Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
¦º¡ø þÄ츽õ

¦º¡ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?
¦º¡øÄ¢ý Ũ¸
þÄ츽 Ũ¸
•
•
•
•
•
•

¦À¨à ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø
¬Î,ÀȨÅ,§¸¡Å¢ø
¬Ú Ũ¸ôÀÎõ
¦ÀÂ÷¡ø
¦À¡Õð¦ÀÂ÷,þ¼ô¦ÀÂ÷,¸¡Äô¦ÀÂ÷
º¢¨Éô¦ÀÂ÷,ÀñÒô¦ÀÂ÷...
Tamil grammer Powerpoint
Tamil grammer Powerpoint
Tamil grammer Powerpoint
Tamil grammer Powerpoint
Tamil grammer Powerpoint
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tamil grammer Powerpoint

Tamil grammer Powerpoint

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Tamil grammer Powerpoint

  1. 1. ¦º¡ø þÄ츽õ ¦º¡ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?
  2. 2. ¦º¡øÄ¢ý Ũ¸
  3. 3. þÄ츽 Ũ¸ • • • • • • ¦À¨à ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø ¬Î,ÀȨÅ,§¸¡Å¢ø ¬Ú Ũ¸ôÀÎõ ¦ÀÂ÷¡ø ¦À¡Õð¦ÀÂ÷,þ¼ô¦ÀÂ÷,¸¡Äô¦ÀÂ÷ º¢¨Éô¦ÀÂ÷,ÀñÒô¦ÀÂ÷,¦¾¡Æ¢ø¦ÀÂ÷

×