Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Destreses comunicatives i avaluació tema 6

1.155 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Destreses comunicatives i avaluació tema 6

 1. 1. Tema 6 (Específic A) 1.- La competència comunicativa 2.- Competència conversacional i competènciaacadèmica 3.- Diversificació de tractaments 4.-L’avaluació
 2. 2. COMPETÈNCIA:  Capacitat dutilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
 3. 3. 1.- Competència comunicativa Capacitat dusar correctament una llengua per expressar i entendre missatges, és a dir, per comunicar-se
 4. 4. Subcompetències 1. És una competència Competència gramatical: fonamental i • domini del codi lingüístic transversal. • nivells fonològic, morfosintàctic i lèxic i semàntic 2. Per tal de mesurar- la s’utilitzen elements Competència sociolingüística: clau de la competència • regles socioculturals dús. • situació dels participants i del propòsit, les normes i textual i pragmàtica convencions de la interacció 3. Supera la idea de la llengua com a sistema Competència discursiva o textual: de signes i té en compte • combinació de formes gramaticals per aconseguir un text coherent, tant pel que fa a la forma com al significat. elements socials, culturals i pragmàtics Competència estratègica o pragmàtica: 4. Competència clau per a • estratègies de comunicació verbal i no verbal que es poden laprenentatge.: utilitzar. Comunicar vol dir saber • Socupa de compensar deficiències i afavorir lefectivitat de la comunicació expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dcs1/modul_1/practica_2
 5. 5. CCBàsica Coneixements/• Habilitats i conceptes • Favorables i estratègies per respectuoses cap decodificar i • Coneixements a les llengües i els produir textos lingüístics, sociolin parlants orals i escrits güístics i pragmàtics de la llengua Destreses/ Actituds procediments
 6. 6. Dimensions de la CC Expressió Interacció oral escrita Expressió Comprensió oral oral Comprensió escrita
 7. 7. 2.- Qüestions prèvies Què ha d’aprendre l’alumne/a per competent en la comunicació?  De quina manera el professorat pot facilitar el procés?
 8. 8. Competència bilingüe (Cumming)C. Conversacional: C. Acadèmica Estratègia de comunicació  lingüística, cognitiva . interpersonal.  Estratègia d’àrees no Manipulació de la llengua lingüístiques i tasques de “cara a cara” lectoescriptura Llengua del pati  Llengua de la classe
 9. 9. 3.- Diversificació de tractaments Organització i planificació en Programes L’heterogeneïtat de situacions dels centres demana respostes (programes)diverses. Desequilibris habituals:  En el domini igualitari de les llengües.  En els perfils de les competències de L1, L2 LE  Perfil pluricultural vs perfil plurilingüe.
 10. 10. Planificació d’activitatsTractament curricular deles llengües recepció Activitats interacci mediació lingüístiques ó Vist en temes anteriors producci ó
 11. 11. 4.- Avaluació.Cada dimensió es concreta ensubcompetències. Una vegadaestablertes quines cal avaluar cal buscarels indicadors que en manisfestenl’assoliment. continguts criteris avaluació Dimensió 1 • Subcompetència 1 • Indicador 1 • Indicador 2 • ..... • Subcompetència 2 • Indicador • Indicador • .....
 12. 12. Indicadors i instruments  Tècniques:  ObservacióQui,  MesuraA qui?Què? AvaluacióPer a què? contextualit zacióQuan?Com? Criteris d’avalu ació continguts Mostra Sap com sap Fa com ho faria
 13. 13. Les rúbriques  delimita el que és Gradació de la avaluable i ho concreta en qualitat nivells d’eficiència  Obliga a analitzar els En cada cel·la: Descripció components didàctics desubcompetències detallada de la competènciaCompetències o que assoleix les tasques.  Reclama discussió de l’equip educatiu sobre aspectes de l’ avaluació  L’alumnat pot participar de la seua elaboració i per tant de la seua pròpia avaluació
 14. 14. Més informació Com crear una rubricahttp://webquest.xtec.cat/curswq08_09/td109/m odul_5/practica_3.html Rubrica, alternativahttp://abenetpblog.blogspot.com.es/2010/12/ru briques-una-alternativa-per.htmlRúbriques per avaluar la CCE i generadorhttp://www.upc.edu/slt/competencia- comunicacio-eficac/eines-cce/rubriquesL’avaluació amb rúbriqueshttp://catalapuntcat.blogspot.com.es/2010/02/l avaluacio-amb-rubriques.html
 15. 15. A mode de resum:

×