Publicidad

Ժասմին Գրիգորյան.pptx

arevatsag
29 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ժասմին Գրիգորյան.pptx

 1. Իմ անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը Ժասմին Գրիգորյան Հարավային դպրոց-պարտեզ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր
 2. A a Apple – This is a fruit that grows on a tree. It can be red, green or yellow. It is rich in vitamins and very useful for us. Խնձոր- Սա միրգ է, որն աճում է ծառի վրա: Նա կարող է լինել կարմիր, կանաչ կամ դեղին: Նա հարուստ է վիտամիններով և շատ օգտակար է մեր համար:
 3. B b Ball- It is round. It can be in different colors. We can play with it. Գնդակ - Նա կլոր է . Նա կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք կարող ենք խաղալ նրանով: Bag-We can put different things in it. It can be big or small. Պայուսակ- Մենք կարող ենք նրա մեջ դնել տարբեր իրեր: Նա կարող է լինել փոքր և մեծ:
 4. C c Cat- It is a pet. It can be gray, black, white, brown or multi- colored. It is soft and very nice. It likes eat fish and meat. It likes to play, run and jump. I like cats very much. Կատու – Այն ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել մոխրագույն, սև, սպիտակ, շագանակագույն կամ բազմերանգ: Նա փափուկ է ու շատ լավիկն է: Նա սիրում է ուտել ձուկ և միս: Նա սիրում է խաղալ, վազել, թռչկոտել: Ես շատ եմ սիրում կատու: Computer- It can be big or small, we can open different programs. We can play computer games. We can learn with it. Համակարգիչ- Այն կարող է լինել մեծ և փոքր, մենք կարող ենք մտնել տարբեր ծրագրեր, կարող ենք խաղալ համակարգչային խաղեր, կարող ենք աշխատել նրանով։ Castle – It’s a big building where a king or a queen usually lives. Ամրոց - Այն մեծ կառույց է, որտեղ սովորաբար ապրում են թագավորը կամ թագուհին։
 5. D d  Doll- It can be big or small, beauiful and ugly, soft and hard. It can have different clothes. All the girls love to play with it.  Տիկնիկ- Նա կարող է լինել մեծ և փոքր, գեղեցիկ և տգեղ, փափուկ և պինդ: Նա կարող է ունենալ տարբեր զգեստներ: Բոլոր աղջիկները սիրում են խաղալ նրա հետ:
 6. E e Elephant- It is a wild animal. It is very big. It is gray. It has a very long nose. Փիղ – վայրի կենդանի է : Նա շատ մեծ է: Նա մոխրագույն է: Նա ունի շատ երկար քիթ:
 7. F f Fish – It lives in water. It can be in different colors. We can eat it. It can be big or small. Ձուկ – Նա ապրում է ջրի մեջ: Նա լինում է տարբեր գույների: Մենք կարող ենք նրան ուտել: Նա կարող է լինել մեծ ու փոքր:
 8. G g Glass – It can be big or small, round or square. It can be in different colors. We can drink water, coffee or juice from the glass. Բաժակ – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ քառակուսի: Նա կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք բաժակով կարող ենք խմել ջուր, սուրճ կամ հյութ:
 9. H h Horse – It is a domestic animal. It can be brown, black and white. It runs very fast. Ձի – ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել շագանակագույն, սև կամ սպիտակ: Նա շատ արագ է վազում: House – It’s a place where people can live. It can be big or small Տուն – Մի վայր, որտեղ մարդիկ են ապրում: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր
 10. I i Ice-cream – It is made from milk. It is sweet. It is cold. It can be chocolate, vanilla or fruity. We can eat it in the summer . Պաղպաղակ – Այն պատրաստում են կաթից: Այն քաղցր է: Նա սառն է: Նա լինում է շոկոլադե, վանիլային կամ մրգային: Մենք կարող ենք ուտել այն ամռանը:
 11. L l Lion – It is the king of animals. . We can see lions at the zoo Առյուծ- Նա կենդանիների արքան է: Մենք նրան կարող ենք տեսնել կենդանաբանական այգում:
 12. M m Moon - The Moon is Earth's only natural satellite. We can see the moon at night in the sky. It is round. Լուսին - Լուսինը Երկրի միակ բնական արբանյակն է: Մենք կարող ենք տեսնել լուսինը գիշերը երկնքում: Այն կլոր է, Milk – The cow gives us the milk. It is very important for children Կաթ – Կովը մեզ կաթ է տալիս: Այն շատ կարևոր է երեխաների համար
 13. N n Newspaper – The newspaper is made of paper. People write the news of the world in newspapers Թերթ – Թերթը պատրաստում են թղթից: Մարդիկ թերթի մեջ են գրում աշխարհի նորությունները:
 14. O o Ocean – It is a large body of water. Different water animals live in it. Օվկիանոս – ջրային մեծ տարածք է: Այնտեղ են ապրում տարբեր ջրային կենդանիներ
 15. P p Pig – This is a domestic animal. It has got big ears. It likes to wallow in the mud. People like the pork very much and cook tasty food from it. Խոզ – Սա տնային կենդանի է: Նա ունի մեծ ականջներ: Սիրում է թաթախվել ցեխի մեջ: Մարդիկ շատ են սիրում խոզի միս և դրանից պատրաստում են համեղ ուտեստներ:  Pineapple – it is a fruit. It’s a tropical fruit. It can be yellow and orange. Արքայախնձոր – Այն միրգ է։ Այն արևադարձային միրգ է։ Այն կարող է լինել դեղին և նարնջագույն։
 16. Q q Queen - The queen is the wife of the king. She lives in a castle. She has got a crown. She has got many maids Թագուհի – Թագուհին թագավորի կինն է։ Նա ապրում է ամրոցում: Նա ունի թագ: Նա շատ սպասուհիներ ունի:
 17. R r  Rabbit - It is an animal with long ears. It loves carrots.  It can be white, black or brown Նապաստակ - Նապաստակը երկար ականջներով կենդանի է: Սիրում է գազար: Նա լինում է սպիտակ, սև կամ շագանակագույն:
 18. S s School - A school is a building with many classrooms. All children go to school to study. They learn to read, write and count. Դպրոց - Դպրոցը շատ դասասենյակներով շենք է։ Բոլոր երեխաները դպրոց են գնում սովորելու: Նրանք սովորում են կարդալ, գրել և հաշվել:
 19. T t Table – It has four legs. It can be big or small, square or round. We can eat on it. We can play on it. Սեղան – Նա ունի 4 ոտք: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ քառակուսի: Մենք կարող ենք ուտել սեղանի վրա: Մենք կարող ենք խաղալ դրա վրա:
 20. U u Umbrella – Each person has got an umbrella. We use it when it rains. It can be big or small. It can be in different colors. Անձրևանոց - Յուրաքանչյուր մարդ ունի հովանոց: Մենք օգտագործում ենք այն, երբ անձրև է գալիս: Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա լինում է տարբեր գույների:
 21. V v Vegetable – The vegetables grow in the garden. They are very useful because they contain a lot of vitamins.You need to eat a lot of vegetables to be healthy and beautiful Բանջարեղեն – Բանջարեղենը աճում է պարտեզում: Դրանք շատ օգտակար են, քանի որ պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ: Առողջ և գեղեցիկ լինելու համար պետք է շատ բանջարեղեն ուտել:
 22. W w Window – It can be big or small. It can be in different shapes. We can open or close it. Պատուհան – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա կարող է լինել տարբեր ձևերի: Մնք կարող ենք բացել կամ փակել այն:
 23. X x Xerox – This is a device. We can make copies of documents with them. Պատճեն – Սա սարք է: Մենք կրող ենք նրանով փաստաթղթեր պատճենահանել
 24. Y y Yellow – This is a color. It is very fine and bright. Դեղին – Սա գույն է: Այն շատ լավ ու պայծառ գույն է:
 25. Z z Zebra – It`s a wild animal. It has black and white stripes. It lives in Africa. Վագրաձի –վայրի կենդանի է: Նա ունի սև ու սպիտակ գծեր: Նա ապրում է Աֆրիկայում:
Publicidad