Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 11
Tema 11
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Tema11

 1. 1. 11 – A ECONOMÍA ESPAÑOLA 1. A agricultura e a gandaría en España 2. As paisaxes agrarias en España 3. A pesca en España 4. A minaría, enerxía e construción en España 5. As actividades industriais en España 6. Comercio, transportes e comunicacións en España 7. O turismo en España Antía Sanmarco Martínez 3ºESO
 2. 2. 1. A AGRICULTURA E A GANDARÍA EN ESPAÑA  1.1. O sector primario en España 4.2% da poboación activa traballa no sector primario.  1.2. Principais cultivos * Cereais: trigo, millo, orxo, arroz… * Oliveira e viña.. * Árbores froiteiras: cítricos e non cítricos. * Flores. * Hortalizas de invernadoiro.
 3. 3. 1.3.PRINCIPAIS REXIÓNS GANDEIRAS *Franxa cantábrica: gando vacún especializado na produción de leite e carne. *Cataluña, Aragón, Navarra e o norte da Comunidade Valenciana: gando porcino, bovino e animais de granxa. *Andalucía. *Case toda a meseta: gando ovino e bovino. 1.4.A POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) Fondos europeos. Últimas tendencias: *Maior liberdade para producir segundo a demanda do mercado. *Sistema de pagamento único (PU). *O coidado do medio ambiente.
 4. 4. DISTRIBUCIÓN DOS CULTIVOS EN ESPAÑA
 5. 5. 2.AS PAISAXES AGRARIAS EN ESPAÑA 2.1.TIPOS DE PAISAXES AGRARIAS PAISAXE AGRARIA CONTINENTAL OU DE INTERIOR *Agricultura de secaño e gandaría ovina (semiestabulada). -Agricultura de secaño: vide,oliveira e cereal. -Gandarías: ovinas, bovina e porcino. Tamén hai terras de regadío; cultivos de horta.
 6. 6. PAISAXE AGRARIA CONTINENTAL OU DE INTERIOR
 7. 7. PAISAXE AGRARIA MEDITERRÁNEA Esténdese ao longo de toda a costa mediterránea. *A agricultura: froitos, hortalizas e flores. *A gandaría porcina e avícola é intensiva. O habitat rural está espallado.
 8. 8. PAISAXE AGRARIA ATLÁNTICA Ocupa o Norte da península. *Predomina a gandaría bovina grazas aos postos naturais (intensiva). Minifundismo. *Explotación forestal de especies non autóctonas. *A agricultura : millo de foraxe, pataca, maceira e productos hortofrutícolas.
 9. 9. PAISAXE AGRARIA DAS CANARIAS O cultivo máis importante é o plátano ainda que tamén predominan as froitas tropicais e o tabaco.
 10. 10. 3.A PESCA EN ESPAÑA 3.1.ESPAÑA, UNHA POTENCIA PESQUEIRA Importante por: *O volume de pesca. *Valor; en diñeiro. *Flota de barcos. *Man de obra cualificada. *Importantes empresas. *Importancia das actividades relacionadas coa pesca.
 11. 11. 3.2.A EXPANSIÓN DA UNIÓN EUROPEA Crise. Factores: *Esgotamento das especies. *Dificultades nas areas de pesca da altura. Acuicultura. 3.3.A PESCA ESPAÑOLA NA UNIÓN EUROPEA Problemas: *A capacidade de capturas é excesiva. *A política de apertura fai que haxa competencia con outros paises. *As axudas económicas danse a cambio da redución da frota. *As dependencias das negociacións da UE con outros paises.
 12. 12. 4.MINARÍA, ENERXÍA E CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 4.1.A MINARÍA EN ESPAÑA É insuficiente, polo que se recurriu a importación. Extráese: carbón, estaño, ferro, chumbo, cinc, mercurio, cobre, valframio, sales potásicas, cofre e algo de ouro. Son importantes as rochas ornamentais: granito e mármore.
 13. 13. 4.2.A ENERXÍA EN ESPAÑA É un pais deficitario. Hai que importar grandes cantidades de petróleo e gas natural. A produción e o consumo de enerxía *O carbón: utilízase nas centrales térmicas. A maioría é importado. Utilízase ás centrais de ciclo combinado. *A enerxía nuclear: moita polémica en España pola localización das centrais e dos residuos. *Centrais hidroeléctricas: situadas nos ríos principais. *Enerxía solar e eólica: aumentou nos últimos anos.
 14. 14. Medidas de aforro enerxético: *Cambio de horario. *Limitación da velocidade dos coches. *Descontos ao comprar coches eléctricos. *Menor gasto enerxético mellorando a eficacia dos aparellos electrónicos, transporte público, etc.
 15. 15. 4.3.A CONSTRUCCIÓN UN SECTOR CLAVE Foi un sector clave para a economía española. *Construcción pública e privada. A construcción de vivendas e a especulación *O aumento da poboación nova. *As facilidades para obter unha hipoteca. Isto foi fonte de especulacións e houbo complicidade entre concellos.
 16. 16. A construcción na actualidade A crise financieira de 2008 afectou en gran medida ao sector da construcción. Consecuencias: *Desafiuzamentos. *Menos créditos.
 17. 17. 5.AS ACTIVIADES INDUSTRIAIS EN ESPAÑA 5.1.O DESENVOLVEMENTO DA INDUSTRIA EN ESPAÑA Un desenvolvemento industrial algo atrasado. Causas: *Falta de recursos enerxéticos. *Falta de materias primas. *Falta de tecnoloxía propia.
 18. 18. 5.2.PRINCIPAIS SECTORES INDUSTRIAIS: *Industria siderúrxica: localízase no norte da península, Cataluña, Badaxoz e Sevilla. *Metalurxía de transformación: Barcelona, Madrid e País Vasco. *Industria naval: Ferrol, Cádiz, Bilbao e Cartaxena. *Industria do automóbil: Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Vigo, Valladolid, Pamplona e Victoria. *Sector químico: Madrid, Cataluña, Pais Vasco e Andalucía. *Alimentación: Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia, A Rioxa e Navarra. *Industrias de alta tecnoloxía: parques tecnolóxicos. Madrid, Barcelona,Albacete. *Outros sectores: téxtil, coiro e calzado, papel e artes gráficas.
 19. 19. 5.3.ESPAÑA NA REDE INDUSTRIAL EUROPEA Grandes áreas industriais: Cataluña, Madrid, Pais Vasco e Valencia. Núcleos industriais: zaragoza, Victoria, Sevilla, Murcia, Vigo, Valladolid… Eixes industriais máis importantes: *O eixe do Ebro. *O eixe do Mediterráneo.
 20. 20. 6.COMERCIO, TRANSPORTES E COMUNICACIÓNS EN ESPAÑA 6.1.O COMERCIO ESPAÑOL E A UNIÓN EUROPEA Negóciase a nivel comunitario. *A balanza comercial española tiña un saldo negativo. *A balanza de pagamentos española é positiva.
 21. 21. 6.2.REDE DE TRANSPORTES E COMUNICACIÓNS O sector do transporte é un sector económico moi importante. Nos último anos, España realizou importantes investimentos. A rede de estradas: Densidade moi elevada, contaminación elevada e hai bastantes accidentes. A rede de ferrocarrís: Pouco desenvolvida, o transporte de mercadorías por ferrocarril está pouco modernizado. O máis desenvolvido e o AVE ( Alta Velocidade).
 22. 22. O transporte marítimo Utilízase para o comercio e o tráfico de pasaxeiros entre a Península, as illas e Ceuta e Melilla. Favorece a intermodalidade no transporte de mercadorías en contedores. ( Estructuración dos portos). Especialización dos portos. O transporte aérero Aumento do número de aeroportos e mellora dos xa existentes.
 23. 23. DIFERENTES TIPOS DE REDES DE TRANSPORTE
 24. 24. 7.O TURISMO EN ESPAÑA 7.1.O MODELO TURÍSTICO ESPAÑOL ACTUAL Crecemento a partir dos anos 60. Desenvolveuse o turismo de “sol e plaia”. Nas últimas décadas é importante o turismo interior. O control dos tour-operadores.
 25. 25. 7.2.PROCEDENCIA E DESTINO DO TURISMO EXTERIOR Os principais puntos de procedencia son : Reino Unido, Alemaña, Francia, Italia, Estados Unidos e Portugal. Os destinos preferidos son: Cataluña, Illas Baleares, Andalucía, Comunidade Valenciana e Canarias. Importancia do turismo de temporada baixa. 7.3.TURISMO INTERIOR E MOBILIDADE TEMPORAL Aumento da mobilidade temporal. As comunidades que reciben máis turismo interior Andalucía, Valencia, Castela e León, Castela A-Mancha, Madrid e Galicia. Turismo activo.
 26. 26. 7.4.INFRASTRUCTURA HOTELEIRA Destacan Cataluña, Canarias, Baleares… Maior concentración de prazas hoteleiros.

×