Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

190 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

  1. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>ด . ญ . พัชรินทร์ พันธุรี เลขที่ 28 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . พิมพ์ผกา ชาวแพร่ เลขที่ 29 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . วรารัตน์ นวลจิตต์ เลขที่ 30 ชั้น ม .3/5 </li></ul><ul><li>ด . ญ . อริสา เทพวงค์ เลขที่ 31 ชั้น ม .3/5 </li></ul>
  2. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน <ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง </li></ul><ul><li>2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน </li></ul><ul><li>3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล </li></ul><ul><li>4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง </li></ul>
  3. 3. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงสว่าง <ul><li>หลอดไฟ </li></ul><ul><li>เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง </li></ul><ul><li>ให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่ง โธมัส เอดิสัน </li></ul><ul><li>เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นครั้งแรก โดยใช้คาร์บอนเส้น </li></ul><ul><li>เล็กๆ เป็นไส้หลอดและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับ </li></ul><ul><li>หลอดไฟทั่วไปมี 3 ชนิด </li></ul><ul><li>1) หลอดธรรมดา </li></ul><ul><li>2) หลอดฟลูออเรสเซนต์ </li></ul><ul><li>3) หลอดนีออน </li></ul>
  4. 4. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน <ul><li>ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน คือขดลวดหรือแผ่นความร้อนหรือขดลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ลวดนิโครมมีคุณสมบัติดังนี้ </li></ul><ul><li>1. มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดความร้อนสูง </li></ul><ul><li>2. มีจุดหลอดเหลวสูงทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อนที่ขดลวด </li></ul><ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องอบผม เป็นต้น </li></ul>
  5. 5. 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล <ul><li>  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล  มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ ที่เรียกว่า มอเตอร ์ และ เครื่องควบคุมความเร็ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล ตัวอย่าง   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น พัดลม เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ฯลฯ </li></ul>
  6. 6. 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง <ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงได้แก่  เครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง ุ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ               </li></ul><ul><li>เครื่องรับวิทยุ    เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยรับคลื่นวิทยุ จากสถานีส่งแล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณเสียงที่มีอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าให้แรงขึ้นเมื่อผ่านสัญญาณไฟฟ้านี้ไปยังลำโพงจะทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเปลี่ยนเป็นเสียงที่สามารถรับฟังได้ </li></ul>
  7. 7. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://www.thaigoodview.com </li></ul>

×