Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Une dhe profesioni im

  1. Profesioni është një zanat i themeluar mbi një trajnim arsimor të specializuar, qëllimi i të cilit është furnizimi me këshilla pa interes dhe në shërbim të tjerëve, për një kompensim të drejtpërdrejtë dhe të caktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera të fitimeve të biznesit.  Perpara se te zgjedhim nje profesion,eshte e rendesishme qe te kemi parasysh jo vetem interesat,por edhe aftesite tona.  Aftesite mund te jene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura e te mesuara njekohesisht.  Secili prej nesh ka dhunti dhe talente te lindura.  Gjithashtu fitojme shprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dhe pervojes.  Shumica e aftesive fitohen si rezultat i ushtrimit te vazhduar.  Njerezit qendrojne gjate ne nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyre perputhen me kerkesat e punes.
  2. ……..….një djalë që nuk flet shumë, i qetë por ndonjëherë edhe i zhurmshëm. Sikur të gjithë njerëzit që kanë veçantitë e tyre edhe unë kam të miat. U përshtatem njerëzve dhe situatave të ndryshme. E metë e imja është zgjedhja, përcaktimi. Njeriu ka një qëllim në jetë, synimet cojnë drejt arritjes së qëllimeve. Në dilemë mes mesuesise dhe ekonomise, zgjodha këtë të fundit që ta studioj, për ta fituar një profesion që thyen monotoninë, një profesion dinamik ku çdo ditë ke të bësh me diçka të re. Njeriu mëson sa të jetë gjallë, tërë jetën, madje përvoja është mësuesi më i mirë. Për shkak se e gjithë jeta është sprovë, ne duhet ta kapërcejmë atë. Thuhet se e pamundura nuk ekziston, por ajo ekziston, prandaj ne duhet ta arrijmë atë përmes punës.
  3. Ekonomist Shkenca Sociale Njeri me karriere Kerkese e pafund per tu punesuar Burimet e kufizuara
  4. Nëse do te jem i zoti me shifrat, llogaritjet atëherë do te marre në konsideratë një karrierë si këshilltar financiar. Kjo kategori profesionistësh është gjithnjë në kërkim nga njerëz të cilët duhet të bëjnë planifikime afatshkurtra dhe afatgjata. Ata i këshillojnë klientët e tyre mbi mënyrn e menaxhimit dhe të investimit të parave, në arritjen e objektivave, duke përfshirë këtu edhe një lloj organizimi të financave në shumë aspekte. Çfarë e bën këtë profesion të përshtatshëm për një njeri që do të vërë në zbatim njohuritë e tij në financa, në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndër të tjera, këshilltarit financiar, i duhet të jetë në pararojë të të gjitha ulje-ngritjeve ekonomike, në mënyrë që të parandalojë hmbjen e madhe e të panevojshme të financave të klientit.
  5. .
Publicidad