Презентация на Светла Василева

B
bILIANA PANCHEVAEditor at Monitor Daily en AgriGate Media
Действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите
партньори за противодействие на недекларирания труд
НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ
Светла Василева
Председател на ФНСЗ
Основни характеристики на сектора
 Използваема земеделска земя – 5 021 412 ха (45% от територията
на страната)
 Обработваема земя – 3 480 990 ха (69,3% от ИЗП)
 Селските райони заемат 54% от територията на България
 Делът на населението в селските райони е 37% от населението на
България
СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
ДАННИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА - РАБОТНА СИЛА – ОБЩО БРОЙ ЛИЦА
Показатели 2003 2010 2013
Брой стопанства 665 548 370 222 252 900 57%
Брой лица 1 348 108 738 634 656 200 49%
Семейна работна
ръка
1 288 614 96% 681 466 92% 568 600 50%
Несемейна работна
ръка
59 494 4% 57 168 8% 58 687
Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика“, Преброяване на земеделските стопанства
Юридически статут на земеделските
стопанства – 2010 г.
 Физически лица – 350 000
 ЕТ - 2 134
 Кооперации - 941
 Търговски дружества - 3 639
 Други - 319
Спецификите на отрасъла и ограниченията
 Поляризация на стопанствата
 Преобладаващ дял на силно
уедрени стопанства
 Голям относителен дял на
дребни стопанства
 Монокултурно земеделие
 Спад на производството на
традиционни за страната
селскостопански продукти
 Липсва политика на инвестиции
в социалния капитал
 Дребни, ниско специализирани
 Едри и високоспециализирани
пазарно ориентирани стопанства
 Семейна работна ръка
 Сезонен характер
 Нискомотивирана работна ръка
 Икономическата реализация на
труда – съмнителен ефект
Динамика на заетостта в сектора
Годин
а
Брой
заети
В т. ч. брой
наети
Отчетен
спад
1980 995 709 892 090 90%
1988 788 548 692 963 89%
1991 679 009 552 673 81%
1995 769 619 110 243 14%
2000 765 096 75 390 9,8%
2010 738 634
65 390 8,8%
2013 656 200
67 246 10,2%
2017 656 200
63 106 9,8%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1980
1988
1991
1995
2000
2010
2013
2017
брой заети
в т.ч. брой
наети
спад
Форми на заетост според трудовото
законодателство на Р България
 Трудов договор с постоянен характер за неопределен срок
 Срочен трудов договор за определен срок
 За временна работа
 За сезонна работа
 За краткотрайна работа
 Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа –
(за работа за един ден/еднодневни трудови договори)
Средна работна заплата и среден
осигурителен доход в Селското стопанство
Година
Средна работна
заплата за
отрасъл Селско
стопанство,
СРЗ в лева
Средна работна
заплата за
страната,
СРЗ в лева
Процентно
съотношение на
СРЗ в отрасъла
към СРЗ за
страната,
%
Среден осигурителен
доход в
Растениевъдство,
животновъдство и
спомагателни
дейности
Процентно
съотношение
на СОД в
отрасъла към
СОД за страна-
та - %
2010 492 648 75,9 479 81,8
2013 673 801 83,0 574 88,0
2015 737 885 83,3 639 86,6
2016 790 962 82,1 649 82,4
2017 842 1060 79,4 690 83,1
Средна работна заплата и среден
осигурителен доход в Селското стопанство
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2013 2015 2016 2017
СРЗ в отрасъла
СРЗ за страната
% СРЗО:СРЗБ
СОД
% СОДОтр:СОДБ
Изводите до тук…
 Промените в българското селско стопанство и последиците от недалновидното прилагане на ОСП у
нас през двата програмни периода доведоха до:
 Силна поляризация на сектора
 Драматично промениха формите на заетост с преобладаващите НЕПЪЛНА, ДОПЪЛНИТЕЛНА, НЕФОРМАЛНА
 Сезонният характер е основен фактор за тези форми на заетост в сектора и е предпоставка за
НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ТРУД.
 Независимо от направените промени в трудовото законодателство с въвеждането на еднодневните
трудови договори, все още голяма част работещите в сектора работят без трудови договори,
единствено на устна договорка, което ги лишава от справедливо заплащане, социално и здравно
осигуряване, отпуски и други плащания, уредени с трудовото законодателство.
 Заетите в селското стопанство в България са сред най-уязвимите групи заради:
 Намалена/никаква социалната защита
 Лишаване от трудови права
 Във висок риск на бедност (работещи бедни)
 Работят в сивата/черната икономика.
Възможните решения в три гледни точки...
Ангажираност и мобилизация на ключовите
партньори
 Нулева толерантност в обществото към недекларирания труд
 Социално сътрудничество и активно участие в секторните политики -
устойчиви инвестиции в социалния капитал
 Управленска секторна чувствителност – подходящи механизми и
инструменти за противодействие
 ……
1 de 11

Recomendados

представяне на рб por
представяне на рбпредставяне на рб
представяне на рбyminkazom
284 vistas17 diapositivas
Пазар на труда `2011 por
Пазар на труда `2011Пазар на труда `2011
Пазар на труда `2011Bulgarian Industrial Association
554 vistas35 diapositivas
Аналинз на ИнтелиАгро - 10 години ОСП в България por
Аналинз на ИнтелиАгро - 10 години ОСП в България Аналинз на ИнтелиАгро - 10 години ОСП в България
Аналинз на ИнтелиАгро - 10 години ОСП в България bILIANA PANCHEVA
777 vistas19 diapositivas
Икономическа ситуация 2013 por
Икономическа ситуация 2013Икономическа ситуация 2013
Икономическа ситуация 2013Bulgarian Industrial Association
668 vistas35 diapositivas
Sirma InVest July 2017 por
Sirma InVest July 2017Sirma InVest July 2017
Sirma InVest July 2017Svetlana Kanazireva
24 vistas4 diapositivas
България в цифри por
България в цифриБългария в цифри
България в цифриBluePointShare
1.3K vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de bILIANA PANCHEVA

Пшеница .pptx por
Пшеница .pptxПшеница .pptx
Пшеница .pptxbILIANA PANCHEVA
16.9K vistas5 diapositivas
Пшеница .pptx por
Пшеница .pptxПшеница .pptx
Пшеница .pptxbILIANA PANCHEVA
14 vistas7 diapositivas
Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2... por
Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...
Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...bILIANA PANCHEVA
7.6K vistas21 diapositivas
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdf por
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdfBIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdf
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdfbILIANA PANCHEVA
2.8K vistas8 diapositivas
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx por
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptxОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptxbILIANA PANCHEVA
12.1K vistas16 diapositivas
Цифрова трансформация на българския агробизнес por
Цифрова трансформация на българския агробизнесЦифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнесbILIANA PANCHEVA
3.4K vistas13 diapositivas

Más de bILIANA PANCHEVA(20)

Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2... por bILIANA PANCHEVA
Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...
Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2...
bILIANA PANCHEVA7.6K vistas
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdf por bILIANA PANCHEVA
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdfBIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdf
BIOFIL-Инокулант за кисели почви.pdf
bILIANA PANCHEVA2.8K vistas
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx por bILIANA PANCHEVA
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptxОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx
bILIANA PANCHEVA12.1K vistas
Цифрова трансформация на българския агробизнес por bILIANA PANCHEVA
Цифрова трансформация на българския агробизнесЦифрова трансформация на българския агробизнес
Цифрова трансформация на българския агробизнес
bILIANA PANCHEVA3.4K vistas
Бъдеще на свиневъдството в България por bILIANA PANCHEVA
Бъдеще на свиневъдството в БългарияБъдеще на свиневъдството в България
Бъдеще на свиневъдството в България
bILIANA PANCHEVA604 vistas
Заедно за българското село por bILIANA PANCHEVA
Заедно за българското село Заедно за българското село
Заедно за българското село
bILIANA PANCHEVA152 vistas
Въздействие на COVID-19 върху сектор на храните por bILIANA PANCHEVA
Въздействие на COVID-19 върху сектор на храните Въздействие на COVID-19 върху сектор на храните
Въздействие на COVID-19 върху сектор на храните
bILIANA PANCHEVA94 vistas
Състав на Комитет по наблюдението на ПРСР por bILIANA PANCHEVA
Състав на Комитет по наблюдението на ПРСРСъстав на Комитет по наблюдението на ПРСР
Състав на Комитет по наблюдението на ПРСР
bILIANA PANCHEVA840 vistas
Производство на етерично-маслени култури и масла - 2018 por bILIANA PANCHEVA
Производство на етерично-маслени култури и масла - 2018Производство на етерично-маслени култури и масла - 2018
Производство на етерично-маслени култури и масла - 2018
bILIANA PANCHEVA3.5K vistas
НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020 por bILIANA PANCHEVA
НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020
НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 2014-2020
bILIANA PANCHEVA952 vistas
Оптиком презентация por bILIANA PANCHEVA
Оптиком презентация Оптиком презентация
Оптиком презентация
bILIANA PANCHEVA1.9K vistas
Директни плащания за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци por bILIANA PANCHEVA
Директни плащания за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци Директни плащания за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци
Директни плащания за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци
bILIANA PANCHEVA3.6K vistas
Agropolychim presentation - 4 k (2017) v2 por bILIANA PANCHEVA
Agropolychim  presentation - 4 k (2017) v2Agropolychim  presentation - 4 k (2017) v2
Agropolychim presentation - 4 k (2017) v2
bILIANA PANCHEVA1.9K vistas
Белодробните болести при телетата – икономически провал във фермата por bILIANA PANCHEVA
Белодробните болести при телетата – икономически провал във фермата Белодробните болести при телетата – икономически провал във фермата
Белодробните болести при телетата – икономически провал във фермата
bILIANA PANCHEVA1.1K vistas
Copa and-cogeca-presentation-bulgaria por bILIANA PANCHEVA
Copa and-cogeca-presentation-bulgariaCopa and-cogeca-presentation-bulgaria
Copa and-cogeca-presentation-bulgaria
bILIANA PANCHEVA2.2K vistas

Презентация на Светла Василева

 • 1. Действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ Светла Василева Председател на ФНСЗ
 • 2. Основни характеристики на сектора  Използваема земеделска земя – 5 021 412 ха (45% от територията на страната)  Обработваема земя – 3 480 990 ха (69,3% от ИЗП)  Селските райони заемат 54% от територията на България  Делът на населението в селските райони е 37% от населението на България
 • 3. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ДАННИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА - РАБОТНА СИЛА – ОБЩО БРОЙ ЛИЦА Показатели 2003 2010 2013 Брой стопанства 665 548 370 222 252 900 57% Брой лица 1 348 108 738 634 656 200 49% Семейна работна ръка 1 288 614 96% 681 466 92% 568 600 50% Несемейна работна ръка 59 494 4% 57 168 8% 58 687 Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика“, Преброяване на земеделските стопанства
 • 4. Юридически статут на земеделските стопанства – 2010 г.  Физически лица – 350 000  ЕТ - 2 134  Кооперации - 941  Търговски дружества - 3 639  Други - 319
 • 5. Спецификите на отрасъла и ограниченията  Поляризация на стопанствата  Преобладаващ дял на силно уедрени стопанства  Голям относителен дял на дребни стопанства  Монокултурно земеделие  Спад на производството на традиционни за страната селскостопански продукти  Липсва политика на инвестиции в социалния капитал  Дребни, ниско специализирани  Едри и високоспециализирани пазарно ориентирани стопанства  Семейна работна ръка  Сезонен характер  Нискомотивирана работна ръка  Икономическата реализация на труда – съмнителен ефект
 • 6. Динамика на заетостта в сектора Годин а Брой заети В т. ч. брой наети Отчетен спад 1980 995 709 892 090 90% 1988 788 548 692 963 89% 1991 679 009 552 673 81% 1995 769 619 110 243 14% 2000 765 096 75 390 9,8% 2010 738 634 65 390 8,8% 2013 656 200 67 246 10,2% 2017 656 200 63 106 9,8% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1980 1988 1991 1995 2000 2010 2013 2017 брой заети в т.ч. брой наети спад
 • 7. Форми на заетост според трудовото законодателство на Р България  Трудов договор с постоянен характер за неопределен срок  Срочен трудов договор за определен срок  За временна работа  За сезонна работа  За краткотрайна работа  Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – (за работа за един ден/еднодневни трудови договори)
 • 8. Средна работна заплата и среден осигурителен доход в Селското стопанство Година Средна работна заплата за отрасъл Селско стопанство, СРЗ в лева Средна работна заплата за страната, СРЗ в лева Процентно съотношение на СРЗ в отрасъла към СРЗ за страната, % Среден осигурителен доход в Растениевъдство, животновъдство и спомагателни дейности Процентно съотношение на СОД в отрасъла към СОД за страна- та - % 2010 492 648 75,9 479 81,8 2013 673 801 83,0 574 88,0 2015 737 885 83,3 639 86,6 2016 790 962 82,1 649 82,4 2017 842 1060 79,4 690 83,1
 • 9. Средна работна заплата и среден осигурителен доход в Селското стопанство 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2013 2015 2016 2017 СРЗ в отрасъла СРЗ за страната % СРЗО:СРЗБ СОД % СОДОтр:СОДБ
 • 10. Изводите до тук…  Промените в българското селско стопанство и последиците от недалновидното прилагане на ОСП у нас през двата програмни периода доведоха до:  Силна поляризация на сектора  Драматично промениха формите на заетост с преобладаващите НЕПЪЛНА, ДОПЪЛНИТЕЛНА, НЕФОРМАЛНА  Сезонният характер е основен фактор за тези форми на заетост в сектора и е предпоставка за НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ТРУД.  Независимо от направените промени в трудовото законодателство с въвеждането на еднодневните трудови договори, все още голяма част работещите в сектора работят без трудови договори, единствено на устна договорка, което ги лишава от справедливо заплащане, социално и здравно осигуряване, отпуски и други плащания, уредени с трудовото законодателство.  Заетите в селското стопанство в България са сред най-уязвимите групи заради:  Намалена/никаква социалната защита  Лишаване от трудови права  Във висок риск на бедност (работещи бедни)  Работят в сивата/черната икономика.
 • 11. Възможните решения в три гледни точки... Ангажираност и мобилизация на ключовите партньори  Нулева толерантност в обществото към недекларирания труд  Социално сътрудничество и активно участие в секторните политики - устойчиви инвестиции в социалния капитал  Управленска секторна чувствителност – подходящи механизми и инструменти за противодействие  ……