Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

KAJIAN LUAR PENGAJIAN AM STPM 2014

1.854 visualizaciones

Publicado el

PBS PELAJAR TINGKATAN 6

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

KAJIAN LUAR PENGAJIAN AM STPM 2014

 1. 1. SSEESSII PPEEMMBBEENNTTAANNGGAANN KKAAJJIIAANN PPEENNGGAAJJIIAANN AAMM 990000//44 11
 2. 2. 22 PENGAJIAN AM 900/4 (KERJA KURSUS 2014) TTaajjuukk:: EEkkoollooggii,, PPeenneerrookkaaaann HHuuttaann TTeerrhhaaddaapp SSuunnggaaii TTaarroomm Nama:Noor Mustaqim Bin Mohamed. No.K/P: 950928-11-5163 Angka Giliran: ST0201/1060
 3. 3. 33  Maksud Ekologi ialah satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya atau hubungan antara tumbuhan,binatang,dan manusia dengan persekitarannya (Kamus Dewan, 2005).  Perkataan “alam sekitar” atau dalam bahasa Inggeris disebut “invironment” membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan yang berkait dengan iklim dan cuaca. (Mohd Zuhdi Marsuku, 2002)  Penerokaan hutan untuk tujuan pertanian akan memusnahkan biodiversitsi alam secara kekal kerana aktiviti tersebut melibatkan proses penggantian tumbuhan asli hutan kepada tanaman pertanian yang sememangnya mempunyai sifat dan fungsi yang berbeza dengan tumbuhan asli hutan.
 4. 4. 44 OBJEKTIF AM Memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagi mendapat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi kertas Pengajian AM kod (900/4). OBJEKTIF KHAS Mengkaji aktiviti penerokaan hutan di sepanjang Sungai Tarom. Mengenalpasti impak penerokaan hutan di sepanjang Sungai Tarom kepada penduduk setempat.
 5. 5. 55 Pengkaji memilih tajuk (ekologi) Penerokaan Hutan Terhadap Sungai Tarom kerana pengkaji dapat mengenalpasti potensi kawasan tersebut untuk dikaji serta kepelbagaian sumber maklumat boleh didapati. Pengkaji juga ingin melihat kesan fizikal yang terjadi terhadap kawasan yang berdekatan dengan kawasan penerokaan hutan di sungai Tarom. Pengkaji memilih kawasan sungai Tarom sebagai lokasi kajian kerana sungai Tarom banyak memberi manafaat kepada penduduk sekitar Setiu, khususnya di Bandar Permaisuri.
 6. 6. 66  Lokasi kajian terletak di Bandar Permaisuri, Daerah Setiu, Terengganu. Kawasan kajian bermula dari Hulu Sungai Tarom hingga ke Hilir Sungai Tarom.  Kawasan lokasi kajian terletak 1.77 kilometer dari Pusat Bandar Permaisuri. Orang ramai boleh menggunakan jalan utama Kuala Terengganu-Kota Baharu untuk ke Sungai Tarom.  Kawasan kajian pula berdekatan dengan kompleks sukan atau dikenali sebagai (Padang Astaka) dikalangan penduduk setempat. Terdapat pelbagai insfrastruktur di kawasan kajian seperti padang Golf, gelanggang tenis,badminton,futsal, dan taman permainan kanak-kanak.
 7. 7. 77 Gambar 1 Sungai Tarom 1.77 KM Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4
 8. 8. Temubual: Bersama En. Khalid pada 9.30 malam di Masjid Permaisuri. Hasil temubual: *Sungai Tarom dikenalpasti tercemar akibat penerokaan hutan yang dijalankan sejak tahun 2005 oleh syarikat Rimba Aktif yang berpusat di Sabah. *Kepupusan sumber sungai berpunca daripada penerokaan hutan di kawasan hulu sungai Tarom. Pemerhatian: Pemerhatian dijalankan beberapa hari terutamanya semasa dan selepas hujan di Kawasan Sungai Tarom. Hasil Pemerhatian: *Air sungai menjadi keruh ketika hujan turun. *Sampah sarap yang dibawa air hujan masuk ke dalam Sungai Tarom dan menyebabkan arus perlahan. Soal selidik: Borang soal selidik diagihkan kepada 30 orang penduduk setempat bagi mendapatkan data untuk dibuat analisis. Hasil Soal Selidik: * Seramai 60% penduduk bersetuju bahawa keadaan air sungai Tarom tercemar, 23% bersetuju berlaku hakisan tebing, 10% kepupusan sumber sungai, dan 6% bersetuju terdapat banyak sampah-sarap di dalam sungai. 88
 9. 9. 99  Mengkaji aktiviti penerokaan hutan di sepanjang Sungai Tarom. 1. Terdapat aktiviti penerokaan hutan (pembalakan ) di kawasan sungai Tarom. Aktiviti pembalakan di kawasan hulu sungai Tarom ini bermula pada tahun 2005 dan dilakukan secara sah mengikut undang-undang. Tujuan: -untuk industri perabot dari kayu, Orang yang terlibat ialah: -Syarikat Rimba Aktif. - Kerajaan Negeri Terengganu.  Mengenalpasti impak penerokaan hutan di sepanjang sungai Tarom kepada penduduk setempat. 1. Berlaku pencemaran air akibat pengaliran lumpur kawasan penerokaan masuk ke dalam sungai. 2. Berlaku hakisan kerana apabila lumpur mendap di dasar sungai, pengaliran air menjadi tidak lancar dan menghakis tebing. Kesan: Sungai menjadi lebar, tumbuhan sekitar mati/tumbang.
 10. 10. 1100  KAWASAN TEBING SUNGAI YANG TERHAKIS  KEADAAN AIR SUNGAI YANG KERUH Penerokaan hutan di Sungai Tarom banyak memberi kesan kepada ekosistem di Kawasan sekitarnya. Antaranya ialah: -sumber sungai pupus dan hidupan akuatik hilang habitat.(pencemaran air) -hakisan tebing.(Pemendapan lumpur di dasar sungai) -sampah sarap dan sisa penerokaan menyebabkan arus sungai tidak lancar. (penerokaan hutan) -
 11. 11. 1111  PENCEMARAN AIR DI SUNGAI TAROM BERPUNCA DARIPADA PENEROKAAN HUTAN DI HULU SUNGAI TAROM.  SAMPAH SARAP DAN LUMPUR YANG DIBAWA AIR HUJAN AKAN MASUK KE DALAM SUNGAI DAN MENYEBABKAN AIR KERUH SERTA MELAMBATKAN ARUS AIR.  SISA PENEROKAAN SEPERTI RANTING KAYU,DAHAN POKOK,DAUN-DAUN DARIPADA KAWASAN PENEROKAAN DIALIRKAN OLEH AIR HUJAN MENEBABKAN  KEWUJUDAN KILANG SAWIT CHALOK DI HULU SUNGAI TAROM JUGA MENAMBAHKAN LAGI PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT PEMBEBASAN SISA PEMPEROSESAN CAIR DIBEBASKAN SECARA LANGSUNG KE SUNGAI.
 12. 12. 1122 Sebelum penerokaan dijalankan:  Penduduk memberitahu pengkaji tentang kepelbagaian spesis hidupan akuatik yang banyak sebelum penerokaan ini terjadi.  Spesis ikan yang sukar didapati di tempat lain pada ketika itu menjadi tarikan utama pemancing untuk memancing di sungai Tarom. Selepas penerokaan dijalankan:  Pengkaji diberitahu tentang kepupusan ikan dan udang di sungai Tarom akibat pemalakan(penerokaan hutan) dan pembebasan sisa cecair kilang oleh kilang yang berhampiran(kilang sawit Chalok). 
 13. 13. 1133  Aktiviti penerokaan hutan merupakan punca mengapa ekologi kita pada hari ini semakin tidak menentu. Berlaku perubahan cuaca, iklim, dan juga merubah habitat sesetengah haiwan.  Penerokaan hutan di sungai Tarom banyak memeberi kesan kepada keadaan sekeliling  Kesimpulannya, hasil daripada kajian ini, pengkaji dapat mengenalpasti faktor pencemaran,kesan pencemaran dan tujuan penerokaan yang dijalankan di sungai Tarom.  Pengkaji dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan keadaan sungai Tarom melalui temubual,pemerhatian dan kajian.  Berdasarkan kajian fyang dibuat, pengkaji mendapati bahawa kesemua objektif yang disenaraikan telah tercapai dangan disertakan bukti dan kaedah yang dijalankan.
 14. 14. 1144 SSEEKKIIAANN,, TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH
 15. 15. SSEESSII SSOOAALL JJAAWWAABB 1155

×