Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

род на същ.име

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Anuncio

Más de Dani Parvanova (20)

Más reciente (20)

Anuncio

род на същ.име

  1. 1. Съществителните имена са думи, които показват: А) предмети, растения, животни; Б) признак на предмет; В) действие
  2. 2. Съществителните имена откриваме с въпросите: А) Какво прави? Какво правят? Б) Какво е това? Кой е това? В) Какъв? Каква? Какво? Какви?
  3. 3. В кой ред ВСИЧКИ думи са съществителни имена: А) клони, гнездо, нося; Б) хвърчило, вълшебна, приказка; В) щастие, сън, вятър.
  4. 4. ЕДИН МЪЖКИ РОД (М.Р.) ЕДНА ЖЕНСКИ РОД (Ж.Р.) ЕДНО СРЕДЕН РОД (ДР.Р.)
  5. 5. ЕДНА женски род ЕДИН мъжки род ЕДНО среден род
  6. 6. 1 Коя от думите един, една или едно можете да прибавите към съществителните имена? петел един лисица яйце една кола едно море камък
  7. 7. Съществителното име има род. То е или от мъжки, или от женски, или от среден род. Родът на съществителното име се открива с помощта на думите един, една, едно.
  8. 8. 2 Препишете съществителните имена в три колонки според рода им. пиле пчела рак гора дете облак ЕДИН ЕДНА ЕДНО ЕДИН ЕДНА рак пчела пиле ЕДНО гора дете облак
  9. 9. 3 Открийте съществителните имена. Запишете ги в три колонки – мъжки, женски и среден род. Аз чувам птиче ято – потегля то на път, да чака ново лято във някой топъл кът. мъжки род женски род среден род път ято кът лято
  10. 10. Домашна работа Работен лист и учебна тетрадка (стр.22)

×