Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Globalización

  1. A GLOBALIZACIÓN
  2. DESENVOLVEMENTO DAS T.I.C AVANCE DOS MEDIOS DE TRANSPORTE LIBERALIZACIÓN DA CIRCULACIÓN DE CAPITAL EMPRESAS MULTINACIONAIS GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA (interdependencia dos países) GLOBALIZACIÓN CULTURAL (uniformización da forma de vida) -Deslocalización -Concentración do capital en grandes multinacionais -Expansión do capitalismo -Investimento de capital en países que ofrecen vantaxes -Institucións internacionais que condicionan a economía: BM, FMI, OMC, G-20 -Aumento da desigualdade N/S -Dependencia económica dos países pobres respecto dos ricos -Explotación e precariedade laboral -Comercio desigual -Limitación da capacidade dos Estados para controlar a economía -Destrución do medio natural -Concentración do poder económico nun reducido número de países. Características Consecuencias -Homoxeneidade dos gustos -Adquisición do mesmo tipo de produtos -Consumo mesmo tipo de servizos (T.V., cine, música) -Aumento do coñecemento sobre as sociedades afastadas (telecomunicación) Características
  3. CENTROS DA ECONOMÍA MUNDIAL -Non todos os países do mundo teñen o mesmo peso económico. Un reducido número de países controlan a produción e o comercio. As súas decisións inflúen no resto de países.
  4. CENTROS DA ECONOMÍA MUNDIAL -Non todos os países do mundo teñen o mesmo peso económico. Un reducido número de países controlan a produción e o comercio. As súas decisións inflúen no resto de países. POTENCIAS ECONÓMICAS TRADICIONAIS : EE.UU., XAPÓN, U.E. POTENCIAS EMERXENTES:
  5. CENTROS DA ECONOMÍA MUNDIAL -Un reducido número de países controlan a produción e o comercio. As súas decisións inflúen no resto de países. POTENCIAS ECONÓMICAS TRADICIONAIS : EE.UU., XAPÓN, U.E. POTENCIAS EMERXENTES: CHINA, INDIA, BRASIL, RUSIA. POTENCIAS REXIONAIS : exercen influencia na súa área máis próxima.
Publicidad