Publicidad

מפגש 3 2017א לפני מפגש

15 de Nov de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a מפגש 3 2017א לפני מפגש(20)

Publicidad

מפגש 3 2017א לפני מפגש

 1. ‫קוגניטיביים‬ ‫ומנגנונים‬ ‫תהליכים‬ ‫הלמידה‬ ‫שבבסיס‬-‫המשך‬
 2. Dunlosky et al. 2013 Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology
 3. ‫שיטות‬ ‫באמצעות‬ ‫הלמידה‬ ‫שיפור‬ ‫יעילות‬ ‫למידה‬(Dunlosky et al., 2013) •‫על‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫יסודית‬ ‫ספרותית‬ ‫סקירה‬10 ‫מגוונות‬ ‫למידה‬ ‫שיטות‬. •‫נפוצות‬ ‫מהשיטות‬ ‫חלק‬(‫לדוג‬,'‫הדגשה‬,‫כתיבת‬ ‫סיכומים‬,‫חוזרת‬ ‫קריאה‬); •‫מוכרות‬ ‫פחות‬ ‫מהשיטות‬ ‫חלק‬(‫לדוג‬,'‫שיטת‬ ‫מילת‬-‫המפתח‬,‫מפורטת‬ ‫חקירה‬EI,‫תרגול‬ ‫מפוזר‬.)
 4. ‫שיטות‬ ‫באמצעות‬ ‫הלמידה‬ ‫שיפור‬ ‫יעילות‬ ‫למידה‬(Dunlosky et al., 2013) •‫הכללה‬ ‫יכולת‬ ‫דרך‬ ‫שיטה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫היעילות‬ ‫הערכת‬ ‫ל‬-4‫ממדים‬: ‫הכללה‬ ‫ממד‬‫דוגמאות‬ ‫שונים‬ ‫למידה‬ ‫מצבי‬‫לבד‬‫בקבוצה‬ ‫או‬;‫האזנה‬ ‫או‬ ‫קריאה‬;‫הוראה‬ ‫גילוי‬ ‫למידת‬ ‫או‬ ‫ישירה‬ ‫הלומד‬ ‫מאפייני‬‫גיל‬,‫קודם‬ ‫ידע‬,‫מילולית‬ ‫יכולת‬,‫מוטיבציה‬ ‫הלימוד‬ ‫חומר‬‫מילים‬ ‫אוצר‬,‫מתמטיים‬ ‫מושגים‬,‫טקסט‬ ‫מידעי‬ ‫הלמידה‬ ‫מדדי‬‫זיכרון‬,‫בעיות‬ ‫פתרון‬,‫כיתה‬ ‫מבחני‬,‫כתיבת‬ ‫חיבור‬
 5. 10‫למידה‬ ‫שיטות‬(Dunlosky et al., 2013) ‫שיטה‬ 1.‫מפורטת‬ ‫חקירה‬(‫ב‬)Elaborative Interrogation (EI) 2.‫עצמי‬ ‫הסבר‬(‫ב‬)Self-explanation 3.‫סיכומים‬ ‫כתיבת‬(‫נ‬)Summarization 4.‫מפתח‬ ‫משפטי‬ ‫הדגשת‬ (‫נ‬) Highlighting / Underlining 5.‫מילת‬ ‫שיטת‬-‫המפתח‬(‫נ‬)Keyword Mnemonic
 6. 10‫למידה‬ ‫שיטות‬(Dunlosky et al., 2013) ‫שיטה‬ 6.‫לטקסט‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ (‫נ‬) Imagery for text 7.‫חוזרת‬ ‫קריאה‬(‫נ‬)Rereading 8.‫תרגול‬ ‫מבחני‬(‫ג‬)Practice testing 9.‫מפוזר‬ ‫תרגול‬(‫ג‬)Distributed practice 10.‫מגוון‬ ‫תרגול‬(‫ב‬)Interleaved practice
 7. 1. Elaborative Interrogation (EI)‫מפורטת‬ ‫חקירה‬ •‫לשאלה‬ ‫תשובה‬ ‫מתן‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫יצירת‬‫למה‬ ‫נכונה‬ ‫מסוימת‬ ‫עובדה‬. •‫לימוד‬" :‫למכונית‬ ‫נכנס‬ ‫הרעב‬ ‫האיש‬". •EI" :‫זה‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫המסוים‬ ‫האיש‬ ‫למה‬?" •‫קב‬'‫ביקורת‬1(‫הסבר‬ ‫קבלת‬" :)‫נכנס‬ ‫הרעב‬ ‫האיש‬ ‫למסעדה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫למכונית‬". •‫קב‬'‫ביקורת‬2:‫בלבד‬ ‫המשפט‬ ‫קריאת‬. •‫מבחן‬" :‫למכונית‬ ‫נכנס‬ ‫מי‬?"
 8. ‫מפורטת‬ ‫חקירה‬–‫תיאורטי‬ ‫רציונל‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫שאלות‬"‫למה‬?"‫מסייעות‬‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫לקשר‬ ‫קודם‬ ‫לידע‬(‫רלבנטיות‬ ‫סכמות‬ ‫מעוררות‬.) ‫השפעות‬ ‫לכן‬EI‫ידע‬ ‫יש‬ ‫כשללומדים‬ ‫גדולות‬ ‫ההסבר‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫עצמם‬ ‫וכשהם‬ ‫רב‬ ‫קודם‬. .2‫שאלות‬"‫למה‬?"‫לעבד‬ ‫מכוונות‬‫נק‬'‫ושוני‬ ‫דמיון‬ ‫מושגים‬ ‫בין‬.(‫את‬ ‫ביצע‬ ‫המסוים‬ ‫האיש‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬ ‫אחר‬ ‫איש‬ ‫ולא‬ ‫הפעולה‬). ‫כשמושג‬‫מובחן‬‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫הזיכרון‬.
 9. 2. Self-explanation ‫עצמי‬ ‫הסבר‬ •‫קודם‬ ‫לידע‬ ‫קשור‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫כיצד‬ ‫הסבר‬,‫או‬ ‫בעיה‬ ‫לפתרון‬ ‫הצעדים‬ ‫הסבר‬.
 10. ‫לעומת‬ ‫עצמי‬ ‫הסבר‬EI •‫ב‬EI‫קבועה‬ ‫בשאלה‬ ‫מתמקדים‬–"‫למה‬?"; •‫יותר‬ ‫מגוונות‬ ‫בשאלות‬ ‫מדובר‬ ‫עצמי‬ ‫בהסבר‬. ‫לדוגמה‬: o‫מהן‬ ‫לעצמך‬ ‫להסביר‬ ‫בחשבון‬ ‫בעיה‬ ‫פתרון‬ ‫בזמן‬ ‫פעולה‬ ‫לביצוע‬ ‫או‬ ‫מסוימת‬ ‫בנוסחה‬ ‫לבחירה‬ ‫הסיבות‬ ‫מסוימת‬; o‫משפט‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫איזה‬ ‫להסביר‬ ‫טקסט‬ ‫קריאת‬ ‫בזמן‬ ‫עבורך‬ ‫המשפט‬ ‫משמעות‬ ‫מהי‬ ‫או‬ ‫לך‬ ‫מספק‬ ‫מסוים‬.
 11. ‫עצמי‬ ‫הסבר‬–‫תיאורטי‬ ‫רציונל‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫ל‬ ‫בדומה‬EI,‫מסייע‬ ‫עצמי‬ ‫הסבר‬‫מידע‬ ‫לקשר‬ ‫קיים‬ ‫לידע‬ ‫חדש‬.
 12. 3. Summarization ‫סיכומים‬ ‫כתיבת‬ •‫סיכומים‬ ‫כתיבת‬(‫שונים‬ ‫באורכים‬)‫טקסטים‬ ‫של‬ ‫נלמדים‬.
 13. ‫סיכומים‬ ‫כתיבת‬
 14. ‫סיכומים‬ ‫כתיבת‬–‫תיאורטי‬ ‫רציונל‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫של‬ ‫וזיהוי‬ ‫קשב‬ ‫הפניית‬ ‫דורש‬ ‫סיכום‬‫משמעות‬ ‫ו‬ ‫הנלמד‬ ‫התוכן‬‫וטפל‬ ‫עיקר‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬. .2‫את‬ ‫משפר‬ ‫סיכום‬‫המידע‬ ‫ארגון‬:‫בין‬ ‫קישור‬ ‫בטקסט‬ ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫שהופיעו‬ ‫מידע‬ ‫חלקי‬. .3‫שלך‬ ‫במילים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הרעיונות‬ ‫כתיבת‬ ‫מהווה‬‫פעיל‬ ‫עיבוד‬. [2+3‫מהטקסט‬ ‫חשובים‬ ‫משפטים‬ ‫להעתקת‬ ‫בניגוד‬ ‫כלשונם‬]
 15. 4. Highlighting / Underlining ‫הדגשה‬ •‫החומר‬ ‫של‬ ‫חשובים‬ ‫שנראים‬ ‫חלקים‬ ‫סימון‬ ‫קריאתו‬ ‫במהלך‬ ‫הנלמד‬.
 16. ‫הדגשה‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1The Isolation Effect–‫הבידוד‬ ‫אפקט‬: ‫ייחודי‬ ‫פריט‬ ‫לזכור‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ "(‫פרה‬"‫בין‬"‫כתיבה‬ ‫שולחן‬","‫מיטה‬","‫כיסא‬.)" ‫מודגש‬ ‫משפט‬/‫מסומן‬"‫לעין‬ ‫קופץ‬"‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫הטקסט‬. •‫שמתייחסים‬ ‫מבחן‬ ‫בפריטי‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫הביצוע‬ ‫לכן‬ ‫שהודגש‬ ‫לטקסט‬(‫אחרים‬ ‫בפריטים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬.)
 17. ‫הדגשה‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .2‫פעיל‬ ‫עיבוד‬;‫היצירה‬ ‫אפקט‬:‫איזה‬ ‫בחירה‬ ‫להדגיש‬ ‫טקסט‬(‫ע‬ ‫שהודגש‬ ‫טקסט‬ ‫קריאת‬ ‫לעומת‬"‫י‬ ‫הנסיין‬.) •‫סיכומים‬ ‫בכתיבת‬ ‫כמו‬:‫צריך‬ ‫הקורא‬‫להחליט‬‫איזה‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הוא‬ ‫חומר‬.‫דורשת‬ ‫כזו‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬‫משמעות‬‫הטקסט‬.
 18. ‫הדגשה‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) •‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫מדגישים‬ ‫כאשר‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫טקסט‬? ‫א‬-‫בייחודיות‬ ‫פגיעה‬; ‫ב‬-‫כדי‬ ‫מאשר‬ ‫הרבה‬ ‫לסמן‬ ‫כדי‬ ‫עיבוד‬ ‫פחות‬ ‫נדרש‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫בפרטים‬ ‫להתמקד‬. •‫משפרת‬ ‫המודגש‬ ‫הטקסט‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫מגבלה‬ ‫הטלת‬ ‫לכן‬ ‫למידה‬(‫לדוגמה‬,‫פסקה‬ ‫בכל‬ ‫אחד‬ ‫משפט‬ ‫לסמן‬.)
 19. 5. Keyword mnemonic ‫מילת‬ ‫שיטת‬-‫המפתח‬ •‫במילות‬ ‫שימוש‬-‫כדי‬ ‫מנטליים‬ ‫ובדימויים‬ ‫מפתח‬ ‫מילוליים‬ ‫חומרים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫ליצור‬(‫אוצר‬ ‫בעיקר‬ ‫אחרים‬ ‫צמדים‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ‫זרה‬ ‫בשפה‬ ‫מילים‬). ‫דוגמה‬: oGusano(‫בספרדית‬ ‫מילה‬= )‫תולעת‬(worm) o‫מילת‬‫מפתח‬:goose(‫ברווז‬) o‫דימוי‬‫מקשר‬:‫אוכל‬ ‫ברווז‬‫תולעים‬
 20. ‫מילת‬ ‫שיטת‬-‫המפתח‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫דורשת‬ ‫אינטראקטיביים‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ ‫אלבורציה‬(‫עיבוד‬,‫פיתוח‬,‫הרחבה‬),‫ומכאן‬ ‫המילים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫קישור‬. .2‫קידוד‬‫כפול‬‫בזיכרון‬:‫דימויי‬+‫מילולי‬ .3(‫היצירה‬ ‫אפקט‬–‫הדימויים‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫מראש‬ ‫סופקו‬ ‫לא‬ ‫האינטראקטיביים‬)
 21. 6. Imagery for text ‫לטקסטים‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ •‫המתוארים‬ ‫התכנים‬ ‫של‬ ‫מנטליים‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ ‫האזנה‬ ‫או‬ ‫קריאה‬ ‫במהלך‬ ‫בטקסט‬.
 22. ‫לטקסטים‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫בין‬ ‫וקישור‬ ‫מידע‬ ‫ארגון‬ ‫משפרת‬ ‫דימויים‬ ‫יצירת‬ ‫בטקסט‬ ‫מידע‬ ‫פריטי‬. .2‫מיוחדים‬ ‫דימויים‬,‫דופן‬ ‫יוצאי‬(‫אידיוסינקרטיים‬) ‫זיכרון‬ ‫משפרים‬ ‫ולכן‬ ‫מובחנות‬ ‫משפרים‬. .3‫ברור‬ ‫דימויי‬ ‫ייצוג‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫קודם‬ ‫בידע‬ ‫שימוש‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫משפר‬.
 23. 7. Rereading ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ •‫בטקסט‬ ‫המוצג‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫קריאה‬(‫ספר‬ ‫לימוד‬,‫וכד‬ ‫שיעור‬ ‫סיכומי‬')‫קריאה‬ ‫אחרי‬ ‫שלו‬ ‫ראשונית‬. •‫סטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫ביותר‬ ‫השכיחה‬ ‫הלימוד‬ ‫שיטת‬.
 24. ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫הכמותית‬ ‫ההשערה‬(the quantitative hypothesis:)‫סך‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ ‫המקודד‬ ‫המידע‬,‫המידע‬ ‫לרמת‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬. .2‫האיכותית‬ ‫ההשערה‬(the qualitative hypothesis:)‫באופן‬ ‫משפיעה‬ ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ ‫מרמה‬ ‫מידע‬ ‫עיבוד‬ ‫על‬ ‫שונה‬-‫גבוהה‬(‫רעיונות‬ ‫עיקריים‬)‫ומרמה‬-‫נמוכה‬(‫פרטים‬)‫בטקסט‬.
 25. ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) ‫בד‬ ‫תומכים‬ ‫ממצאים‬"‫האיכותית‬ ‫בהשערה‬ ‫כ‬: •‫רעיונות‬ ‫ועיבוד‬ ‫מושגי‬ ‫ארגון‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫יש‬ ‫עיקריים‬(‫גבוהה‬ ‫רמה‬)‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ ‫בזמן‬.
 26. 8. Practice testing ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ •‫על‬ ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫או‬ ‫עצמית‬ ‫בחינה‬ ‫הנלמד‬ ‫החומר‬. •‫לדוגמה‬,‫שנלמד‬ ‫מידע‬ ‫מהזיכרון‬ ‫לשלוף‬ ‫ניסיון‬, ‫בספר‬ ‫פרק‬ ‫בסוף‬ ‫שאלות‬ ‫או‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫הלימוד‬,‫מקוונים‬ ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ ‫השלמת‬ ‫או‬. •‫על‬ ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ ‫של‬ ‫יתרון‬ ‫מראים‬ ‫מחקרים‬ ‫חומר‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫חוזר‬ ‫לימוד‬ ‫לעומת‬ ‫למידה‬ (‫לימוד‬-‫לימוד‬ ‫לעומת‬ ‫מבחן‬-‫לימוד‬.)
 27. ‫תרגול‬ ‫מבחני‬:‫ממצאים‬ Spitzer, 1939: ‫על‬ ‫תרגול‬ ‫מבחן‬ ‫השפעת‬ ‫הנקרא‬ ‫בהבנת‬ ‫הישגים‬ ‫ו‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬'‫בעלי‬ ‫רמה‬‫ונמוכה‬ ‫גבוהה‬ ‫הנקרא‬ ‫בהבנת‬.
 28. ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫ישירות‬ ‫השפעות‬(direct effects:) ‫ההיבחנות‬ ‫מעצם‬ ‫כתוצאה‬ ‫בלמידה‬ ‫שינויים‬; .2‫מתווכות‬ ‫השפעות‬(mediated effects:) ‫של‬ ‫מהשפעות‬ ‫שנובעים‬ ‫בלמידה‬ ‫שינויים‬ ‫שמתרחשים‬ ‫הקידוד‬ ‫אופי‬ ‫או‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫המבחן‬ ‫המבחן‬ ‫אחרי‬(‫ללימוד‬ ‫הזדמנות‬ ‫ניתנת‬ ‫כאשר‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫חוזר‬.)
 29. ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫ישירות‬ ‫השפעות‬: ‫תהליך‬ ‫כולל‬ ‫מבחן‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫לשלוף‬ ‫הניסיון‬ ‫לטווח‬ ‫בזיכרון‬ ‫חיפוש‬-‫ארוך‬,‫לעירור‬ ‫שגורם‬ (‫אקטיבציה‬)‫סמנטית‬ ‫קשור‬ ‫מידע‬ ‫של‬. ‫המקורי‬ ‫המידע‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫נשמר‬ ‫המעורר‬ ‫המידע‬ ‫שנלמד‬,‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫עקבות‬ ‫נוצרים‬ ‫וכך‬ ‫מהזיכרון‬ ‫עתידית‬ ‫שליפה‬ ‫על‬ ‫שמקלים‬.
 30. ‫תרגול‬ ‫מבחני‬: ‫ישירות‬ ‫השפעות‬ ‫דוגמה‬: •‫המילים‬ ‫צמד‬ ‫את‬ ‫לומדים‬"‫אמא‬-‫ילד‬." •‫הצמד‬ ‫זכירת‬ ‫על‬ ‫נבחנים‬"(‫אמא‬-?)"; •‫במילה‬ ‫להיזכר‬ ‫בניסיון‬"‫ילד‬",‫של‬ ‫אקטיבציה‬ ‫ישנה‬ ‫סמנטית‬ ‫קשורים‬ ‫מושגים‬,‫כמו‬"‫אבא‬." •‫הבא‬ ‫במבחן‬,‫המילה‬"‫אמא‬"‫את‬ ‫גם‬ ‫תעורר‬"‫אבא‬" ‫שליפת‬ ‫על‬ ‫שיקלו‬ ‫רמזים‬ ‫שני‬ ‫יהיו‬ ‫וכך‬"‫ילד‬."
 31. ‫תרגול‬ ‫מבחני‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .2‫מתווכות‬ ‫השפעות‬: ‫פועל‬ ‫הישירות‬ ‫בהשפעות‬ ‫שתואר‬ ‫מנגנון‬ ‫אותו‬ ‫התרגול‬ ‫מבחן‬ ‫אחרי‬,‫הזדמנות‬ ‫ניתנת‬ ‫כאשר‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫נוספת‬(‫או‬ ‫מסכם‬ ‫מבחן‬ ‫לפני‬ ‫נוסף‬ ‫תרגול‬ ‫מבחן‬.) ‫לימוד‬–‫תרגול‬ ‫מבחן‬–‫נוסף‬ ‫לימוד‬-‫מבחן‬
 32. 9. Distributed practice ‫מפוזר‬ ‫תרגול‬ •‫לוח‬ ‫אימוץ‬-‫פעילויות‬ ‫ֵוח‬‫ו‬ ַ‫ר‬ ְ‫שמ‬ ‫תרגול‬ ‫של‬ ‫זמנים‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לימוד‬.(spaced vs. massed practice) •‫זמן‬ ‫כמות‬ ‫אותה‬ ‫בהינתן‬ ‫פנויה‬‫ללמידה‬,‫עדיף‬ ‫למספר‬ ‫אותה‬ ‫לפזר‬ ‫עם‬ ‫קטנות‬ ‫זמן‬ ‫יחידות‬ ‫מאשר‬ ‫ביניהן‬ ‫מרווחים‬ ‫במרוכז‬ ‫ללמוד‬.
 33. ‫מפוזר‬ ‫תרגול‬:‫ממצאים‬ ‫בספרדית‬ ‫מילים‬ ‫אוצר‬ ‫לימוד‬ ‫במשך‬6‫למידה‬ ‫פרקי‬ ‫זמן‬ ‫במרווחי‬ ‫מופרדים‬ ‫שונים‬; Bahrick, 1979
 34. ‫מפוזר‬ ‫תרגול‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫חסר‬ ‫עיבוד‬:‫פעמיים‬ ‫חומר‬ ‫על‬ ‫חוזרים‬ ‫כאשר‬ ‫לראשונה‬ ‫סמוכה‬ ‫השנייה‬ ‫והפעם‬,‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אשלייה‬ ‫ויש‬ ‫בחומר‬ ‫להיזכר‬ ‫כדי‬ ‫להתאמץ‬ ‫באמת‬ ‫שיודעים‬ ‫מכפי‬ ‫טוב‬ ‫שיודעים‬. .2‫את‬ ‫ללומד‬ ‫מזכירה‬ ‫השנייה‬ ‫התרגול‬ ‫הזדמנות‬ ‫לו‬ ‫ומאפשרת‬ ‫הראשונית‬ ‫הלמידה‬‫את‬ ‫לשלוף‬ ‫מהזיכרון‬ ‫הידע‬.‫מהזיכרון‬ ‫השליפה‬ ‫עצם‬ ‫למידה‬ ‫משפרת‬(‫ע‬"‫תרגול‬ ‫מבחני‬ ‫ע‬.)
 35. 10. Interleaved practice ‫מגוון‬ ‫תרגול‬ •‫לוח‬ ‫אימוץ‬-‫סוגים‬ ‫שמערבב‬ ‫תרגול‬ ‫של‬ ‫זמנים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לימוד‬ ‫או‬ ‫בעיות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫באותו‬ ‫חומר‬. •‫לדוגמה‬,‫של‬ ‫נפח‬ ‫לחשב‬ ‫איך‬‫קוביה‬(A),‫של‬‫פירמידה‬ (B)‫ושל‬‫גליל‬(C).
 36. ‫מגוון‬ ‫תרגול‬:‫ממצאים‬ Fig. 13. Percentage of correct responses on sets of problems completed in practice sessions and on a delayed criterion test in Rohrer and Taylor (2007).
 37. ‫מגוון‬ ‫תרגול‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .1‫ההבחנה‬ ‫השערת‬-‫ניגוד‬: ‫מאפשר‬ ‫מגוון‬ ‫תרגול‬‫השוואה‬‫או‬ ‫בעיות‬ ‫סוגי‬ ‫בין‬ ‫מיומנויות‬,‫ליצירת‬ ‫מסייע‬ ‫ובכך‬‫הבחנה‬‫ולזיהוי‬ ‫ביניהן‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫המתאימים‬ ‫הפתרון‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ‫הנוסחה‬. (‫השנייה‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫פותרים‬ ‫כאשר‬,‫של‬ ‫הפתרון‬ ‫דרך‬ ‫הראשונה‬ ‫הבעיה‬,‫שונה‬ ‫מסוג‬,‫בזיכרון‬ ‫נמצאת‬ ‫עדיין‬ ‫ביניהן‬ ‫להשוות‬ ‫אפשר‬ ‫ולכן‬ ‫העבודה‬.)
 38. ‫מגוון‬ ‫תרגול‬ (‫לעבוד‬ ‫אמור‬ ‫זה‬ ‫למה‬?) .2‫בשליפה‬ ‫התרגול‬ ‫השערת‬: ‫דורש‬ ‫מגוון‬ ‫תרגול‬‫לטווח‬ ‫מהזיכרון‬ ‫שליפה‬-‫ארוך‬. ‫אחיד‬ ‫בתרגול‬(blocked),‫לפתרון‬ ‫ניגשים‬ ‫כאשר‬ ‫השנייה‬ ‫הבעיה‬(‫סוג‬ ‫מאותו‬)‫התוכן‬ ‫או‬ ‫הנוסחה‬ ‫העבודה‬ ‫בזיכרון‬ ‫נמצאים‬ ‫עדיין‬ ‫הרלבנטי‬; ‫השנייה‬ ‫הבעיה‬ ‫מוצגת‬ ‫כאשר‬ ‫מגוון‬ ‫בתרגול‬(‫מסוג‬ ‫מהקודמת‬ ‫שונה‬),‫של‬ ‫חוזרת‬ ‫ושליפה‬ ‫איתור‬ ‫נדרש‬ ‫לטווח‬ ‫מהזיכרון‬ ‫התוכן‬ ‫או‬ ‫הנוסחה‬-‫ארוך‬.‫משפר‬ ‫זה‬ ‫שנשלף‬ ‫למידע‬ ‫זיכרון‬(‫תרגול‬ ‫במבחני‬ ‫כמו‬.)
 39. ‫הכללה‬ ‫ודירוגי‬ ‫יעילות‬ ‫הערכת‬
Publicidad