Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011

Próximo SlideShare
Onet-word4-08
Onet-word4-08
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36
1 de 36

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011

Descargar para leer sin conexión

الوقائع العراقية
العدد4203
15 اب 2011

الوقائع العراقية
العدد4203
15 اب 2011

Más Contenido Relacionado

Más de Ayad Haris Beden

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم 18 لسنة 2011

 1. 1. ñëñëñëñëÓ@Ó@Ó@Ó@ó Èíbó Èíbó Èíbó ÈíbÇ@Ç@Ç@Ç@ÓaÓaÓaÓaóóóó@@@@@@@@ • )( čʉčʉčʉčʉÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flëÖa Ç@ô‰bßflì×@ó߉òÏ@ôòßbã‡flë@@@@@@@@ @@@@@@@@ ¯¯¯¯////ªªªªĦĦĦĦ / ‫د‬ ‫ا‬٤٢٠٣‫ا‬‫ـ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫و‬‫ا‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ن‬
 2. 2. –// )( )( )()()( )(. // : )( : :. –:. –: . –:. –: .
 3. 3. –// )( –: )( . –:. –:. –:. :. –: . –: . –: . –:. –:. –: . –: . –: .
 4. 4. –// )( –: . –: . –: . –: . –: . –:. –: . –: . –: . –: . –:. : . –:
 5. 5. –// )( . . . //. - . : ) (
 6. 6. –// )( –: –. –)()( )( . . : . . . )( )(. – )()( . –. – .
 7. 7. –// )( )( )(: )(. )( )( )( . )( )( )( . . )()( )( )()()( . .
 8. 8. –// )( -- . – )( )(. –. – . -/ )(. / )()( . – . – .
 9. 9. –// )( : –)( –)( –)( )( –)( –)( –)( )( : )( . . )(. )(. -- . –)( )( .
 10. 10. –// )( )( )( . -- )( : – . – . –)( )()()(. –)(% . –)()()( . –)( .
 11. 11. –// )( ––)()( )(. )( )( . -–– : –. . –)( . – . – . – . – .
 12. 12. –// )( . . – )()( . . :- . -)()( )( )(. . .
 13. 13. –// )( . . : )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( . )( .
 14. 14. –// )( – )( . –)( . . )()( . : )( )(. . – . - . :- – . – .
 15. 15. –// )( )(. )( )( . )( . )( . )( . –)( . - )( .
 16. 16. –// )( - . )( . . )( )(- : –. . –)(. : ‫أ‬-)( . ‫ب‬-)(. )(. .
 17. 17. –// )( -)()( . )()()(. – . – )( . – )( . – )( . – )( . –)()( )()()( )( .
 18. 18. –// )( // . - )(. )( . )( )(. : –)( . . . . . )()()( )(.
 19. 19. –// )( . . . –)( . . – . –)( )( . – . –) ( )(. .
 20. 20. –// )( : /. / . – )(. –)( . – . – )( . – . ––– )( .
 21. 21. –// )( – . : –. – . – . –. )( . : )( )( . . . . –)( )( . – .
 22. 22. –// )( – // )()( . )( )(. )(. . )( )(. . .
 23. 23. –// )( : )( . )( )()(% . : )( . )( )()(. )( . )()( .
 24. 24. –// )( )( . / )(. /)( . . : : . )( . : )()(% . : .
 25. 25. –// )( : . : )( . // . : : . : . : . . : :. :. :. :.
 26. 26. –// )( . . : . :)( . : . : )(. : : .
 27. 27. –// )( : . :. : . : . : . :. : . : . : . : . : . : . : .
 28. 28. –// )( : . : . )( . :)( )( )(% . : )(: : . :)( )( .
 29. 29. –// )( : . : . ––: : )()(. . : . : . : . : . :.
 30. 30. –// )( -–– . : . ––)( )()( . . : : . . –.
 31. 31. –// )( : . : . :)( . )( . . . – .
 32. 32. –// )( –: . . –)()( .. : . : . :. : . . )()()()( )( .
 33. 33. –// )( . – . –)( : :. : )(. )( )( )( . )( . . : . :.
 34. 34. –// )( –//. . .
 35. 35. –)(// ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚
 36. 36. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ا‬ ‫دار‬ęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜęŠ@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜŽìŽìŽìŽìå’å’å’å’jjjjòìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7 ‫ا‬٧٥٠‫ر‬ ‫د‬‹ä‹ä‹ä‹ä‚‚‚‚@ô@ô@ô@ôWUPWUPWUPWUPòŠbåî†òŠbåî†òŠbåî†òŠbåî† ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ E.mail : Iqlaw_moj_iraq@yahoo.com Http// : www.Legislations.gov.iq

×