Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a подлог (13)

Más de Dani Parvanova (20)

Anuncio

Más reciente (20)

подлог

 1. 1. Подлог Български език ІV клас По учебника на Румяна Танкова
 2. 2. Какъв въпрос можем да зададем към подчертаните думи? <ul><li>Емил и Лина се покатериха на покрива. Емил завърза болния зъб с канап и го закачи за един пирон. Лина застана до ръба на покрива. Долу Ида беше затиснала очи от страх. Лина се затрепера и завайка. Тогава Емил я боцна в гърба и тя полетя от покрива с писък. Всички чуха едно плоп, но то бе, когато гвоздеят се изтръгна от гредата. Сега Лина лежеше в сеното, зъбът си стоеше на мястото, а на канапа висеше гвоздеят . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>е главна част на изречението. Открива се с въпроса </li></ul>Запомни! Подлогът &quot;Кой върши действието?&quot; Подчертава се с една права линия. Подлогът се изразява със съществително име, прилагателно име, местоимение и др.
 4. 4. Упр.2 Напишете три изречения, в които подлог са думите: морето, цветята, звездите. <ul><li>Морето </li></ul><ul><li>___________________________________ </li></ul><ul><li>Цветята </li></ul><ul><li>___________________________________ </li></ul><ul><li>Звездите </li></ul><ul><li>___________________________________ </li></ul>Морето е бурно. Цветята са красиви. Звездите искрят. Кой?
 5. 5. Упр.3 Можем ли да променим името в изречението? Кой? Петър свири. Той Момчето Малкият лично местоимение съществително име прилагателно име
 6. 6. Упр.4 Редактирайте текста чрез заместване и съкращаване, за да отстраните повторенията на подлога. <ul><li>Какво е перла </li></ul><ul><li>Мидите се хранят, като разтварят черупките си. Често мидите поемат малки песъчинки. Мидите защитават тялото си от тях, като мидите ги обвиват с няколко слоя вещество. Веществото се втвърдява – образува се перла. Перлата украсява накити. Само бисерните миди създават перли. </li></ul>
 7. 7. Да направим проверка! <ul><li>Мидите се хранят, като разтварят черупките си. Често те поемат малки песъчинки. Защитават тялото си от тях, като ги обвиват с няколко слоя вещество. То се втвърдява – образува се перла, която украсява накити. Само бисерните миди създават перли. </li></ul>
 8. 8. Упр.7 Открийте подлозите в стихотворението на Петя Дубарова. С какви думи са изразени те? В кой род и кое число са? <ul><li>Горски свят </li></ul><ul><li>Обръщат цветята засмени лица, </li></ul><ul><li>кълвачът чука с клюна си чук, </li></ul><ul><li>разперва славеят нежни крилца </li></ul><ul><li>и цъфва денят с пролетен звук. </li></ul><ul><li>Заекът леко приглажда кожух, </li></ul><ul><li>точи зъбите си смело вълкът, </li></ul><ul><li>синигерът в гнездото от пух </li></ul><ul><li>писука: “Ех, че весел е светът!” </li></ul>
 9. 9. Членуване на съществителните имена <ul><li>Когато дума от мъжки род, единствено число е подлог, се членува с пълен член –ът , -ят ; </li></ul><ul><li>Когато не е подлог, се членува с кратък член </li></ul><ul><li>– а , -я . </li></ul>
 10. 10. Ще успеем ли сами? <ul><li>Комарът и лъвът </li></ul><ul><li>Комар__ предложил на лъв__ да си мерят силите. Лъв__ се съгласил. Комар __ налетял на лъв__, почнал да го хапе по нос__. Лъв__ се мятал насам-натам и съвсем се изтощил. А комар__, като победил лъв__, гордо отлетял, но се оплел в мрежата на паяк__. Паяк__ се нахвърлил върху него. Така комар__ победил могъщи__ звяр, но станал жертва на малки__ паяк. </li></ul>ът ът ът ът ът ът ът я а а а а а я
 11. 11. Да запомним!!! Мишо играе. Кой? Ученик ът Той
 12. 12. Да запомним!!! Играя с Мишо. С кого? него. ученик а
 13. 13. Кой ще е пръв? Подреди думите в изречение! Членувай правилно! <ul><li>ден, сутринта, се познава, от </li></ul>Ден ят се познава от сутринта. <ul><li>труд, човек, краси </li></ul>Труд ът краси човек а . <ul><li>се познава, неволя, в, приятел </li></ul>Приятел ят в неволя се познава.
 14. 14. <ul><li>Учебника стр.12/ упр. 5 </li></ul><ul><li>стр.13/ упр. 7 </li></ul>Домашна работа
 15. 15. Изготвил: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград

×