 5. Paradigma dels verbs regulars
 6. 6. Forma i aspectes generals: alteracions  Atenció als canvis ortogràfics ç/c, j/q, c/qu, g/gu en la 1a conj. i altres:  Començar-comences  Menjar-menges  Trencar-trenques  Navegar-navegues...
 7. 7. Forma i aspectes generals: la velarització  Verbs velaritzats: verbs de la 2a conj. que afegeixen al lexema un so velar representat per les grafies c/qu o g/gu en alguns temps:  Present d’indicatiu (1a sg.): aprenc, moc, molc...  Present de subjuntiu: aprenga, moga, molga...  Imperfet de subjuntiu: aprenguera, moguera, molguera...  Passat simple: coneguí, moguí, molguí, meresquí  Imperatiu: aprenguen, creguem, cresquen...  Participi: begut, creguda, paregudes, crescudes...  Hi ha verbs d’altres conjugacions que es comporten igual: estar, córrer, dir, dur, haver, vindre, tindre, obrir, omplir...
 8. 8. Forma i aspectes generals: la conjugació  Els dos models de la 3a conj. PURS INCOATIUS Lex.+ morf. Lex. + increment + morf. [-isc-/-isqu-, -(e)ix-] Model: dormir jo dorm+Ø tu dorm+s ella/ell dorm+Ø nosaltres dorm+im vosaltres dorm+iu elles/ells dorm+en Model: servir jo serv+isc tu serv+eix+es ella/ell serv+eix nosaltres serv+im vosaltres serv+iu elles/ells serv+eixen Altres: bullir, collir (i derivats), consentir, cosir, cruixir, fugir, morir, obrir, omplir, sentir, tossir... Altres: afegir, ajupir-se, assumir, consumir, oir, presumir, resumir, repercutir, vestir... Accepten ambdues conjugacions: afegir, escopir, engolir, fregir, llegir, mentir, tenyir, renyir, vestir... Particularitats: els verbs acudir i lluir canvien de significat segons el model seguit: Acudir (pur) significa vindre una idea al cap. Lluir (pur) significa emetre llum, ser lluminós. (incoatiu) significa anar o vindre a un lloc. (incoatiu) significa tindre aspecte resplendent.
 9. 9. Classificació dels verbs segons la relació amb els complements  Copulatius/atributius i predicatius  Subj. + atribut: ser, estar, semblar, paréixer Ella sembla intel·ligent  Subj. + predicat Ella anirà a l'assemblea  De règim o preposicionals  Complement introduït per preposició Sempre es riuen de tu (burlar-se), pensa en això!  Reflexius  L'acció recau sobre el subj. Ja t'has dutxat? (dutxar-se)
 10. 10. Classificació dels verbs segons la relació amb els complements  Recíprocs  L'acció es fa i es rep alhora Elles s'estimen molt Ells no paren d'insultar-se  Transitius i intransitius  Porten CD: Avisa les teues amigues  No porten CD: Telefona al teu germà  Pronominals i no pronominals  Amb pron feble sense funció sintàctica Es desdejuna cada matí a les 7:30h  Sense pron feble Calleu, que vull saber què diu!
 11. 11. Verbs transitius Afectar: La pobresa afecta més gent cada any. Acabar: Quan acabaràs aquella obra? *Quan acabaràs amb aquella obra? Apassionar: La lectura l'apassiona, la música, no. *La lectura li apassiona Apropiar-se: Es van apropiar tot el patrimoni dels seus pares. *Es van apropiar de tot... Carregar: Sempre carrega totes les conseqüències. *Sempre carrega amb totes... Complir: Cal complir els deures. *Cal complir amb els deures. Continuar: Hem de continuar el nostre treball. *Hem de continuar amb el nostre treball. Córrer: La notícia ha corregut tot el poble com la pólvora. *La notícia ha corregut per tot... Dimitir: Ha dimitit el càrrec de secretari. *Ha dimitit del càrrec de secretari. Donar: Heu de donar menjar al qui té fam. *Heu de donar de menjar al qui té fam. Encertar: L'alumne va encertar la solució. *L'alumne va encertar amb la solució. Entrenar: Guardiola entrenava el Barça. *Cruyff entrenava en el Barça. Faltar: Falta acabar el tema 69. *Falta per acabar el tema 69. Obsequiar (obsequiem persones –CD-, no els objectes que es regalen):L'he obsequiat amb un llibre antic. *L'he obsequiat un llibre antic. Parlar: Parla l'anglés molt fluidament. *Parla en anglés molt fluidament. Quedar-se: Quede's el canvi. * Quede's amb el canvi. Somiar: De petit somiava ser model. *De petit somiava a ser model. Soprendre: Va sorprendre les seues amigues amb aquella notícia. Tirar i estirar: El cavall tira el carro amb força. *El cavall tira del carro amb força.
 12. 12. Verbs intransitius Avortar: L'exèrcit va fer avortar el colp d'Estat. *L'exèrcit avortà el colp d'Estat. Apel·lar: Apel·laren contra la resolució. *Apel·laren la resolució. Callar: Les bombes no faran callar el poble. *Les bombes no callaran el poble. Cessar: El president ha fet que el ministre de l'Interior cesse en el seu càrrec. *El president ha cessat el ministre de l'Interior. Córrer: Diumenge que ve correrem en la marató. *Diumenge que ve correrem la marató. Dimitir: El conseller ha fet dimitir el subsecretari. *El conseller ha dimitit el subsecretari. Esmorzar, dinar, berenar i sopar: Per a dinar hem menjat olleta de carn. He sopat amb una cuixa de pollastre al forn. *Hem dinat olleta de carn. *He sopat una cuixa de pollatre al forn. Informar (quan significa 'fer un informe'):El ministre ha emés (ha fet, ha elaborat) un informe per a tot el gabinet. *El ministre ha informat tot el gabinet. Legislar: Estan legislant sobre el dret a l’avortament. * Estan legislant el dret... Recórrer (quan significa 'interposar un recurs'): Ha recorregut contra la sentència. *Ha recorregut la sentència. Telefonar: Telefona-li, és el seu aniversari. *Telefona’l...
 13. 13. Verbs pronominals  El pronom ha perdut el caràcter de substitució pronominal però, es manté en la conjugació. Anar-se'n: No me n'aniré sense aconseguir-ho! Aprimar-se, engreixar-se: Enguany has aconseguit aprimar-te moltíssim. *Enguany has aconseguit aprimar moltíssim. Assentar-se (caure bé, algun aliment): No se m’ha assentat bé el sopar.* No m’ha sentat bé el sopar. Desdejunar-se, menjar-se, beure’s: Avui no t'has desdejunat res? *Avui no has desdejunat res? Entrenar-se: Els futbolistes han d'entrenar-se tots els dies. *Els futbolistes han d'entrenar tots els dies. Penedir-se: No es va penedir mai del que havia fet. Pensar-se (quan significa 'creure'): Què et penses que volia dir-nos el teu oncle? *Què penses que volia dir-nos el teu oncle?
 14. 14. Verbs no pronominals Albergar: El representant albergà en un hotel luxós. *El representant s'albergà en un hotel luxós. Anar: Ha anat de passeig. *S'ha anat de passeig. Baixar: Baixaren del tren en marxa. *Es baixaren del tren en marxa. Callar: Calla! *Calla't! Caure:Caigué del cavall perquè estava marejat. *Es caigué del cavall perquè estava marejat. Conéixer: Coneix el país com si hi haguera nascut. *Es coneix el país com si hi haguera nascut. Coure: La paella ha cuit massa. *La paella s'ha cuit massa. Demanar: Si vols el disc, demana'l. *Si vols el disc, demana-te'l. Estar (en el sentit de 'romandre en un estat determinat‘): Has d'estar quiet! *Has d'estar-te quiet! Fer (quan significa 'simular‘): No faces el saberut, que ja et coneixem. *No et faces el saberut, que ja et coneixem. Fumar: Fuma sis paquets diaris de tabac negre. *Es fuma sis paquets diaris de tabac negre. Marxar: Va marxar sense acomiadar-se. *Es va marxar sense acomiadar-se. Olorar: Jo olore que ací algú amaga alguna cosa. *Jo m'olore que ací algú amaga alguna cosa. Omplir: Tothom omple les butxaques. *Tothom s'omple les butxaques.
 15. 15. Verbs no pronominals Passar (transcórrer el temps, ocupar el temsp en alguna activitat, cessar o dissipar alguna cosa, transportar-se a un lloc, passar de la ratlla): Una setmana passa volant. Passaré per ta casa més tard. *Una setmana es passa volant. *Em passaré per ta casa més tard. Pujar: Vaig pujar a l'arbre. Prendre (en el sentit de 'consumir‘): Els meus amics sempre prenen te. *Els meus amics sempre es prenen te. Quedar (quan significa 'tornar-se, esdevenir‘):Ha quedat geperut a causa de l'edat. *S'ha quedat geperut a causa de l'edat. Riure (quan no significa ‘burlar-se’): La meua cosina sempre està rient. *La meua cosina sempre està rient-se. Saber: El meu germà no sap la lliçó d'història. *El meu germà no se sap la lliçó... Saltar (=ometre): Has saltat una pàgina. *T’has saltat una pàgina. Seure (però, asseure's): Seu ací. Témer (=considerar que ocorrerà): Tem que enguany no podré estiuejar a la platja. *Em tem que enguany no podré estiuejar a la platja. Venir: A vore si veniu prompte a casa. *A vore si us veniu prompte...
 16. 16. Verbs amb ús pronominal o no  Ús pronominal:  S'ha aclarit el dia  S'ho va callar tot  Coneix-te a tu mateix  Es desperta amb la claror  Les futbolistes s'entrenen al camp  Ella s'explica molt bé  Aquest peix comença a passar-se  Posa't bé o no es posarà contenta  Sempre es riuen de tu Ús no pronominal:  Hem aclarit la salsa  Calleu, ja n'hi ha prou!  Coneix tota l'obra de  La mare el desperta cada dia  L'entrenadora entrena l'equip femení  La professora ho explica bé  El curs passa més de pressa cada any  Posa les coses ací  Tothom va riure els acudits que contava.

×