Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

A Revolución Industrial

 • Sé el primero en comentar

A Revolución Industrial

 1. 1. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
 2. 2. A Revolución industrial comezou en Inglaterra a mediados do século XVIII
 3. 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL É: <ul><li>O conxunto de cambios </li></ul><ul><li>que se produciron no proceso </li></ul><ul><li>de elaboración de produtos </li></ul><ul><li>e as conseguintes </li></ul><ul><li>transformacións </li></ul><ul><li>sociais e políticas. </li></ul>
 4. 4. Sistema de produción durante o Antigo Réxime <ul><li>Traballo manual. </li></ul><ul><li>Obradoiros de poucos artesáns. </li></ul><ul><li>Escaso emprego da enerxía. </li></ul><ul><li>Elaboración lenta de produtos. </li></ul><ul><li>Alto custo na elaboración do produto. </li></ul>
 5. 5. Sistema de produción a partir da Revolución Industrial <ul><li>Emprego das máquinas. </li></ul><ul><li>Procura de innovacións tecnolóxicas. </li></ul><ul><li>Obreiros traballando en fábricas. </li></ul><ul><li>Uso de fontes de enerxía: auga, vapor, carbón… </li></ul><ul><li>Crecemento da produción en menos tempo. </li></ul><ul><li>Abaratamento dos custos. </li></ul>
 6. 6. Este cambio foi posible en Inglaterra grazas a varios factores : Crecemento demográfico Avances tecnolóxicos Melloras na agricultura Monarquía parlamentaria Revolución industrial
 7. 7. Monarquía parlamentaria <ul><li>En Inglaterra había unha monarquía parlamentaria: o rei non podía actuar sen a aprobación do Parlamento . </li></ul><ul><li>A nobreza (emprendedora e sen privilexios) e máis a burguesía invisten o seu capital na industria . </li></ul>
 8. 8. Avances tecnolóxicos <ul><li>O sector téxtil foi o motor da revolución industrial. O aumento da poboación conlevou un incremento na produción de fío e tecidos. Hai moito algodón (a baixo prezo porque procedía das colonias) e maquinaria. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>No sector metalúrxico , a principal mellora técnica foi o emprego do carbón mineral (de coque) na fundición do ferro. </li></ul><ul><li>A súa capacidade calorífica era superior á do carbón vexetal (empregado ata o momento) </li></ul><ul><li>Aumentou a produción de ferro, de mellor calidade e a menor custo. </li></ul>
 10. 10. Melloras na agricultura <ul><li>Procurando un maior rendemento económico no sector agrícola, emprégase maquinaria como segadoras e malladoras. </li></ul><ul><li>Abandónase o barbeito e a concentración de parcelas ( enclosures ) </li></ul>
 11. 11. Crecemento demográfico <ul><li>Ao longo do século XVIII a poboación europea creceu grazas á diminución de guerras e pestes, á mellora da dieta e aos avances sanitarios . </li></ul><ul><li>Increméntase así o número de consumidores de produtos e </li></ul><ul><li>a man de obra para traballar nas fábricas. </li></ul>
 12. 12. A máquina de vapor e as súas aplicacións <ul><li>James Watt patentou a máquina de vapor en 1769. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>A Revolución Industrial supón a aplicación das máquinas ao proceso de produción. Nos enlaces seguintes vemos simulacións de diferentes aplicacións da máquina de vapor á industria e ao transporte. Son as seguintes: alto forno , barco de vapor , locomotora , tear mecánico , unha bomba para sacar a auga das minas de carbón e un ascensor para descender á mina . </li></ul>
 14. 14. Locomotora http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/rocket/index.shtml
 15. 15. Altos fornos <ul><li>http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/blast_furnace/index.shtml </li></ul>
 16. 16. Barco de vapor <ul><li>http://www.bbc.co.uk/history/interactiv/animations/paddlesteamer/index.shtml </li></ul>
 17. 17. Tear mecánico <ul><li>http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/spinning_mill/index.shtml </li></ul><ul><li>En tres diapositivas </li></ul>
 18. 18. Bomba para sacar a auga <ul><li>http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/beam_engine/index.shtml </li></ul>
 19. 19. Ascensor para baixar á mina <ul><li>http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/windinggear/index.shtml </li></ul>
 20. 20. Unidade didáctica SM <ul><li>http://www.logse.librosvivos.net/smtc/Presentacion.asp?TemaClave=1196 </li></ul>
 21. 21. O movemento obreiro <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=2sNLyj00Yqs </li></ul><ul><li>Vídeo que resume en menos de catro minutos o contexto en que nace o movemento obreiro en España e os seus inicios. </li></ul>

×