Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Eines d\'avaluació i exemple

  1. MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ
  2. Situacions d’aplicació Competències Situacions d’aprenentatge activitats Mòduls A Identificació de les competències vinculades Evidències (exemples) de les competències Imaginar Informes d’avaluació Mòduls B Dissenyar Docent/monitor Certificació acadèmica Certificació laboral Currículum FIAP Sistemes per avaluar / Criteris d’avaluació
  3. MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ Per Escrit Intervencions orals Procediments globalitzats
  4. Ofereixen a l'alumne un enunciat i una sèrie de respostes entre les que es troba la correcta (o les correctes). Les opcions també poden ser de vertader - fals, Es presenten dues columnes d'elements que han de relacionar-se entre elles. Cada element d'una columna ha de tenir una sola correspondència amb un altre de l'altra columna. L'alumne ha d'ordenar o jerarquitzar diferents elements basant-se en algun criteri Preguntes de resposta múltiple Preguntes de relacionar Preguntes d’ordenació
  5. Donar un problema i mitjançant el debat discutir les possibles solucions i arribar a una conclusió o resultat Donar un problema i una o vàries solucions al respecte; mitjançant el debat comentar i discutir les conseqüències que pot tenir la solució presentada
  6. Ha mantingut una postura corporal i uns gestos correctes? Ha pronunciat clarament i amb ritme adequat? Per què? Sí/no Ha mirat als ulls del seu interlocutor? Ha saludat adequadament, amb el registre apropiat? Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha presentat? Ha sabut respondre les preguntes que li han fet amb agilitat? Per què? Sí/no Ha organitzat bé les diferents idees que ha exposat? Ha sabut raonar els seus arguments i opinions? Per què? Sí/no Ha utilitzat un vocabulari adequat a la situació? Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha acomiadat adequadament? Per què? Sí/no
  7.  
Publicidad