“El teatro, un atajo pedagógico” F. G. Lorca EL TALLER DEDRAMATIZACIÓN  Antoni Navarro Amorós
Si quieres construir un barco, no empieces por buscar  madera, cortar tablas  o distribuir el trabajo,       … ...
OBRA DE TEATRO PARA PERROS   SE LEVANTA EL TELÓN …
APARECE…Eric Satie
MI PRIMERA VEZLa experiencia artística como “re-descubrimiento”(vamos al teatro o al museo, hacemos el amor,bailamos, viaj...
"El placer de la metamorfosis es condiciónprevia de todo arte dramático."  Nietzsche La innovación permanente “Y SI...” ...
COMUNICAMOS SIEMPRE, LO QUERAMOS O NO...
PEDAGOGIA DE LAS 4 “C” · CULTURA · CUERPO · CORAZÓN · CEREBRO ·
Inteligencias múltiples  Gardner1. Lógico-  matemàtica2. Lingüístico-  verbal3. Kinestèsica4. Musical5. Espacial6. Na...
“El todo es más que la suma de las partes” Gestalt
PENSAMIENTO CREATIVO
N UEVO E S T I LO E D U C A T I VOcon imágenes & arte, Joan FerrésCONCEPTOS      PERCEPCIONES(análisis,     (sín...
A-S-I-D-E-R-O-S•  Aforismos•  Metáforas•  Humor•  Imágenes•  Canciones•  Realias•  Resúmenes•  Relatos•  Parábolas
EL TALLER de DRAMATITZACIÓ   elementos constituyentes• El artista pedagogo• Profesor-animador como distribuidor del jue...
LA DRAMATIZACIÓNcomo a proceso expresivo…1. El contenido es el proceso de creación2. El profesor es un catalizador y parti...
… no es un producto para contemplar, estudiar   o analizar (ni un espectáculo o texto literario )   6. Los participan...
BREACK ICERS - PERCIBIRa) Preparación o puesta en marcha: situar al sujeto en el clima favorable y proporcionarle los ...
WARM UP - SENTIRb) Incubación y relajación para la elaboración interna de ideas por medio de la recogida de informaci...
FOCUS - HACERc) Expresión- comunicación- dramatización: plasmación de la nueva idea o fijación de la mejor solución ...
FEEDBACK - REFLEXIONARd) Revisión- retroacción: evaluación de los resultados; experimentación, corrección y puesta e...
CONSIGNAS, TIPOLOGÍA• Abiertas / cerradas• Fáciles / complejas• Generales / concretas• Directas / indirectas• Individuales...
DIDÁCTICA DE LA CONSIGNA• Dosificarlas• Estímulo o sorpresa intrínseca            “• Hipótesis del n+1• … “P...
TÉCNICAS DRAMÁTICAS1. Globalizadoras  - Artísticas y no2. Vivenciales   - 5 sentidos3. Motivadoras   - Deseo4. Cola...
Clima para desarrollar la creatividad en el taller de teatro               Desafío y            ...
LA CRISIS del TEATRO      Federico García LorcaEl teatro es uno de los más expresivos y útilesinstrumentos para la e...
Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo             ...… como el te...
El taller de dramatización-teatro
El taller de dramatización-teatro
El taller de dramatización-teatro
El taller de dramatización-teatro
El taller de dramatización-teatro
El taller de dramatización-teatro
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El taller de dramatización-teatro

2.209 visualizaciones

Publicado el

Introducción al taller de dramatización-teatro como recurso didáctico y análisis de sus elementos constituyentes:El artista pedagogo
Profesor-animador como distribuidor del juego y organizador de tiempos y espacios
Didáctica de la consigna
Pedagogía de la situación (aquí i ara)
La anécdota literaria como a hilo conductor
Las trabas formales “contraintes”
Técnica de la mezcla
Estructura y tipología de actividades

Publicado en: Educación
0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.209
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
579
Acciones
Compartido
0
Descargas
230
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • Ensenyar consisteix a proveir estímuls a favor d ’ alguna forma de conversa.
 • ¿ADJETIVOS? Definición de la Asertividad eliminando los comportamientos agresivos / pasivos
 • En aquest article hem pretès sistematitzar i arreplegar les principals aportacions referides a la dramatització com a matèria curricular i com a recurs didàctic. En tractar sobre el per què, el per a què, el què, el com i el quan de la dramatització en el currículum estem proposant un model educatiu constructivista, social-cultural, interaccionista, dialògic i expressiu. L'àrea de l'expressió – i qualsevol acte d'ensenyament aprenentatge - és l'espai de les quatre ‘C’: primer cal reaccionar amb els sentits ( cos ), després amb els sentiments i les emocions ( cor ) per a acabar amb la reflexió, el coneixement i la voluntat (cervell ), sobre uns continguts culturals compartits ( cultura ).
 • “ El teatro es un gran medio de educar al público; pero el que hace un teatro educativo, se encuentra siempre sin público al que poder educar.” Enrique Jardiel Poncela U na obra de teatre ensenya més que qualsevol gran llibre M. A. Capmany FERRÉS, Joan ( 1994) Educar en una cultura de l ’ espectacle. Barcelona. Paidós. Les contradiccions entre la cultura oficial i la cultura popular es tradueixen en conflictes entre l ’ escola i la televisió, o entre la televisió cultural i la convencional. L ’ educador que pretenga ser eficaç en aquest marc social ha de ser capaç de repensar la cultura. I només podrà fer-ho des d ’ una doble capacitat de seducció i de conciliació: seducció alliberadora enfront de seducció adormidora, i conciliació entre emoció i raó, percepte i concepte, relat i sentit, plaer i esforç. Per a potenciar la seua eficàcia els educadors han d ’ assajar un nou estil comunicatiu. La metàfora, la narració, l ’ aforisme, l ’ humor són alguns dels components d ’ aquest nou estil.
 • Laferriere, Barret, Motos, però també els grans homes de teatre com Grotowski, Satanislavsky, Chehov, o més recentment Jacques Lecoq, Augusto Boal . El model teatral que ens ha estat inspirat pels artistes-pedagogs de l ’àmbit de la dramatització, en l’ensenyament de llengua i literatura té més a veure amb la improvisació que amb el teatre tradicional a la italiana. La posada en escena dels tallers respon més bé al funcionament d’un matx d’improvisació pedagògica, segons ha estat plantejat per Laferrière (1993), que amb un curs de teatre a l’ús. De manera que en la posada en marxa d’un taller de llengua i literatura com en la improvisació del taller d’art dramàtic, els alumnes hauran de desenvolupar també les seues capacitats d’escolta, de concentració, de confiança en els altres, d’imaginació i d’observació mitjançant unes activitats creatives.
 • En el terreny de l ’ensenyament i de l’aprenentatge en parlar de Teatre ens estem referint a un producte per a contemplar, estudiar o analitzar, bé sota la forma d’espectacle o de text literari. Mentre que Dramatització és un procés expressiu que perquè tinga lloc necessita que el subjecte, l’alumne, s’implique. A continuació concretem les característiques de la Dramatització des d’una perspectiva curricular. 1. El seu contingut és el procés de creació : la interacció i les respostes espontànies a situacions conflictives. Mentre que el del Teatre consisteix en l ’estudi d’obres literàries o de tècniques teatrals. 2. El professor és un catalitzador : participa en l ’experiència. I no es limita a ser un expert, transmissor d’una informació o especialista en tècniques teatrals o director d’un espectacle, encara que en ocasions ha de realitzar tots aquests papers. 3. Els alumnes són partícips i creadors del procés i no tan sols intèrprets. Els assumptes són elegits pel grup. 4. Utilitza estructures expressives i comunicacionals . Els participants passen pels distints oficis teatrals: són autors, espectadors, crítics, etc. Mentre que en el Teatre el que interessa és l ’efectivitat de l’espectacle i el seu acabat artístic, la qual cosa exigeix múltiples assaigs i repeticions. D’altra banda hi ha un clara especialització en els oficis teatrals i la recepció -l’espectador- és essencial. 5. El procés de treball en la Dramatització, que és obert i flexible , pot ser aplicat a qualsevol objectiu o àrea del currículum. 6. És necessari que els participants siguen expressius , ja que han de construir les seues propostes i produir constantment els seus materials. 7. És un vehicle aprofitable més aviat per a explorar les formes de cultura actual que per a transmetre les de la cultura tradicional. 8. Arrenca de la pròpia experiència dels participants i no d ’obres literàries o d’intencions prèvies i idees aportades per altres. 9. Posa l ’èmfasi en la comunicació interpersonal i en el procés de creació i no tant en els resultats. Açò no significa rebutjar el producte, que sempre ha de ser la culminació del procés, una part més del treball. L’obra ben feta ha de ser un principi fonamental de la pedagogia expressiva. 10. El producte no es planteja en termes d ’exhibició ni és una finalitat en si mateix, sinó que està en funció dels objectius curriculars per a desenvolupar l’expressió i la comunicació.
 • Percebre . És tant com estar a l'escolta d'un mateix i de l'entorn. Suposa la disponibilitat de l'individu a deixar-se impregnar pels estímuls de l'entorn físic i humà i permetre que sorgisquen les imatges que aquests indueixen. Açò implica un estat de disponibilitat en els plans cognitiu, motriu i afectiu. Des del punt de vista didàctic, en aquesta fase la tasca del professor/animador consisteix a crear un clima de calma, d'escolta conscient i mirada activa, una atmosfera dinàmica i estimulant; oferir un ampli ventall d'experiències sensorials; ajudar a prendre consciència d'un mateix i de la realitat exterior. Els exercicis i activitats de relaxació, de concentració, de percepció sensorial, d'observació s'inclouen dins d'aquesta fase. Pedagogía lúdica Desinhibición Sensopercepción Motivación Despertar la imaginación Cohesionar al grupo Tantear disponibilidad Establecer puentes
 • Sentir. És equivalent a pensar amb el cos. Segons Root-Bernstein16, el pensament corporal té lloc a través de les sensacions i la consciència dels nostres nervis, músculs i pell. Són moltes les persones creatives que abans de trobar les paraules o les formes adequades per a expressar-se “experimenten l'emergència de les idees en forma de sensacions corporals, moviments musculars i emocions que actuen a manera de trampolins que permeten accedir a una modalitat més formal del pensament. Els atletes i els músics imaginen la sensació dels moviments que executaran; els físics i els pintors experimenten en el seu cos les tensions i els moviments dels arbres i dels electrons” . El procés creatiu no és només fer un treball exterior sinó interior. És sentir el cos i expressar-se corporalment tot sentint. Concentración Toma de conciencia
 • Fer. El subjecte posa en acció les seues imatges interiors, les elabora a partir d'un estímul i comunica el seu món interior. Aquest "fer" s'ha d'orientar en dos direccions: l'exploració i l'actualització. L'exploració és un període d ’assaigs múltiples, de llançament de propostes diverses. En aquesta fase les activitats proposades posen l'accent sobre els mitjans i instruments amb què es realitza l'aprenentatge dels distints llenguatges. L'actualització és l'etapa d'elegir, d'organitzar, d'encetar. Moment en què la creació emergeix a partir de les propostes plantejades. És la fase per excel·lència de l'expressió-comunicació. L'activitat base d'aquest període és la improvisació articulada sobre distintes situacions. Improvisación Exploración “ La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, cante, llore, baile, ría y viva intensamente, antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos” (Me he encontrado esto por ahí, gracias al autor).
 • Reflexionar. Es tracta de disposar d'un moment de pausa per a tornar sobre l'activitat realitzada i apropiar-se de l'experiència viscuda. És el moment de l'anàlisi, de la tornada sobre allò que ja ha estat viscut i de prendre consciència dels mitjans utilitzats per a expressar-nos-en. Valoración de la actividad. Interiorización. Transposición a otras formas de expresión de las imágenes o emociones experimentadas
 • El taller de dramatización-teatro

  1. 1. “El teatro, un atajo pedagógico” F. G. Lorca EL TALLER DEDRAMATIZACIÓN Antoni Navarro Amorós
  2. 2. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, … sino que primerohas de evocar en los hombres el anhelo por el mar. Saint-Exupery
  3. 3. OBRA DE TEATRO PARA PERROS SE LEVANTA EL TELÓN …
  4. 4. APARECE…Eric Satie
  5. 5. MI PRIMERA VEZLa experiencia artística como “re-descubrimiento”(vamos al teatro o al museo, hacemos el amor,bailamos, viajamos… intentando revivir aquella 1ravez que nos pareció excepcional, inolvidable…)• Sorpresa estética• Emociones de vida• Sensación de estar asistiendo a algo único, magnífico e irrepetible• Nutrir nuestro laboratorio teatral interno con nuevas estrategias de ficción para enfrontar la vida
  6. 6. "El placer de la metamorfosis es condiciónprevia de todo arte dramático." Nietzsche La innovación permanente “Y SI...” La fuerza educativa del “COMO SI...”“ La pedagogia tal vez solo sea, y ya es mucho, una cuestión de estímulos”“Una buena lección es una conversación” Jorge WAGENSBERG
  7. 7. COMUNICAMOS SIEMPRE, LO QUERAMOS O NO...
  8. 8. PEDAGOGIA DE LAS 4 “C” · CULTURA · CUERPO · CORAZÓN · CEREBRO ·
  9. 9. Inteligencias múltiples Gardner1. Lógico- matemàtica2. Lingüístico- verbal3. Kinestèsica4. Musical5. Espacial6. Naturalista7. Interpersonal8. Intrapersonal
  10. 10. “El todo es más que la suma de las partes” Gestalt
  11. 11. PENSAMIENTO CREATIVO
  12. 12. N UEVO E S T I LO E D U C A T I VOcon imágenes & arte, Joan FerrésCONCEPTOS PERCEPCIONES(análisis, (síntesis,objetividad, subjetividad,reflexión) acción)RAZÓN EMOCIÓNPROCESO LENTO RAPIDEZESFUERZO PLACER
  13. 13. A-S-I-D-E-R-O-S• Aforismos• Metáforas• Humor• Imágenes• Canciones• Realias• Resúmenes• Relatos• Parábolas
  14. 14. EL TALLER de DRAMATITZACIÓ elementos constituyentes• El artista pedagogo• Profesor-animador como distribuidor del juego y organizador de tiempos y espacios• Didáctica de la consigna• Pedagogía de la situación (aquí i ara)• La anécdota literaria como a hilo conductor• Las trabas formales “contraintes”• Técnica de la mezcla• Estructura y tipología de actividades
  15. 15. LA DRAMATIZACIÓNcomo a proceso expresivo…1. El contenido es el proceso de creación2. El profesor es un catalizador y participa en la experiencia3. Los alumnos son partícipes y creadores del proceso y no solo intérpretes4. Utiliza estructuras expresivas y comunicacionales5. El proceso es abierto y flexible, aplicable a cualquier objetivo del curriculum
  16. 16. … no es un producto para contemplar, estudiar o analizar (ni un espectáculo o texto literario ) 6. Los participantes proponen 7. …explorar las formas de cultura actual 8. Parte de la propia experiencia de los participantes y no de obras literarias 9. Pone énfasis en la comunicación interpersonal y en el proceso de creación 10. El producto no es una finalidad en si mismo ni está pensado para la exhibición
  17. 17. BREACK ICERS - PERCIBIRa) Preparación o puesta en marcha: situar al sujeto en el clima favorable y proporcionarle los medios adecuados para crear
  18. 18. WARM UP - SENTIRb) Incubación y relajación para la elaboración interna de ideas por medio de la recogida de información y experimentación, análisis de la situación y búsqueda de soluciones múltiples
  19. 19. FOCUS - HACERc) Expresión- comunicación- dramatización: plasmación de la nueva idea o fijación de la mejor solución encontrada.
  20. 20. FEEDBACK - REFLEXIONARd) Revisión- retroacción: evaluación de los resultados; experimentación, corrección y puesta en práctica
  21. 21. CONSIGNAS, TIPOLOGÍA• Abiertas / cerradas• Fáciles / complejas• Generales / concretas• Directas / indirectas• Individuales / en parejas• Pequeños grupos / Grupo-clase• Según el momento
  22. 22. DIDÁCTICA DE LA CONSIGNA• Dosificarlas• Estímulo o sorpresa intrínseca “• Hipótesis del n+1• … “Para crear hay que ponerse barreras” Umberto Eco
  23. 23. TÉCNICAS DRAMÁTICAS1. Globalizadoras - Artísticas y no2. Vivenciales - 5 sentidos3. Motivadoras - Deseo4. Colaborativas - Cooperativas5. Habilidades - Relación sociales profesor / alumno6. Integradoras - Todas las CCBB7. Lúdicas - Participativas y creativas
  24. 24. Clima para desarrollar la creatividad en el taller de teatro Desafío y compromiso Toma de Libertad riesgos CLIMADiscusión o Confianza y debate (conductas, actitudes y apertura sentimientos que se presentan de manera cotidiana) Tiempo para Apoyo a las ideas idear Juego y Conflicto sentido del humor
  25. 25. LA CRISIS del TEATRO Federico García LorcaEl teatro es uno de los más expresivos y útilesinstrumentos para la edificación de un país y elbarómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera.El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribunalibre donde los hombres pueden poner en evidenciamorales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivosnormas eternas del corazón y del sentimiento del hombre.
  26. 26. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo ...… como el teatro que no recoge el latido social,el latido, histórico, el drama de sus gentes y elcolor genuino de su paisaje y de su espíritu, conrisa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarseteatro, sino sala de juego o sitio para hacer esahorrible cosa que se llama "matar el tiempo". No me refiero a nadie ni quiero herir a nadie;no hablo de la realidad viva, sino del problemaplanteado sin solución.

  ×