Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Tallerradio0708

 1. Ràdio: Producció escolar Taller de Ràdio 2007-2008 Núria Cervera – Anna Pérez
 2. Per què fem ràdio a l'escola? -Permet treballar en equip ja que tots estem en un projecte comú. -Permet treballar el sentit de la responsabilitat ja que tots els alumnes tenen un paper dintre del programa de ràdio. -Permet als alumnes deixar de ser mers receptors d'informació i passar a ser creadors d'informació. -Estimula els alumnes a utilitzar i millorar el català tant a nivell oral com escrit i fer-ho d'una manera agradable i divertida. - Estimula i engresca els alumnes a millorar la rapidesa lectora. -Permet als alumnes aprendre a utilitzar diferents mitjans tecnològics i audiovisuals. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 3. Infantil: Poesies i cançons, dites i embarbussaments.... endevinalles ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Inicial Cançons en anglès, rodolins, contes, explicar el que han après sobre un tema, explicar una sortida, aprofitar una experiència telemàtica per fer ràdio.
 4. Mitjà Explicar el que han après sobre un tema, explicar jocs de diferents països, acudits, petits noticiaris, contes... ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS Superior Noticiaris, ràdio novel.la, reportatges a partir d'un tema, fer entrevistes, fer programes musicals i esportius... treballar més el que són els gèneres periodístics i que proposin programes. Pensar i elaborar les falques amb la sintonia i el nom del programa.
 5. ESO I BATXILLERAT Explicar el que han après sobre un tema, explicar jocs de diferents països, acudits.... noticiaris, ràdio novel.les, reportatges a partir d'un tema, fer entrevistes, fer programes musicals i esportius... treballar més el que són els gèneres periodístics i proposar programes a partir d'ells. Fer debats i tertúlies. Pensar i elaborar les falques amb la sintonia i el nom del programa. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS De fet podem fer tot allò que creiem que podem fer a nivell oral amb els nostres alumnes.
 6. Amb els més grans es pot iniciar amb un treball sobre la història de la ràdio i també sobre els gèneres periodístics. Gran Grup: Començar amb una activitat de dinàmica de grup per plantejar el tema , per fer grups, per organitzar la feina, per escollir programa, Grups de treball: Tria de tema, rols de l'alumnat, organització de la feina i repartiment de responsabilitats, recerca d'informació, informació a l'esqueleta i estructura de diàleg, redactar una notícia i passar-la després a l'escaleta, escriure opinions.... http://ceipdrassanes.ravalnet.org/elgg/anna/files/110 ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE RECURSOS ORGANITZACIÓ
 7. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE RECURSOS PREPARACIÓ PRÈVIA: ORGANITZACIÓ EN EL PETIT GRUP
 8. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS L'ESCALETA
 9. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 10. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 11. El mestre ha d'instruir als alumnes per tal que segueixin els següents consells: En el moment d'assajar a) Heu de tenir clares les preguntes que heu de fer. b) Heu de saber quan heu d'intervenir cada un. c) Cadascú ha de tenir el tros de la seva intervenció subratllat. Haureu de treballar, doncs, cadascú amb la seva fotocòpia. d) Quan llegiu heu de fer-ho a poc a poc. e) Heu d'estar molt atents als signes d'exclamació, d'interrogació...que té el text. f) Per tal que la narració sigui fluïda, us heu d'escoltar els uns als altres. g) Heu de vocalitzar bé, de pronunciar bé cada paraula. h) Heu d'assajar diverses vegades, primer per separat, i després tots junts. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 12. En el moment de gravar: a) Heu d'estar ben asseguts, amb l'esquena ben recolzada al respatller de la cadira. b) Que no us traeixin els nervis: cal llegir a la velocitat assajada, ni massa a poc a poc ni massa de pressa. c) Heu d'escoltar les respostes que us donen les persones entrevistades per tal de no fer preguntes que ja han estat contestades. d) La boca no ha de tocar el micròfon. e) Us heu de mirar els uns als altres quan estigueu gravant l'entrevista. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 13. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS PRODUCCIÓ
 14. Dinamitzador: Ha de motivar als alumnes per a que s'engresquin en el procés, tot guiant-los i ajudant-los en les dificultats però alhora potenciant que treballin sols i amb autonomia. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 15. Ha de crear un clima de treball i d'aprenentatge constant. Els alumnes no poden pensar que estan perdent el temps, s'han d'adonar que s'ho passen bé treballant i que allò que estan fent els ajuda a aprendre coses noves. El mestre no és l'única font d'informació i així ho ha de transmetre als alumnes. Els ha de guiar en el domini de les eines que els permetran accedir a la informació. Així mateix, el mestre ha de valorar i acceptar propostes dels alumnes. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 16. Ha de propiciar un ambient de col.laboració i participació entre l'alumnat tot potenciant el treball col·laboratius. El docent, a partir del clima creat, ha d'aconseguir el compromís de l'alumnat amb la tasca que s'està duent a terme. També ha de deixar temps perquè els alumnes puguin acabar la feina. El més important és el procés d'aprenentatge. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 17. El mestre, a partir de crear un clima distés, transmet a l'alumnat que es tenen expectatives positives vers ell, l'alumne sent que es confia en ell i que de l'error se n'aprèn: l'error és una font d'aprenentatge. Modelador: ha de treballar per treure de cada alumne la millor dicció, llegint amb ells i tornant a llegir i repassar el text tantes vegades com sigui necessari , per fer que millorin en la rapidesa lectora i l'entonació. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 18. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS
 19. ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/escoles.php
 20. http://ceipdrassanes.ravalnet.org/foto/fotosradiodrassanes/thumb.html http://ceipdrassanes.ravalnet.org/radio/projecte.htm ACTIVITATS PER NIVELLS FASES PAPER DEL MESTRE EXPERIÈNCIES RECURSOS http://www.xtec.cat/ceipdrassanes/radio.htm http://www.xtec.cat/radio QUINS RECURSOS HI HA? QUINES PROPOSTES? QUÈ US HA SUGGERIT TOT EL QUE HEU VIST? http://www.ravalnet.org/ravalmedia/ http://phobos.xtec.net/ceipdrassanes/radio/ http://bloc.ravalnet.org/bloc/recursosaula/rdio/2007/10/27/capanes_al_jurassic_un_programa_de_radio_escolar
Publicidad