Reviste : Te famshem

#MesueseAurela Elezaj
#MesueseAurela ElezajMesuese en Internet Juventinat Durrsak

Reviste : Te famshem Albert Einstein ..!!!! Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !” #MesueseAurela

Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 Mars 1879 – 18 Prill 1955) ishte
një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm
të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute
në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhekozmologjisë. Në
vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit foto-
elektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike".
Ese Dhe Projekte Per Studentet
#MesueseAurela
“Gjëja më e rëndësishme
është të mos reshtim kurrë
së pyeturi, kurioziteti ka
shkakun e tij se
pse ekziston. !”
Ese Dhe Projekte Per Studentet.
Biografia e Albert
Al e t Aj shtaj li di ë Ul të Gje a isë ë vii , ë jë fa ilje he eje. I ai ishte
p o a i jë fa ike ë p odho te pajisje elekt ike, dë sa e ë a pël e te li at dhe uzikë .
Vetë Aj shtaj i ishte fë ijë i llu , i ili illoi të liste vo ë dhe kishte vëshi ësi të ëso te
pë të le ua .Ku ushi pesë vjeç, i ai i dha jë usull, ë
e jëhe ë i gjalli djalit jë i te es të papa ë pë gjilpë ë
ag eike dhe fe o e et at o e ë shkakto i
lëvizje e saj ë të jëji d eji . I ai i shpjegoi se kjo
shkaktohej ga fusha ag eike dhe fo a e ë desës. Aj shtaj i
e kishte të vëshi ë të kupto te ko epte të illa ë atë oshë.Në
ko e tet e ij pë vitet e fë ijë isë, Al e t Aj shtaj kujto te
se uk e kishte e ejf shkollë . Metoda e p e ë ësi o e, ku
ë ësve uk u lejohej të ë i p etje e ë te atë të
djehej si i u - gosu .Po e kali i e viteve, izika i i
a dhshë zhvilloi jë dashu i të adhe pë ate aikë. Ai illoi
të ëso te loga it- et dhe pjesë të tje a të vëshi a të a-
te aikës, dë kohë ë oshata ët e ij e de ëso i a it e-
ikë e thjeshtë. Al- e t Aj shtaj do i ë pas I situi
Politek ik ë Z ih të Zvi ës, ku studioi izikë dhe ate aikë. Pas diplo i it ai pu oi pë
eve i ë zvi e a e si i spekto pate tash pë shpikjet e eja. Gjatë kësaj pe iudhe ai illoi
pu ë pë teo itë e ij të a dhsh e shke o e.Në jë ga pu i et e ij shke o e ai shpjego
se d ita lëviz pë es valëve dhe pjesëzave, jë ga ele e tët e ë dësishë të teo isë së ij
kua ike.Në jë tjetë pu i ai let pë pjesëza të vogla ë pluskoj ë ë lë gje apo ë t upa
të gaztë, e ila ështet teo i ë e pë ë jes ato ike të ate ies.Në vii Aj shtaj i
itoi Ç i i No el ë Fizikë pë z uli i e ligjit të efekit fotoelekt ik. K ligj shke o
shpjego pë se disa etale e etoj ë elekt o e pasi i sipë fa e e t e ie d ita. K z uli
çoi ë zhvilli i e elekt o ikës, pë fshi ë edhe adios dhe televizio it.Al e t Aj shtaj pu oi si
pedagog ë Zvi ë dhe Gje a i. Ai u la gua ga Ev opa ku ë e dhi ë pushtet Adolf
Hitle i. Fizika i u ve dos ë Shtetet e Bashkua a ku vazhdoi pu ë e ij shke o e ë I si-
tui pë Studi e të Ava ua a ë P i eto , Nju Xhe si. Megjithë fa ë e ij, Aj shtaj i ishte
jë je i i thjeshtë, i veshu e o a të vjet a dhe e lokë ë dukeshi të pak ehu . Stude -
tët e ij t egoj ë se ai kishte atësi ë të ilust o te ide shu ë të vëshi a e igu a dhe k a-
hasi e ë i ë i ato shu ë të kuptuesh e.
“Eksperienca më e bukur që ne mund të kalojmë është misteri. Është
emocioni themelor që qëndron në djepin e artit dhe shkencës së vërtetë... “
9 Tetor 2016
Teoria e vërtetuar nga Albert Ajnshtajn
“Teoria e Ajnshtajnit nga viti 1905 është titulluar
"Teoria Speciale e Relativitetit" .
"Relaivitei" është shp ehje ë politek ik dhe shke a tje a e të ilë ë kuptohet pë afë sia.Ku litet
pë Teo i ë e Relaiviteit i efe ohe i d teo ive spe iike ë të jëjtë kohë ë ja ë teo ia spe iale e ela-
iviteit dhe teo ia e pë gjithsh e e elaiviteit. Sido otë u d të ketë aste ë e " elaivitet" të litet
dhe pë Relaivitei e Galileit.
K te u pë do pë he ë të pa ë ga Ma Pla k ë pë të
vë ë ë dukje ë të d teo itë spe iike të pë e du a pë do i atë ë
uhet pa i i i elaiviteit.Ku pë e det e i i Al e t Aj shtaj it, çdo i di-
vidi, pa a ë pa as sh iveli e vetë a si o si dhe shkallë e johu isë
ele e ta e shke o e, e di i i pa ë ë do t'i ie dë e d është
"Teo ia e elaiviteit", shu e shpesh e pe so iikua ga fo ula e ij e
fa sh e E= C .
“Përfytyrimi është më i rëndësishëm se dituria, sepse
dituria ka kufi, ndërsa përfytyrimi rrok të gjithë
botën, duke nxitur përparimin, e duke i dhënë jetë
zhvillimit. “
“Ai i ili asnjëherë nuk ka ga uar,
asnjëherë s’ka provuar diçka të re!
Ese Dhe Projekte Per Studentet
#MesueseAurela

Recomendados

Gazeta por
Gazeta Gazeta
Gazeta #MesueseAurela Elezaj
845 vistas4 diapositivas
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare por
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptarePyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare#MesueseAurela Elezaj
11.7K vistas30 diapositivas
Detyre me skicim !!!! por
Detyre me skicim !!!!Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!#MesueseAurela Elezaj
3.1K vistas7 diapositivas
Letersia dhe Folklori !!!! por
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!#MesueseAurela Elezaj
38.8K vistas16 diapositivas
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON#MesueseAurela Elezaj
7.8K vistas21 diapositivas
Bulizmi ne shkolle...!!!! por
Bulizmi ne shkolle...!!!!Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!#MesueseAurela Elezaj
46K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Terapia e lojes ekosistemike por
Terapia e lojes ekosistemikeTerapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemikeAnida Ago
2.8K vistas13 diapositivas
Rubrika : Autorë por
Rubrika : AutorëRubrika : Autorë
Rubrika : Autorë#MesueseAurela Elezaj
470 vistas11 diapositivas
Terapia dhe psikologu online por
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu onlineAnida Ago
4K vistas15 diapositivas
Llojet e Fobive por
Llojet e FobiveLlojet e Fobive
Llojet e FobiveVullnet Biba
7.4K vistas17 diapositivas
Testim : Teorema e Pitagores por
Testim : Teorema e Pitagores Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores #MesueseAurela Elezaj
1.9K vistas2 diapositivas
Këshillim psikologjik por
Këshillim psikologjikKëshillim psikologjik
Këshillim psikologjikAda Mehmeti
9.3K vistas20 diapositivas

Destacado(20)

Terapia e lojes ekosistemike por Anida Ago
Terapia e lojes ekosistemikeTerapia e lojes ekosistemike
Terapia e lojes ekosistemike
Anida Ago2.8K vistas
Terapia dhe psikologu online por Anida Ago
Terapia dhe psikologu onlineTerapia dhe psikologu online
Terapia dhe psikologu online
Anida Ago4K vistas
Këshillim psikologjik por Ada Mehmeti
Këshillim psikologjikKëshillim psikologjik
Këshillim psikologjik
Ada Mehmeti9.3K vistas
Fashion por Enxhi_01
FashionFashion
Fashion
Enxhi_01383 vistas
Sjelljet e femijeve por fatoams
Sjelljet e femijeveSjelljet e femijeve
Sjelljet e femijeve
fatoams11.8K vistas
Analiza e tregut por Valdet Shala
Analiza e tregutAnaliza e tregut
Analiza e tregut
Valdet Shala4.9K vistas
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami por fatoams
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragamiTeme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
Teme diplome ne degen e infermjerise 'kanceri i gjirit' ma.fatjon rragami
fatoams26.1K vistas
Psikologjia por Arbenng
PsikologjiaPsikologjia
Psikologjia
Arbenng14.1K vistas
Stresi dhe Trauma por Ajla996
Stresi dhe TraumaStresi dhe Trauma
Stresi dhe Trauma
Ajla996954 vistas
Instrumentet e metodes se anketimit por student
Instrumentet e metodes se anketimitInstrumentet e metodes se anketimit
Instrumentet e metodes se anketimit
student17.5K vistas
Sherbimi psikologjik ne shkolle por Anida Ago
Sherbimi psikologjik ne shkolleSherbimi psikologjik ne shkolle
Sherbimi psikologjik ne shkolle
Anida Ago18.5K vistas

Más de #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" por
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
61.3K vistas9 diapositivas
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
3.5K vistas8 diapositivas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vistas3 diapositivas
Projekt : Fizike por
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K vistas10 diapositivas
Hamleti, model i analizës së veprës por
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
3K vistas6 diapositivas
Struktura për hartimin e planit edukativ por
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
15.2K vistas18 diapositivas

Más de #MesueseAurela Elezaj(20)

Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por #MesueseAurela Elezaj
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
#MesueseAurela Elezaj3.5K vistas
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
#MesueseAurela Elezaj16.2K vistas
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. por #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
#MesueseAurela Elezaj11.6K vistas

Reviste : Te famshem

 • 1. Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 Mars 1879 – 18 Prill 1955) ishte një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhekozmologjisë. Në vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit foto- elektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike". Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela “Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !”
 • 2. Ese Dhe Projekte Per Studentet. Biografia e Albert Al e t Aj shtaj li di ë Ul të Gje a isë ë vii , ë jë fa ilje he eje. I ai ishte p o a i jë fa ike ë p odho te pajisje elekt ike, dë sa e ë a pël e te li at dhe uzikë . Vetë Aj shtaj i ishte fë ijë i llu , i ili illoi të liste vo ë dhe kishte vëshi ësi të ëso te pë të le ua .Ku ushi pesë vjeç, i ai i dha jë usull, ë e jëhe ë i gjalli djalit jë i te es të papa ë pë gjilpë ë ag eike dhe fe o e et at o e ë shkakto i lëvizje e saj ë të jëji d eji . I ai i shpjegoi se kjo shkaktohej ga fusha ag eike dhe fo a e ë desës. Aj shtaj i e kishte të vëshi ë të kupto te ko epte të illa ë atë oshë.Në ko e tet e ij pë vitet e fë ijë isë, Al e t Aj shtaj kujto te se uk e kishte e ejf shkollë . Metoda e p e ë ësi o e, ku ë ësve uk u lejohej të ë i p etje e ë te atë të djehej si i u - gosu .Po e kali i e viteve, izika i i a dhshë zhvilloi jë dashu i të adhe pë ate aikë. Ai illoi të ëso te loga it- et dhe pjesë të tje a të vëshi a të a- te aikës, dë kohë ë oshata ët e ij e de ëso i a it e- ikë e thjeshtë. Al- e t Aj shtaj do i ë pas I situi Politek ik ë Z ih të Zvi ës, ku studioi izikë dhe ate aikë. Pas diplo i it ai pu oi pë eve i ë zvi e a e si i spekto pate tash pë shpikjet e eja. Gjatë kësaj pe iudhe ai illoi pu ë pë teo itë e ij të a dhsh e shke o e.Në jë ga pu i et e ij shke o e ai shpjego se d ita lëviz pë es valëve dhe pjesëzave, jë ga ele e tët e ë dësishë të teo isë së ij kua ike.Në jë tjetë pu i ai let pë pjesëza të vogla ë pluskoj ë ë lë gje apo ë t upa të gaztë, e ila ështet teo i ë e pë ë jes ato ike të ate ies.Në vii Aj shtaj i itoi Ç i i No el ë Fizikë pë z uli i e ligjit të efekit fotoelekt ik. K ligj shke o shpjego pë se disa etale e etoj ë elekt o e pasi i sipë fa e e t e ie d ita. K z uli çoi ë zhvilli i e elekt o ikës, pë fshi ë edhe adios dhe televizio it.Al e t Aj shtaj pu oi si pedagog ë Zvi ë dhe Gje a i. Ai u la gua ga Ev opa ku ë e dhi ë pushtet Adolf Hitle i. Fizika i u ve dos ë Shtetet e Bashkua a ku vazhdoi pu ë e ij shke o e ë I si- tui pë Studi e të Ava ua a ë P i eto , Nju Xhe si. Megjithë fa ë e ij, Aj shtaj i ishte jë je i i thjeshtë, i veshu e o a të vjet a dhe e lokë ë dukeshi të pak ehu . Stude - tët e ij t egoj ë se ai kishte atësi ë të ilust o te ide shu ë të vëshi a e igu a dhe k a- hasi e ë i ë i ato shu ë të kuptuesh e. “Eksperienca më e bukur që ne mund të kalojmë është misteri. Është emocioni themelor që qëndron në djepin e artit dhe shkencës së vërtetë... “
 • 3. 9 Tetor 2016 Teoria e vërtetuar nga Albert Ajnshtajn “Teoria e Ajnshtajnit nga viti 1905 është titulluar "Teoria Speciale e Relativitetit" . "Relaivitei" është shp ehje ë politek ik dhe shke a tje a e të ilë ë kuptohet pë afë sia.Ku litet pë Teo i ë e Relaiviteit i efe ohe i d teo ive spe iike ë të jëjtë kohë ë ja ë teo ia spe iale e ela- iviteit dhe teo ia e pë gjithsh e e elaiviteit. Sido otë u d të ketë aste ë e " elaivitet" të litet dhe pë Relaivitei e Galileit. K te u pë do pë he ë të pa ë ga Ma Pla k ë pë të vë ë ë dukje ë të d teo itë spe iike të pë e du a pë do i atë ë uhet pa i i i elaiviteit.Ku pë e det e i i Al e t Aj shtaj it, çdo i di- vidi, pa a ë pa as sh iveli e vetë a si o si dhe shkallë e johu isë ele e ta e shke o e, e di i i pa ë ë do t'i ie dë e d është "Teo ia e elaiviteit", shu e shpesh e pe so iikua ga fo ula e ij e fa sh e E= C . “Përfytyrimi është më i rëndësishëm se dituria, sepse dituria ka kufi, ndërsa përfytyrimi rrok të gjithë botën, duke nxitur përparimin, e duke i dhënë jetë zhvillimit. “ “Ai i ili asnjëherë nuk ka ga uar, asnjëherë s’ka provuar diçka të re! Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela