Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

COM COMENTAR UNA PINTURA

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 55 Anuncio

COM COMENTAR UNA PINTURA

NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA al meu bloc: https://hdartantonio.blogspot.com/
Explicació del procediment a seguir per comentar una obra pictòrica prenent com a base per exemplificar el procés les pintures seleccionades per l’examen de les PAU 2020. La presentació també inclou a les darreres diapositives un esquema resúm del guió a seguir per comentar una obra pictòrica, seguint els criteris establerts per l'exercici de les PAU 2020.
Per últim, cal tenir present que hi ha una part important dels continguts d'aquesta presentació que apareixen en forma d’animació, els qual sols podreu veure correctament si us descarregueu la presentació en el seu format original de PowerPoint..

NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA al meu bloc: https://hdartantonio.blogspot.com/
Explicació del procediment a seguir per comentar una obra pictòrica prenent com a base per exemplificar el procés les pintures seleccionades per l’examen de les PAU 2020. La presentació també inclou a les darreres diapositives un esquema resúm del guió a seguir per comentar una obra pictòrica, seguint els criteris establerts per l'exercici de les PAU 2020.
Per últim, cal tenir present que hi ha una part important dels continguts d'aquesta presentació que apareixen en forma d’animació, els qual sols podreu veure correctament si us descarregueu la presentació en el seu format original de PowerPoint..

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a COM COMENTAR UNA PINTURA (20)

Más de Antonio Núñez (20)

Anuncio

Más reciente (20)

COM COMENTAR UNA PINTURA

 1. 1. Antonio Núñez 2017
 2. 2. Com comentar una pintura ? Per realitzar el comentari d’una obra pictòrica hem de diferenciar els següents apartats 1.- Fitxa Tècnica (documentació general de l’obra: Nom de l’obra, autor, estil, cronologia, tècnica, suport, localització...) 3.- Anàlisi Formal: Descriure el tractament que dona l'artista als elements plàstics ( línia, color, llum ) la composició, el ritme i el temps... I que justifiquen que podem enquadrar l’obra en un determinat estil. 4.- Anàlisi Conceptual (Interpretació ):Descripció del tema, i explicació del significat i la funció que té l’obra. COMENTAR UNA PINTURA 2.- Context Històric i Artístic: Trets més significatius de l’Època, l’autor i l’estil 5.- Altres consideracions : Explicació de tot allò referent a l’obra que no s’ha pogut explicar en els apartats anteriors: Models i influències en obres anteriors i posteriors, altres obres de l’autor...
 3. 3. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) De manera molt concisa hem de presentar les dades referents a l’obra que anem a analitzar. En aquesta fitxa han de constar com a mínim: - Nom de l’obra - Autor - Cronologia (el més exacte possible) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Estil - Tècnica i suport - Dimensions (Petit, mitjà o Gran format) - Localització (Lloc està exposada actualment)
 4. 4. La tècnica és els procediment pictòric que usen els pintors i el suport la superfície o material sobre el qual apliquen els pigments. - Oli sobre tela TÈCNICA I SUPORT (OBRES PAU 2017) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) Les tècniques i els suports més utilitzats al llarg dels segles XIX i XX han estat: - Oli sobre fusta - Oli i tremp sobre cartró - Oli, esmalt i pintura d’alumini sobre tela (dripping) - Acrílic i serigrafia sobre tela -Tècnica mixta sobre fusta ( pigment, sorra, paper, cordills....)
 5. 5. 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL ÈPOCA: S’ha de fer una referència general a l’època o moment històric en el qual es realitza l’obra, enumerant els fets històrics i culturals més rellevants i destacant si és el cas, aquells fets o corrents culturals que puguin incidir directament en la realització de la pintura objecte d’anàlisi. AUTOR: Picasso (1881 – 1973) També cal fer una petita ressenya sobre l’autor, els moments més significatius de la seva biografia i la seva trajectòria pictòrica, fent especial esment del moment de la seva carrera en que en que realitzà l’obra. 2.- CONTEXT HISTÒRIC: ÈPOCA, AUTOR, ESTIL
 6. 6. 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL ESTIL: Per últim, cal fer esment de quin és l’estil en el qual podem inscriure l’obra, fent una exposició de les característiques generals que presenta aquest estil tant a nivell formal (ús del color, pinzellada, ...) com conceptual (tema, funció o significat) ESTILS OBRES PAU 2017 En ordre cronològic els estils de les obres són: S. XIX ( PRIMERA MEITAT ) - EL NEOCLASSICISME - EL ROMANTICISME
 7. 7. 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL - L’IMPRESSIONISME - EL POSTIMPRESSIONISME - MUNCH ( EXPRESSIONISME )
 8. 8. Per últim, dins del segle XIX, cal destacar la figura excepcional de GOYA, el qual no podem enquadrar dins de cap estil, tot i que cronològicament està dins del neoclassicisme. 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL Goya desenvolupa un estil personal que és mou, per la manera com tracta els temes, entre el romanticisme i el realisme Però que formalment , pel tipus de pinzellada o el tractament de les formes, anuncia ja alguns dels corrents, que es desenvoluparen més tard al llarg del segle xx, com l’impressionisme o l'expressio- nisme. Goya és doncs, una figura singular que desenvolupa un estil propi molt personal i precursor d’estils posteriors. I fins i tot, hi ha algun autor que ha vist els primers indicis del cubisme.
 9. 9. 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL ESTILS OBRES PAU 2017 S. XX ( PRIMERA MEITAT ) - EL FAUVISME - EL CUBISME - L’ABSTRACCIÓ - EL SUBREALISME S. XX ( SEGONA MEITAT ) - EXPRESIONISME ABSTRACTE - EL POP ART - L’INFORMALISME (P. MATÈRICA)
 10. 10. Els estils en els que podem enquadrar les obres en ordre cronològic són: - EL NEOCLASSICISME - EL ROMANTICISME - EL REALISME - L’IMPRESSIONISME - EL POSTIMPRESSIONISME S. XX ( PRIMERA MEITAT ) - EL FAUVISME - EL CUBISME - EL SURREALISME S. XX ( SEGONA MEITAT ) - EXPRESIONISME ABSTRACTE - EL POP ART - L’INFORMALISME (P. MATÈRICA) - MUNCH (EXPRESSIONISME) S. XIX ( PRIMERA MEITAT ) S. XIX ( SEGONA MEITAT ) - L'ABSTRACCIÓ 2. CONTEXT HISTORICOARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL ESTILS OBRES PAU 2017
 11. 11. En aquest apartat es tracta d‘explicar com l’artista utilitza els elements plàstics (línia, dibuix, color, llum), la composició, el ritme i el temps per transmetre allò que vol expressar i també que justifiquen que l’obra pertanyi a un determinat estil A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS 3.- L’ANÀLISI FORMAL Els elements a analitzar son: B) LA COMPOSICIÓ C) EL RITME D) El TEMPS - Les Formes i la pinzellada - El Color - La llum 3.- L’ ANÀLISI FORMAL
 12. 12. LES FORMES 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LÍNIA O DIBUIX) Es tracta de veure si les formes representades apareixen definides per el dibuix o el color: - Predomini del dibuix amb formes ben definides i ben delimitades (dibuixístiques) - Predomini del color amb formes poc definides, sols insinuades, obertes (pictòriques)
 13. 13. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LÍNIA O DIBUIX) Amb el fet de que les formes siguin dibuixístiques o pictòriques apareix moltes vegades relacionat amb el tipus de pinzellada realitzada per l’artista: ( Precisa, minuciosa, solta, ampla, realitzades amb rapidesa, gruixuda, matèrica... ) LA PINZELLADA
 14. 14. Varis són els aspectes que hem d'observar per analitzar l’ús que el pintor ha fet del color: 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL COLOR) - Els colors són realistes EL COLOR - Hi ha diversitat cromàtica- Hi ha diversitat cromàtica o la obra presenta austeritat cromàtica (gamma cromàtica reduïda (blanc, negre i gris) o colors terrosos (ocre, marró, gris, beix ) o presenten autonomia del color respecte a la forma .
 15. 15. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL COLOR) - Hi ha predomini dels colors freds (blaus i verds), - La gama cromàtica és harmònica (suau transició cromàtica) - Hi ha predomini dels colors freds (blaus i verds), o dels càlids (grocs, vermells, taronges), - La gama cromàtica és harmònica (suau transició cromàtica) o contrastada (violents contrastos cromàtics). - Hi ha predomini dels colors freds (blaus i verds), o dels càlids (grocs, vermells, taronges), o be, presenta una combinació d'ambdós.
 16. 16. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL COLOR) - Els colors són purs (aplicats de forma plana sense clarobscurs) - Els colors són lluminosos o apagats - Els colors són purs (aplicats de forma plana sense clarobscurs) o presenten una gradació tonal (realitzant clarobscurs i incrementant el volum de les formes).
 17. 17. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA LLUM) La Llum és un dels elements fonamentals de la pintura i que té importants valors expressius i formals: Destacar o amagar motius, crear espais ... LA LLUM Pot ser: - Real: Els efectes provocat pel focus lumínic són els mateixos que a la realitat ( focus lumínic dins o fora del quadre, configurant l’espai o cercant simbolismes) - Irreal els focus lumínics no produeixen una il·luminació racional
 18. 18. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA LLUM) - La llum pot il·luminar tot el quadre, marcant ombres que incrementen la percepció dels volums, augmentant l’espai o accentuant els colors. - O marcar un fort contrast lumínic per aconseguir un efecte dramàtic... dividir la pintura simbòlicament en zones diferenciades...
 19. 19. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA LLUM) - Per últim, el quadre també pot presentar absència de focus lumínic, en aquest cas la lluminositat de la pintura emana dels mateixos colors (els tons càlids il·luminen, els tons freds enfosqueixen).
 20. 20. La composició és veure com el pintor ha organitzat o distribuït els elements en la superfície del quadre. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) LA COMPOSICIÓ Totes les obres tenen un ordre o estructura compositiva i en funció de com sigui aquesta, percebrem sensacions diferents: equilibri, calma, moviment, tensió ...
 21. 21. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) Per analitzar la composició d’una pintura ens hem fe fitxar en sis elements - Sí hi ha o no simetria en la distribució de les formes representades - Sí la distribució dels elements representats és centrifuga o centrípeta - Quines línies predominen: rectes, corbes, horitzontals, verticals, diagonals... - Quina és la posició de la línia de l’horitzó: Alta , baixa o centrada - Com s’ha representat l’espai: Perspectiva cònica , perspectiva aèria, superposició, contrast del color... - Quina és l’estructura geomètrica de la composició : Rectangle, triangle, cercle... I en funció d’això, podem diferenciar els següents tipus de composició:
 22. 22. COMPOSICIÓ SIMÈTRICA O ASIMÈTRICA 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) Composicions Simètriques Hi ha una distribució equilibrada dels elements representats en les dues meitats de la superfície. Les pintures transmeten sensació d’equilibri, ordre, solemnitat, estabilitat...
 23. 23. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) Composicions Asimètriques Aquestes obres creen i transmeten sensació de dinamisme i espontaneïtat.. Hi ha una distribució desigual dels elements representats en les dues meitats de la superfície.
 24. 24. - Composició Tancada Segons com es distribueixin els elements en el quadre la composició potser: Quan tots els elements s’adrecen al centre del quadre (aprecies la totalitat de l’escena amb una sola mirada ) - Composició Oberta Quan tots els elements fugen del centre i semblen anar més enllà dels límits del quadre. ( Hem de fer un recorregut visual més lent per apreciar l’obra ) 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) COMPOSICIÓ TANCADA O OBERTA
 25. 25. - Composició Estàtica: Segons les línies que predominen en la composició aquesta pot ser: La sensació de calma o quietud s’accentua quan la pintura s’organitza en línies rectes horitzontals o verticals. - Composició Dinàmica: La sensació de moviment o dinamisme s'accentua quan en la pintura predominen les línies sinuoses (corbes) o la presència de diagonals. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) COMPOSICIÓ DINÀMICA O ESTÀTICA
 26. 26. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) La posició de la línia de l'horitzó és un altre element que marca profundament la composició. - Una línia de l‘horitzó elevada Ressalta la importància dels fets situats en el pla situat per sota de la linia de l'horitzó - Una línia de l‘horitzó baixa Ressalta la importància dels fets situats en el pla situat per sobre de la línia de l'horitzó. També pot contribuir a enaltir les figures que hi apareixen. LA LÍNEA DE L’HORITZÓ
 27. 27. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) Segons la tècnica emprada per la representació de la profunditat en el quadre podem parlar de : - Composició Profunda Quan s’utilitza una perspectiva cònica de caràcter geomètric o lineal creant un espai profund i ben definit. - Composició Superficial Quan s’utilitza per la creació de l’espai la perspectiva aèria, la superposició de formes o el contrast de colors COMPOSICIÓ PROFUNDA O SUPERFICIAL
 28. 28. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (LA COMPOSICIÓ) Segons la forma geomètrica que defineixin la disposició dels elements en la superfície del quadre la composició pot ser: - Composició Rectangular Els elements representats es disposen formant quadrats o rectangles. Donen estatisme i equilibri a la composició - Composició Piramidal Els elements representats es disposen formant triangles. Donen dinamisme, tensió i jerarquització a la composició - Composició Circular Els elements representats es disposen formant un cercle o circumferència. Accentua el ritme i el dinamisme ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DE LA COMPOSICIÓ
 29. 29. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) B) Dinamisme: Quan la pintura transmet o expressa a l’espectador una sensació de moviment, de dinamisme. ( El qual és pot presentar en diferents graus: molt, poc, mesurat, contingut o extrem ( sensació de velocitat) A) Estatisme o Equilibri: Quan la pintura transmet o expressa a l’espectador una sensació d’equilibri, repòs o calma. (quasi absència de moviment) C) Ritme creixent o ascendent. Això es produeix quan l’espectador en recórrer el quadre amb la mirada, rep una sensació cada cop més intensa. EL RITME Per aconseguir aquest tipus ritme els pintors utilitzen diferents recursos. Segons com es disposin les formes, figures o els elements plàstics (color, pinzellada, línies, llum,..) en l’espai pictòric, cada obra pictòrica presenta un ritme determinat, És a dir, transmet una sensació de quietud, calma, equilibri, moviment, tensió o dinamisme... Una pintura pot presentar:
 30. 30. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) Aquest tipus de ritme es deriva del predomini en la composició de les línies rectes (horitzontals i verticals) A) RITME: o bé, mitjançant la contraposició de les formes representades. ESTATISME O ABSÈNCIA DE MOVIMENT
 31. 31. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) La sensació de moviment o dinamisme, el pintor l’aconsegueix mitjançant: - La utilització línies i formes corbes (predomini absolut de línies i formes corbes) -O... per mitjà de la posició o expressions dels personatges B) RITME: DINAMISME
 32. 32. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) - Pel contrast entre les línies rectes i corbes. - O per l’oposició (contrast) entre colors càlids (expansió) i els freds (contracció) La utilització d’aquests recursos no és excloent, ens al contrari, es poden complementar, per accentuar el dinamisme i l’expressivitat de la pintura. O també ho pot aconseguir... o amb la utilització de diagonals
 33. 33. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) Es pot aconseguir mitjançant l’ús d’una composició rectangular equilibrada suaument trencada per la presencia de una diagonal MESURAT O CONTINGUT La pintura de Monet “Sol ixent” constitueix un bon exemple de ritme mesurat o contingut. Es pot aconseguir mitjançant l’ús d’una composició rectangular equilibrada suaument trencada per la presencia de una diagonal i el contrast suau entre tonalitats càlides i fredes. Monet ens representa a la seva pintura “la suau calma de l’inici del dia” mitjançant la realització d’una composició rectangular en la que predominen les línies rectes horitzontals i verticals Trencant l’equilibri que tot això provoca mitjançant l’ús de la línia diagonal... que formen les tres barques que poc a poc surten del port a pescar. B) RITME:
 34. 34. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) S'obté mitjançant la realització d’un traç ple de força i energia En Pollock ho aconsegueix amb la tècnica del dripping. Amb aquesta tècnica el pintor dota a a les seves pintures d’un dinamisme extrem, d’una sensació de velocitat, de dansa frenètica. Un dinamisme que és el fidel reflex de la seva actuació a l’hora de realitzar les seves pintures. DINAMISME EXTREM O SENSACIÓ DE VELOCITATB) RITME:
 35. 35. 3.- L’ANÀLISI FORMAL (EL RITME) Aquest tipus de ritme s’aconsegueix per mitjà de la disposició i gradació en intensitat dramàtica de les formes representades. CREIXENT O ASCENDENT La pintura de Picasso “Guernica” és un bon exemple de ritme ascendent El crescendo s’inicia a partir del guerrer caigut, quiet, a primer terme continua amb el renill del cavall i esclata amb la dona que crida pel seu fill mort entre el braços En suma , una successió d’imatges en la que cada imatge sembla més esglaiadora que l’anterior (Dinamisme creixent o ascendent) C) RITME:
 36. 36. 3.- L’ANÀLISI FORMAL ( EL TEMPS ) És tracta de veure quina referència fa la pintura a la dimensió temporal. EL TEMPS En una pintura el temps és pot reflectir de dues maneres: El quadre pot ser la captació d’un moment instantani o bé La pintura vol manifestar una voluntat d’eternitat (intemporal) En el primer cas, la representació del moment instantani pot ser anecdòtic, quotidià o bé referencial ( és fa una referència a un moment històric, personal, literari...) En el segon cas, la voluntat d’eternitat, és la intenció de que l’obra adquireixi una dimensió simbòlica, ( La pintura vol ser transmissora d’uns valors o una moral de caràcter etern, per sobre o més enllà dels límits del temps (caràcter atemporal) IMPORTANT: Aquest dos valors temporals no són excloents i es poden donar de manera simultània en una mateixa obre pictòrica.
 37. 37. 3.- L’ANÀLISI FORMAL ( EL TEMPS ) Exemples de com es reflecteix la dimensió temporal en la pintura Captació d’un moment instantani . ( referencial històric ) Manifesta una voluntat d’eternitat (símbol universal de la mort d’ innocents en els conflictes bèl·lics) Captació d’un moment instantani . ( referencial personal ) Captació d’un moment instantani . ( referencial històric ) Manifesta una voluntat d’eternitat (símbol universal de la lluita dels pobles per la llibertat ) Captació d’un moment instantani . (caràcter quotidià) Captació d’un moment instantani . (caràcter quotidià ) Manifesta una voluntat d’eternitat (manifest d’un moviment pictòric: l’Impressionisme ) Captació d’un moment instantani . ( referencial històric ) Manifesta una voluntat d’eternitat (símbol universal de l’horror de la guerra. Manifest antibel·licista)
 38. 38. 4.- ANÀLIS CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) A l’hora d’interpretar una pintura hem de diferenciar: - TEMÀTICA I ICONOGRAFIA Significat explícit. Què hi apareix representat ? - SIGNIFICAT Significat profund o implícit. Què vol transmetre o comunicar ? - FUNCIÓ Intencionalitat. Per què s’ha realitzat aquesta obra ? •També cal fer referència si és coneix al encàrrec, és dir , explicar qui va encarregar a l’artista la realització la de l’obra. Això ens pot ajudar a entendre alguns dels aspectes de la obra com: el perquè de la temàtica triada, el significat o la funció d’aquesta pintura. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 39. 39. 4.- INTERPRETACIÓ (TEMÀTICA – ICONOGRAFIA) A l’hora d’explicar aquest apartat hem de començar diem quin tipus de tema presenta la pintura: històric, retrat o autoretrat, paisatge , marina, escena costumista, bodegó, natura morta, nu, composició... També haurem d’indicar quina ha estat la font del tema, és a dir, en que s’ha inspirat, o d’on ha tret la idea del tema el pintor: llibre, relat, experiències personals... TEMÀTICA O ICONOGRAFIA Exemple 1: David s’inspira en una obra de teatre de Corneille, “Horacle” a la qual havia assistit. Exemple 2: Monet s’inspira en el port de l’Havre visible des de el balcó de casa seva. Exemple 1 El qual va pintar al natural intentant plasmar allò que canvia, allò que és fugisser, es a dir els efectes lumínics i atmosfèrics al despertar el dia. Obra basada molt lliurament en la “Història de Roma” de Tito Livi. Exemple 2
 40. 40. Posteriorment passarem a realitzar l’explicació, una descripció de tot el que hi apareix representat a la pintura: Personatges, indrets, objectes... Aquest quadre de gènere històric mostra, d’una manera al·legòrica i realista les jornades revolucionàries que es produïren a París el juliol de 1.830. EXEMPLE : Delacroix enalteix amb els seus pinzells els procés revolucionari en el qual van participar tots els grups socials Per plasmar aquests fets Delacroix combina l’al·legoria amb el realisme. Delacroix s’inspira per la realització en els combats que en aquells dies és succeïen en els carrers de Paris. 4.- INTERPRETACIÓ (TEMÀTICA – ICONOGRAFIA) En el cas de les pintures no figuratives descriurem les formes, colors, línies... La Llibertat Guiant al poble d’Eugène Delacroix. Al·legòrica és la figura femenina que representa la llibertat enarborant la bandera tricolor; Realistes són la bandera tricolor i les cases del costat de l’Esglèsia Nôtre-Dame. I la caracterització dels personatges que hi ha al costat de la Llibertat:, tots ells simbolitzen les classes socials que van participar en la revolta. (burges, proletaris, camperols...)
 41. 41. 4.- INTERPRETACIÓ ( SIGNIFICAT ) SIGNIFICAT És el significat profund o implícit contingut en l’obra . És allò que l’artista vol transmetre més enllà del tema que és representa. continuant amb el quadre de Delacroix, aquesta pintura a més de representar un moment concret de les lluites revolucionaries que van tenir lloc als carrers de Paris al 1930 (tema) té un significat més profund: Aquest quadre té un important significat polític: és la primera composició política de la pintura moderna després de Goya. És el més conegut testimoni artístic de la lluita revolucionària dels pobles per la llibertat. A més a més, la pintura també és la manifestació del compromís per part de l’artista amb el procés revolucionari “.. si no he lluitat per la pàtria, com a mínim pintaré per a ella” EXEMPLE :
 42. 42. 4.- INTERPRETACIÓ (FUNCIÓ) És la intencionalitat que hi ha al darrera de la realització d’una pintura. El per què de la realització de l’obra. La funció que ha de realitzar. FUNCIÓ Les principals funcions que pot tenir una pintura són: - Propagandística o commemorativa - Estètica o decorativa - Ser un referent d’un corrent artístic (impressionisme) - Expressar un estat d'ànim interior ( món personal ) - Provocar emotivitat en l’espectador - Ser un manifest antibel·licista - Transformar en artístic un objecte de consum popular.
 43. 43. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS En aquest apartat haurem d’explicar tot allò que no hem pogut incloure o explicar en els apartats anteriors: -Models i influències que el pintor ha utilitzat o ha rebut d’obres i moviments artístics anteriors - Models i influències que l’obra ha generat en obres i artistes posteriors. - Altres obres de l’autor de semblant o diferent temàtica.. - Valoració personal de l’obra ... NOTA: Aquest apartat no és imprescindible. De totes maneres és aconsellable la seva realització per compensar les possibles deficiències comeses al realitzar els apartats anteriors. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES
 44. 44. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS L’obra de Delacroix recull la influència de pintors anteriors com :EXEMPLE : La força dinàmica ( ritme ) de Rubens El clarobscur de Caravaggió El tractament del color de Ticià 5.- ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES
 45. 45. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS També rep influències de pintors més propers com Goya o el seu mestre Géricault, del qual sembla, que ha tret la idea de la composició piramidal, i sobre tot, els models per les figures moribundes de la part inferior.
 46. 46. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS Delacroix també va realitzar moltes pintures de temàtica exòtica, en les qual utilitza una gran riquesa cromàtica. Unes obres , que tindran una gran repercussió posterior , inspirant l’obra d’un gran nombre d’artistes com Renoir, Gauguin o Van Gogh entre d’altres. Delacroix és considerat avui en dia com un dels exponents màxims de la pintura romàntica del segle XIX.
 47. 47. RESUM: GUIÓ, ESQUEMA D’ANÀLISI D’UNA OBRA PICTÒRICA 1.- FITXA TÈCNICA (Catalogació)  Nom de l’obra  Autor  Estil  Cronologia (Datació)  Tècnica i suport  Localització ( lloc on està exposat actualment)  Dimensions (Mides) 2. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC:  Època (Fets històrics i culturals més rellevants)  Estil (exposició de les característiques generals que presenta aquest estil i també específicament en el camp de la pintura, citant si s’escau altres obres del mateix estil.  Autor ( Biografia , trajectòria artística, principals obres...)
 48. 48. RESUM: GUIÓ, ESQUEMA D’ANÀLISI D’UNA OBRA PICTÒRICA 3. ANÀLISI FORMAL ( I )  Descripció (Figurativa o no figurativa. Breu resum del que es pot veure)  Elements plàstics: Línia, o dibuix, color i llum - La linia o Dibuix: Predomini del dibuix o del color, formes ben definides, (dibuixístiques) poca definició en les formes o sols insinuades (pictòriques) Pinzellada : precisa, minuciosa, solta, ampla, realitzades amb rapidesa gruixuda, matèrica...acurat, ràpid, gruixut, prim... - El Color: Freds (blaus i verds)o càlids (grocs. Vermells, taronges) , gama cromàtica harmònica o contrastada, colors realistes o autonomia del color respecte a la forma. Colors purs (sense clarobscur). Colors lluminosos o apagats, austeritat cromàtica... - La Llum: Real, irreal o simbòlica, focus lumínic dins o fora del quadre, llum freda sense atmosfera, càlida, creadora d’atmosfera..uniformitat o contrast lumínic. Funció: ressaltar el volum; aconseguir perspectiva; valors expressius ...Sense llum (colors plans)
 49. 49. RESUM: GUIÓ, ESQUEMA D’ANÀLISI D’UNA OBRA PICTÒRICA 3. ANÀLISI FORMAL ( II )  Composició: Simètrica o asimètrica, Oberta (centrífuga) o tancada (centrípeta) Línies que predominen : rectes, corbes, horitzontals, verticals, corbes, diagonals... Posició de la línia de l’horitzó (alta o baixa) Representació de l’espai: Perspectiva cònica o geomètrica (profunda) o aèria, pel color, la llum o la superposició de formes(superficial). Hi ha agrupacions ? estan equilibrades? quines formes geomètriques formen ?...  Ritme (Dinamisme, moviment, repòs, equilibri, ritme creixent o ascendent...)  Temps : Captació d’un moment instantani (Referencial, anecdòtic o quotidià) o voluntat d’eternitat (intemporal)
 50. 50. RESUM: GUIÓ, ESQUEMA D’ANÀLISI D’UNA OBRA PICTÒRICA 4. ANÀLISIS CONCEPTUAL ( INTERPRETACIÓ )  Temàtica i Iconografia: (Significat explicit: qué hi apareix representat) Tema (religiós, mitològic, històric, retrat i autoretrat, paisatge,(marina), bodegó, escena de gènere, nu, composició...) Fonts del tema (En que s’ha inspirat, d’on ha tret la idea (llibre, relat, fet...) Explicació ( detallada del que s’hi representa al quadre)  Significació (Significat profund o implícit: què vol transmetre o comunicar)  Funció: (Intencionalitat, Per que s’ha realitzat aquesta obra: Propagandística, estètica...  Encàrrec: (si és coneix) 5. ALTRES CONSIDERACIONS: (Calaix de sastre on s’explica tot allò que no s’ha pogut explicar situar o explicar en u altre lloc: Models i influències en obres anterior i posteriors, altres obres de l’autor...

×