Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

Khairunniza Hamid
Khairunniza HamidSMK (P) St. George, Penang
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Pelajar dapat menerangkan maksud jahiliah
dengan tepat
Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri
masyarakat Arab Jahiliyah dengan betul
Pelajar dapat merasionalkan masyarakat
Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada
sistem kabilah
Tamadun Islamdan
Perkembangannya
di Makkah
Pengenalan
MaksudJahiliah
MasyarakatJahiliyah
Ciri-ciri Masyarakat
Jahiliah
Kelahiran Nabi
Muhammad
Penyebaran Islam di
Makkah
Reaksi Masyarakat
Arab
Pengenalan
Kemunculan tamadun Islam dianggap
unik kerana tamadun ini lahir dan
berkembang di tempat yang terpencil
di kawasan padang pasir yang panas
dan kering kontang, iaitu di Hijaz
Hijaz
Makkah
Taif
Madinah
Perkataan Arab iaitu
Jahalamaksudnya
Jahil dan tidak
mengetahui atau
tidak mempunyai ilmu
pengetahuan
 tidak mengetahui atau
 tidakmempunyai ilmupengetahuan
Jahil
Zaman Jahiliah bermula sejak
runtuhnya Empangan Maarib di Sabak
sehingga turunnya wahyu Allah kepada
Nabi Muhammad s.a.w..
Tarikh 300M 570M 610M
Peristiwa Runtuhnya Empangan
Maarib
Nabi Muhammad
S.A.W dilahirkan
Wahyu diturunkan
kepada Nabi
Muhammad S.A.W.
dan Zaman Islam
bermula
Zaman Jahiliah
• tidak menerima kebenaran
• tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti
Nabi Sulaiman & Nabi Ibrahim .
Digelar masyarakat
Arab Jahiliah
• tidak menyembah Allah
• menyembah berhala dan mempercayai animisme.
Dianggap sbg zaman
kegelapan
• kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan
petunjuk dalam kehidupan.
Kehidupan kucar-
kacir
• Angkuh
• Degil
• Kejam
Akhlak yang rendah
MASYARAKAT BADWI
MASYARAKAT HADARI
Cara dan nilai
hidup
sosial
Ekonomi
Kedudukan
wanita
Agama dan
keperayaan
MASYARAKAT BADWI
MASYARAKAT HADARI
Sosial
Mengamalkan perbuatan
tidak bermoral ; berjudi dan
minum arak
Lelaki boleh
berkahwin lebih
daripada satu
Memandang
rendah kedudukan
wanita
Minum Arak
Lelaki yang minum
arak sehingga
mabuk menunjukkan
sempurna
Berjudi
Menanam bayi
hidup-hidup
Berkahwin lebih dari
satu dalam satu-
satu masa
Perniagaan berasaskan riba dan penindasan
Sikap pedagang mementingkan keuntungan
dan kekayaan
Merompak dan merampas barangan
daripada Kafilah;Merompak satu kewajipan
Eksploitasi gol. kaya terhadap gol. miskin
merupakan amalan biasa.
Turut
menjalankan
sistem Barter
• Menyembah berhalaWATHANI
• Memuja alamANIMISME
• Agama Kristian dan YahudiSAMAWI
• Amalan menilik nasib dan sihir
• Roh orang mati jadi burungKEPERCAYAAN
• Agama yg. Disampaikan oleh N. Ibrahim dan N.
Ismail
• Penganut dikenali sebagai hunafa
HANIF
Menyembah berhala
Memuja Alam
Percaya roh orang mati jd burung
Mengamalkan Sistem Kabilah
Berasaskan cara
hidup berpuak-puak
dan berkelomppok
Terdiri daripada suku
tertentu dan mereka
tinggal dalam
sesebuah kawasann
Setiap kabilah sangat
taasub dan fanatik
terhadap kabilah
masing-masing
Setiap kabilah diketuai
oleh syeikh yang
menjadi lambang
perpaduan kaum
mereka.
Syarat perlantikan Syeikh
• Mestilah disukai oleh ahli kabilah dan
dilantik atas persetujuan ramai
• Berfikiran matang, berani, gagah, dan
pandai berpidato
Ciri-Ciri Sistem Kabilah
Kesan Sistem Kabilah
Kelahiran semangat assabiah
atau semangat kesukuan yang
melampau dan tercetusnya
peperangan
Menjadikan keadaan hidup huru
hara dan tidak aman
Peperangan antara satu kabilan
dengan kabilah yang lain; Peperangan
al-Basus menunjukkan sikap orang
Arab yg. suka berperang
Peperangan al-Basus
Perang berlaku antara
Bani Bakar dengan Bani
Taghlib
Sebab perang- seorang
ahli Bani Bakar
membunuh seorang ahli
Bani Taghlib
Berpunca daripada
perkara kecil ttp.
berlarutan selama 40
tahun
Junjungan Mulia
Tercipta satu lembaran sejarah
Ditahah suci kota Makkah
Hari yang mulia penuh syahadah
Bermulalah sebuah kisah
Malam isnin subuh yang indah
Dua belas rabiul awal yang cerah
Dua puluh April tahun gajah
Lahirlah zuriat yang syahadah
Abdullah nama bapanya
Siti Aminah ibunya
Riang gembira menyambutnya
Lahirnya putera yang utama
Muhammad nama diberi
Gelaran yang terpuji
Nikmat Illahi sama disyukuri
Terima putra yang berbakti
Keadaan yatim anak mulia
Lahirnya bawa cahaya
Alam derita jadi gembira
Terima junjungan mulia
LATAR BELAKANG
KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W
SEBELUM MENJADI RASUL
•Keturunan pemimpin terkenal (Qusai bin Kilab,Abd.Manaf,
Hasyim,Abd.Muttalib,)yang pernah mentadbir MakkahKeturunan
•Bangsa Quraisy yang dihormati oleh kabilah ArabQuraisy
•Namanya Muhammad bin Abdullah(terpuji) anak kepada
Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab.Abdullah & Aminah
•Lahir pada 20 April 570M (Isnin bersamaan 12 Rabiulawal
Tahun Gajah) di rumah Abdul MuttalibTahun Gajah
LATAR BELAKANG
KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W
SEBELUM MENJADI RASUL
• Halimatus Sa’diyah adalah ibu susuan Nabi
Halimatus
Saadiah
• Diserahkan kepada Abd.Muttalib slps.ibunya
meninggal selepas kematian bapa dan ibunya
ketika berusia 6 tahun
Abdul
Muttalib
• Dijaga oleh Abu Talib(bapa saudara) selepas
kematian datuknyaAbu Talib
Pengalaman
KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W
SEBELUM MENJADI RASUL
Mengembala
•Bekerja menggembala kambing
kepunyaan bapa saudara
Berniaga ke Syam
•Berniaga sejak usianya 12 tahun ke
Syam (rombongan bapa saudaranya)
Kerasulan diramal
•Kerasulan Nabi diramal oleh pendeta
Nasrani iaitu Buhaira semasa singgah
di Basrah
Berniaga pada usia 20 tahun
•Berniaga berseorangan dan bersama
teman semasa berusia 20 thn
Siti Khadijah
•Menjln.kan perniagaan Khadijah
Khuwailid atas cadgn. Abu Talib yang
inginkan nabi mempunyai kerja tetap.
Maisarah
•Menguruskan perniagaan bersama
Maisarah hamba Khadijah
Kemuliaanbudi pekerti,
amanah
• kebolehan
berniaga
menyebabkan
Khadijah
memberikan
modal besar utk
Bagind
Kebijaksanaan, kelembutan
tutur kata
• kepandaian
mengambil hati
semasa berurus
niaga
menambahkan
keuntungan
Menimbulkanrasahormat
Khadijah
• membawa
kepada
perkahwinan
• Ketika itu
baginda berusia
25 tahun dan
Khadijah 40
tahun
Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
Siddiq(berkata
benar)
Amanah
(dipercayai)
Tabliq
(menyampaikan)
Fatanah
(bijaksana)
4 sifat Terpuji
Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
Bukti Keperibadian Nabi
Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
Ketua keluarga yang dicontohi kerana sifat pengasih dan timbang rasa
(memasak, manampal pakaian koyak, melayan anak, membersihkan rumah )
Memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memberikan teladan yang baik
Sentiasa merendah diri melalui pergaulan dengan semua lapisan masyarakat
kaya atau miskin
Bersifat penyayang pada orang tua dan kanak-kanak
Bukti Keperibadian Nabi
Wahyu Petama pada 6 Ogos
610M (17 Ramadhan) mll.
Jibril
Berusia 40 tahun
Wahyu pertama Surah Al-
Alaq ayat 1-5 memerintah
umat Islam membaca.
Mengapa diperintah
membaca ? :
Dgn. Membaca seseorang
itu akan mendapat ilmu
atau menambahkan ilmu
Galakkan membuat kajian
dan membaca agar sesuatu
bangsa itu akan berilmu dan
mencapai kecemerlangan
dlm. Pelbagai bidang
Ilmu yang dituntut mestilah
ilmu yg. dpt membina masy.
Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W
Wahyu ke-2, Surah al-Muddasir
ayat 1-7 (pengisytiharan Nabi
sbg. Rasululah atau pesuruh
Allah, mewajibkan baginda
menyampaikan ajaran Islam
kpd. Manusia)
Baginda terus menerus
menerima wahyu dan
menjalankan seruan kepada
orang Arab Quraisy Makkah.
Perkara pertama dilakukan
ialah membetulkan akidah
masyrakat dgn. Menanamkan
keimanan kpd. Allah
Menggesa masy.
Meninggalkan amalan keji,
menindas membunuh dan
mencuri.
Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W
GUA HIRAK
Menjadikan rumah sbg.
Pusat kegiatan Islam)
Uthman Affan,
Zubair Awam
Al-Arqam Abu Arqam,
Sebar kepada keluarga,
kaum kerabat dan sahabat
rapat
Khadijah Khuwailid(isteri)
Ali Abu Talib (sepupu 10 thn)
Zaid Harithah (anak angkat)
Abu Bakar al-Siddiq (sahabat
karib)
Dilakukan slps.
Menerima perintah
Allah supaya dijalankan
secara terang-terangan
Menyebarkan kepada
keluarga Abdul Muttalib
(kaum kerabat)
Langkah-langkah
baginda:
•1)Bermusyawarah dgn.
Sabahat
•2)Majlis ceramah di rumah Ali
Abu Talib
Keluarga baginda yang
menentang ialah Abu
Lahab (bapa saudara
baginda)
Menyebarkan kpd. Orang ramai di Bukit Safa mll.
Perintah Allah ayat al-Quran,al-Hijr,ayat 94
Bani Abd. Muttalib
Bani Zuhrah
Bani Tamim
Bani Makhzum Bani Asad
Dakwah baginda terganggu dgn. Perdebatan Abu Lahab
ketua pentadbir kota Makkah
REAKSI TERHADAP ISLAM
MENENTANG
ISLAM
MENERIMA
ISLAM
Tujuan
strategi
dakwah
secara
rahsia
Islam masih baru dikenali
Bilangan penganut sedikit
Mengelakkan penentangan
Sebab
Islam
diterima
Gol.bawahan tertarik kepada ajaran Islam yang
memberikan layanan sama kepada semua manusia.
Gol.hamba spt. Bilal Rabah,Yassir & isteri (Sumayyah)
Amir Fuhairah dan Zunainah)
PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
Sebab
Islam
diterima
Kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi
Muhammad berdakwah
Baginda berdakwah secara lemah lembut dan
berhikmah
Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam ttp.
Memujuk mereka menggunakan akal.
Membandingkan nilai akhlak masy. Arab Jahiliah
dgn. Akhlak disarankan oleh Islam
Nabi membacakan ayat al-Quran untuk
menjawab pertanyaan sahabat
PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
Sebab
Islam
diterima
Menanamkan keimanan yang kuat
kepada pengikutnya.
Mementingkan kesabaran yang tinggi
dan pengorbanan dalam kejayaan Islam
Peribadi Nabi yang terkenal dgn
berakhlak mulia.
PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
Sosial
PolitikEkonomi
SOSIAL
 Perbezaan kepercayaan dan amalan antara Arab
Quraisy dan Islam
 Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah dan
Arab mempercayai amalan tradisi (animisme
dan menyembah berhala)
 Islam menyarankan prinsip persamaan taraf
SOSIAL
 Masy. Jahiliah mewujudkan persamaan darjat gol.
atasan dan bawahan
 Menolak konsep persaudaraan Islam yang
bertentangan dgn. Konsep assabiah
 Amalan dan akhlak keji yang menjadi kebiasaan
mereka dilarang oleh Islam
 Menganggap jika mereka menerima Islam, mereka terpaksa
tunduk kepada kepimpinan Nabi
 Mereka sering bersaing untuk menjadi pemerintah
 Islam akan menggugat kedudukan keluarga mereka di
Makkah
Politik
 Islam menjejaskan perusahaan mengukir
patung berhala
 Islam mewajibkan penganutnya
menyembah Allah dan melarang
penyembahan berhala
Ekonomi
• Mengejek
ajaran islam
melalui puisi
Mengejek
• Memujuk Nabi agar
meninggalkan
dakwah Islamiah
dgn. Menawarkan
kedudukan, wanita
cantik dan harta
Pemujukan
• Pemulauan terhadap
Nabi dan keluarga
baginda
• Menggantung
pernyataan pemulauan
di Kaabah.
Pemulauan berlaku
selama 3 tahun
• Nabi mendapat bantuan
daripada orang Quraisy,
Khadijah,Aisyah Ummu
Salamah
Pemulauan
Cara Penentangan
1 de 50

Recomendados

KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW por
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAWKEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAWGuru Sejarah PraU
71.4K vistas17 diapositivas
Pengantar Fiqh Sirah por
Pengantar Fiqh SirahPengantar Fiqh Sirah
Pengantar Fiqh SirahEzad Azraai Jamsari
4.9K vistas21 diapositivas
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZ por
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZSUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZ
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZGuru Sejarah PraU
82.9K vistas17 diapositivas
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ por
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQSUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQGuru Sejarah PraU
138.7K vistas16 diapositivas
SUMBANGAN ILMUAN ISLAM - IBNU KHALDUM por
SUMBANGAN ILMUAN ISLAM - IBNU KHALDUMSUMBANGAN ILMUAN ISLAM - IBNU KHALDUM
SUMBANGAN ILMUAN ISLAM - IBNU KHALDUMGuru Sejarah PraU
53.5K vistas19 diapositivas
Apa itu mukjizat por
Apa itu mukjizatApa itu mukjizat
Apa itu mukjizatsue2217
25.8K vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah por
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahCiri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahfiro HAR
50.5K vistas4 diapositivas
Kerajaan bani umaiyah por
Kerajaan bani umaiyahKerajaan bani umaiyah
Kerajaan bani umaiyahIr Deena
36.6K vistas15 diapositivas
Contoh assignment pai jad por
Contoh assignment pai jadContoh assignment pai jad
Contoh assignment pai jadSilent Artist
16.4K vistas25 diapositivas
Tanda-tanda Isim Mansub por
Tanda-tanda Isim Mansub Tanda-tanda Isim Mansub
Tanda-tanda Isim Mansub annisa berliana
1.5K vistas8 diapositivas
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHFarra Shahirra
41.8K vistas21 diapositivas
Peranan Akidah-Usuluddin por
Peranan Akidah-UsuluddinPeranan Akidah-Usuluddin
Peranan Akidah-UsuluddinQaseh Nur Husna
15K vistas55 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah por firo HAR
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyahCiri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
Ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliyah
firo HAR50.5K vistas
Kerajaan bani umaiyah por Ir Deena
Kerajaan bani umaiyahKerajaan bani umaiyah
Kerajaan bani umaiyah
Ir Deena36.6K vistas
Contoh assignment pai jad por Silent Artist
Contoh assignment pai jadContoh assignment pai jad
Contoh assignment pai jad
Silent Artist16.4K vistas
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por Farra Shahirra
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Farra Shahirra41.8K vistas
Bab 2 : Tamadun Islam por wan arizwnb
Bab 2 : Tamadun IslamBab 2 : Tamadun Islam
Bab 2 : Tamadun Islam
wan arizwnb173.2K vistas
Beriman Kepada Malaikat por farahmohammat
Beriman Kepada MalaikatBeriman Kepada Malaikat
Beriman Kepada Malaikat
farahmohammat2.5K vistas
Kepimpinan rasulullah por Nur Fauzi
Kepimpinan rasulullahKepimpinan rasulullah
Kepimpinan rasulullah
Nur Fauzi12.6K vistas
Kerajaan Bani Ummayah por Izzat Amir
Kerajaan Bani UmmayahKerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani Ummayah
Izzat Amir15.9K vistas
Bab 2 Fenomena Dakwah di Malaysia por Firdhaus Sakaff
Bab 2 Fenomena Dakwah di MalaysiaBab 2 Fenomena Dakwah di Malaysia
Bab 2 Fenomena Dakwah di Malaysia
Firdhaus Sakaff17.6K vistas
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya por Ezad Azraai Jamsari
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan CabarannyaWahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Ezad Azraai Jamsari21.6K vistas
Contoh PBS STPM Bahasa Arab por Nur Paşa
Contoh PBS STPM Bahasa ArabContoh PBS STPM Bahasa Arab
Contoh PBS STPM Bahasa Arab
Nur Paşa25K vistas
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie. por jimoh370
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
jimoh370117.9K vistas
Pengertian jahiliyah por ATIEYSMKSP
Pengertian jahiliyah Pengertian jahiliyah
Pengertian jahiliyah
ATIEYSMKSP9.8K vistas
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM por Guru Sejarah PraU
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAMETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM
ETIKA DAN STRATEGI PEPERANGAN DALAM ISLAM
Guru Sejarah PraU46K vistas
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ & KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB por anafarzana30
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ & KHALIFAH UMAR AL-KHATTABKHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ & KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ & KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB
anafarzana3036.4K vistas

Destacado

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Syakira Harith
106.1K vistas27 diapositivas
Bab 3 sejarah tingkatan 4 por
Bab 3 sejarah tingkatan 4Bab 3 sejarah tingkatan 4
Bab 3 sejarah tingkatan 4Mohd Radzi Abdul Kassim
170.7K vistas23 diapositivas
Bab 4 Tingkatan 4 por
Bab 4 Tingkatan 4Bab 4 Tingkatan 4
Bab 4 Tingkatan 4impianhati
24.2K vistas18 diapositivas
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah por
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di MadinahSejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di MadinahTuisyen Geliga
44.3K vistas30 diapositivas
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3) por
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)SMKAK MELAKA
63.5K vistas31 diapositivas
Nota Padat Sejarah T4 por
Nota Padat Sejarah T4Nota Padat Sejarah T4
Nota Padat Sejarah T4Jeya Kumar
2.7K vistas78 diapositivas

Destacado(20)

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Syakira Harith106.1K vistas
Bab 4 Tingkatan 4 por impianhati
Bab 4 Tingkatan 4Bab 4 Tingkatan 4
Bab 4 Tingkatan 4
impianhati24.2K vistas
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah por Tuisyen Geliga
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di MadinahSejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
Sejarah tingkatan 4 bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
Tuisyen Geliga44.3K vistas
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3) por SMKAK MELAKA
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)
SMKAK MELAKA63.5K vistas
Nota Padat Sejarah T4 por Jeya Kumar
Nota Padat Sejarah T4Nota Padat Sejarah T4
Nota Padat Sejarah T4
Jeya Kumar2.7K vistas
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5Sejarah Tingkatan 4 Bab 5
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5
Syakira Harith24.9K vistas
Roda warna por mena79
Roda warnaRoda warna
Roda warna
mena7914.6K vistas
Bab 5 Tingkatan 4 por impianhati
Bab 5 Tingkatan 4Bab 5 Tingkatan 4
Bab 5 Tingkatan 4
impianhati21.2K vistas
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj... por Qhaiyum Shah
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Qhaiyum Shah103.5K vistas
Kelas intensif spm2016. tema 8 por isharsmiaa
Kelas intensif spm2016. tema 8Kelas intensif spm2016. tema 8
Kelas intensif spm2016. tema 8
isharsmiaa16.9K vistas
Bab 8-ting-4 Sejarah spm por nurul othman
Bab 8-ting-4 Sejarah spmBab 8-ting-4 Sejarah spm
Bab 8-ting-4 Sejarah spm
nurul othman23.6K vistas

Similar a Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahFasyah Tutor
465 vistas10 diapositivas
Power point sejarah ana por
Power point sejarah anaPower point sejarah ana
Power point sejarah anaFarhana Borhan
7.6K vistas18 diapositivas
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahMiss Jia
33.8K vistas15 diapositivas
- por
--
-Dudu Sone
625 vistas15 diapositivas
Pembentangan sejarah por
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarahDudu Sone
1.5K vistas15 diapositivas
CH4F4 por
CH4F4CH4F4
CH4F4cgsha
658 vistas13 diapositivas

Similar a Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah(20)

SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por Fasyah Tutor
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
Fasyah Tutor465 vistas
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por Miss Jia
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Miss Jia33.8K vistas
Pembentangan sejarah por Dudu Sone
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarah
Dudu Sone1.5K vistas
CH4F4 por cgsha
CH4F4CH4F4
CH4F4
cgsha658 vistas
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian por Muhammad Jamhuri
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
Muhammad Jamhuri18.7K vistas
6 da'wah nrosululloh preode makkah por adulcharli
6 da'wah nrosululloh preode makkah6 da'wah nrosululloh preode makkah
6 da'wah nrosululloh preode makkah
adulcharli595 vistas
RIWAYAT HIDUP RASULULLAH por cea0059
RIWAYAT HIDUP RASULULLAHRIWAYAT HIDUP RASULULLAH
RIWAYAT HIDUP RASULULLAH
cea00591.2K vistas
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por Mohd PG
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Mohd PG26.5K vistas
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx por Qolbuna
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptxSKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx
Qolbuna2 vistas
sejarah islam periode mekah por annisamldya1
sejarah islam periode mekah sejarah islam periode mekah
sejarah islam periode mekah
annisamldya12.9K vistas

Último

RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...Kanaidi ken
12 vistas49 diapositivas
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx por
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
26 vistas19 diapositivas
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxFitriani Nurfadillah
36 vistas11 diapositivas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
25 vistas3 diapositivas
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
30 vistas27 diapositivas
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxchitaputrir30
18 vistas9 diapositivas

Último(20)

RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2125 vistas
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi30 vistas
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vistas
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952151 vistas
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa424 vistas
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy22 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 vistas
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun13 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken23 vistas
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx por winda25112022
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
winda2511202214 vistas

Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah

 • 2. Pelajar dapat menerangkan maksud jahiliah dengan tepat Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dengan betul Pelajar dapat merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah
 • 3. Tamadun Islamdan Perkembangannya di Makkah Pengenalan MaksudJahiliah MasyarakatJahiliyah Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah Kelahiran Nabi Muhammad Penyebaran Islam di Makkah Reaksi Masyarakat Arab
 • 4. Pengenalan Kemunculan tamadun Islam dianggap unik kerana tamadun ini lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang, iaitu di Hijaz
 • 6. Perkataan Arab iaitu Jahalamaksudnya Jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan
 • 7.  tidak mengetahui atau  tidakmempunyai ilmupengetahuan Jahil
 • 8. Zaman Jahiliah bermula sejak runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.. Tarikh 300M 570M 610M Peristiwa Runtuhnya Empangan Maarib Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan Zaman Islam bermula Zaman Jahiliah
 • 9. • tidak menerima kebenaran • tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman & Nabi Ibrahim . Digelar masyarakat Arab Jahiliah • tidak menyembah Allah • menyembah berhala dan mempercayai animisme. Dianggap sbg zaman kegelapan • kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Kehidupan kucar- kacir • Angkuh • Degil • Kejam Akhlak yang rendah
 • 10. MASYARAKAT BADWI MASYARAKAT HADARI Cara dan nilai hidup sosial Ekonomi Kedudukan wanita Agama dan keperayaan
 • 13. Sosial Mengamalkan perbuatan tidak bermoral ; berjudi dan minum arak Lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu Memandang rendah kedudukan wanita
 • 14. Minum Arak Lelaki yang minum arak sehingga mabuk menunjukkan sempurna
 • 17. Berkahwin lebih dari satu dalam satu- satu masa
 • 18. Perniagaan berasaskan riba dan penindasan Sikap pedagang mementingkan keuntungan dan kekayaan Merompak dan merampas barangan daripada Kafilah;Merompak satu kewajipan Eksploitasi gol. kaya terhadap gol. miskin merupakan amalan biasa.
 • 20. • Menyembah berhalaWATHANI • Memuja alamANIMISME • Agama Kristian dan YahudiSAMAWI • Amalan menilik nasib dan sihir • Roh orang mati jadi burungKEPERCAYAAN • Agama yg. Disampaikan oleh N. Ibrahim dan N. Ismail • Penganut dikenali sebagai hunafa HANIF
 • 23. Percaya roh orang mati jd burung
 • 24. Mengamalkan Sistem Kabilah Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelomppok Terdiri daripada suku tertentu dan mereka tinggal dalam sesebuah kawasann Setiap kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing Setiap kabilah diketuai oleh syeikh yang menjadi lambang perpaduan kaum mereka. Syarat perlantikan Syeikh • Mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai • Berfikiran matang, berani, gagah, dan pandai berpidato Ciri-Ciri Sistem Kabilah
 • 25. Kesan Sistem Kabilah Kelahiran semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau dan tercetusnya peperangan Menjadikan keadaan hidup huru hara dan tidak aman Peperangan antara satu kabilan dengan kabilah yang lain; Peperangan al-Basus menunjukkan sikap orang Arab yg. suka berperang
 • 26. Peperangan al-Basus Perang berlaku antara Bani Bakar dengan Bani Taghlib Sebab perang- seorang ahli Bani Bakar membunuh seorang ahli Bani Taghlib Berpunca daripada perkara kecil ttp. berlarutan selama 40 tahun
 • 27. Junjungan Mulia Tercipta satu lembaran sejarah Ditahah suci kota Makkah Hari yang mulia penuh syahadah Bermulalah sebuah kisah Malam isnin subuh yang indah Dua belas rabiul awal yang cerah Dua puluh April tahun gajah Lahirlah zuriat yang syahadah Abdullah nama bapanya Siti Aminah ibunya Riang gembira menyambutnya Lahirnya putera yang utama Muhammad nama diberi Gelaran yang terpuji Nikmat Illahi sama disyukuri Terima putra yang berbakti Keadaan yatim anak mulia Lahirnya bawa cahaya Alam derita jadi gembira Terima junjungan mulia
 • 28. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL •Keturunan pemimpin terkenal (Qusai bin Kilab,Abd.Manaf, Hasyim,Abd.Muttalib,)yang pernah mentadbir MakkahKeturunan •Bangsa Quraisy yang dihormati oleh kabilah ArabQuraisy •Namanya Muhammad bin Abdullah(terpuji) anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab.Abdullah & Aminah •Lahir pada 20 April 570M (Isnin bersamaan 12 Rabiulawal Tahun Gajah) di rumah Abdul MuttalibTahun Gajah
 • 29. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL • Halimatus Sa’diyah adalah ibu susuan Nabi Halimatus Saadiah • Diserahkan kepada Abd.Muttalib slps.ibunya meninggal selepas kematian bapa dan ibunya ketika berusia 6 tahun Abdul Muttalib • Dijaga oleh Abu Talib(bapa saudara) selepas kematian datuknyaAbu Talib
 • 30. Pengalaman KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEBELUM MENJADI RASUL Mengembala •Bekerja menggembala kambing kepunyaan bapa saudara Berniaga ke Syam •Berniaga sejak usianya 12 tahun ke Syam (rombongan bapa saudaranya) Kerasulan diramal •Kerasulan Nabi diramal oleh pendeta Nasrani iaitu Buhaira semasa singgah di Basrah Berniaga pada usia 20 tahun •Berniaga berseorangan dan bersama teman semasa berusia 20 thn Siti Khadijah •Menjln.kan perniagaan Khadijah Khuwailid atas cadgn. Abu Talib yang inginkan nabi mempunyai kerja tetap. Maisarah •Menguruskan perniagaan bersama Maisarah hamba Khadijah
 • 31. Kemuliaanbudi pekerti, amanah • kebolehan berniaga menyebabkan Khadijah memberikan modal besar utk Bagind Kebijaksanaan, kelembutan tutur kata • kepandaian mengambil hati semasa berurus niaga menambahkan keuntungan Menimbulkanrasahormat Khadijah • membawa kepada perkahwinan • Ketika itu baginda berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
 • 32. Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W Siddiq(berkata benar) Amanah (dipercayai) Tabliq (menyampaikan) Fatanah (bijaksana) 4 sifat Terpuji
 • 33. Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W Bukti Keperibadian Nabi
 • 34. Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W Ketua keluarga yang dicontohi kerana sifat pengasih dan timbang rasa (memasak, manampal pakaian koyak, melayan anak, membersihkan rumah ) Memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memberikan teladan yang baik Sentiasa merendah diri melalui pergaulan dengan semua lapisan masyarakat kaya atau miskin Bersifat penyayang pada orang tua dan kanak-kanak Bukti Keperibadian Nabi
 • 35. Wahyu Petama pada 6 Ogos 610M (17 Ramadhan) mll. Jibril Berusia 40 tahun Wahyu pertama Surah Al- Alaq ayat 1-5 memerintah umat Islam membaca. Mengapa diperintah membaca ? : Dgn. Membaca seseorang itu akan mendapat ilmu atau menambahkan ilmu Galakkan membuat kajian dan membaca agar sesuatu bangsa itu akan berilmu dan mencapai kecemerlangan dlm. Pelbagai bidang Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yg. dpt membina masy. Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W
 • 36. Wahyu ke-2, Surah al-Muddasir ayat 1-7 (pengisytiharan Nabi sbg. Rasululah atau pesuruh Allah, mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kpd. Manusia) Baginda terus menerus menerima wahyu dan menjalankan seruan kepada orang Arab Quraisy Makkah. Perkara pertama dilakukan ialah membetulkan akidah masyrakat dgn. Menanamkan keimanan kpd. Allah Menggesa masy. Meninggalkan amalan keji, menindas membunuh dan mencuri. Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W
 • 38. Menjadikan rumah sbg. Pusat kegiatan Islam) Uthman Affan, Zubair Awam Al-Arqam Abu Arqam, Sebar kepada keluarga, kaum kerabat dan sahabat rapat Khadijah Khuwailid(isteri) Ali Abu Talib (sepupu 10 thn) Zaid Harithah (anak angkat) Abu Bakar al-Siddiq (sahabat karib)
 • 39. Dilakukan slps. Menerima perintah Allah supaya dijalankan secara terang-terangan Menyebarkan kepada keluarga Abdul Muttalib (kaum kerabat) Langkah-langkah baginda: •1)Bermusyawarah dgn. Sabahat •2)Majlis ceramah di rumah Ali Abu Talib Keluarga baginda yang menentang ialah Abu Lahab (bapa saudara baginda)
 • 40. Menyebarkan kpd. Orang ramai di Bukit Safa mll. Perintah Allah ayat al-Quran,al-Hijr,ayat 94 Bani Abd. Muttalib Bani Zuhrah Bani Tamim Bani Makhzum Bani Asad Dakwah baginda terganggu dgn. Perdebatan Abu Lahab ketua pentadbir kota Makkah
 • 42. Tujuan strategi dakwah secara rahsia Islam masih baru dikenali Bilangan penganut sedikit Mengelakkan penentangan Sebab Islam diterima Gol.bawahan tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan sama kepada semua manusia. Gol.hamba spt. Bilal Rabah,Yassir & isteri (Sumayyah) Amir Fuhairah dan Zunainah) PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
 • 43. Sebab Islam diterima Kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah Baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam ttp. Memujuk mereka menggunakan akal. Membandingkan nilai akhlak masy. Arab Jahiliah dgn. Akhlak disarankan oleh Islam Nabi membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
 • 44. Sebab Islam diterima Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya. Mementingkan kesabaran yang tinggi dan pengorbanan dalam kejayaan Islam Peribadi Nabi yang terkenal dgn berakhlak mulia. PENERIMAAN TERHADAP ISLAM
 • 46. SOSIAL  Perbezaan kepercayaan dan amalan antara Arab Quraisy dan Islam  Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah dan Arab mempercayai amalan tradisi (animisme dan menyembah berhala)  Islam menyarankan prinsip persamaan taraf
 • 47. SOSIAL  Masy. Jahiliah mewujudkan persamaan darjat gol. atasan dan bawahan  Menolak konsep persaudaraan Islam yang bertentangan dgn. Konsep assabiah  Amalan dan akhlak keji yang menjadi kebiasaan mereka dilarang oleh Islam
 • 48.  Menganggap jika mereka menerima Islam, mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi  Mereka sering bersaing untuk menjadi pemerintah  Islam akan menggugat kedudukan keluarga mereka di Makkah Politik
 • 49.  Islam menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala  Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah dan melarang penyembahan berhala Ekonomi
 • 50. • Mengejek ajaran islam melalui puisi Mengejek • Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islamiah dgn. Menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta Pemujukan • Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda • Menggantung pernyataan pemulauan di Kaabah. Pemulauan berlaku selama 3 tahun • Nabi mendapat bantuan daripada orang Quraisy, Khadijah,Aisyah Ummu Salamah Pemulauan Cara Penentangan