Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ASENA DAMLA ÖZAY
Giriş
Tanım
Pacemaker endikasyonları
Pacemaker çeşitleri
Uygulama teknikleri
Komplikasyonlar


Kalpte bulunan sinoatrial nodun yeterli elektriksel
uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna
yeterli şekilde ul...




Kardiyak pacemaker, miyokardiyal depolarizasyonu korumak
yada onarmak,
Kardiyak outputu yeterli biçimde sağlamak iç...







Semptomatik veya hemodinamik anstabl bradikardi /AV blok
Uzun süre asistol (≥3sn) veya senkoplu hasta sinüs s...






Kalbin ileti sisteminin idiyopatik nonspesifik fibrotik
dejenerasyonuna bağlı,
Supraventriküler ileti oluşumu v...




Tüm kardiyak pacemaker’lar, elektrodlar üzerinden kalbe
elektriksel uyarı göndererek elektriksel depolarizasyonu ve
...
Elektronik devre
(algılama ve pace için)

Kablo sistemi

Güç kaynağı

(pulse generatörünü
elektrodlara bağlar)

Pacemaker
...





Bu deri altına ve üstüne bobin yerleştirilerek
sağlanır.
Voltaj transformu sağlanır.
İndüklenen gerilim doğrultul...





Radyasyon vasıtasıyla ısıtılan ve radyasyon veren
madde ile yapılır.
Isı thermopile vasıtasıyla elektrik enerjisi...
I I

0zel uzun omiir lii batarya
Elektronik devre

---!....:,IJ'...------

------4-

:---------
Zamanlama devresi
Verim/üretim devresi
Algılama devresi
Kablo, pilden kalbe elektrik
sinyali iletimini sağlar ve kalpteki
aktivitenin pile taşınmasını
gerçekleştirir.
Elektriksel
yalıtım
olmalı

iyi iletken
olmalı

çift telli olmalı
birinin iflasında
diğeri uyarı
iletimine
devam etmeli

D...






Kalp hızı, oksijen ihtiyacı veya tüketimine bağlı olarak artar
veya azalır.
İdeal sensör ve cevap algoritmi bu i...
.

····:----;

. . . . .. . . . . :' . . . . :' . . ..
• • . • I •. . . . ' . . . .
, ; , ,
. ,. • .
,

·•r

_

::: !:

.....
transkutanöz
Geçici pace

Pacemaker
çeşitleri

transvenöz
Kalıcı pace


Geçici Kalp Pilleri acil şartlarda kullanılmak için dizayn
edilmişlerdir.



Geçici transvenöz piller vücut dışında ol...
GEÇİCİ PACEMAKER
UYGULAMA TEKNİKLERİ
Femoral ven yoluyla
Brakiyal ven yoluyla
Subclavien ven yoluyla

Eksternal göğüs cida...







Kolay uygulabilirlik açısından acil olarak en çok
kullanılan yöntemdir,
Eksternal elektrodlar kullanılarak dir...



Pace süresince kas kasılmaları gözlenebilir. (öz.göğüs
duvarı veya diyafram)
Göğüs duvarının ciddi seyirmeleri ve mas...


Sürekli kullanım için tasarlanmışlardır.




Transkutanöz pace sırasında elektriksel
yaralanmalar düşük risktir.
Elektrodlar yalıtımlı ve pace sırasında CPR
uyg...







Pulse jeneratörü ve monitörü (genellikle kardioversiyon,
pacemaker, defibrilatör üniteleri kombinedir)
Pace k...






Uyarının etkili olup olamayacağını belirleyen en önemli
faktör; elektrodların doğru yerleştirilmesidir
Elektrodu...






Kemik doku yoğunluğu nedeni ile elektrodlar skapula yada
omurga üzerine yerleştirilmemelidir
İşlem başarısını ar...






Eğer vakit varsa hastaya prosedür anlatılır ve iv sedasyon
verilir.
Sedasyon uygulamak ve ağrı kontrolü sağlamak...





Transkutanöz pace, sabit (asenkron) veya ihtiyaca göre
(senkron) yapılabilir.
Asenkron pace, düzenli aralıklarla y...






Pace ünitesindeki monitordeki EKG’yi kullanarak capture’ı
saptayın.
Her bir pace spike’ından sonra tutarlı ST s...





Transkutanöz pace’in başarısızlık nedenleri; düşük elektriksel
kontakt, elektrod yerleşimlerine ve altta yatan bir...





Prosedür öncesi işlem anlatılmalı ve mümkünse onam formu
onaylatılmalıdır.
Sonra giriş yeri belirlenir ve hastaya...






Transvenöz pacing ile ilgili en sık karşılaşılan zorluklar;
güvenli venöz girişim ve uyarı elektrodlarını sağ ve...






Pacer ayarları, hastanın kliniğine göre ayarlanır,
Başlangıç oranını 80-100 vuru/dk ayarlayın,
Bradikardik hemo...
Figure 3 5 - 3 .

Source: Tintinalli JE, Stapczynski JS, M a OJ, Cline OM, Cydulka RK, Meckler GO:

TintinaW's Emergency M...







Myokard perforasyonu
Kardiyak aritmi
Hava embolisi
Katater yerinden çıkması
Enfeksiyon
Ve santral venöz katat...





Kalıcı pace uygulaması acil serviste yapılmaz.
Kalıcı pacemaker jeneratörü, dominant olmayan el tarafında
klaviku...
KALICI PACEMAKLER
UYGULAMA TEKNİKLERİ
Perkütan subclavien ven yoluyla
Disseksiyonla cephalic ven yoluyla
Cerrahi olarak ep...
Superio r

/

u b l : av i
Al'tl:r

l{i 0 IH

S u b c a ,·i

::uri u 111

vci n


Kalp pillerinin tip ve fonksiyonlarının anlaşılması için uluslararası bir
kodlama sistemi kullanılmaktadır. Bu kodlamad...


VVI-sağ ventriküle
yerleştirilmiş lead



Atrial
aktiviteden
bağımsız



AV ileti
bozukluklarında
kullanım
46


Kalıcı pacemaker taşıyan hastalara defibrilasyon
yapmak gerekiyorsa, defibrilasyon pedalları, pace
jeneratöründen en az...






Pacemaker inhibisyonu (cızırtılı ses çıkarması)
Tekrar programlanma
İleti sistemi hasarı
Miyokard yüzeyindeki el...


Enfeksiyon: ≤ %1, genellikle pacemaker
uygulamasından sonra yada daha uzun sürede, cepte lokal
inflamasyon yada apse fo...


Trombofilebit ve venöz tıkanıklık: santral
venlerin ve üst ekstremitelerin semptomatik trombozu
yoğun kollateral dolaşı...


Pnömotoraks: %1, subklavyen teknikte daha sık,
hemotoraks veya pnömomediastinum daha nadirdir.



Pacemaker sendromu: ...






ÇoğunluklaVVİ modda, pacemaker etkisi ile ventrikül kasılır,
eğer bu arada sinüs nod çalışıyorsa, bu nodda meydan...


Özetle 5 başlık altında açıklanabilir;

o

Cihazla ilgili problemler
Kablolarla ilgili problemler
Pace yapamama
Algılam...






Cihazı kontrol et,
PAAC grafi çekerek yerini ve durumunu incele
Elektrolitler ve kardiyak enzimlere bak
EKG çeke...







Kuvvetli mıknatıslardan uzak durun. Bunlar aygıtınızın
çalışmasını durdurabilir.
Havaalanlarındaki manyetik ta...


TriganoAJ ve arkadaşlarının 1999’da
Fransa’da yaptıkları araştırmada;

 Cep telefonları ve walkie-talkie lerin, kalp h...


ChenWH ve arkadaşlarının 1996’da Hong
Kong’da yaptıkları araştırmada;



Analog ve dijital cep telefonlarının her ikis...


Profesyonel atletlerde, vagal tonus artışına bağlı sinüs
bradikardisi nedeni ile kalp hızı istirahatte ve uyanıkken 405...
. Turk Kardiyoloji Dernegi
. Kardiyolojide Acil Durumlar ve
Y
ogunbak1m
. Dr. ErdemTurky1lmaz kardiyoloji tezi
. Dr.Yavuz ...
Kardiyak pacemaker
Kardiyak pacemaker
Próximo SlideShare
Cargando en…5
×

de

Kardiyak pacemaker Slide 1 Kardiyak pacemaker Slide 2 Kardiyak pacemaker Slide 3 Kardiyak pacemaker Slide 4 Kardiyak pacemaker Slide 5 Kardiyak pacemaker Slide 6 Kardiyak pacemaker Slide 7 Kardiyak pacemaker Slide 8 Kardiyak pacemaker Slide 9 Kardiyak pacemaker Slide 10 Kardiyak pacemaker Slide 11 Kardiyak pacemaker Slide 12 Kardiyak pacemaker Slide 13 Kardiyak pacemaker Slide 14 Kardiyak pacemaker Slide 15 Kardiyak pacemaker Slide 16 Kardiyak pacemaker Slide 17 Kardiyak pacemaker Slide 18 Kardiyak pacemaker Slide 19 Kardiyak pacemaker Slide 20 Kardiyak pacemaker Slide 21 Kardiyak pacemaker Slide 22 Kardiyak pacemaker Slide 23 Kardiyak pacemaker Slide 24 Kardiyak pacemaker Slide 25 Kardiyak pacemaker Slide 26 Kardiyak pacemaker Slide 27 Kardiyak pacemaker Slide 28 Kardiyak pacemaker Slide 29 Kardiyak pacemaker Slide 30 Kardiyak pacemaker Slide 31 Kardiyak pacemaker Slide 32 Kardiyak pacemaker Slide 33 Kardiyak pacemaker Slide 34 Kardiyak pacemaker Slide 35 Kardiyak pacemaker Slide 36 Kardiyak pacemaker Slide 37 Kardiyak pacemaker Slide 38 Kardiyak pacemaker Slide 39 Kardiyak pacemaker Slide 40 Kardiyak pacemaker Slide 41 Kardiyak pacemaker Slide 42 Kardiyak pacemaker Slide 43 Kardiyak pacemaker Slide 44 Kardiyak pacemaker Slide 45 Kardiyak pacemaker Slide 46 Kardiyak pacemaker Slide 47 Kardiyak pacemaker Slide 48 Kardiyak pacemaker Slide 49 Kardiyak pacemaker Slide 50 Kardiyak pacemaker Slide 51 Kardiyak pacemaker Slide 52 Kardiyak pacemaker Slide 53 Kardiyak pacemaker Slide 54 Kardiyak pacemaker Slide 55
Próximo SlideShare
Ekg, ritim ve pace maker
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

3 recomendaciones

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Kardiyak pacemaker

Descargar para leer sin conexión

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Kardiyak pacemaker

 1. 1. ASENA DAMLA ÖZAY
 2. 2. Giriş Tanım Pacemaker endikasyonları Pacemaker çeşitleri Uygulama teknikleri Komplikasyonlar
 3. 3.  Kalpte bulunan sinoatrial nodun yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlardır.
 4. 4.    Kardiyak pacemaker, miyokardiyal depolarizasyonu korumak yada onarmak, Kardiyak outputu yeterli biçimde sağlamak için kullanılır. Acil serviste, devam eden ritim bozukluğunu veya ön görülen muhtemel ileti bozukluğunu profilaktik düzeltmek amaçlı uygulanır.
 5. 5.       Semptomatik veya hemodinamik anstabl bradikardi /AV blok Uzun süre asistol (≥3sn) veya senkoplu hasta sinüs sendromu Komplet kalp bloğuna veya mobitz tip2 AV bloğuna bağlı ventrikül durması Torsades de pointes Reküren monomorfik ventriküler taşikardi Anstabl supraventriküler taşikardi
 6. 6.      Kalbin ileti sisteminin idiyopatik nonspesifik fibrotik dejenerasyonuna bağlı, Supraventriküler ileti oluşumu ve iletilmesinde bozukluk neticesinde, İntermittan supraventriküler taşikardi ve bradikardilerle karakterize durum. Kalp hızının hızlı veya yavaş oluşuna göre semptomlar oluşur;senkop, near senkop, dispne, göğüs ağrısı, SVO gibi. Tedavi; kalıcı pacemaker..
 7. 7.   Tüm kardiyak pacemaker’lar, elektrodlar üzerinden kalbe elektriksel uyarı göndererek elektriksel depolarizasyonu ve sonraki kontraksiyonu sağlar. Modern pacemaker’lar; sadece seçilmiş zaman intervallerinden sonra kalp odalarındaki intrensek elektriksel iletiyi algılamazsa, bu kalp odalarına ileti gönderir.
 8. 8. Elektronik devre (algılama ve pace için) Kablo sistemi Güç kaynağı (pulse generatörünü elektrodlara bağlar) Pacemaker Bileşenleri
 9. 9.     Bu deri altına ve üstüne bobin yerleştirilerek sağlanır. Voltaj transformu sağlanır. İndüklenen gerilim doğrultulur Filtre edilir.
 10. 10.     Radyasyon vasıtasıyla ısıtılan ve radyasyon veren madde ile yapılır. Isı thermopile vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilir. 500mv - 700mv arası çıkış verir. Yükseltilip pacemakera verilir.
 11. 11. I I 0zel uzun omiir lii batarya Elektronik devre ---!....:,IJ'...------ ------4- :---------
 12. 12. Zamanlama devresi Verim/üretim devresi Algılama devresi
 13. 13. Kablo, pilden kalbe elektrik sinyali iletimini sağlar ve kalpteki aktivitenin pile taşınmasını gerçekleştirir.
 14. 14. Elektriksel yalıtım olmalı iyi iletken olmalı çift telli olmalı birinin iflasında diğeri uyarı iletimine devam etmeli Dayanıklı olmalı yay mekanik gerilmeyi azaltmalı
 15. 15.     Kalp hızı, oksijen ihtiyacı veya tüketimine bağlı olarak artar veya azalır. İdeal sensör ve cevap algoritmi bu ilişkiyi taklit etmelidir. Pacemaker uyarı hızı sinoatriyal noddakine benzer şekilde olmalıdır. İdeal olarak sensörler istirahat ve egzersizdeki kalp hızı ihtiyacını algılayabilecek kadar duyarlı olmalı ve harici uyarılardan etkilenmemelidir.
 16. 16. . ····:----; . . . . .. . . . . :' . . . . :' . . .. • • . • I •. . . . ' . . . . , ; , , . ,. • . , ·•r _ ::: !: .... : : .. .;. .:..:.-J::: _. . .... : !.... ·; . . , . . . . , .. .. ....•.t. ........ . ......' • -.•••.. ' · · · l ···· r···· · · ·: · · · · . . . . . !· . . · !· · ! · , , · · · · · 1. . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . • . L.. - .· . J ' ' • • I • ' . ' • ' ' ... .,.... :- -:. .;:.-•... '' ''' .....•...• ' f _ · , · ' . . . . . .. . . . . . . ' ' '''1''"''''''1'''' ' ' • ' ' ' ' '• ' '• ' ' ' • ' ' ' ' j' ' ' '' ' ' • ' • • • . .f ... . ) ' ·························-···-··········· ···;· : . :::;: ... : I : . . j . i . . " ' • ' ' , · ; · · . .' . .,. i ··i . . .' !!: · ···:l:··" . . . .. .... ........:...... . . . .i. . .. .... .•... .... .. i . .. ' ' ... .. ·: -t . . . . ; . . . . ; ' ...'l'.. · · j ••. • ' ;, . ..:i:::: . .. . . . : . .... . ...... i · i . . !. . . ' i ·1· ·· ] - - - - ; . . . . ; . . . . i · · · · · . . . ' ' : ··!· . .. ·i · ' ' • . : . . • ' ; .. - : • • • • • • ' ' 1 • . .. .; . - - - . - . . - - - ··•· . ...:::L:::1:::.i·:::L::: :::::.. . · r······ ·r· ·. . ···!·······"r ······--r···· --·:······--·; ---- :.!......... ·· .:::::!:: : ::::: !: : : : : : : :: : : ... . - _ :- ------- -- ............. . . . . ·- ··:····}·:: : : : : : : :: : ::: :: : .... _---=_:.... . ·__ _.·_ _:._ ·•-•-•.--. :-:_ •. __.: :.:_.:.:): :.:._ J . . _ . · ·· : . · :-:--:.....··>:·::.:· ---·--..-: : ; ·:· :::::::::!::::::::1-:::: ·:····: ..... ..... . :.:.:+:-:-••-;-: : . . .... . .•L:.:.:.t:.:.:.y.:.:.:.:.i.:.:.:.:.L:_:_:_;:: :.:.:.:.1_:.:...;...:. : ....:J" -.:....:.:.:.:_:_ _;_;_:.:. .:... ........:···.....·:·.:............-...: -----;- ·:------ .. . _ :_ :..:.:_ :_i ; j :_ , . _ - ----- ----- .. ;!_. . . . ,_,:. _ · . _ · . : .j.::T :J:::J:;;:::::::;::- ---: -_,:·:-:--:T::;;:::T::::::: :·. . .: . . ; • . . . .. . . . . . . . . . L:::t:::: ::::! . . . . : • - • . . . . . •. . . . .. • ..... u ·::f·:.:.:f·::·:·l ·:;::···· .............. t ::.:.::: ... r : ' ' . . • • . . . . · ; ·· · ·i" " ' " . .. . , • 1 • •" " •" • " " • r" • • " •. .• _ • • • o '· . ; ·; · ..r . s ........... - . . .... . . . . . . . .. . . •• • • ! . . • . • : ' • , . . . i : · · , • • •• . . . . .• , , • : ,: : : . : •,: • , . •• . . .1, . . !:, .• ·. · . · . ••. · . · . · . · . . ·· i· . . . !·:,:,:,:,.:,:,:,:. ········· . . . . ......... . . .. . . . . . . . .. . . .... ... . .. . . ... . • ij ) J::· :S :.:.. ....................:.::r ...:.. . ... .
 17. 17. transkutanöz Geçici pace Pacemaker çeşitleri transvenöz Kalıcı pace
 18. 18.  Geçici Kalp Pilleri acil şartlarda kullanılmak için dizayn edilmişlerdir.  Geçici transvenöz piller vücut dışında olup, sağ kalp içine bir kablo yerleştirilerek sorun düzelene veya kalıcı kalp pili takılana kadar kullanılırlar.  Transkutanöz piller çok daha kısa bir süre için, (hasta nakli veya transvenöz geçici pil takılana kadar) vücuda dıştan yapıştırılan elektrotlar ile uygulanırlar.
 19. 19. GEÇİCİ PACEMAKER UYGULAMA TEKNİKLERİ Femoral ven yoluyla Brakiyal ven yoluyla Subclavien ven yoluyla Eksternal göğüs cidarından
 20. 20.      Kolay uygulabilirlik açısından acil olarak en çok kullanılan yöntemdir, Eksternal elektrodlar kullanılarak direk göğüs duvarına dokunarak myokarda uyarı gönderir. Transkutanöz pace, standart pulse jenaratörlerinden bir çok açıdan ayrılır; Uyarı gönderen pulse süresi daha uzun, Daha güçlü uyarı gönderir internal pace’lere göre
 21. 21.   Pace süresince kas kasılmaları gözlenebilir. (öz.göğüs duvarı veya diyafram) Göğüs duvarının ciddi seyirmeleri ve masküler jerkler, radyal, femoral veya karotis nabız palpasyonlarını güçleştirir.
 22. 22.  Sürekli kullanım için tasarlanmışlardır.
 23. 23.    Transkutanöz pace sırasında elektriksel yaralanmalar düşük risktir. Elektrodlar yalıtımlı ve pace sırasında CPR uygulanabilmesine rağmen, CPR sırasında pace’i durdurmak, elektriksel artefaklara bağlı hastanın uygun olmayan stimulasyonlarını minimalize eder.
 24. 24.       Pulse jeneratörü ve monitörü (genellikle kardioversiyon, pacemaker, defibrilatör üniteleri kombinedir) Pace kabloları Pacemaker pedleri EKG elektrod pedleri EKG monitör ve kabloları Sedasyon ve analjezi ilaçları
 25. 25.     Uyarının etkili olup olamayacağını belirleyen en önemli faktör; elektrodların doğru yerleştirilmesidir Elektrodun katot (-) kısmı kalbin apeksi ile ksifoid arasına (V2-3), anot (+) kısmı sağ veya sol skapulanın alt yarısı ile omurga arasına (anteroposterior pozisyon) yerleştirilir. Katot kısmı sağ klavikula altına, anot kısmı kalbin apeksi ile sol koltukaltına (V5-6) yerleştirilir. (anterolateral pozisyon) En sık anteroposterior pozisyonda uygulanır.
 26. 26.     Kemik doku yoğunluğu nedeni ile elektrodlar skapula yada omurga üzerine yerleştirilmemelidir İşlem başarısını artırmak ve daha düşük enerji ile uyarım sağlamak için, göğüs kılları kesilmeli ve elektrod bölgeleri jel veya özel kremlerle temizlenmelidir. Bu işlemin başarısı ilk 12 saatte %50-100 olarak bildirilmiş, Genellikle 40-80 mA ile etkin uyarım sağlanabilmektedir.
 27. 27.     Eğer vakit varsa hastaya prosedür anlatılır ve iv sedasyon verilir. Sedasyon uygulamak ve ağrı kontrolü sağlamak, uyanık hastalarda kas kasılmalarına bağlı konfor bozukluğunu azaltmak içindir. Asistolik arrest durumunda, akım çıkışını maksimuma getirmeli, capture izlendiğinde çıkışı düşürmeliyiz. Kardiyak arrest olmayan bradikardi vakalarında, capture izlenene dek, akımı en düşük ayardan yavaşça artırmalı (çoğunlukla 50-100mA)
 28. 28.    Transkutanöz pace, sabit (asenkron) veya ihtiyaca göre (senkron) yapılabilir. Asenkron pace, düzenli aralıklarla yapılır, eğer pace uyarıları ventriküler repolarizasyon dönemine denk gelirse disritmi oluşumuna neden olabilir. Senkronize pace, bu konuda daha güvenlidir çünkü; pace uyarıları sadece intrensek elektriksel kompleks algılanmadığında iletilir.
 29. 29.      Pace ünitesindeki monitordeki EKG’yi kullanarak capture’ı saptayın. Her bir pace spike’ından sonra tutarlı ST segment veT dalgalarına bakın. Femoral ve karotis nabızlarını palpe edin. Transkutanöz pacing’e bağlı myokard hasarı konusunda hiçbir ipucu saptanmamış. Eğer pace’ e devam etmek gerekiyorsa en yakın zamanda geçici transvenöz pace ayarlanmalı.
 30. 30.    Transkutanöz pace’in başarısızlık nedenleri; düşük elektriksel kontakt, elektrod yerleşimlerine ve altta yatan bir hastalığa bağlı olabilir. Bağlantıları kontrol edin. Pnömotoraks, perikardiyal efüzyon veya tamponand, ciddi myokardiyal iskemi, veya metabolik dengesizliği dışlayın.
 31. 31.     Prosedür öncesi işlem anlatılmalı ve mümkünse onam formu onaylatılmalıdır. Sonra giriş yeri belirlenir ve hastaya pozisyon verilir. Katater yerleştirme yerleri; sağ internal juguler ven ve sol subklavyen ven. Sağ internal juguler ven, nispeten daha doğrusal hat olarak vena kava süperiora, ordan sağ atriyum ve ventriküle geçiş sağlar.
 32. 32.     Transvenöz pacing ile ilgili en sık karşılaşılan zorluklar; güvenli venöz girişim ve uyarı elektrodlarını sağ ventriküle doğru bir şekilde yerleştirmek. Her iki durum da zaman alıcıdır. Bu yüzden kardiyak arrest vakalarında transkutanöz pace daha uygun yaklaşımdır. Transvenöz pacing de, başarıda kilit nokta; katateri sağ ventrikül apeksine yerleştirmek.
 33. 33.      Pacer ayarları, hastanın kliniğine göre ayarlanır, Başlangıç oranını 80-100 vuru/dk ayarlayın, Bradikardik hemodinamik anstabl hastalarda asenkron mod kullanılmalıdır. Capture varlığını yada yokluğunu değerlendirmek için EKG kullanılır. Sonraki oranları, hastanın kliniğine ve hemodinamisine göre ayarlanır.
 34. 34. Figure 3 5 - 3 . Source: Tintinalli JE, Stapczynski JS, M a OJ, Cline OM, Cydulka RK, Meckler GO: TintinaW's Emergency Medicine: A Com prehensive Study Guide, 7 t h Edition: http://www. accessmedicine. com Copyright@ T h e McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Pacing with intermittent capture . ""p'' indicates paced beats and ""A"" indicates pacer artifact without capture .
 35. 35.       Myokard perforasyonu Kardiyak aritmi Hava embolisi Katater yerinden çıkması Enfeksiyon Ve santral venöz katater komplikasyonları
 36. 36.     Kalıcı pace uygulaması acil serviste yapılmaz. Kalıcı pacemaker jeneratörü, dominant olmayan el tarafında klavikula altına subkutan olarak yerleştirilir. Endokardiyal transvenöz kablolar subklavyan veya sefalik ven yoluyla sağ atrium ve ventriküle yerleştirilir. Epikardiyal kablolar açık kalp operasyonu sırasında uygulanabilir.
 37. 37. KALICI PACEMAKLER UYGULAMA TEKNİKLERİ Perkütan subclavien ven yoluyla Disseksiyonla cephalic ven yoluyla Cerrahi olarak epikardiyal uygulamayla
 38. 38. Superio r / u b l : av i Al'tl:r l{i 0 IH S u b c a ,·i ::uri u 111 vci n
 39. 39.  Kalp pillerinin tip ve fonksiyonlarının anlaşılması için uluslararası bir kodlama sistemi kullanılmaktadır. Bu kodlamada 5 taneye kadar ardarda sıralanmış harf kullanılmaktadır.  1. harf: Stimulasyon bölgesi: (A: atrium,V: ventrikül; D: A+V)  2. harf: Dedeksiyon (sense) bölgesi: (A. atrium,V: ventrikül, D: A+V)  3. harf: Çalışma şekli: (I: İnhibisyon,T:Triggering: tetiklenme, D: I+T)  4. harf: Programlanabilme özellikleri: (P: 1-2 fonksiyon, M: Multiprogramlanabilme, R: Hız adaptasyonlu)  5. harf:Antitaşikardi fonksiyonları: (0:Yok, P: antiaritmik stimulasyon, S: elektro şok (=defibrilasyon), D: P+S)
 40. 40.  VVI-sağ ventriküle yerleştirilmiş lead  Atrial aktiviteden bağımsız  AV ileti bozukluklarında kullanım 46
 41. 41.  Kalıcı pacemaker taşıyan hastalara defibrilasyon yapmak gerekiyorsa, defibrilasyon pedalları, pace jeneratöründen en az 10cm uzağa yerleştirilmelidir.  Başarılı bir resüsitasyondan sonra PAAC grafisi ile pacemakerin sağlamlığı teyit edilmelidir.
 42. 42.     Pacemaker inhibisyonu (cızırtılı ses çıkarması) Tekrar programlanma İleti sistemi hasarı Miyokard yüzeyindeki elektrodlar nedeni ile miyokard hasarı
 43. 43.  Enfeksiyon: ≤ %1, genellikle pacemaker uygulamasından sonra yada daha uzun sürede, cepte lokal inflamasyon yada apse formasyonu, lokal inflamasyon olmadan sepsis, erozyon, staff.aerius, staff.epidermidis,  Tedavi; antibiotik ve cihazın ve kablolarının çıkarılması
 44. 44.  Trombofilebit ve venöz tıkanıklık: santral venlerin ve üst ekstremitelerin semptomatik trombozu yoğun kollateral dolaşım nedeni ile daha nadirdir, girişim yerleri insidansı etkileyebilir, ağrı, ödem, ipsilateral kolda venöz tıkanıklık  Tedavi: warfarin, heparin..
 45. 45.  Pnömotoraks: %1, subklavyen teknikte daha sık, hemotoraks veya pnömomediastinum daha nadirdir.  Pacemaker sendromu: %20, yeni veya kötüleşen semptomlar; senkop, near senkop, ortostatik dizines, egzersiz intoleransı…
 46. 46.    ÇoğunluklaVVİ modda, pacemaker etkisi ile ventrikül kasılır, eğer bu arada sinüs nod çalışıyorsa, bu nodda meydana depolarizasyon ve kasılma, kapalı olan triküspit kapaktan aşağı geçemez ve juguler ve pulmoner basıncı artar. En çok görülen semptomlar; güçsüzlük, presenkopal ve senkopal ataklar, çabuk yorulma, öksürük, abdominal ağrılar, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği, dispne, juguler venöz pulsasyonlar ve abdominal pulsasyonlar… Tedavi; VVİ pacemaker çıkarılmalı, veya pace oranları düşürülür. Kardiyoloji konsultasyonu istenmelidir.
 47. 47.  Özetle 5 başlık altında açıklanabilir; o Cihazla ilgili problemler Kablolarla ilgili problemler Pace yapamama Algılama yapmaması Fazla yada kaçak pace yapma o o o o
 48. 48.     Cihazı kontrol et, PAAC grafi çekerek yerini ve durumunu incele Elektrolitler ve kardiyak enzimlere bak EKG çekerek cihazın güvenliğini temin et..
 49. 49.      Kuvvetli mıknatıslardan uzak durun. Bunlar aygıtınızın çalışmasını durdurabilir. Havaalanlarındaki manyetik taracıya girmeyin. Kullandığınız elektrikli aletleri topraklanmış prizlerle kullanın. Cep telefonu kullanmayın, yanınızda taşımayın. Mutlaka görüşme yapmanız gerekiyorsa, ICD'in bulunduğu yerin aksi tarafındaki kulağınızı kullanın. ICD taşıyanlar MR yapılan odaya dahi girmemelidir.
 50. 50.  TriganoAJ ve arkadaşlarının 1999’da Fransa’da yaptıkları araştırmada;  Cep telefonları ve walkie-talkie lerin, kalp hastalarının kullandığı pacemakerları olumsuz etkilediği tespit edildi. Güvenlik mesafesi olarak 10-200 cm bulunmuştur.
 51. 51.  ChenWH ve arkadaşlarının 1996’da Hong Kong’da yaptıkları araştırmada;  Analog ve dijital cep telefonlarının her ikisi de kalp hastaları tarafından kullanılan pacemakerların fonksiyonlarını olarak bozmaktadır. Söz konusu olumsuz etki telefonun çalması ile birlikte başlıyor.
 52. 52.  Profesyonel atletlerde, vagal tonus artışına bağlı sinüs bradikardisi nedeni ile kalp hızı istirahatte ve uyanıkken 4050/dk, uykuda ise 30-43/dk’ a kadar düşebilir. Bu durum fizyolojik kabul edilip, pacemaker endikasyonu düşünülmemelidir.
 53. 53. . Turk Kardiyoloji Dernegi . Kardiyolojide Acil Durumlar ve Y ogunbak1m . Dr. ErdemTurky1lmaz kardiyoloji tezi . Dr.Yavuz Ugur Pacemaker ve defibrilatorlerin anestezideki yeri --
 • AykutKaradeniz1

  Jul. 26, 2019
 • MucahitBagis

  Nov. 22, 2017
 • YusufKARAVELOGLU

  Aug. 1, 2014

Vistas

Total de vistas

8.871

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

11

Acciones

Descargas

84

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

3

×