Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Musteri iliskileri Yonetimi - 3

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 46 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Musteri iliskileri Yonetimi - 3 (20)

Anuncio

Más de Aretiasus (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Musteri iliskileri Yonetimi - 3

 1. 1. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları (3.BÖLÜM)
 2. 2. İçindekiler 1. Giriş 2. Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi 3. Müşteri İçin Değer Yaratma 4. Müşteri Yaşam Boyu Değeri Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları
 3. 3. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları GİRİŞ  Müşteri ilişkileri açısından pazarlama uygulamaları bir evrim geçirmiştir ve üç önemli dönemi içerir. 1. İlk dönemde, basit ticaret, gerçek ve sıcak ilişki 2. Sonraki dönem ise kitlesel pazarlamanın, kitle iletişimin ve kitle üretiminin 3. Son dönem ise ilişkilerin tekrar bireyselleşmesini ve kitlesel düşünceyi birlikte ele almayı önermektedir.(karma)
 4. 4. Müşteri İlişkilerinin gelişmesine neden olan yeni gelişmeler; 1. Müşterilere ne sattığımız değil, onların ne aldığı önemli 2. Müşteriler kendilerine bir şey satılmasını sevmiyorlar. Satın almayı ve bunun kendileri tarafından yapılmasını ise delice sevmektedirler. 3. "ürünü müşteriye satarım, işim biter" anlayışı yerine "müşteri hizmet kârlılığı" davranışı öne çıkmaktadır. 4. Yüksek kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri ilişkilerini, müşteriler hakkında elde edilen detaylı, güncel bilgilere dayalı olarak sürekli geliştirmek ve kaliteyi sunmak vazgeçilemez öneme sahip olmaktadır. 5. Müşteri ile ilişki kurulan her anın en iyi biçimde oluşabilmesi için personelin değeri ve eğitimi önem kazanmaktadır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları GİRİŞ
 5. 5. *2. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları GİRİŞ
 6. 6. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dünyanın en güçlü, en parıltılı ürünü olsa bile, eğer müşterinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılayamıyorsa yeterli değildir. Yeni kalite anlayışı; pazarlamacılara, ürünlerini/hizmetlerini doğru özelliklerle, doğru performans ile doğru dayanıklılık düzeyi ve bunun gibi niteliklerle sunmaları için yol göstermektedir.
 7. 7. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalite Tanımları: 1. Bir ürünün müşterinin beklentilerine ve şartlarına uyma derecesi. 2. Kullanıma uygunluk. 3. Mükemmellik derecesi. 4. Müşteri tatmini. 5. Ürünlerin ya da hizmetlerin kullanım amacına uygunluğu
 8. 8. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  Kuruluşlarda kalite anlayışının gelişmesi, "sıfır hata" kavramını ortaya çıkartmış ve bu anlayış "müşteri kaybetmeme" çabalarında da kendini göstermeye başlamıştır.  Kaybedilen müşteri =kaybedilen bir satış =Bunun müşteri kazanma için yapılan tüm harcamaların boşa gitmesi
 9. 9. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Şirketler kalitenin getireceği maliyetlere neden katlanılıyor? 1. Müşteri Kalite İstiyor • Müşterilerin ne satın aldıklarında kalite önemli bir belirleyici olmaktadır. • Üstün kaliteli ürünler için müşteriler daha fazla ödemeye razı olmaktadır. • Bir araştırmaya göre kalite belirleyicileri şunlardır:  Marka adı  Ağızdan ağza iletişim  Geçmiş deneyim  Performans  Fiyat
 10. 10. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Şirketler kalitenin getireceği maliyetlere neden katlanılıyor? 2. Kuruluşlar Kaliteyi Kârlılık Olarak Düşünebilmektedir • Kuruluşların performansları ile uyguladıkları kalite düşünceleri arasında doğrudan ilişki, olduğu bilinmektedir. 3. En İyi Uygulamalar Kuruluşlar Tarafından Takdir Edilmektedir • Kalite hareketinin önemli bir boyutu, başkalarından öğrenmedir. • Bugünün kuruluşlarının takdir ettikleri en iyi uygulamalar nelerdir? • General Motors yetkilileri, "Dünyadaki kalite devrimi, yapmakta olduğumuz uygulamaları değiştirmemize neden olmuştur." diye açıklamalarda bulunmuşlardır.
 11. 11. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Şirketler kalitenin getireceği maliyetlere neden katlanılıyor? 4. Kalite Rekabetçiliği Arttırmaktadır • Teknoloji, satış önerilerinde önemli avantajlar yaratabilmektedir. • Teknolojik ürünler, rakiplerinkine göre daha önemli yararlar sunabilmektedir. • Eğer teknolojik olarak geri iseniz, rakibinizi yakalamanız olanaksızdır. • Aynı düşünce kalite için de geçerlidir. • Rakipler kalite konusunda ileride iseler, onları yakalamak oldukça zor olacaktır.
 12. 12. Satış ve pazarlama süreçleri iki grupta incelenebilir; 1. Kuruluş İçi Öncelikli Süreçler: • Performans ölçümü • Ödeme • Örgütlenme • Eğitim 2. Kalite Odaklı Ana Süreçler • Müşteri geri besleme (feedback) • Müşteri şikayet süreci • İletişim süreci • Bakım hizmetleri süreci Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 13. 13.  Ekonomik etkinlik, önlem almaktır; böylece hataları tekrarlamayarak bir etkinliğin yaratılmasıdır. Böyle bir etkinliğin yaratılması bazı maliyetler getirir: Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 14. 14. Başarısızlık maliyeti, yapılmış ve kaybolmuş maliyetleri açıklarken, Önlemenin maliyetleri, yatırım olarak düşünülmektedir. • Önlemenin maliyeti yatırım olarak kabul edildiğinde, bu tür maliyetlerin zaman içinde düşmesine neden olabilmektedir. • Sonuçta, kalite geliştikçe maliyeti de düşme eğilimi gösterebilmektedir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 15. 15. Toplam Kalite Yönetimi'nin en önemli faaliyetlerinden biri de çalışanların tam katılımıdır. Böyle bir katılımı sağlamak için şunlar yerine getirilmelidir: • Yetki ve sorumlulukların devri • Karar vermenin ilgililere devri • Her kademede katılımın sağlanması • Güdülenme ve ödüllenmenin gerçekleştirilmesi Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 16. 16. KALİTE, SATIŞ VE PAZARLAMA İLE BAĞLANTILI OLARAK ÜÇ AŞAMADA İNCELENEBİLİR: 1. Satış Öncesi • Müşteri ihtiyacının analizi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. • Müşterilere yeni ürünler hakkında bilgiler verilmelidir. • Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetler üretilmelidir. • Ürün kataloğu, kullanma talimatı, garanti belgesi, yedek parça katalogları oluşturulmalıdır. • Satış elemanlarının, servis elemanlarının, aracı kuruluşların elemanlarının eğitimi planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. • Etkili bir tanıtım yapılmalıdır. • Ürünle birlikte kullanılacak diğer ürünlerin kaliteleri ve özellikleri belirtilmelidir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 17. 17. 2. Satış Anında • Tüm satış personeline ürünün tanıtımı ve kalite kontrol konularında eğitim verilmelidir. • Satış görüşmelerinde müşteri ihtiyaçlarına yönelik öneriler geliştirilebilmelidir. • Ürünün müşteriler tarafından neden alınmak istendiğinin bilinmesine çalışılmalıdır. • Satış elemanı, teslimden önce ürünü son defa kontrol etmelidir. • Karşılanmayan siparişin, yanlış ürünün, yanlış yerlerin olup olmadığının incelenmesi sağlanmalıdır. • Sipariş teslim sürelerinin gerçekçi olmasına özen gösterilmelidir. • Ambalaj, taşıma ve ürünün kurulması aşamaları ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 18. 18. 3. Satış Sonrası • Müşteriden gelecek bilgilerin doğru ve zamanında gelmesini sağlayacak kanallar oluşturulmalıdır. • Müşteri şikâyetlerine cevap hızı takip edilmeli ve geliştirilmelidir. • Yedek parça temini kolaylaştırılmalıdır. • Müşteri şikâyet konusunun ilgili kişiye gitmesi sağlanmalıdır. • Dağıtımdaki her kesim, kalite kontrol faaliyetine katılmalıdır ve bunu sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları SATIŞ VE PAZARLAMADA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 19. 19. «Bir şeyin gerçek fiyatı, o şeyi elde etmek için katlanacağımız zahmet ve ödeyeceğimiz bedelin toplamıdır.» Adam Smith «İşletmelerin misyonları ve amaçları müşteri yaratmak ve onları tatmin etmektir.» Drucker «müşteri bulmak ve kuruluşa bağlı kalmasını sağlamak" olarak açıklamaktadır.» T. Levitt Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 20. 20. Günümüzde pazarlama alanında; müşteri odaklılık müşteri tatmini müşteri hizmeti müşteri memnuniyeti müşteri bağlılığı gibi kavramlarla çok sık karşılaşmaktayız. Bu kavramların ortak yönü "Müşterilerinize odaklanmalısınız" cümlesi ile açıklanabilir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 21. 21. * Müşteri değeri, bunlardan biraz daha derin bir kavramdır. * Müşteri değeri olgusu, müşteri tatmini unsurlarına ek olarak ürünün rakipler arasından nasıl seçildiğini, seçim kriterlerinin rakiplerinkiler ile kıyaslanmasını ve her kriterin önem derecelerini incelemeye alır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 22. 22. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 23. 23. * Müşteri için değer yaratma, müşterilerin ne istedikleri ve ürünü satın alıp kullandıktan sonra ne elde ettikleri ile ilgili yaklaşımdır. * Ek yararları bir bedel ödetmeden müşterilere sunmaktır. Bir paket tuz aldığınızda, kimsenin bunu arabanıza kadar taşıtabileceğini düşünemez ve bekleyemezsiniz. Ancak, hepimiz arabamıza benzin aldığımızda bir kahve ikramını ya da camların temizlenmesini bekleriz. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 24. 24. * Müşteri için değer yaratma; «müşterinin bir ürün ya da hizmetten ne kazandığı ve ne gibi ödünlerde bulunduğu arasındaki değiş tokuşu kapsamaktadır.» «verilen ile elde edilenlerin algılanmalarına bağlı olarak bir ürünün yararının müşteri tarafından genel değerlendirilmesidir.» «Müşteri için değer, elde edilecek yararları elde etmek için gereken ödünlerin toplamı» Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 25. 25. Müşteri için değer yaratma sonucunda elde edilebilecek müşteri tatmini, kuruluşlara şu yararları getirebilecektir: 1. Daha yüksek oranda tekrarlanan satın almaların artması 2. Maliyetlerin ve giderlerin daha bilinçli yönetilmesi sonucu kâr marjlarının yükselmesi. 3. Yaratıcılık destekleneceğinden çalışanların motivasyonlarının yükselmesi ve şirketten ayrılma oranlarının düşmesi 4. Yüksek değer elde eden müşterilerin duygularını yakınlarına aktarmaları. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 26. 26. Müşteri için değer yaratmanın yolu çok net ve basit biçimde açıklanabilir: 1. Daha fazla yararlar sunulmalı. 2. Müşterinin algıladığı ödünler azaltılmalı. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 27. 27. Müşterilerin umulan faydayı değerlendirmede yararlandıkları üç nitelik grubu söz konusudur. 1. Satın alma öncesi değerlendirilebilen niteliklerdir. Somut ürün ve hizmet özelliklerinin tümünü kapsarlar. Müşterilerin hangi nitelikleri kararlarında kullandığını bilmek, bir kuruluş için son derece önemlidir. 2. Deneyime dayalı niteliklerin ortaya çıkabilmesi için ürünün satın alınmış ve denenmiş olması koşulu vardır. Yeni bir televizyonun gerçekten iyi görüntü verip vermediğini değerlendirebilmek için onun denenmesi gereklidir. 3. Güvene dayalı nitelikler, belirli bir zaman süresinde denenmiş niteliklerdir. Banka hizmetleri, sigorta hizmetleri, sağlık hizmetleri belli bir zaman dilimine yayılmış olarak değerlendirilir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 28. 28. * Katlanılan ödünleri azaltmak için yapılabileceklere şu örnekler verilebilir:  Fiyatların düşürülmesi  Müşteriye teslimin geliştirilmesi  Çalışma saatlerinin arttırılması  Dağıtımı geç ya da yanlış yapmanın önlenmesi  Üretimde etkinlik, sıfır hatalı ürün üretilmesi Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 29. 29. * Müşterinin algıladığı "değer," pazarlama yönetimine aynı zamanda fiyat belirlemede yardımcı ve yol gösterici olabilmektedir. * Bunu gerçekleştirirken cevaplan aranan sorular şunlar olabilir:  Müşteri, "değer" ile ne anlamaktadır?  Hizmetimize uygun bir fiyat koyabilmemiz için algılanan değer sayısal olarak nasıl ölçülebilir?  Müşteriler ve hizmetler arasında değerin anlamı benzer mi?  Algılanan değere nasıl etkide bulunulabilir? Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 30. 30. * Müşteriler, değeri açıklamak istediklerinde buna değişik anlamlar yükleyebilmektedirler. * Kişisel değerlendirme değeri açıklamada çok etkindir ve böyle bir değerlendirmede dört tür tanım ile karşılaşırız: Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 31. 31. * Değeri, düşük fiyat olarak algılayan müşteriler, parasal olarak vermekten kurtulacakları miktarı, değeri algılamalarındaki en büyük unsur olarak görmekte ve belirlemektedirler. * Örnek açıklamalar:  En düşük fiyatı veren, en iyidir.  Değer fiyattır (ucuzlukta olan).  Kuponları kullanabildiğimde, değer elde etmiş olurum. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 32. 32. * Değer, bir hizmette beklediğim her şeydir diyen müşteri, fiyat yerine elde edeceği yararlara önem vermektedir. * Fiyattan çok önemli olan konu, ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün ve hizmet yararlarıdır. * Bu konudaki genel müşteri açıklamalarına örnek olarak şunlar verilebilir:  Değer yüksek kalitedir.  Değer, çevreme iyi görünmemdir.  Değer, en iyi performanstır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 33. 33. * Bir başka müşteri grubu değeri, ödenen karşılığında elde edilecek kalite olarak görüp algılamaktadır. * Vermekten kaçındığı parasal miktar ile bunun karşılığında elde edeceği kalite arasındaki ödün olarak değer açıklanabilir:  Bu kadar paraya, bu kadar hizmet olur.  Değer, birinci olarak fiyattır ve kalite ikinci unsurdur.  Değer, kaliteli bir markayı en düşük fiyattan almaktır.  Değer, kaliteyle aynı şeydir. gibi açıklamalar bu tür bir yaklaşımı ve değerlendirmeyi en iyi açıklayan sözcüklerdir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 34. 34. * Değeri, verilen her şey karşılığında elde edilen her şey olarak gören müşteri grubu, tüm yararlan ve verdiği ödünleri (para, zaman, çaba) birlikte değerlendirir, örnek açıklamalar şunlar olabilir:  Değer, güzel görünmek için harcadığım para ve zamandır.  Değer, ödediğim fiyat ile elde ettiğim elektrik süpürgesi ile neler yapabileceğimdir.  Değer, katlandığım ödünler karşısında yaşam biçimine uygun tatminler sağlamaktır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 35. 35. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA
 36. 36. Müşteri Yaşam Boyu Değeri * Değer kavramının diğer ve önemli bir boyutu, kuruluş için müşterinin yaşam boyu değerinin ölçülmesi, bilinmesi, yönetilmesi olarak önümüze çıkmaktadır. * Yeni ve büyük ufuklar sağlayan bu kavram; yeni potansiyel müşteriler bulmak ve onları gerçek müşteriler haline döndürmek yerine, mevcut müşterileri elde tutmayı, onları sadık müşteriler grubu içinde tutma üzerinde odaklanmaktadır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 37. 37. * Buradaki temel değişim noktası, müşteriyi bireysel olarak satın alma öznesi olarak görme yerine onu yaşam boyu iş ortağı biçiminde kabullenme olarak açıklanabilir. * Müşterisini cezbeden, tatmin eden ve onu yaşam boyu tutabilme becerisini kuran şirket, istikrarlı bir kârlılığı sağlayabilmede önemli bir avantajı yakalamış olabilecektir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 38. 38. Örneğin, A marka otomobil şirketi, bir müşterisinin yaşam boyunca otomobil satın almak için tamir ve bakım için harcayacağı miktarı 100 milyar olarak belirlemiş olsun. * Eğer A şirketi müşterisini erken kaybederse gelecekte beklediği milyarlarca liralık nakit girişini de kaybetmiş olacaktır. * Kaybettiği müşterinin yerine yeni bir müşteri cezbetmek ve bulmak için ek harcamalarda bulunacağı da çok açıktır. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 39. 39. * Müşteri tatmini sağlamak için katlanılan pazarlama maliyeti, şimdiki ve gelecekteki müşteri satın alımlarından beklenen yararlara göre çok küçüktür. * Benzer biçimde, tatmin olmayan ve şirketi bırakan müşterinin yerine yenisini bulmanın maliyeti ile karşılaştırıldığında, bu oran gene küçük düzeyde kalabilmektedir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 40. 40. * Gerçekte, bir müşterinin yaşam boyunca şirket için neden daha değerli olduğuyla ilgili olarak birçok neden vardır. * İlk yıl, müşteriyi cezbetmek ve onu müşteri haline döndürmek için yapılan harcamalar söz konusudur ve kârlılığı azaltan ya da negatif düzeye getiren bir etkiye sahiptir. * Sonraki yıllar ise, artan ve tekrarlanan satın almalar nedeniyle her bir müşteriye düşen kârlılık oranı artma eğilimi gösterir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 41. 41. * Uzun dönemde tatmin olmuş bir müşteriye hizmet etmenin maliyeti daha düşük olabilmektedir. * Müşterinin tutulabildiği her yıl, müşteriye hizmet edebilme maliyetini azaltırken, onun getirebileceği kârlılık payı artabilmektedir. Bu durumu bir şekille açıklamak gerekirse önümüze şöyle bir tablo çıkabilmektedir. MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 42. 42. Müşteri yaşam boyu değeri, kısaca şöyle açıklanabilir: Şirketin müşteri ile olan ilişkileri, etkileşimleri ile müşterinin şirketten satın almaya devam ettiği zaman dilimi süresinde elde edilmesi beklenen net kârın şimdiki değeridir. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 43. 43. Müşteri yaşam boyu değerini ölçebilmek için müşteri hakkında şu bilgilere ihtiyaç vardır: 1. Müşterinin satın almalarından elde edilen tüm gelirler. 2. Müşterinin talebini karşılarken katlanılan tüm değişken maliyetler. 3. Müşterinin satın alma sıklığı. 4. Müşterinin şirketimizden aktif olarak satın almayı sürdürme zamanının genişliği. 5. Müşterinin diğer ürünlerimizi satın alma düzeyi ve bu tür satışlardan elde edilebilecek gelirler. 6. Müşterimizin, çevresine bizim için tavsiyelerde bulunma özelliği. 7. Müşterimize yapılan uygun indirimler. Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 44. 44. Diyelim ki, tüm bu bilgilere sahibiz ve analiz yeteneğimiz, becerimiz var. Bundan sonra yapılacak ya da izlenecek yol iki aşamalı olacaktır. 1. Müşterilerimizden bilgi akışını sağlamak için kaliteli bir veri sistemini yerleştirmek gerekir. Bu bilgiler; demografik bilgilerden, yaşam biçimine, davranışlara, ihtiyaçlara, iliş-kilere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayabilecektir. 2. Elde edilen bilgilerin analizi sonucu müşteriler kârlılık ve süreklilik açısından sınıflandırılmaya çalışılır. Bu sınıflandırma sonucu genel çizgileriyle müşteriler şu gruplardan birine yerleştirilebilir:  Altın Müşteriler (En değerli, sadık müşteriler)  Altın Adayı Müşteriler (En büyüyebilen, sürekli müşteriler)  Müşteriler  Potansiyel Müşteriler Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ
 45. 45. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… KAYNAK: 1. Prof.Dr. Yavuz ODABAŞI-Müşteri İlişkileri Yönetimi-Sistem Yayıncılık-2010-8.Baskı- İstanbul

×