La Generalitat republicana                  Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1931     ...
La Generalitat republicana                      Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera   193...
La Generalitat republicana               Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1931        ...
La Generalitat republicana                    Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera   Estat...
La Generalitat republicana                   Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera     L’obr...
La Generalitat republicana                     Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera     ...
La Generalitat republicana                  Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera     L’obra...
La Generalitat republicana               Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera       l’Estatut...
La Generalitat republicana                   Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera       ...
La Generalitat republicana                   Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera       ...
La Generalitat republicana                      Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera    ...
La Generalitat republicana  Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera     @                   ...
La Generalitat republicana                 Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera    Llei de C...
La Generalitat republicana                 Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera    Discurs de...
La Generalitat republicana                      Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera    ...
La Generalitat republicana                          Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La generalitat republicana_13

5.496 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
5.496
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3.782
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

La generalitat republicana_13

 1. 1. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1931 1936 Després d’unes negociacions s’arriba a un acord d’autonomia Macià proclama la La creació d’un govern autonòmic: República Catalana Generalitat de Catalunya dins l’Estat Federal S’inicia l’elaboració d’un el 14 d’abril de 1931 estatut d’autonomia Al mateix temps A Madrid es proclama la l’Estatut de Núria - 1931 República Espanyola Aprovat per Catalunya Però retocat per parlament diferències Aquesta rebutja la espanyol donarà lloc a l’ proclama federalista de Macià l’Estatut d’autonomia- 1932 Òrgans de poder Competències SORTIR TORNAR
 2. 2. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1931 1933 1936 Època de Francesc Macià Època de Lluís Companys La revolució de 1934 Eleccions 32 6 d’octubre- Companys Eleccions A causa del crac de 1929 es proclamació Estat Català 16 de febrer dóna una crisi econòmica Victòria (fallida de bancs i atur) Poc suport de la CNT Front Popular Fracàs de la vaga generalAixò provoca I també sense força militar @ Agitació obrera Problemes al camp Empresonament comença govern català là Fígols (Berguedà) Rabassaires si cata (anarquistes) L’oa (1922 Unió de Rabassaires) Suspensió de l’Estatut fins el febrer S’elabora la del 36 Creació d’un Consell de la Generalitat Llei de Contractes de Conreu, 1934 amb un governador general Amb la pressió de L’Institut Català de Sant Isidre (propietaris), el govern de Madrid (dretes) la declara anticonstitucional SORTIR TORNAR
 3. 3. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 1931 1933 1936 Època de Francesc Macià Època de Lluís Companys Durant tot el període de la República la Generalitat va realitzar una obra de govern SORTIR TORNAR
 4. 4. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Estatut d’Autonomia de 1932 Òrgans de poder competències Parlament, Govern i Tribunal de Cassació Estat Generalitat Defensa Justícia, Ordre públic Hisenda, moneda Obres públiques Legislació laboral Dret civil Relacions internacionals Ensenyament (a mitges) Aranzels, Església Sense autofinançament SORTIR TORNAR
 5. 5. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera L’obra de la Generalitat Educació i cultura Política social i sanitària La divisió comarcal Consell de Cultura de la Generalitat objectiu Escolarització pública i laica. Plantejaments renovadors en l’àmbit pedagògic Escola Normal (formació professorat) com Aprovació d’un règim d’autonomia a la universitat de Barcelona. Escola mixta i coeducació Institut-Escola (ensenyament @ secundari) Escoles del Treball I més coses... Escoles d’estiu, biblioteques. Patrimoni artístic... Ensenyament del català i amb català...normalització, SORTIR TORNAR
 6. 6. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera L’obra de la Generalitat Educació i cultura Política social i sanitària La divisió comarcal Institut contra l’Atur Forçós Joventut Drets civils als vint-i-un anys Cases de joventut (oci) Llei catalana sobre la Capacitat Jurídica Dona de la Dona i els Cònjuges (1934) Igualtat conjugal Decret d’Interrupció de l’Embaràs Divorci, matrimoni civil, igualtat fills legítims i naturals despenalització adulteri, Política sanitària (Maternitat) SORTIR TORNAR
 7. 7. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera L’obra de la Generalitat Educació i cultura Política social i sanitària La divisió comarcal Geògrafs (Pau Vila i Josep Iglésies) Van elaborar Divisió de Catalunya en comarques A partir d’una enquesta a tots els ajuntaments A quina comarca creien que pertanyien A quin mercat anaven a comprar 38 comarques i 9 vegueries o agrupacions comarcals SORTIR TORNAR
 8. 8. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera l’Estatut de Núria - 1931 Estatut d’Autonomia de 1932 diferències Catalunya = Estat autònom Regió Autònoma Llengua catalana oficial Llengua catalana cooficial El poder a Catalunya El poder emana de la voluntat emana del poble català de les Corts espanyoles SORTIR TORNAR
 9. 9. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya del 1932 60 54 50 Lliga UDC 40 PCR PRA 30 UC 20 16 ERC PRDF 10 5 UR USC 0 Coalició Lliga Coalició d’esquerres SORTIR TORNAR
 10. 10. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera 25 Carlins Front d’esquerres Lliga 20 21 ERC ACR 15 USC 12 PRE 10 PNRE UR 5 5 POUM 1 PCP 0 Eleccions del febrer de 1936 a PCC Catalunya PSOE ACR Acció Catalana Republicana PCC Partit Comunista de Catalunya PCP Partit Català Proletari PNRE Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra PRE Partit Republicà d’Esquerra UR Unió de Rabassaires USC Unió Socialista de Catalunya SORTIR TORNAR
 11. 11. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera documents Manifest de lEsquerra Comunista davant el conflicte de la Llei de Contractes de Conreu Publicat a «La Humanitat», n. 804, el 10 de juny del 1934 Crida de l’Aliança Obrera (desembre de 1933) Va existir un feixisme català? SORTIR TORNAR
 12. 12. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera @ SORTIR TORNAR
 13. 13. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Llei de Contractes de Conreu El nou Govern de la Generalitat, presidit per Lluís Companys i integrat per ERC, Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republicà dEsquerres (escissió recent dERC) i Unió Socialista de Catalunya, presentà la Llei de Contractes de Conreu, que el Parlament català aprovà al mes de març de 1934. Aquesta llei establia que la durada mínima del contracte havia de ser de 6 anys, i que es podia renovar «a voluntat del pagès» (tret del cas que el propietari necessités la terra, i tret del contracte de parceria, que havia de ser sempre de mutu acord). Fixava el preu de larrendament en un màxim del 4 per 100 del valor de la terra. I donava al conreador la possibilitat de comprar la terra un cop portés 18 anys treballant-la (ell o els seus pares), pagant-la de cop o en 15 anualitats. I aquesta terra passava a ser un patrimoni familiar inembargable i invendible. Finalment convertia la rabassa morta en arrendament perpetu, amb la possibilitat també per al pagès de comprar el terreny. SORTIR TORNAR
 14. 14. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Discurs de Lluís Companys 6-10-34 “La Catalunya liberal, democràtica i republicana no pot estar absent de la protesta que triomfa arreu del país, ni pot silenciar la seva veu de solidaritat amb els germans que, en terres hispanes, lluiten fins a morir, per la llibertat i pel dret. Catalunya enarbora la seva bandera i crida tothom al compliment del deure i a l’obediència absoluta al govern de la Generalitat, que, des d’aquest moment, trenca tota relació amb les institucions falsejades. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament , el Govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l’Estat Català de la República Federal Espanyola i, en establir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme, els invita a establir a Catalunya el Govern Provisional de la República, que trobarà en el poble català el més poderós impuls de fraternitat en el comú anhel d’edificar una República Federal lliure i magnífica.” SORTIR TORNAR
 15. 15. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera Discurs de Francesc Macià 14-4-31 CATALANS : Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica. D’acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Tot aquell, doncs, que pertorbi l’ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l’ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Barcelona, 14 d’abril de 1931. SORTIR TORNAR
 16. 16. La Generalitat republicana Història d’Espanya i Catalunya Armand Figuera L’Institut-Escola de la Generalitat republicana “Segons Solé Sabarís, els aspectes més importants de l’Institut-Escola es poden resumir en els següents punts: pla d’estudis cíclic; supressió del sistema memorístic, això implicava la supressió del llibre de text; actitud activa de l’estudiant basada en un treball en equip; limitació del nombre d’alumnes per classe, a un màxim de 30 o 40; distribució de l’alumnat segons equips de treball; una didàctica basada en un mètode deductiu, recolzada en les experiències individualitzades; control sistemàtic dels treballs i supressió de qualificacions, premis i càstigs; amb la intenció de suscitar un veritable interès per les matèries d’estudi; horari racional de classes i temps lliures; institucionalització de la tutoria de grup o classe; valoració de l’esport, dels treballs manuals i la formació estètica; convivència alumne-professor fora de la classe; desenvolupament de la solidaritat col·lectiva a cada grup al què l’alumne s’integrava al llarg de tot el batxillerat; exaltació de la moral i les virtuts cíviques...” Jordi Monés: El pensament escolar i la renovació pedagògica a Catalunya (1931-38), pàgs. 194-195 SORTIR TORNAR

×