Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Redacció tic
Redacció tic
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Tic's (20)

Anuncio

Tic's

 1. 1. Les tecnologies de la informació i la comunicació "Sento i oblido. Veig i recordo. Faig i entenc." (Proverbi xinès) Anna i Teresa
 2. 2. <ul><li>“ TECNOLOGIA = Aplicació dels coneixements científics per facilitar la realització de les activitats humanes. Suposa la creació de productes, instruments, llenguatges i mètodes al servei de les persones.” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ INFORMACIÓ = Dades que tenen significat per a determinats col·lectius. La informació és fonamental per a les persones, ja que a partir del procés cognitiu de la informació que obtenim contínuament amb els nostres sentits anem prenent les decisions que donen lloc a totes les nostres accions.” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ COMUNICACIÓ = Transmissió de missatges entre persones. Com a éssers socials les persones, a més de rebre informació dels altres, necessitem comunicar-nos per saber més d'ells, expressar els nostres pensaments, sentiments i desitjos, coordinar els comportaments dels grups en convivència, etc.” </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tecnologia + informació + comunicació = TIC </li></ul>
 6. 6. QUÈ SÓN LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ O TIC ? <ul><li>Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un conjunt de serveis, xarxes, programari i dispositius que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones dins d'un entorn, i que s'integren a un sistema d'informació interconnectat i complementari. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Són de caràcter innovador i creatiu, ja que donen accés ha noves formes de comunicació. </li></ul><ul><li>Tenen major domini i beneficia en major proporció a l'àrea educativa i que la fa més accessible i dinàmica. </li></ul><ul><li>Són considerats temes de debat públic i polític, ja que la seva utilització </li></ul><ul><li>implica un futur prometedor </li></ul><ul><li>Es relacionen amb més freqüència amb l'ús d'Internet i la informàtica. </li></ul><ul><li>Afecten nombrosos àmbits de la ciència humana com la sociologia, la teoria de les organitzacions o la gestió. </li></ul>CARACTERÍSTIQUES
 8. 8. <ul><li>Resulten un gran alleugeriment econòmic a llarg termini. Encara que en el temps de guany resulti una forta inversió. </li></ul><ul><li>Constitueixen mitjans de comunicació i guany d'informació de tota varietat, fins i tot científica, als quals les persones poden accedir pels seus propis mitjans, és a dir potencien l'educació a distància en la qual és gairebé una necessitat de l'alumne poder arribar a tota la informació possible. </li></ul>
 9. 9. OBJECTIUS <ul><li>Les TIC tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones dins d'un entorn, que s'integren a un sistema d'informació interconnectat i complementari . </li></ul><ul><li>Dissenyar, desenvolupar, fomentar, donar manteniment i administració de la informació per mitjà de sistemes informàtics </li></ul><ul><li>Inclou tots els sistemes informàtics no solament els ordinadors, aquestes són només un mitjà més, el més versàtil, però no l'únic, també les xarxes de telecomunicacions, telemàtica, els telèfons mòbils, la televisió, la ràdio, els diaris digitals, faxos, dispositius portàtils, etc. </li></ul><ul><li>Eina electrònica de caràcter determinant en la vida de tot professional, sobretot en el docent doncs és ell, el que s'encarregarà de difondre la importància d’aquesta nova tecnologia. </li></ul>
 10. 10. AVANTATGES <ul><li>Donar grans beneficis i avenços en salut i educació. </li></ul><ul><li>Desenvolupar les persones i actors socials a través de xarxes de suport i intercanvi i llista de discussió. </li></ul><ul><li>Donar suport a les persones empresàries, locals per a presentar i vendre els seus productes a través d'Internet. </li></ul><ul><li>Permetre l'aprenentatge interactiu i l'educació a distància. </li></ul><ul><li>Repartir nous coneixements per l'ocupació que requereixen moltes competències. </li></ul><ul><li>Oferir noves formes de treball, com tele-treball </li></ul><ul><li>Donar accés a la sortida de coneixements i informació per millorar les vides de les persones. </li></ul><ul><li>Facilitats </li></ul><ul><li>Exactitud </li></ul><ul><li>Menors riscos </li></ul><ul><li>Menors costos </li></ul>
 11. 11. INCONVENIENTS <ul><li>La falsa informació. </li></ul><ul><li>La saturació de la informació. </li></ul><ul><li>La dependència tecnològica </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Les TIC, fruit del desenvolupament científic, influeixen al seu torn en la seva evolució, contribuint al desenvolupament socioeconòmic i modificant el sistema de valors vigent. Encara que, com diu Sáez Vacas (1995), &quot;la tecnologia canvia ràpidament fins a la forma com vivim, però en canvi les nostres pròpies concepcions del món es modifiquen amb mandra&quot;. </li></ul><ul><li>D'altra banda, encara queda camí per recórrer fins que les TIC constitueixen un instrument de convivència en el sentit que el enuncia Ivan Illich: “instrument que es pot manipular sense dificultat, no constitueix el monopoli d'una única classe de professionals, repetir l'autonomia personal i no degrada l'entorn físic (p.ex el telèfon) “ </li></ul>CIRCUMSTÀNCIES QUE LIMITEN L’EXPANCIÓ DE LES TIC’S
 13. 13. <ul><li>L'expansió de les TIC en tots els àmbits i estrats de la nostra societat s'ha produït a gran velocitat, i és un procés que continua ja que van apareixent sense parar nous elements tecnològics. La progressiva disminució dels costos de la majoria dels productes tecnològics, fruit de l'increment dels volums de producció i de l'optimització dels processos fabrils, es deixa sentir en els preus i ens permet disposar de més prestacions pel mateix diners, facilitant la introducció d'aquestes potents tecnologies en totes les activitats humanes i en tots els àmbits socioeconòmics. </li></ul><ul><li>No obstant això, malgrat aquestes magnífiques credencials que fan de les TIC instruments altament útils per a qualsevol persona, i per descomptat imprescindibles per a tota empresa, hi ha diverses circumstàncies que dificulten la seva més àmplia difusió entre totes les activitats i capes socials: </li></ul>
 14. 14. <ul><li>circumstàncies que dificulten la seva difusió... </li></ul><ul><li>Problemàtiques tècniques: incompatibilitats entre diversos tipus d'ordinador i sistemes operatius, l'ample de banda disponible per a Internet (insuficient encara per navegar amb rapidesa i visualitzar vídeo de qualitat en línia), la velocitat encara insuficient dels processadors per realitzar algunes tasques ( reconeixement de veu perfeccionat, traductors automàtics ...) </li></ul><ul><li>Manca de formació: la necessitat d'uns coneixements teòrics i pràctics que totes les persones han d'aprendre, la necessitat d'aptituds i actituds favorables a la utilització d'aquestes noves eines (alfabetització en TIC). </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Problemes de seguretat: Circumstàncies com el risc que es produeixin accessos no autoritzats als ordinadors de les empreses que estan connectats a Internet i el possible robatori dels codis de les targetes de crèdit en comprar a les botigues virtuals, frena l'expansió del comerç electrònic i d'un major aprofitament de les possibilitats de la Xarxa    </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Barreres econòmiques: Malgrat el progressiu abaratiment dels equips i programes informàtics, el seu preu encara resulta prohibitiu per a moltes famílies. A més, el seu ràpid procés d'obsolescència aconsella la renovació dels equips i programes cada quatre o cinc anys. </li></ul><ul><li>     </li></ul><ul><li>Barreres culturals: l'idioma dominant, l'anglès, en què estan moltes referències i informacions d'Internet (hi ha moltes persones no el coneixen), la tradició en l'ús d'instruments tecnològics avançats (inexistent en molts països poc desenvolupats), etc. </li></ul>
 16. 16. PROBABLE EVOLUCIÓ DE LAS TIC’S <ul><li>A partir de les tendències actuals, l'evolució de les TIC en els propers anys pot </li></ul><ul><li>estar caracteritzada pels següents aspectes: </li></ul><ul><li>Progressiu augment dels sistemes informàtics portàtils </li></ul><ul><li>Progressiva difusió de les pantalles planes (TFT) </li></ul><ul><li>Implantació de les tecnologies sense fils: ratolí, teclat, impressores, xarxes LAN ... </li></ul><ul><li>Omnipresència dels accessos a Internet. </li></ul><ul><li>Ús generalitzat dels sistemes de banda ampla per a les connexions a Internet. </li></ul><ul><li>Telefonia mòbil de tercera generació UMTS, amb imatge i connexions gràfiques a Internet. </li></ul><ul><li>Subministraments de programari a través d'Internet (es pagarà segons consum, com l'electricitat) </li></ul><ul><li>Multiplicació de les activitats que realitzarem des del ciberespai: telebanca, telemedicina, oci ... </li></ul><ul><li>Generalització de la &quot;pissarra digital&quot; en les aules presencials. </li></ul><ul><li>     </li></ul>

×