1204 εως ζηλωτές

Αρετή Λαχανά
Αρετή ΛαχανάΥπουργείο Παιδείας
1Η Άλωση της Κων/πολης
από τους σταυροφόρους
1204
 Η Δ' Σταυροφορία (1201-1204) είχε στόχο την
κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω μιας εισβολής
στην Αίγυπτο, αλλά παρέκκλινε από το στόχο της
και οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τελικά την
Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική
Αυτοκρατορία
 Η επικράτηση των υλικών συμφερόντων
εκδηλώθηκε ξεκάθαρα κατά την Δ’ Σταυροφορία
με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το
1204.
Πηγή:
http://el.wikipedia.org/wiki/Δ'_Σταυροφορία
 H πρώτη άλωση της
Κωνσταντινούπολης. Οι Βενετοί
χρησιμοποίησαν τα κατάρτια των
πλοίων τους ως γέφυρα για να
μπορέσει να μπει ο στρατός στην
Πόλη πηδώντας πάνω από τα
τείχη (Ε. Hallam, ed., Chronicles
of the Crusades, 218-19)
 (…) Στη διάρκεια των τριών
ημερών της λεηλασίας της
πόλης, εξαφανίστηκαν πολλά
πολύτιμα μνημεία τέχνης, πολλές
βιβλιοθήκες λαφυραγωγήθηκαν
και πολλά χειρόγραφα
καταστράφηκαν, ενώ η Αγία
Σοφία λεηλατήθηκε ανελέητα. Ο
Βιλεαρδουίνος παρατηρεί ότι
«από την εποχή της δημιουργίας
του κόσμου, ποτέ σε καμιά πόλη
δεν κατακτήθηκαν τόσα
λάφυρα».
Πηγή: http://byzantin-
history.blogspot.gr/2011/06/blog
-post
1204 εως ζηλωτές
 Με τον όρο Λατινοκρατία χαρακτηρίζεται η
χρονική περίοδος κατά την οποία κυριάρχησαν
στο Βυζάντιο οι δυτικοευρωπαίοι, καθώς οι
Βυζαντινοί τότε ονόμαζαν Φράγκους και
Λατίνους σχεδόν αδιακρίτως όλους τους μη
σλάβους Ευρωπαίους που ζούσαν δυτικά και
βόρεια των Βαλκανίων. Έναρξη της
Λατινοκρατίας θεωρείται το 1204 (μ.Χ.), τότε
που οι Ενετοί και οι Σταυροφόροι σύμμαχοί τους
κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Τέλος της
θεωρείται το 1566 μ.Χ., όταν πια κυριάρχησαν
παντού στην περιοχή οι Τούρκοι και
καταλύθηκαν τα ενετικά φεουδαλικά κράτη, που
είχαν συσταθεί στον ελληνικό χώρο, δηλαδή μία
περίοδος 3,5 αιώνων.
 Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας
 Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
 Το Δεσποτάτο της Ηπείρου
 Το Δεσποτάτο του Μιστρά
1204 εως ζηλωτές
 Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας
ήταν ένα από τα διάδοχα
κράτη της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας που ιδρύθηκαν
από τη Βυζαντινή αριστοκρατία
μετά την κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης από τους
σταυροφόρους της Τέταρτης
Σταυροφορίας, στις 13
Απριλίου του 1204. Ο
δικέφαλος αετός έγινε το
σύμβολο της εξόριστης
αυτοκρατορίας. Τα δύο
κεφάλια του αετού
αντιπροσώπευαν τη διπλή
εξουσία του αυτοκράτορα
(κοσμική και θρησκευτική),
καθώς και την κυριαρχία των
βυζαντινών αυτοκρατόρων από
την ανατολή έως τη δύση.
 Ημιαυτόνομη
περιοχή της
βυζαντινής
αυτοκρατορίας στην
πελοπόννησο
 Εδώ στέφθηκε
αυτοκράτορας ο
Κων/νος
Παλαιολόγος, ο
τελευταίος
αυτοκράτορας του
Βυζαντίου
1204 εως ζηλωτές
 Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης
πραγματοποιήθηκε, τελικά, σχεδόν τυχαία. Το καλοκαίρι
του 1261 ο Μιχαήλ Η΄ είχε στείλει τον Αλέξιο
Στρατηγόπουλο στη Θράκη με ένα μικρό στράτευμα για να
εμπλακεί σε ελάσσονος σημασίας αψιμαχίες,
κατασκοπεύοντας ταυτόχρονα τα οχυρωματικά έργα της
πόλης. Στη Σηλυμβρία, ο Αλέξιος πληροφορήθηκε ότι η
λατινική φρουρά απουσίαζε από την Κωνσταντινούπολη με
το βενετικό στόλο(…) Ακόμη, του γνωστοποίησαν ότι
υπήρχε μια κρυφή πύλη στα τείχη, από όπου μια δράκα
ανδρών θα μπορούσε εύκολα να μπει στην πόλη. Εκείνη τη
νύχτα ένα στρατιωτικό απόσπασμα εισήλθε απαρατήρητο
στην πόλη, κατέλαβε εξαπίνης τους φρουρούς και τους
πέταξε κάτω από τις επάλξεις. Στη συνέχεια, οι άνδρες
άνοιξαν αθόρυβα μια από τις πύλες.
Πηγή: «Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου» J.J. »
 Στις αρχές του 14 ου αιώνα, η
Θεσσαλονίκη είχε γίνει η
σπουδαιότερη πόλη της ευρύτερης
περιοχής. Τότε δημιουργήθηκε και το
περίφημο κίνημα των Ζηλωτών που
επιδίωκε περισσότερη κοινωνική
δικαιοσύνη. Οι δυνατοί της πόλης
όμως αντέδρασαν και με τη βοήθεια
του Ιωάννη Καντακουζηνού
προσπάθησαν να καταλάβουν τη
Θεσσαλονίκη. Οι Ζηλωτές κατάφεραν
να επιβληθούν και κυβέρνησαν με
μεγάλη δικαιοσύνη για εφτά χρόνια.
Τελικά όμως οι δυνατοί επικράτησαν
και οι Ζηλωτές έπεσαν. Στο μεταξύ,
είχε αρχίσει η παρακμή της
Θεσσαλονίκης αλλά και η κατάρρευση
της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Πηγή: Γιολάντα Χατζή, Θεσσαλονίκη
οδηγός για παιδιά, εκδόσεις Κέδρος
 Οι ταξικές συγκρούσεις έλαβαν τις
μεγαλύτερες διαστάσεις και τη
μεγαλύτερη ένταση στη Θεσσαλονίκη,
στο μεγάλο αυτό λιμάνι με τον
ανομοιογενή πληθυσμό, όπου
συνυπήρχε ο υπερβολικός πλούτος με
την πιο αφόρητη αθλιότητα. Η
Θεσσαλονίκη, που πάντοτε κατείχε
ξεχωριστή θέση στην αυτοκρατορία,
ήταν ένας χώρος, όπου εμφανίζονταν
κάθε είδους φιλελεύθερες
διεκδικήσεις και διέθετε μια ισχυρή
λαϊκή παράταξη . Ήταν το κίνημα των
ζηλωτών, εδώ το αντι-αριστοκρατικό
κίνημα δεν εκδηλώθηκε ως ένα βίαιο
ξέσπασμα των λαϊκών αισθημάτων,
αλλά με την κατάληψη της εξουσίας
από τους ζηλωτές το 1342 έγινε για
ορισμένο διάστημα το κυρίαρχο
σύστημα.
Ostrogorsky, ιστορικές εκδόσεις
Στεφ. Δ.
1 de 12

Recomendados

Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους por
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τουςΟι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τουςIliana Kouvatsou
209 vistas19 diapositivas
Η γενοκτονία των προκολομβιανών πολιτισμών,Στ. Στρίκου por
Η γενοκτονία των προκολομβιανών πολιτισμών,Στ. ΣτρίκουΗ γενοκτονία των προκολομβιανών πολιτισμών,Στ. Στρίκου
Η γενοκτονία των προκολομβιανών πολιτισμών,Στ. ΣτρίκουIliana Kouvatsou
474 vistas48 diapositivas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 por
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Μaria Demirakou
1.6K vistas1 diapositiva
οι οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους por
οι οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τουςοι οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
οι οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τουςTania Apostolopoulou
6.7K vistas10 diapositivas
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης por
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της ΚωνσταντινούποληςΗ εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούποληςirinikel
6.3K vistas23 diapositivas
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσης por
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσηςΒυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσης
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσηςRoula Tsolaki
2.1K vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Οθωμανοί por
ΟθωμανοίΟθωμανοί
Οθωμανοί4gymsch
460 vistas28 diapositivas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 por
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μaria Demirakou
6.7K vistas2 diapositivas
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι. por
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.irinikel
13.5K vistas13 diapositivas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
1.4K vistas126 diapositivas
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί por
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί Υπουργείο Παιδείας
5.6K vistas26 diapositivas
1453 por
14531453
1453Ελένη Ξ
429 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Οθωμανοί por 4gymsch
ΟθωμανοίΟθωμανοί
Οθωμανοί
4gymsch460 vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 por Μaria Demirakou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Μaria Demirakou6.7K vistas
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι. por irinikel
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
irinikel13.5K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.4K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Georgia Sofi2.6K vistas
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ por Georgia Sofi
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
Georgia Sofi887 vistas
κεφ.33 οι οθωμανοί τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη por atavar
κεφ.33 οι οθωμανοί τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφηκεφ.33 οι οθωμανοί τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
κεφ.33 οι οθωμανοί τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
atavar43.8K vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ... por Κατερίνα Προκοπίου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...
Η Δ΄ Σταυροφορία por 2lykeio
Η Δ΄ ΣταυροφορίαΗ Δ΄ Σταυροφορία
Η Δ΄ Σταυροφορία
2lykeio1.1K vistas
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος por 2lykeio
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
2lykeio1.4K vistas
Οι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο por Vaspan
Οι Σελτζούκοι στο ΒυζάντιοΟι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Οι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Vaspan 2.3K vistas
H άλωση της κωνσταντινούπολης por Tania Apostolopoulou
H άλωση της κωνσταντινούποληςH άλωση της κωνσταντινούπολης
H άλωση της κωνσταντινούπολης
Tania Apostolopoulou3.5K vistas
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης por Iliana Kouvatsou
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης ΝιζάμηςΠολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης
Iliana Kouvatsou125 vistas
άλωση της πόλης(V1) por Iliopoulou Anthi
άλωση της πόλης(V1)άλωση της πόλης(V1)
άλωση της πόλης(V1)
Iliopoulou Anthi2.6K vistas
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Η διαμόρφωση της με... por varalig
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Η διαμόρφωση της με...ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Η διαμόρφωση της με...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Η διαμόρφωση της με...
varalig732 vistas
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα por Peter Tzagarakis
Η Λατινοκρατία στην ΕλλάδαΗ Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Peter Tzagarakis2.7K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.1K vistas

Destacado

το βυζάντιο φθίνει por
το βυζάντιο φθίνειτο βυζάντιο φθίνει
το βυζάντιο φθίνειΑρετή Λαχανά
167 vistas10 diapositivas
εορτασμός 25ης μαρτίου por
εορτασμός 25ης μαρτίουεορτασμός 25ης μαρτίου
εορτασμός 25ης μαρτίουΑρετή Λαχανά
178 vistas12 diapositivas
Μ. Αλέξανδρος θρύλοι por
Μ. Αλέξανδρος θρύλοιΜ. Αλέξανδρος θρύλοι
Μ. Αλέξανδρος θρύλοιΑρετή Λαχανά
61 vistas2 diapositivas
Μ. Αλέξανδρος por
Μ. ΑλέξανδροςΜ. Αλέξανδρος
Μ. ΑλέξανδροςΑρετή Λαχανά
93 vistas2 diapositivas
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare por
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
2M vistas1 diapositiva
What to Upload to SlideShare por
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
14.4M vistas25 diapositivas

Similar a 1204 εως ζηλωτές

30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση por
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωσηgeorge papadopoulos
1.7K vistas11 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Georgia Sofi
1.2K vistas7 diapositivas
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄ por
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Χρήστος Χαρμπής
5K vistas96 diapositivas
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης por
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της ΠόληςΤα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της ΠόληςDimitra Mylonaki
6K vistas26 diapositivas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτηKvarnalis75
54K vistas29 diapositivas
2. Η άλωση της Πόλης por
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της ΠόληςKvarnalis75
81.6K vistas81 diapositivas

Similar a 1204 εως ζηλωτές(20)

30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση por george papadopoulos
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
george papadopoulos1.7K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Georgia Sofi1.2K vistas
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης por Dimitra Mylonaki
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της ΠόληςΤα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
Dimitra Mylonaki6K vistas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K vistas
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.6K vistas
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας por Iliana Kouvatsou
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος ΤσόλκαςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Iliana Kouvatsou72 vistas
τουρκοι βυαντινοι por neoklis47
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοι
neoklis47226 vistas
τουρκοι βυαντινοι por neoklis47
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοι
neoklis47131 vistas
εργασια γιαννη γιαχνακη στην ιστορια por dtaksh
εργασια γιαννη γιαχνακη στην ιστοριαεργασια γιαννη γιαχνακη στην ιστορια
εργασια γιαννη γιαχνακη στην ιστορια
dtaksh5.9K vistas
συμβασιλεύουσα θεσσαλονίκη απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1 por Δημοτικό Γαλάτιστας
συμβασιλεύουσα θεσσαλονίκη απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1συμβασιλεύουσα θεσσαλονίκη απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
συμβασιλεύουσα θεσσαλονίκη απαντήσεις σε φύλλα εργασίας 4 5-6 τμήμα ε1
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-Ζγκούρη por Iliana Kouvatsou
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-ΖγκούρηΗ Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-Ζγκούρη
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-Ζγκούρη
Iliana Kouvatsou77 vistas
Σταυροφορίες por Georgia Sofi
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi297 vistas
κεφάλαιο 32 por teo70
κεφάλαιο 32κεφάλαιο 32
κεφάλαιο 32
teo709.2K vistas
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ por elissabet
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
elissabet1.7K vistas
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης por Gabriella Aspraki
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση ΚωνσταντινούποληςΣταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Gabriella Aspraki6K vistas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K vistas
προς την άλωση por Ελένη Ξ
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωση
Ελένη Ξ472 vistas

1204 εως ζηλωτές

 • 1. 1Η Άλωση της Κων/πολης από τους σταυροφόρους 1204
 • 2.  Η Δ' Σταυροφορία (1201-1204) είχε στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω μιας εισβολής στην Αίγυπτο, αλλά παρέκκλινε από το στόχο της και οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τελικά την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία  Η επικράτηση των υλικών συμφερόντων εκδηλώθηκε ξεκάθαρα κατά την Δ’ Σταυροφορία με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Δ'_Σταυροφορία
 • 3.  H πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι Βενετοί χρησιμοποίησαν τα κατάρτια των πλοίων τους ως γέφυρα για να μπορέσει να μπει ο στρατός στην Πόλη πηδώντας πάνω από τα τείχη (Ε. Hallam, ed., Chronicles of the Crusades, 218-19)  (…) Στη διάρκεια των τριών ημερών της λεηλασίας της πόλης, εξαφανίστηκαν πολλά πολύτιμα μνημεία τέχνης, πολλές βιβλιοθήκες λαφυραγωγήθηκαν και πολλά χειρόγραφα καταστράφηκαν, ενώ η Αγία Σοφία λεηλατήθηκε ανελέητα. Ο Βιλεαρδουίνος παρατηρεί ότι «από την εποχή της δημιουργίας του κόσμου, ποτέ σε καμιά πόλη δεν κατακτήθηκαν τόσα λάφυρα». Πηγή: http://byzantin- history.blogspot.gr/2011/06/blog -post
 • 5.  Με τον όρο Λατινοκρατία χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία κυριάρχησαν στο Βυζάντιο οι δυτικοευρωπαίοι, καθώς οι Βυζαντινοί τότε ονόμαζαν Φράγκους και Λατίνους σχεδόν αδιακρίτως όλους τους μη σλάβους Ευρωπαίους που ζούσαν δυτικά και βόρεια των Βαλκανίων. Έναρξη της Λατινοκρατίας θεωρείται το 1204 (μ.Χ.), τότε που οι Ενετοί και οι Σταυροφόροι σύμμαχοί τους κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Τέλος της θεωρείται το 1566 μ.Χ., όταν πια κυριάρχησαν παντού στην περιοχή οι Τούρκοι και καταλύθηκαν τα ενετικά φεουδαλικά κράτη, που είχαν συσταθεί στον ελληνικό χώρο, δηλαδή μία περίοδος 3,5 αιώνων.
 • 6.  Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας  Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας  Το Δεσποτάτο της Ηπείρου  Το Δεσποτάτο του Μιστρά
 • 8.  Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν ένα από τα διάδοχα κράτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ιδρύθηκαν από τη Βυζαντινή αριστοκρατία μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας, στις 13 Απριλίου του 1204. Ο δικέφαλος αετός έγινε το σύμβολο της εξόριστης αυτοκρατορίας. Τα δύο κεφάλια του αετού αντιπροσώπευαν τη διπλή εξουσία του αυτοκράτορα (κοσμική και θρησκευτική), καθώς και την κυριαρχία των βυζαντινών αυτοκρατόρων από την ανατολή έως τη δύση.
 • 9.  Ημιαυτόνομη περιοχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πελοπόννησο  Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κων/νος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου
 • 11.  Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιήθηκε, τελικά, σχεδόν τυχαία. Το καλοκαίρι του 1261 ο Μιχαήλ Η΄ είχε στείλει τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο στη Θράκη με ένα μικρό στράτευμα για να εμπλακεί σε ελάσσονος σημασίας αψιμαχίες, κατασκοπεύοντας ταυτόχρονα τα οχυρωματικά έργα της πόλης. Στη Σηλυμβρία, ο Αλέξιος πληροφορήθηκε ότι η λατινική φρουρά απουσίαζε από την Κωνσταντινούπολη με το βενετικό στόλο(…) Ακόμη, του γνωστοποίησαν ότι υπήρχε μια κρυφή πύλη στα τείχη, από όπου μια δράκα ανδρών θα μπορούσε εύκολα να μπει στην πόλη. Εκείνη τη νύχτα ένα στρατιωτικό απόσπασμα εισήλθε απαρατήρητο στην πόλη, κατέλαβε εξαπίνης τους φρουρούς και τους πέταξε κάτω από τις επάλξεις. Στη συνέχεια, οι άνδρες άνοιξαν αθόρυβα μια από τις πύλες. Πηγή: «Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου» J.J. »
 • 12.  Στις αρχές του 14 ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη είχε γίνει η σπουδαιότερη πόλη της ευρύτερης περιοχής. Τότε δημιουργήθηκε και το περίφημο κίνημα των Ζηλωτών που επιδίωκε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι δυνατοί της πόλης όμως αντέδρασαν και με τη βοήθεια του Ιωάννη Καντακουζηνού προσπάθησαν να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Οι Ζηλωτές κατάφεραν να επιβληθούν και κυβέρνησαν με μεγάλη δικαιοσύνη για εφτά χρόνια. Τελικά όμως οι δυνατοί επικράτησαν και οι Ζηλωτές έπεσαν. Στο μεταξύ, είχε αρχίσει η παρακμή της Θεσσαλονίκης αλλά και η κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πηγή: Γιολάντα Χατζή, Θεσσαλονίκη οδηγός για παιδιά, εκδόσεις Κέδρος  Οι ταξικές συγκρούσεις έλαβαν τις μεγαλύτερες διαστάσεις και τη μεγαλύτερη ένταση στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο αυτό λιμάνι με τον ανομοιογενή πληθυσμό, όπου συνυπήρχε ο υπερβολικός πλούτος με την πιο αφόρητη αθλιότητα. Η Θεσσαλονίκη, που πάντοτε κατείχε ξεχωριστή θέση στην αυτοκρατορία, ήταν ένας χώρος, όπου εμφανίζονταν κάθε είδους φιλελεύθερες διεκδικήσεις και διέθετε μια ισχυρή λαϊκή παράταξη . Ήταν το κίνημα των ζηλωτών, εδώ το αντι-αριστοκρατικό κίνημα δεν εκδηλώθηκε ως ένα βίαιο ξέσπασμα των λαϊκών αισθημάτων, αλλά με την κατάληψη της εξουσίας από τους ζηλωτές το 1342 έγινε για ορισμένο διάστημα το κυρίαρχο σύστημα. Ostrogorsky, ιστορικές εκδόσεις Στεφ. Δ.