Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

63 Citaten van of quotes van Albert Einstein. Gevleugelde woorden, oneliners, aforismen en spreuken vna een briljante wetenschapper.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Citaten
Citaten
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 65 Anuncio

63 Citaten van of quotes van Albert Einstein. Gevleugelde woorden, oneliners, aforismen en spreuken vna een briljante wetenschapper.

Descargar para leer sin conexión

Albert Einstein zal lang in de herinnering blijven als een vriendelijke, bescheiden man, wiens wetenschappelijke genie een hele wereld van kennis opende. Zijn naam zal in de geschiedenis vermeld worden als een van de grootste wetenschappelijke denkers die ooit heeft geleefd.

Albert Einstein zal lang in de herinnering blijven als een vriendelijke, bescheiden man, wiens wetenschappelijke genie een hele wereld van kennis opende. Zijn naam zal in de geschiedenis vermeld worden als een van de grootste wetenschappelijke denkers die ooit heeft geleefd.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de André de Boer (20)

Anuncio

Más reciente (20)

63 Citaten van of quotes van Albert Einstein. Gevleugelde woorden, oneliners, aforismen en spreuken vna een briljante wetenschapper.

 1. 1. 63 Citaten of quotes van Albert Einstein Gevleugelde woorden, oneliners, aforismen en spreuken van een briljante wetenschapper uit de twintigste eeuw.
 2. 2. Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld. Albert Einstein
 3. 3. Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. Albert Einstein
 4. 4. Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. Albert Einstein
 5. 5. Als A succes in het leven is, dan is A gelijk aan x plus y plus z. Werk is x, spel is y en z is je mond dicht houden. Albert Einstein
 6. 6. Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. Albert Einstein
 7. 7. Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor. Albert Einstein
 8. 8. Een normale volwassene breekt zich nooit het hoofd over de problemen van ruimte en tijd. Daar dacht hij als kind al over na. Maar mijn ontwikkeling ging zo traag dat ik over tijd en ruimte ging nadenken toen ik volwassen was. Daardoor dook ik dieper in het probleem dan een kind zou doen. Albert Einstein
 9. 9. Bureaucratie is de dood van goed werk. Albert Einstein
 10. 10. De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd. Albert Einstein
 11. 11. De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten. Albert Einstein
 12. 12. De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken. Albert Einstein
 13. 13. De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel. Albert Einstein
 14. 14. De roem maakt me steeds dommer. Dat is een bekend verschijnsel. Albert Einstein
 15. 15. De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren. Albert Einstein
 16. 16. De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. Albert Einstein
 17. 17. Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat het verlangt. Albert Einstein
 18. 18. Degene die slordig is met de waarheid in kleine zaken, kan niet worden vertrouwd met belangrijke zaken. Albert Einstein
 19. 19. Een blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. Albert Einstein
 20. 20. Een mens komt pas tot leven als hij dat buiten zichzelf kan. Albert Einstein
 21. 21. Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor worden omvat. Albert Einstein
 22. 22. Eén van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde is de ontsnapping aan het dagelijks leven met pijnlijke wreedheden en hopeloze somberheid. Een fijngevoelige natuur verlangt ernaar te ontsnappen uit de ketens van het persoonlijke leven naar de wereld van objectieve gewaarwordingen en gedachten. Albert Einstein
 23. 23. Een weten van het bestaan van iets waarin wij niet kunnen doordringen, van de manifestatie van de diepste rede en de stralendste schoonheid, die alleen in hun meest elementaire vormen voor onze rede toegankelijk zijn – dit weten en deze emotie vormen de waarlijk religieuze houding; in deze zin, en niet anders, ben ik een diep religieus man. Albert Einstein
 24. 24. Elke intelligente idioot kan dingen groter, complexer en geweldadiger maken maar er is een vleug genialiteit en moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan. Albert Einstein
 25. 25. Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Albert Einstein
 26. 26. Geleerde: persoon die alles weet van wat anderen niet weten, maar niets van wat de anderen wel weten. Albert Einstein
 27. 27. Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal. Albert Einstein
 28. 28. Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was. Albert Einstein
 29. 29. Graag zou ik God’s gedachten kennen, de rest zijn details. Albert Einstein
 30. 30. God dobbelt niet. Albert Einstein
 31. 31. Het belangrijkste is dat we niet ophouden met vragen stellen. Albert Einstein
 32. 32. Het enige wat mijn leerproces in de weg staat is mijn opleiding. Albert Einstein
 33. 33. Het voorbeeld van grote, zuivere persoonlijkheden is het enige wat goede ideeën en nobele daden voort kan brengen. Geld appelleert alleen maar aan egoïsme en verleidt de bezitters tot misbruik. Kan iemand zich Mozes, Jezus of Gandhi voorstellen met een zak geld? Albert Einstein
 34. 34. Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. Albert Einstein
 35. 35. Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuwe religie. Albert Einstein
 36. 36. In de kern van moeilijkheden schuilen de mogelijkheden. Albert Einstein
 37. 37. Intuïtie is het enige dat echt waardevol is. Albert Einstein
 38. 38. Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen. Albert Einstein
 39. 39. Het is de plicht van ieder mens om minstens het equivalent van wat hij uit de wereld haalt er ook weer in terug te stoppen. Albert Einstein
 40. 40. Het is niet dat ik zo slim ben; ik blijf alleen langer met vraagstukken bezig. Albert Einstein
 41. 41. Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is. Albert Einstein
 42. 42. Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterieuze. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort. Albert Einstein
 43. 43. Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving. Albert Einstein
 44. 44. Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens. Albert Einstein
 45. 45. Het werkelijke kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht. Albert Einstein
 46. 46. Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig. Albert Einstein
 47. 47. Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme. Albert Einstein
 48. 48. Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen. Albert Einstein
 49. 49. Intellectuelen lossen problemen op. Genieën voorkomen ze. Albert Einstein
 50. 50. Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven. Albert Einstein
 51. 51. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Albert Einstein
 52. 52. Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden. Albert Einstein
 53. 53. Mijn religiositeit bestaat in een nederig bewonderen van de oneindig superieure geest die zich openbaart in het kleine beetje dat wij met ons zwakke, vluchtige verstand kunnen begrijpen van de werkelijkheid. Albert Einstein
 54. 54. Nationalisme is een kinderziekte: de mazelen van de mensheid. Albert Einstein
 55. 55. Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn. Albert Einstein
 56. 56. Om me te straffen voor mijn minachting voor autoriteiten, maakte het lot mij zelf tot een autoriteit. Albert Einstein
 57. 57. Rook als een schoorsteen, werk als een paard, eet zonder nadenken en wandel alleen in echt goed gezelschap. Albert Einstein
 58. 58. Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd. Albert Einstein
 59. 59. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Albert Einstein
 60. 60. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Albert Einstein
 61. 61. Tracht niet een mens van succes te zijn, maar probeer liever een mens van waarde te zijn. Albert Einstein
 62. 62. Vrede kan niet worden afgedwongen, maar kan alleen worden bereikt door begrip. Albert Einstein
 63. 63. We moeten er voor oppassen dat we van ons verstand geen God maken. Het heeft best krachtige spieren maar geen persoonlijkheid. Albert Einstein
 64. 64. Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind. Albert Einstein
 65. 65. samengesteld voor: www.arendlandman.nl

×