Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cafetariaplan nl 230415

2.417 visualizaciones

Publicado el

Cafeteriaplan 23 april 2015 - gegeven door Alexis Ceuterick - KLaw

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Cafetariaplan nl 230415

 1. 1. STRICTLY CONFIDENTIAL – DRAFT FOR DISCUSSION ONLY Flexibele verloningsplannen 23 april 2015
 2. 2. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 1 Flexcorp ■ Onderneming 75 werknemers ■ Standaard verloningspakket: – Vast maandelijks brutoloon – Hospitalisatieverzekering – Groepsverzekering – Bedrijfswagen & tankkaart vanaf bepaalde categorie Kosten besparen Mobiliteit Retentie
 3. 3. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 2 Het Flexcorp voorbeeld Budget Netto impact € 4.800 € 250 EUR bruto vast maandloon € 1574 - € 400 Besparing werkgever € 4.400 Openstaand saldo Budget Combinatie Netto € 350 Dental Care € 240 € 2.756 Upgrade wagen € 1.800 €543 Internet € 573 € 500 Openbaar vervoer € 500 € 4.149 Voordeel CAFETARIAPLAN € 3.113 € 251 Openstaand saldo - CASH € 75 UIT (1) Rekening houdend met een niet-aftrekbare BTW, vennootschapsbelasting en andere kosten
 4. 4. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 3 Flexcorp voorbeeld - Hoger netto voor werknemer via zelf gekozen benefits - Kostenbesparing voor werkgever (8,30%) Salaris € 250 Voordelen Sociale zekerheid werkgever € 87,5 Diverse kosten Netto Netto x 2
 5. 5. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 4 Voordelen cafetariaplan Een cafetariaplan biedt de mogelijkheid aan de medewerker om binnen bepaalde grenzen en voor een vooraf bepaalde periode zelf een keuze te maken uit een concept van loonalternatieven
 6. 6. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 5 Hoe implementeren? Bepalen scope Analyse van de fiscale, parafiscale en arbeidsrechterlijke aspecten Juridische implementatie Praktische implementatie Communicatie & evaluatie
 7. 7. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 6 Scope: eerste vragen ■ Doel: kostenbesparend, budgetneutraal, bijkomend voordeel? ■ Toepassingsgebied werknemers: alle werknemers of een beperkt toepassingsgebied ■ Toepassingsgebied voordelen: aanpassing scope aan werknemers en het bedrijf Creatie budget Besteding budget
 8. 8. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 7 Algemene juridische bedenkingen (1): “loonnorm” Moet een flexibel verloningsplan (FVP) kostenneutraal zijn? ■ Vanuit financieel-economisch perspectief? ■ Vanuit een juridisch perspectief? Impact loonnorm? ■ loonnorm vastgesteld op 0% ■ Geen verhoging van de loonkost ■ Geen verhoging van de verloning
 9. 9. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 8 Algemene juridische opmerkingen (2): “loonnorm” Hoe de loonkosten definiëren? ■ Onduidelijk Wat indien de loonnorm wordt overschreden (indexering en baremieke verhogingen buiten beschouwing gelaten) ■ Onduidelijk ■ Administratieve geldboete van maximum € 5.000 voorzien in de wet – ongeacht het aantal overtredingen
 10. 10. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 9 Algemene juridische opmerkingen (2): misbruik? Anti-misbruikbepaling sociaal recht (Programmawet 27 december 2012) ■ Niet-tegenstelbaarheid aan RSZ van een RH/kwalificatie ervan in strijd met de doelstellingen van één of meerdere bepalingen van het sociaal recht ■ Enkel van toepassing op misbruiken bepaald bij KB ■ Motivering FVP: aanpassen pakket aan noden/wensen van de werknemers ■ Essentieel: de partijen moeten de gevolgen van hun keuze aanvaarden, alsook de wettelijke regels inzake de behandeling van het toegekende voordeel (na de keuze/omzetting) respecteren (voordelen in natura)
 11. 11. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 10 Algemene juridische opmerkingen (3): belangrijke principes 1. Hiërarchie der rechtsbronnen Een toegekend voordeel kan niet gewijzigd/opgeheven worden door een lagere rechtsbron  Sommige loonelementen zijn bijgevolg niet onderhandelbaar (bv. indien vastgelegd in sectorale CAO) 2. Tegenstelbaarheid keuze (RSZ/fiscus) Geen omzetting nadat het recht op loon is ontstaan (eens verschuldigd: gewone RSZ- bijdragen + progressief belast)
 12. 12. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 11 Algemene juridische opmerkingen (4): Voordelen in natura Hoe voordelen in natura waarderen? ■ Afhankelijk van het perspectief: arbeidsrecht, sociale zekerheid of fiscaliteit Wanneer is de waardering van voordelen in natura relevant? ■ Bepalen sociale zekerheidsbijdragen en belastingen ■ Arbeidsrecht: vb. berekening vakantiegeld, berekening opzeggingsvergoeding “Loon in natura”: aandeel wettelijk beperkt (art. 6 § 1 loonbeschermingswet 12 april 1965) ■ Max. 1/5 van het totale brutoloon (max. 2/5 indien huis/appartement) ■ Loon in natura limitatief omschreven in wet (art. 6 §2 loonbeschermingswet)
 13. 13. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 12 Creatie van het budget - mogelijkheden • “Sacrifice” • Gevolgen: impact op vakantiegeld, indexatie, wettelijk pensioen, groepsverzekering, enz. Salaris • Hiërarchie der normen13de maand • Downgrade bedrijfswagen • Geen bedrijfswagen • Geen tankkaart/beperking budget Wagenbudget (bedrijfswagen) • Nadeel: dit is geen “recurrent” voordeel (onzeker)Bonus • Niet: wettelijke vakantiedagen = verplicht toe te kennen • Wel: extra-wettelijke vakantiedagen – anciënniteitsdagen toegekend op ondernemingsniveau Vakantiedagen • Terugbetaling woon-werkverkeer • Valoriseren (vaste) parkeerplaats / parkingbudget Mobiliteitsbudget (geen bedrijfswagen)
 14. 14. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 13 Besteding budget – Bedrijfswagen • Gevolgen inzake vennootschapsbelasting en BTW • CO 2 taks • Individuele fiscale gevolgen (impact op netto salaris) Upgrade bedrijfswagen • “Total cost of ownership” in rekening nemen Nieuwe bedrijfswagen Extra opties • Belgische tankkaart • Internationale tankkaart • Beperking tankkaartTankkaart • Grote bedrijfswagen voor op vakantie, skibox (dakkoffer), …Flexdrive
 15. 15. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 14 Besteding budget - mobiliteit • Upgrade openbaar vervoer: eerste klasse • JaarabonnementOpenbaar vervoer • Railease: combinatie openbaar vervoer en bedrijfswagen • Key card:beurtenkaart Flex NMBS • Bikelease • Elektrische fiets • Zeer gunstige fiscale en sociale zekerheidsbehandeling • Abonnement op Villo Fiets • Parkeerplaats (na)bij werkgever • Parkeerplaats NMBS - stationParking • Shuttle service • Motorfiets van het bedrijfAndere
 16. 16. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 15 Besteding budget - IT • Voordeel in natura € 36/jaar (onder voorbehoud)Tablet • Voordeel in natura € 60/jaarInternet • Voordeel in natura € 150/jaarSmartphone • Voordeel in natura € 180/jaar (wellicht wijziging naar € 72 EUR / jaar)PC • Telefoonabonnement (upgrade) • 4G abonnementBudget • Accessoires voor PC, tablet en smartphoneAndere
 17. 17. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 16 Besteding budget – overige • Niet fiscaal aftrekbaarAmbulante zorg • Niet fiscaal aftrekbaarDental / Optical • Moeilijkheid: waardering van de vakantiedag(en)Vakantiedagen • Terugbetaling bijdragen van werknemer in 3e pijler • Bijzondere werkgeversbijdragen van toepassing (8,86%) Pensioensparen Opleidingen • Aanvulling op kinderbijslag - kinderopvang (zieke kinderen, vakantie) • Prijsverlaging eigen producten • Fitness Andere
 18. 18. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 17 Besteding budget: andere? • Verplichtend karakter WAP itt flexibiliteit • Discriminatie • Bonuspensioenplan (beperkt weigeringsrecht) – eventueel beperkte duur Groepsverzekering • Deze voordelen mogen niet in de plaats komen van bestaand loon • CAO nr. 90 = bonus = niet recurrent Maaltijd- Ecocheques, CAO nr. 90 • Essentieel kost eigen aan werkgever – aan iedere WN met vergelijkbare functie of niet Representatie- vergoedingen • Vergoedingen die verband houden met eenmalige, specifieke gebeurtenissen – voorwaarde is essentieel Anciënniteits-, huwelijks-, geboortepremie?
 19. 19. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 18 Hoe implementeren? Bepalen scope Analyse van de fiscale aspecten alsmede de parafiscale en arbeidsrechterlijke aspecten Juridische implementatie Praktische implementatie Communicatie & evaluatie
 20. 20. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 19 Analyse van de fiscale aspecten alsmede de parafiscale en arbeidsrechterlijke aspecten ■ Gevolg voor de totale kosten voor de werkgever: niet-aftrekbare vennootschapsbelasting en BTW ■ Gevolg voor de werknemer: netto-impact ■ Soms onzekere fiscale en/of sociaal zekerheidsrechtelijke behandeling  ruling 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Cash Group insurance Tablet Company bike Internet at home Ambulant care Upgrade company car Public transport Ratio employer cost Ratio net benefit / employer cost Cash Groepsverz ekering Tablet Bedrijfsfiets Internet thuis Ambulante zorg Upgrade bedrijfswag en Openbaar vervoer Waardering 150,00 150,00 425,00 300,00 813,60 180,00 1.800,00 300,00 Werkgeversbijdragen 52,50 19,89 63,00 21,00 21,00 34,65 0,00 0,00 Niet-aftrekbare BTW 0,00 0,00 51,63 52,07 98,84 245,70 0,00 Niet-aftrekbare vennootschapskost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 271,59 0,00 Totale werkgeverskost 202,50 169,89 539,63 373,07 792,24 275,83 2.317,29 300,00 Netto raming voor werknemer 60,63 150,00 317,76 284,32 777,85 180,00 1.724,24 300,00 Verhouding kosten werkgever 1,35 1,13 1,27 1,24 0,97 1,53 1,29 1,00 Verhouding netto voordeel / kost werkgever 30% 88% 59% 76% 98% 65% 74% 100%
 21. 21. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 20 Hoe implementeren? Bepalen scope Analyse van de fiscale aspecten alsmede de parafiscale en arbeidsrechterlijke aspecten Juridische implementatie Praktische implementatie Communicatie & evaluatie
 22. 22. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 21 Voorgesteld stappenplan (juridische onderbouw) Harmonisatie • Evaluatie van verloningselementen (wat is juridische bron?) die beïnvloed kunnen/zullen worden door het FVP • Bepalen van aanpak om de relevante juridische bronnen in lijn te brengen (“harmoniseren”) Collectief niveau • CAO • Arbeidsreglement (+ andere reglementen) • Gebruiken Individueel niveau • Arbeidsovereenkomst (vastleggen nieuwe verloningspakket)
 23. 23. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 22 Harmonisatie Flexible rewards plan Beleid inzake mobiliteit Vakantie beleid Andere beleidste rreinen IT -beleid Arbeidsreg lement (vb. sancties) Addendum aan de individuele AOK’en
 24. 24. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 23 Collectief vs. individueel niveau FVP: hoe formaliseren? ■ Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) – voordeel: hoogste hiërarchische norm op ondernemingsniveau – (mogelijke) nadelen : vereist de betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordigers, art. 23 CAO-wet (incorporatie in de individuele arbeidsovereenkomst - indien niet uitdrukkelijk uitgesloten) ■ Arbeidsreglement – voordeel: eventuele sancties verplicht in arbeidsreglement – (mogelijke) nadelen : formele procedure (betrokkenheid van de ondernemingsraad), lage plaats in de hiërarchie der normen ■ Bedrijfsreglement – voordeel: flexibel – nadeel: lage plaats in hiërarchie der normen
 25. 25. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 24 FVP: enkele belangrijke bepalingen (1) ■ Duur van het FVP – Moet vastgelegd worden door de werkgever – Best beperkt in de tijd, vb. 1 jaar - verlenging mogelijk ■ Het FVP als zodanig is geen “voordeel”: – Essentieel om te bepalen dat de werknemer geen rechten op het FVP kan uitoefenen als zodanig, maar alleen op de component “loon” waarop de werknemer recht heeft, al dan niet binnen het kader van een FVP – FVP is geen verworven recht
 26. 26. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 25 FVP: enkele belangrijke bepalingen (2) Lot lopende voordelen (a) op het moment van uitvoering van het FVP, en (b) op het moment van beëindiging van het FVP? ■ De persoonlijke keuze wordt vastgesteld voor de duur van de uitkering – Ongeacht de uitvoering of de beëindiging van het FVP – Ongeacht de duur van het FVP ■ Voorbeeld 1: – Een werknemer heeft recht op een bedrijfswagen – Op ogenblik invoering FVP: leasingovereenkomst loopt nog 2 jaar  Geen optie voor de werknemer om zijn huidige bedrijfswagen om te wisselen
 27. 27. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 26 FVP: enkele belangrijke bepalingen (3) Lot lopende voordelen (a) op het moment van uitvoering van het FVP, en (b) op het moment van beëindiging van het FVP? (Vervolg)  Voorbeeld 2: – Werknemer kiest in het kader van een FVP voor een bedrijfswagen van hogere categorie – Op ogenblik dat het FVP een einde neemt: leasingovereenkomst loopt nog 4 jaar  Werknemer behoudt recht op de gekozen bedrijfswagen tot aan de beëindiging van de leasingovereenkomst (inclusief voortgezette bijdrage door de werknemer) – Einde lease: het verloningspakket dat van toepassing was vóór de keuze zal opnieuw van toepassing zijn ■ Waardering door de tool – Niet-bindende indicatie – Alleen het addendum bij de arbeidsovereenkomst is juridisch bindend
 28. 28. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 27 FVP: enkele belangrijke bepalingen (4) Restcategorie ■ Waarom? – Sommige werknemers voelen niet de behoefte om een op maat gemaakt verloningspakket te hebben – Sommige werknemers hebben hun voorkeuren niet doorgegeven binnen de gestelde termijn – enz. ■ Standaard verloningspakket blijft van toepassing ■ Ook van belang wanneer het flexibel verloningsplan een einde neemt – De werknemer valt dan terug op het standaard verloningspakket zoals dit van toepassing was voor de uitvoering van het FVP
 29. 29. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 28 FVP: enkele belangrijke bepalingen (5) • Deeltijds werken, tijdskrediet, zwangerschapsverlof, … • Impact op het (te besteden) budget Gebeurtenissen “onderweg” Nieuwe werknemers / tijdelijke arbeidsovereenkomsten • Hoe de voordelen vanuit een arbeidsrechtelijk standpunt waarderen?Uitdienst • Uitbetalen als brutoloon?Restbudget • Scoping: mee opnemen of niet? Niet opgenomen (gekozen) vakantiedagen?
 30. 30. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 29 Hoe implementeren? Bepalen toepassingsgebied Analyse van de fiscale aspecten alsmede de parafiscale en arbeidsrechterlijke aspecten Juridische implementatie Praktische implementatie Communicatie & evaluatie
 31. 31. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 30 Communicatie Communicatie van het flexibele verloningsplan Total Reward communicatie
 32. 32. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 31 Praktische uitdagingen • Timing is everything! • Wanneer kan de werknemer uit het verloningsplan stappen? Timing • Let op voor verborgen kosten: vb. bedrijfswagen • Administratiekosten Verborgen kosten • Voordelen verbonden aan een bepaalde minimale periode: bedrijfswagen, lease tablet, tandheelkundige zorg • Duidelijke communicatie naar de werknemers • Budget moet voorzien worden voor meerdere jaren Lange termijn- voordelen
 33. 33. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 32 Praktische tips • 1 à 2/ jaar of n.a.v. bepaalde gebeurtenis Beperking keuze- momenten • Meer voordelen in het plan verhogen administratieve lasten • Beperkte mogelijkheden = beter voor werknemers + verhogen van waardering Beperking mogelijke voordelen • Collectieve en/of individuele gesprekken, folder, intranet Communicatie = cruciaal • Betrek alle stakeholders zo snel mogelijk.: payroll, fleet, bedrijven, verzekering, … • Organiseer enquête of interview werknemers: voor scope en evaluatie Stakeholders • Procedures: wie doet wat? • Integratie met alle derde partijenProcedure
 34. 34. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 33 Volg KPMG België en K law op:
 35. 35. © 2014 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium. © 2014 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. 34 Contactgegevens Alexis Ceuterick Olivier Vanneste Senior Counsel Director T: +32 2 708 37 16 T: +32 2 708 45 62 M: +32 494 58 49 91 M: +32 472 67 13 45 E: aceuterick@klaw.be E: ovanneste@kpmg.com
 36. 36. Vragen?

×