Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Warsztaty Kreatywne

2.576 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Warsztaty Kreatywne

 1. 1. Warsztaty Kreatywne<br />
 2. 2. ROPOZYCJA WSPÓŁPRACY<br />Zapraszamy do wspólnej BURZY MÓZGÓW<br />Proponujemy Państwu wspólną BURZĘ MÓZGÓW, opartą na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy artystą, agencją reklamową, klientem oraz zewnętrznymi specjalistami dedykowanymi do projektu.<br />Celem warsztatów jest stworzenie nowej STRATEGIIdziałań reklamowych a także podnoszenie wartości produktu poprzez BIG IDEA i tzw. WARTOŚĆ DODANĄ, czyli o wykorzystanie SZTUKIw marketingu. Warsztaty to także źródło istotnej wiedzy z obszaru NIESTANDARDOWYCH DZIAŁŃ MARKETINGOWYCH.<br />W oparciu o tą wiedzę i wnioski z Warsztatów tworzymy innowacyjne rozwiązania marketingowe, łączące kreatywną „WIZJĘ” artysty ze strategiczną „LOGIKĄ” agencji reklamowej i stabilnym wizerunkiem, modelowanym działaniami z zakresu PR. <br />
 3. 3. IM JESTEŚMY?<br />Zalegalizować reklamę jako dziedzinę sztuki współczesnej!<br />art world™ to pierwsza agencja reklamowa tworzona przez artystów i aktywistów świata sztuki.<br />Naszej misji poddajemy niestandardowe działania z zakresu ambient marketingu, kampanii społecznych, designu, czy sztuki w przestrzeni publicznej.<br />Pełna oferta obejmuje standardowe działania agencji reklamowej z wykorzystaniem kreatywnego<br />potencjału artystów.<br />
 4. 4. AKRES USŁUG<br />AMBIENT<br />SOCIAL<br />BIG IDEA<br />GUERILLA & VIRAL<br />ELITE MARKETING<br />SHOCKVERTISING<br />SUBVERTISING<br />PUBLIC DEBATE<br />URBAN<br />DESIGN<br />WORKSHOPS<br />IMPROVE VALUE<br />URBAN LEGEND<br />GRAPHIC DESIGN<br />PRODUCTS DESIGN<br />INTERIOR DESIGN<br />
 5. 5. AKRES USŁUG<br />PEŁNA OFERTA<br />WARSZTATY KREATYWNE<br />BIG IDEA<br />CORPORATE IDENTITY<br />COPYWRITING<br />3D<br />E- MARKETING, WEB DESIGN<br />PR<br />FOTOGRAFIA I VIDEO<br />EVENT<br />OUTDOOR & AMBIENT MEDIA<br />ATL – MASS MEDIA<br />BTL – REKLAMA BEZPOŚREDNIA<br />
 6. 6. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń agencji reklamowej i klienta<br />ETODOLOGIA WSPÓŁPRACY<br />ARTYSTA - AGENCJA - KLIENT<br />VI ETAP - WDROŻENIE<br />III ETAP – BADANIA<br />Uruchomienie i prowadzenie kampanii reklamowej oraz monitoring efektywności.<br />Wyniki badań ilościowych i jakościowych determinują strategię, kreację i komunikację, określając efektywność.<br />I ETAP - WARSZTATY<br />Agencja przedstawia Raport Końcowy z Warsztatów i strategię działań, które na spotkaniu opiniuje klient.<br />V ETAP – KREATYWNA<br /> EGZEKUCJA<br />IV ETAP - BIG IDEA<br />II ETAP – RAPORT I STRATEGIA<br />Przełożenie Big Idea na wszelkie planowane kanały komunikacji oraz identyfikację wizualną.<br />Stworzenie koncepcji będącej motorem działań promocyjnych i podstawą budowania wizerunku, która gwarantuje ich spójność, skuteczność oraz unikalny charakter.<br />Zlecenie na Warsztaty<br />Umowa o współpracy<br />
 7. 7. ARSZTATY KREATYWNE<br />Cel<br />Optymalnym rozpoczęciem współpracy z klientem są Warsztaty, które zastępują tradycyjny briefing i debriefing.<br />Warsztaty składają się z dwóch spotkań. Pierwsze ma charakter analityczny, drugie strategiczny. <br />Celem warsztatów jest dogłębne poznanie produktu (marki), firmy, oraz możliwości promocyjnych, aby lepiej dopasować rozwiązania marketingowe.<br />Warsztaty dla inwestycji Fajny Dom, KR 21-I-2009<br />
 8. 8. ARSZTATY, zespół kreatywny<br />art world team - warsztaty kreatywne<br />1. RahimBlak / Artysta sztuki współczesnej / Dyr. kreatywny artworld<br />Artysta jako najbardziej kreatywny członek społeczeństwa<br />odpowiedzialny za „wizje”, „wielki pomysł” i „wartość dodana”, a także „kreatywna egzekucję” zastępując w agencji klasycznego „CreativeDirectora”.<br />2. StrategicPlanner<br />Co jest na pierwszym miejscu – Strategia czy Kreacja?<br />Powołuje zespól, konstruuje ofertę i mediaplan.<br />3. Account Director / New Business<br />Ustala harmonogram i nadzoruje pracę nad projektem oraz utrzymuje relacje z klientem.<br />4. PR Manager <br />Działania PR wzmacniają efekty najbardziej spektakularnych, oryginalnych, nowatorskich działań wdrożonych w trakcie kampanii.<br />5. Specjalista ds. Analiz i Badań<br />Ocenia potrzebę badań, a gdy są one niezbędne, określa ich charakter i harmonogram.<br />6. Zewnętrzny Specjalista / Architekt / Fashion Designer / Historyk / Politolog<br />Dedykujemy i zapraszamy do prac nad projektem również zewnętrznych specjalistów.<br />
 9. 9. ARSZTATY SPOTKANIE I<br />Warsztaty do inwestycji Garden Residence, KR 16-X-2008<br />W warsztatach uczestniczą przedstawiciele klienta i dedykowane do projektu osoby ze strony agencji:<br />Agencja Reklamowa:<br /><ul><li>Artysta sztuki współczesnej
 10. 10. Strategic Planner
 11. 11. Account Director
 12. 12. PR Manager
 13. 13. Specjalista ds. Analiz i Badań
 14. 14. Zewnętrzny Specjalista (np. Architekt)</li></ul>Przedstawiciele Klienta:<br />Ponieważ wykorzystujemy metodę burzy mózgów, zachęcamy klientów, aby pojawiali się z grupą 2-3 pracowników, ponieważ pozytywnie wpływa to na jakość tworzonych pomysłów.<br />
 15. 15. ARSZTATY, SPOTKANIE I<br />Analiza<br />Agencja przygotowuje na warsztaty zestaw danych, pytań i sugestii celem określenia:<br />- dynamiki rynku i pozycji firmy;<br />- konkurencji i grupy docelowej;<br />- szans i zagrożeń;<br />- potencjału produktu / firmy jako miary przy tworzeniu Wartości Dodanej i Big Idea.<br />Zebrane wcześniej informacje konfrontujemy z unikalną wiedzą klienta na temat produktu.<br />Zyskujemy możliwie pełny ogląd warunków, w jakich promowany będzie produkt.<br />Plan warsztatów jest przygotowywany indywidualnie, odpowiednio do potrzeb i oczekiwanych efektów.<br />
 16. 16. ARSZTATY, SPOTKANIE II<br />Raport i Strategia<br />Po zakończeniu warsztatów Agencja opracowuje Raport Końcowy, który zawiera Strategię działań marketingowych. Całość na spotkaniu opiniuje klient.<br />W skład Raportu wchodzą zebrane wcześniej informacje, poszerzone o wnioski z Warsztatów;<br /><ul><li>rekomendacja kanałów komunikacji;
 17. 17. insight konsumencki;
 18. 18. Obszary poszukiwań Big Idea i Wartości Dodanej;
 19. 19. propozycje działań reklamowych.;
 20. 20. Grupa docelowa;
 21. 21. Analiza rynku i pozycja firmy;
 22. 22. Analiza konkurencji (przykłady kampanii reklamowych);
 23. 23. media plan;
 24. 24. alternatywne działania promocyjne.</li></li></ul><li>ARSZTATY, SPOTKANIE II<br />Korzyści z Warsztatów Kreatywnych<br />Warsztaty są podstawą do przeprowadzenia możliwie najbardziej skutecznych działań marketingowych, ponadto:<br /><ul><li> Klient nabywa prawa do wyników pracy Agencji i może zlecić dalszą pracę innym podmiotom;
 25. 25. W Warsztatach biorą udział również zewnętrzni specjaliści zaproszeni przez Agencję, służący obiektywną wiedzą i niezależnym punktem widzenia;
 26. 26. Klient otrzymuje rzetelną informację na temat wszystkich kosztów oczekiwanej kampanii;
 27. 27. Klient otrzymuje dobrze uzasadnione rekomendacje wykorzystania poszczególnych elementów kampanii, oparte na realnej i dogłębnej analizie produktu i firmy.
 28. 28. Klient zdobywa wiedzę w obszarze strategii marketingowej i możliwości podnoszenia oceny swoich produktów poprzez Wartość Dodaną.</li></li></ul><li>ADANIA<br />... czyli racjonalnie i emocjonalnie<br />Badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie czy strategia i kreacja użyta w reklamie będzie efektywna. <br /><ul><li> Satysfakcja klientów</li></ul>Mierzenie i śledzenie poziomu satysfakcji klientów, także potencjalnych. <br /><ul><li> Opinia publiczna</li></ul>Aktualna wiedza dotycząca opinii społeczeństwa na temat produktu/firmy.<br /><ul><li> Badania konsumenckie</li></ul>Potrzeby konsumentów, deklarowana chęć zakupu, lojalność klientów.<br /><ul><li>Marka</li></ul>produkt/firma w oczach klienta.<br />
 29. 29. IG IDEA MYŚL PRZEWODNIA<br />Co jest na pierwszym miejscu, wielki pomysł czy przemyślana strategia?<br />Big Idea czyni kampanię reklamową rozpoznawalną i atrakcyjną,stanowi jej Wartość Dodaną co podnosi znaczenie produktu/firmy.<br />
 30. 30. RZYKŁADY<br />Obszary kreowania Big Idea i Wartości Dodanej<br />
 31. 31. MBIENT MARKETING<br />Ambient marketing - czyli wszelkie formy marketingu niestandardowego, takie jak: MARKETING PARTYZANCKI / WIRUSOWY / SZEPTANY<br />Dajemy ludziom powody do rozmów o marce, produkcie, usłudze.<br />Przykładem jest happening, który przeprowadziliśmy we współpracy z archeologami UJ pod kierunkiem Dr Cezarego Buśko, w trakcie remontu płyty Rynku Głównego w Krakowie.<br />
 32. 32. ARKETING WIRUSOWY i PARTYZANCKI<br />Adresowany do grup odpornych na tradycyjne formy reklamy.<br />Niekonwencjonalne techniki marketingowe, które zarażają rozchodząc się w postaci plotki. Akcja na tyle intrygująca, aby stała się tematem do rozmów w mediach i kręgach towarzyskich. <br />Jak trafić do Historii… - wniesienie obiektu do Muzeum Narodowego w Krakowie (17-VI-2006)<br />
 33. 33. RODUCT PLACEMENT<br />Odkrywamy nowe obszary stosowania productplacement<br />Kraków i krakowskie nieruchomości w galeriach sztuki nowoczesnej w Wielkiej Brytanii. Centra kultury i sztuki stały się obszarem wykorzystania Product Placement.<br />Sprytny pomysł młodego artysty Rahima Blaka sprawił, że w galeriach sztuki nowoczesnej <br />w Wielkiej Brytanii Kraków reklamuje się za grosze - cieszy się rzecznik prasowy Prezydenta Krakowa <br />(GW, 07.09.2006) – Promocja Krakowa w Londynie<br />
 34. 34. RT VERSTISING<br />Dla tych, którzy mają już wszystko.<br />Podnosimy jakość produktu poprzez wartość dodaną, budujemy prestiż poprzez sztukę, generujemy artykuły i reportaże telewizyjne poprzez zainteresowanie tematem, wykorzystujemy nośniki, których nie da się kupić.<br /><ul><li>WARTOŚĆ DODANA
 35. 35. REKLAMA NIESPONSOROWANA
 36. 36. PR</li></ul>Prezentacja inwestycji deweloperskiej <br />w Narodowej Galerii „Zachęta” <br />(W-wa 30 maja 2008)<br />
 37. 37. AMPANIE SPOŁECZNE<br />Reklama szokująca / subvertising / publiczna debata <br />Chcemy wywoływać zmiany społecznie pożądane. <br />Reklama Społeczna bliższa jest działaniom artystycznym niż komercyjnym, gdyż podobnie jak sztuka, jest rzeczywiście „zaangażowana”.<br />
 38. 38. UBLIC RELATIONS MEDIA / BRAND / KULTURA / e-PR<br />Reklama, która z reklamą się nie kojarzy działa jak REKOMENDACJA<br />Działania z zakresu PR budują wizerunek marki i gwarantują sukces nowatorskim działaniom prowadzonym w trakcie kampanii, stanowią również zabezpieczenie przed potencjalnie negatywnym wpływem tematów, które w kontekście produktu mogą podjąć media. <br />
 39. 39. OTOGRAFIA <br />Sesja / dokument / fotografia artystyczna /katalogowa<br />Fotografia tak jak reklama walczyła oto aby stać się dziedziną sztuki i dziś traktowana jest na równi z malarstwem<br />Fotografia umożliwiamanipulację rzeczywistością, czyniąc świat piękniejszym niż mógłby być. Fotografia wykorzystywana jest na potrzeby niemal wszystkich mediów zarówno w ATL jak i BTL. Skłaniamy się w stronę tworzenia własnych fotografii, gdyż banki zdjęć dostarczają mało przekonujących emocji epatując sztucznością.<br />
 40. 40. IDEOvideo art / viral / dokument / film / reklama<br />Video Art jest jednocześnie źródłem informacji, sztuką i atrakcją Video + Art to wykonana przez samego autora – produkcja filmowa.<br />Sami realizujemy filmy, gdyż zamiłowanie reżyserów do fajerwerków technicznych zabija myśl przewodnią. Pokazujemy video art najczęściej środkami niestandardowych kanałów komunikacji używając techniki Viral marketingu. Technikę video stosujemy również jako aplikacje do stron, albo prezentujemy na specjalnych wydarzeniach.<br />Na antenie TV Arte Kraków ukazaliśmy jako muzeum wyobraźni, a w TVP Info inwestycję deweloperską jako dzieło sztuki. Obecnie powstaje prezentacja naszej agencji na antenie francuskiej TV 5.<br />
 41. 41. VENT<br />oprawa artystyczna / specialevents<br />open air events<br />Wszystkie działania w toku kampanii powinny prowadzić do wielkiego wybuchu jakim jest wydarzenie specjalne czyli Event. Traktujemy go jak współczesny performance artystyczny. Marilyn Monroe zaśpiewała happy birthday,tak namiętnie, jak tylko ona to potrafiła. Każdy event jest unikatowy, chcemy aby nasze eventy przechodziły do historii.<br />
 42. 42. UBLICZNA DEBATA<br />panel dyskusyjny / sympozjum / kongres<br />Forum / konferencja<br />Tworzymy audytorium pod dyskusję, wywołujemy publiczną debatę<br />Wywołanie publicznej debaty wymaga specjalnego audytorium, kanałem komunikacji stają się m.in. panel dyskusyjny, sympozjum, kongres, forum, konferencja, a także środki masowego przekazu użyte w niesponsorowany sposób, wiadomości TV czy programy dyskusyjne.<br />
 43. 43. RBAN LEGEND<br />Stworzenie miejskiej plotki<br />oraz jej skuteczne rozpowszechnienie<br />w mediach i kręgach towarzyskich celem wzbudzenia emocji<br />i zainteresowania<br />u klientów.<br />16 najbardziej wpływowych postaci Krakowa jako grupa artystyczna. Otwarty w piątek klub wprawił w konsternację artystyczne środowisko Krakowa.<br />Agnieszka Kozak, Ofoliowany Kraków,<br />Metropol, 7-X-2008<br />
 44. 44. ALSZA WSPÓŁPRACA<br />D<br />Po otrzymaniu raportu końcowego, który pełni rolę „dobrze skrojonego briefu”, klient może skorzystać z usług dowolnej agencji reklamowej lub zdecydować o dalszej współpracy. Przedmiotem działań dla agencji reklamowej stanie się wówczas SFORMUŁOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ czyli KREATYWNA EGZEKUCJA przedstawionych koncepcji.<br />
 45. 45. REATYWNA EGZEKUCJA <br />Przełożenie kreacji i strategii na odpowiednie kanały komunikacji<br />Zintegrowane działania marketingowe, łączące ATL, BTL, PR, Events i inne. <br />Szeroki zakres usług naszej agencji zawiera m.in. CI, filmy reklamowe, spoty radiowe, reklamy prasowe, POS i out door, reklamę w Internecie, projektowanie i poligrafię, promocje i programy lojalnościowe, planowanie i zakup mediów, na monitoringu efektywności kończąc.<br />
 46. 46. HOCKVERTISING<br />Najgorzej byłoby dla reklam, gdybyśmy pozostawali wobec nich obojętni.<br />Reklama szokująca, poprzez prowokację i skandal, powoduje wzburzenie, przykuwa uwagę, wywołuje szok. Wyzwaniem dla niej są seksualne, religijne i moralne tematy TABU. Jej prekursorem jest włoski artysta OlivieroToscani.<br />„krytykujemy w sposób bezpardonowy sztuczność, nieszczerość, przejaskrawienie i kicz jaki występuje powszechnie we współczesnej reklamie. Zastępujemy takie podejście innym. Proponujemy aby kanał społecznej komunikacji, jakim jest reklama stał się nośnikiem swoistej sztuki i przekazu filozoficznego. Reklama wówczas staje się dziełem otwartym…” O. Toscani „Reklama - uśmiechnięte ścierwo”.<br />
 47. 47. UBVERTISING<br />Odzyskajmy przestrzeń publiczną!<br />hasło adbusterów z całego świata<br />Najczęściej celem subvertisingu jest bojkot firm budujących swój wizerunek na dyskryminacji. Wielkie firmy wolą z nimi nie zadzierać. <br />Adbusterzy-artyści stosują naciski i parodiują reklamę. Dziś jest to już całkiem poważnie traktowana gałąź sztuki nowoczesnej, pokazywana w galeriach. Subvertising przywodzi na myśl sztukę krytyczną.<br />
 48. 48. CENNIK. Warsztaty są 3-etapowe i obejmują:<br />Przygotowania- Zapoznanie z firmą i projektem. Indywidualny plan Warsztatów.<br />Warsztaty -spotkanie I, ok. 3-4h. Prezentacja zebranych analiz, burza mózgów, zestaw pytań i sugestii. <br />Raport i Strategia - spotkanie II, ok. 3-4h. Przekazanie raportu, propozycje strategii działań marketingowych, propozycje Big Idea i Wartości Dodanej.<br />
 49. 49. ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ<br />Warsztaty Kreatywne gwarantują sukces działań reklamowych!<br />Z doświadczenia wiemy, że tylko tylko w oparciu o warsztaty można stworzyć najbardziej unikalne rozwiązania marketingowe odpowiednio dobrane do charakteru marki.<br />
 50. 50. ONTAKT<br />DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ<br />RahimBlak<br />604 848 639<br />rahimblak@artworld-tm.com<br />artworld™<br />ul. Szlak 77/22031-153 Kraków(12)3945501<br />www.artworld-tm.comkorporacja@artworld-tm.com<br />

×