Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Offentlighet Innsyn og taushetsplikt Anne Marit Noraker Grunnkurs 2011
Hovedregel offentlighetsloven: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige <ul><li>Hvorfor </li></ul><ul><ul><li>Legge ti...
<ul><li>Hvem har rett til innsyn </li></ul><ul><li>” Alle” kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjen...
Unntak fra innsynsretten <ul><li>SKAL UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 13 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt </li></...
SKAL unntas: <ul><li>opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt </li></ul><ul><li>Vis til både offl §13 og ful...
Merinnsyn <ul><li>Plikt til å vurdere merinnsyn: </li></ul><ul><ul><li>Selv om man kan gjøre unntak for innsyn, SKAL orga...
Refs fra Sivilombudsmannen <ul><li>” Også den stadig mer utbredte bruk av e-post er en hindring for at offentlighetsloven ...
Hva regnes som internt i Oslo kommune? <ul><li>Se kommunens intranett – om offentlighet under byrådslederens kontor </li><...
Eks. Offentlige søkerlister <ul><li>Søkerliste til jobber er offentlige, men søker kan anmode om å være anonym </li></ul><...
Offentlig journal <ul><li>= kopi av journalen som legges frem for allmennheten hvor opplysninger som er unntatt offentligh...
Offentlig journal i Oslo kommune: <ul><ul><li>Denne og forrige kalendermåned </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelte virksomhe...
Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Saksdokumentene er ikke knyttet til offentlig journal i Oslo kommune – me...
Forts Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Konfidensielle opplysninger skal skjermes </li></ul><ul><ul><li>M...
Offentlig journal og UO dokument  <ul><li>Taushetsbelagte opplysninger skal sladdes </li></ul><ul><ul><li>Elektronisk-jou...
 
 
 
 
 
Innsyn <ul><li>Alle kan be om innsyn i dokumenter og «saker av bestemt art» - og ikke kun i enkeltsaker som tidligere. </...
Forts. innsyn <ul><li>Man må normalt saksbehandle en innsynsbegjæring i løpet av 5 arbeidsdager. Hvis ikke, regnes begjæri...
Avslag på innsyn <ul><li>Man kan klage på et avslag om innsyn, mens vedtak om å gi innsyn ikke kan påklages. </li></ul><u...
Eksempler <ul><li>Svar på henvendelser om innsyn skal besvares i løpet av 5 dager - også i sommerferien…. http://www.offe...
Eks – krav på innsyn i egen barnevernssak <ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.p...
Ny offentlighetslov <ul><li>Hvem loven gjelder for er utvidet </li></ul><ul><li>Journalføringsplikten utvides </li></ul><...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

1.910 visualizaciones

Publicado el

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

Publicado en: Salud y medicina, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

 1. 1. Offentlighet Innsyn og taushetsplikt Anne Marit Noraker Grunnkurs 2011
 2. 2. Hovedregel offentlighetsloven: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige <ul><li>Hvorfor </li></ul><ul><ul><li>Legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig </li></ul></ul><ul><ul><li>Legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrke: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>informasjons- og ytringsfriheten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>den demokratiske deltagelsen, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rettstryggheten til den enkelte, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tilliten til det offentlige og </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kontrollen fra allmennheten </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Hvem har rett til innsyn </li></ul><ul><li>” Alle” kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet i saker av en bestemt art i ”rimeleg utstrekning” (§ 3) </li></ul><ul><li>Hva har vi rett til innsyn i </li></ul><ul><li>Innsyn kan kreves både i en bestemt sak, og i saker av en bestemt art i ”rimeleg utstrekning” (§ 28) </li></ul><ul><li>Unntak </li></ul><ul><li>kun om det kan hjemles i lov </li></ul>
 4. 4. Unntak fra innsynsretten <ul><li>SKAL UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 13 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt </li></ul><ul><li>KAN UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 14 Organinterte dokument - utarbeidet for egen saksbehandling </li></ul><ul><li>§ 15 Dokument innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen  </li></ul><ul><li>§ 16 Innsyn i interne dokument hos kommunene og fylkeskommunene </li></ul><ul><li>§ 17 Unntak for visse dokument som gjelder Det Kongelige Hoff </li></ul><ul><li>§ 18 Unntak for rettssaksdokumenter </li></ul><ul><li>§ 19 Unntak for dokumenter som blir utveksles under konsultasjoner med Sametinget m.m. </li></ul><ul><li>§ 20 Unntak av hensyn til Noregs utenrikspolitiske interesser </li></ul><ul><li>§ 21 Unntak av hensyn til nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser </li></ul><ul><li>§ 22 Unntak i visse budsjettsaker </li></ul><ul><li>§ 23 Unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon m.m. (tidsbegrenset) </li></ul><ul><li>§ 24 Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokumenter om lovbrudd og opplysninger som kan lette gjennomføringen av lovbrudd m.m. </li></ul><ul><li>§ 25 Unntak for ansettelsessaker m.m. </li></ul><ul><li>§ 26 Unntak for eksamenssvar og karakterer m.m. </li></ul>
 5. 5. SKAL unntas: <ul><li>opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt </li></ul><ul><li>Vis til både offl §13 og fullstendig lovhjemmel for taushetsplikt </li></ul><ul><li>Forvl. §13 gir plikt til å hindre at andre får adgang/kjennskap til det en i forbindelse med tjenesten/arbeidet får vite om: </li></ul><ul><ul><li>1) noens personlige forhold, eller </li></ul></ul><ul><ul><li>2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår </li></ul></ul>
 6. 6. Merinnsyn <ul><li>Plikt til å vurdere merinnsyn: </li></ul><ul><ul><li>Selv om man kan gjøre unntak for innsyn, SKAL organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak </li></ul></ul>
 7. 7. Refs fra Sivilombudsmannen <ul><li>” Også den stadig mer utbredte bruk av e-post er en hindring for at offentlighetsloven blir praktisert etter intensjonen. Sivilombudsmannen peker på at saksdokumenter som formidles på denne måten, ikke blir journalført i arkivene, og at de derfor kan bli slettet uten at det er mulig å etterprøve innholdet. Det er en uakseptabel praksis” (Aftenposten 3. juli 2008) </li></ul>
 8. 8. Hva regnes som internt i Oslo kommune? <ul><li>Se kommunens intranett – om offentlighet under byrådslederens kontor </li></ul><ul><li>Rundskriv 24/2003 Regler om offentlighet i Oslo kommune </li></ul><ul><li>NB! Er man usikker; gå i dialog med byrådsavdelingen </li></ul>
 9. 9. Eks. Offentlige søkerlister <ul><li>Søkerliste til jobber er offentlige, men søker kan anmode om å være anonym </li></ul><ul><li>Eks: </li></ul><ul><ul><li>Søkerliste havnedirektør i Fredrikstad: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=502 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ansettelsen av ny direktør til Kulturrådet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://offentlighet.no/filestore/Klagesomb2.pdf </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Offentlig journal <ul><li>= kopi av journalen som legges frem for allmennheten hvor opplysninger som er unntatt offentlighet er skjermet </li></ul><ul><li>Staten + bl.a. Oslo kommune: </li></ul><ul><ul><li>Postjournaler skal gjøres tilgjengelig på Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Den skal legges ut så raskt som mulig, normalt innen 3 arbeidsdager etter at dokumentene er registrert </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlige journaler skal vernes mot treff fra søkermotorer på Internett </li></ul></ul>
 11. 11. Offentlig journal i Oslo kommune: <ul><ul><li>Denne og forrige kalendermåned </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelte virksomheter i Oslo kommune har fått fritak </li></ul></ul><ul><ul><li>Byrådslederens kontor har overordnet ansvar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se ellers Instruks om postjournal på Internett, Rundskriv 24/2004 </li></ul></ul>
 12. 12. Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Saksdokumentene er ikke knyttet til offentlig journal i Oslo kommune – med unntak av i Plan- og bygningsetaten (eget byrådsvedtak) </li></ul><ul><li>Obligatoriske opplysninger: </li></ul><ul><ul><li>Dokumentets dato, journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, avsender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne, ekspedisjons- eller avskrivningsdato og avskrivningsmåte, graderingskode, evt hjemmel for unntak fra offentlighet. </li></ul></ul>
 13. 13. Forts Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Konfidensielle opplysninger skal skjermes </li></ul><ul><ul><li>Men, tekst som står igjen i offentlig journal skal gi mening – man skal forstå hva saken handler om </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk nøytrale betegnelser i for eksempel sakstitler som ikke røper opplysninger som skal skjermes </li></ul></ul><ul><li>Hva med interne notater? </li></ul>
 14. 14. Offentlig journal og UO dokument <ul><li>Taushetsbelagte opplysninger skal sladdes </li></ul><ul><ul><li>Elektronisk-journal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ved bruk av graderingskoder sladdes visse felter på utskriften av offentlig journal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Viktig å sette seg inn i sitt systems skjermingskoder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Manuell journal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man tar en kopi av journalen hvor man med svart penn stryker over opplysninger som skal skjermes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man tar så en kopi av kopien som man kan legge frem for gjennomgang (eller skanne og legge ut på kommunens internett. </li></ul></ul></ul>
 15. 20. Innsyn <ul><li>Alle kan be om innsyn i dokumenter og «saker av bestemt art» - og ikke kun i enkeltsaker som tidligere. </li></ul><ul><li>Elektronisk innsynsskjema kan fylles ut, men i følge ny lov er det ikke krav til skriftlig innsynsbegjæring. </li></ul><ul><li>Det kan kreves at innsynsbegjæring besvares gjennom e-post. </li></ul>
 16. 21. Forts. innsyn <ul><li>Man må normalt saksbehandle en innsynsbegjæring i løpet av 5 arbeidsdager. Hvis ikke, regnes begjæringen som avslått og kan gå rett til klageorgan. </li></ul><ul><li>Om innsyn nektes med bakgrunn i taushetsplikten, kan det kreve at organet forespør den tausheten skal beskytte, om at det likevel gis samtykke til innsyn. </li></ul>
 17. 22. Avslag på innsyn <ul><li>Man kan klage på et avslag om innsyn, mens vedtak om å gi innsyn ikke kan påklages. </li></ul><ul><li>Ny off.lov: man kan kreve nøyaktig hjemmel / utførlig begrunnelse for avslaget. </li></ul><ul><li>§ 32 annet ledd </li></ul><ul><ul><li>” Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd….” </li></ul></ul>
 18. 23. Eksempler <ul><li>Svar på henvendelser om innsyn skal besvares i løpet av 5 dager - også i sommerferien…. http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=504 </li></ul><ul><li>Ikke begrensninger i antall saker - Sagene bydel… </li></ul><ul><li>http://www.ivarjohansen.no/temaer/apenhet/2591-sagene-instruks.html </li></ul>
 19. 24. Eks – krav på innsyn i egen barnevernssak <ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=489 </li></ul>
 20. 25. Ny offentlighetslov <ul><li>Hvem loven gjelder for er utvidet </li></ul><ul><li>Journalføringsplikten utvides </li></ul><ul><li>Gir offentligheten økt tilgang til bla interne dokumenter </li></ul><ul><li>Nye § å henvise til når man unntar fra offentlighet </li></ul><ul><li>Eksplisitt adgang til å tilgjengeliggjøre fulltekst dokument på nett </li></ul><ul><li>Kravet til identifisering av den saken dokumentet knytter seg til er oppmyket </li></ul>

×