Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ــــ العصامية

703 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

ــــ العصامية

 1. 1. ‫دورة تذريبيت بعنوان:‬ ‫مه تقذيم المذرب:‬
 2. 2. ‫اإلْطإ‬ ‫املطدس‬ ‫ي٘ ..‬ ‫اهلل َّرٟٔ ضدسَ يَهِ ايِبشسَ يتَذسِٟ ايِفًِ ُ ٔٝ٘ٔ‬ ‫ٖ ُُ َ ِ ٔ ِ َ ُ وف‬ ‫ُ اي‬ ‫بأََسٙٔ ٚيتَبتَ ُٛا ٔٔ فَضًٔ٘ٔ ٚيَع َّهِِ تَػِه َُٕٚ }21{‬ ‫ُس‬ ‫ِ َ ًَ ُ‬ ‫ٔ ِ ِ َٔ ِ غ َ‬‫َٚضدسَ يَ ُِ ٖا ٔٞ اي َُٖٛات ٚ َا فٔٞ األَزِضِ دَ ٔٝ ّا‬ ‫ُع‬ ‫َ ٖ ه َ ف ط َ ٔ ََ‬ ‫ِِّٓ ُ إِ ٖ فٔٞ ذئوَ آلَٜات َّكٍّٛ ٜتَفَه َُٕٚ}31{‬ ‫ٕ ي َ ِ َ َّس‬ ‫َ٘ ٕ َ‬
 3. 3. ‫اإلْطإ املطدس ي٘ ..‬ ‫ا ُ َّرٟٔ خًََلَ اي َُٖٛاتٔ َٚاألَزِضَ َٚأَْصٍَ ََٔٔ‬ ‫َ‬ ‫طَ‬ ‫هلل اي‬‫اي َُٖا٤ ََا٤ فَأخسَزَ بٔ٘ٔ ََٔٔ اي ُٖسَات زشِقّا َّهُِِ َٚضَدسَ‬ ‫ٖ‬ ‫جَ ِٔ ي‬ ‫َ ِ‬ ‫ط‬ ‫يَهُِ ايفًُِوَ ئتَذسَٟ ٔٞ ايِبَشسِ بٔأََسِٙٔ َٚضَدسَ يَهُ ُ‬ ‫ٖ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِِ ف‬ ‫ُ ِ‬ ‫األَِْٗازَ }23{ َٚضَ ٖس يَهُ ُ اي ُٖظَ َايكَُسَ دَآ٥ٔبنيَ‬ ‫د ِ ػِ ِٚ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٌُ‬ ‫ٚضَدسَ يَهُ ُ ٌََِّٝ َٚاي َٖٗازَ }33{ َٚ٤اتَانُِ ِّٔ ن ِّ‬ ‫ٓ‬ ‫َ ٖ ِ ايً‬ ‫ََا ضأيِ ُ ُُٛٙ ٚإِٕ تَ ُ ٗٚاِ ْٔعُِتَ اهللٔ الَ ُشِ َُٖٛا إِ ٖ‬ ‫ت ص ٕ‬ ‫َ‬ ‫َ َ تُ َ عد‬ ‫ا ِْطَإَ يظَ ُٛ ْ ن َّا ْ}43{‬ ‫َ ً ّ َف ز‬ ‫إل‬
 4. 4. ‫اإلْطإ املهًف باألَاْ١‬‫إ ٖا عسضِ َا األَ َاْ١َ ع َ٢ اي َُٖٛات َاألَزِض َايذ َاٍِ‬ ‫ِ ٚ ِ ٔب‬ ‫ِْ َ َ ٓ َ َ ًَ ط َ ٔ ٚ‬ ‫فأَبَٝٔ إَٔ ٜشًَُِِٔٓ َا ٚأَغِفَكَٔ َِٔٓ َا َٚسًََُ َا اإلِْطَا ُ‬ ‫ٕ‬ ‫َٗ‬ ‫ٗ َ ِ ٗ‬ ‫َ‬ ‫َ َِ‬ ‫إ ٖ٘ نَإَ ظ َُّٛا دَ ُٛال }27{‬ ‫ٗ ّ‬ ‫ًَ‬ ‫ِْ ُ‬
 5. 5. ‫اإلْطإ املهسّ املفضٌ‬‫ٚيَكَدِ نَ َِٖ َا بَٓٔٞ ٤ادَّ َٚسًَُِ َا ُِ ٔٞ ايِب ِّ َايِبشسِ‬ ‫َ ٓ ٖ ِ ف َس ٚ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫س ٓ‬ ‫َ‬ ‫َٚزَشَقَِٓا ُِ َٔ ايط ِّبَاتٔ َٚفَضًَِٓا ُِِ ع َ٢ نَجريٍ‬ ‫ٔ‬ ‫ٖ ٖ ًَ‬ ‫ٖ ِّ َ َّٝ‬ ‫ُِِّٔ خًَكَِٓا تَفِ ٔٝال }07{ ضٛز٠ اإلضسا٤‬ ‫ض ّ‬ ‫َٖ َ‬
 6. 6. ‫خًكٓ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ:‬
 7. 7. ‫خًكٓ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ:‬ ‫َََٚا خًََك ُ ايِذٔٔ َٚاإلِْظَ إ َّ ئٝعِ ُ ُِٕٚ‬ ‫ِال َ بد‬ ‫ٖ‬ ‫ِت‬ ‫‪ ‬يًعباد٠ :‬ ‫‪ ‬يًدالف١ : إ ِّٞ دَاعٌ فٔٞ األزِضِ خًَٔٝف١ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْٔ‬ ‫ِْ‬‫‪ ‬يالضتعُاز: َُٛ َْػَأَ ُِ َِّٔ األزِض َٚاضِتعَُسَ ُِِ فَٔٝٗا‬ ‫ٖ أ ن َ َ ِ َِ ن‬ ‫‪ ‬يًتعازف: ٚدَعًَِٓانِِ ُ ُٛبّا َٚقَبَا٥ٌَ ئتَعَازَ ُٛا‬ ‫ف‬ ‫ٔ‬ ‫َ َ ُ غع‬
 8. 8. ‫اإلْطـإ عباز٠ عٔ:‬
 9. 9. ‫اإلْطـإ عباز٠ عٔ:‬ ‫‪ ‬قًب‬ ‫‪ ‬عكٌ‬ ‫‪ ‬دطد‬ ‫‪ ‬زٚح‬
 10. 10. ‫اإلْطـإ عباز٠ عٔ:‬ ‫‪ ‬قـ ـ ــًب ٜ ـ ــػعس‬ ‫‪ ‬عكـ ـ ــٌ ٜـ ــدزى‬ ‫‪ ‬دطد ٜتشسى‬ ‫‪ ‬زٚح ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشٝا‬
 11. 11. ‫اإلْطـإ عباز٠ عٔ:‬ ‫‪ ‬قًب ٜػعس........... اذتب‬ ‫‪ ‬عكٌ ٜدزى........... ايعًِ‬ ‫‪ ‬دطد ٜتشسى .......ايغرا٤‬‫‪ ‬زٚح حتٝا............. ذنس اهلل‬
 12. 12. ‫ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ايٓذاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس‬ ‫‪ ‬إمي ــإ قــًب بفـ ـ ـ ـ ــهس٠‬ ‫‪ ‬ع ـ ـًـ ــِ عــكٌ بكٛاْٝٓٗا‬ ‫‪ ‬ع ـ ـُــٌ دطد مبٗـ ـ ـ ــاز٠‬ ‫‪ ‬تٛ ٌّ زٚح مبعـ ـ ـٝـ ــ١‬ ‫ن‬‫أ. إبساِٖٝ بغباغ١‬
 13. 13. ‫تعسٜف‬ ‫العصـــــــــــــــــ ؟؟؟ ـــــــــــــــاميت‬ ‫ايراتٝ١ يف ايٓذاح‬ ‫‪ ‬ايٓذاح‬ ‫‪ َٔ ‬ايرات ٚ بٗا‬
 14. 14. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫أْظس ..‬ ‫فَل َّا ج َّ علَُِٔ َّٔل زَأَٚ كَْكَبّا‬ ‫ِ‬ ‫َن ًَ َ ِ الل ِ ُ‬
 15. 15. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫س ٓز عكًو ..‬ ‫س‬ ‫إ َّ ش َّ الدّ َّ عِيد اهلل الص ُّ الِ ُك ُ ا َّرًَِٓ ال ٓعِقِلٌَُْ‬ ‫ََ‬ ‫ٌِ َس َّ َاب َ ِ ُّه ب ِه ل‬
 16. 16. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ف ّس.. س ٌّ .. اضتٓتر‬ ‫ً‬ ‫ه‬ ‫الرًَِٓ ٓرِ ُ ٌَُّ اهللَ قَٔامّا ّ ُ ُْدّا َّعَلََٙ ج ُْبَِهِ ََّٓتَفَك ٌَُّ فِٕ خلِقِ‬ ‫َ‬ ‫َّس‬ ‫ُي ِ‬ ‫َقع‬ ‫ِ‬ ‫َّ َ كس‬ ‫الطنََْاتِ َّاألزِضِ ز َّيَا مَا خَلَقِتَ ٍَرا بَاطِالّ ضبِخَاىكَ فَق َا عرَاب َّاز‬ ‫ُ َ ِي َ َ الي ِ‬ ‫َب‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
 17. 17. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ادتٗد..داٖد.. ست٢‬ ‫أَوِ حَطبِ ُهِ أٌَ تدِ ُُْا الِح ََّ٘ َّل َّا َٓأتِ ُه َّثلُ ال ًَِٓ خَلَِْاِ ًِ قبِلِ ُه‬ ‫م َ ك‬ ‫َ خل ِ َي َن ِ ك م َ َّر‬ ‫ِت‬ ‫م َّت ُ ُ البَأِضَاٛ َّالض َّاٛ ّشُلصِ ُْاِ ح َّٙ َٓ ُْلَ َّ ُْ ُ َّالرًَِٓ ٛام ُْاِ مَع ُ‬ ‫َي َُ‬ ‫َّس َ ِ ل َت ق السض ل َّ‬ ‫َّط َِه ِ‬ ‫سب‬ ‫مَتَٙ ىصسُ اهللِ أَال إ َّ ىصسَ اهللِ قَ ِٓ ْ‬ ‫ٌِ َ ِ‬ ‫َ ِ‬
 18. 18. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫تطا٤ٍ بفضٍٛ ..‬ ‫َّإذِ قَالَ إِبسَأٍِهُ ز ِّ أزىِٕ كٔفَ ُخِٕٔ الِنَْتَٙ قَالَ أََّلَهِ تؤِ ًِ قَالَ بَلَٙ‬ ‫ُم‬ ‫ِ‬ ‫َِ ت ِ‬ ‫َب َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّلكًِ لَٔطنَٝ َّ قَلبِٕ‬ ‫ِّ ِ ًِ ِ‬ ‫َ‬
 19. 19. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫اطُح يألفضٌ..‬ ‫َّل َّا جَاٛ ُْضَٙ لِنِٔقَاتِيَا َّكَّنُ زَبُ َال َب أَزِىِٕ أَى ُسِ إِلَِٔكَ‬ ‫ظ‬ ‫َل َ ُ ُّ ُ ق َ ز ِّ‬ ‫م‬ ‫َن‬
 20. 20. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫بادز بجك١ .. ٚأْت‬ ‫تعسف قدزاتو‬ ‫قَالَ اجعلِيِٕ علَٙ خَصَآًِِٜ األَزِضِ إ ِّٕ حفِٔ ْ علِٔ ْ‬ ‫ِى َ ظ َ ه‬ ‫َ‬ ‫َِ‬
 21. 21. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫أغعس بايكصٛز..‬ ‫ٚقٌ ال أعًِ‬ ‫َ ِ ُ َ ه‬ ‫قَا ُْا ُبِخَاىَك ال عِلِهَ لَيَا إ َّ مَا عََّنِتَيَا إ َّكَ أَىت العَلِٔه الِخكِٔ ُ‬ ‫ل ِى‬ ‫ِال‬ ‫َ َ‬ ‫ل ِض‬
 22. 22. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫تابع ادتدٜد..‬ ‫ٚد ٓد سٝاتو‬ ‫د‬ ‫َا َٓأتَِِٔه ًِّ ذِكِسٍ ًَّ َّبَِه ُّخدَثٍ إ َّ اضِتنَعُْ ُ ٍَّه َٓلِعبٌَُْ الٍَّٔ٘ قُْبَهِ‬ ‫ِ ُل ُ ُ‬ ‫م ز ِّ م ِ ِال َ ِ ُ ِ َ‬ ‫م‬ ‫م ِ‬
 23. 23. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ٚقٌ زب شدْٞ عًُا‬ ‫َّات ُْاِ اهللَ َّٓ َلنكُ ُ ا ُ َّا ُ بك ِّ شٍِٙٛ علِٔ ْ‬ ‫ُعِّ ُ ه هلل هلل ِ ُل َ َ ه‬ ‫َّق‬
 24. 24. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫تعًِ.. رتص..‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫اسفظ.. حت ٓخ‬ ‫د‬ ‫األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ % ـ ـ ـ ـ ـط ـ ــٔ‬ ‫ًَ‬ ‫َّ ُل لعبَادِٖ ٓ ُْ ُْاِ َّ ِٕ ٍَِٕ أَحِط ُ‬ ‫َق ل الت‬ ‫ق ِّ ِ‬
 25. 25. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫قٌ ال يف ثالخ:‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫ال َعاذ اهلل‬ ‫ال يٓعِ أنرب َٓٗا‬ ‫ال أعًِ ٚقٌ زب شدْٞ عًُا‬ ‫تعله أٌ تقْل ال‬
 26. 26. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫تع ِّ‬ ‫ً‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫اذتٛاز ايساقٞ‬ ‫قٌِ ََٔ ٜسِشُق ُِ َِّٔ اي َُٖٛاتٔ َٚاألَزضِ قٌِ ا ُ َٚإ ٖا أَِٚ إِ ٖانِِ يَعًََ٢‬ ‫ِ ُ هلل ِْ ٜ ُ‬ ‫َ ُه َ ط َ‬ ‫ُ‬ ‫ُٖدّ٣ أَِٚ ٔٞ ضَالٍٍ ٗبنيٍ }42{ ٌُ ال ُطأَ َُٕٛ عَ ٖا أَدسَََِٓا َٚال‬ ‫ق ت ِي ُ ِ‬ ‫َٔ‬ ‫ف‬ ‫ْطِأ ُ ع ٖا تَعُ َُٕٛ }52{ قٌِ َٜذَُ ُ بََِٝٓٓا زَ َٗٓا ث ٖ ٜفِتَ ُ بََِٝٓٓا‬ ‫ب ُِ َ ح َ‬ ‫ُ ِ عَ‬ ‫ُ ٍَ َُ ِ ًَ‬ ‫بٔايِش ِّ ََٖٚٛ ايفَ ٖا ُ ايعًٔٝ ُ }62{‬ ‫َل ُ ِ ت ح ِ َ ِ‬
 27. 27. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تأع عً٢ َا فات‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫ٚ ال تفسح مبا ٖٛ آت‬ ‫لِكِٔال تَأضَِْا علَٙ مَا فَات ُهِ َال تفِس ُْا بنَا ٛاتَا ُهِ‬ ‫ك‬ ‫َك ّ َ َح ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
 28. 28. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تًّٛ‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫عً٢ َا فات‬ ‫ِلكِٔال تَأضَِْا علَٙ مَا فَات ُهِ َال تفِس ُْا بنَا ٛاتَا ُهِ‬ ‫ك‬ ‫َك ّ َ َح ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
 29. 29. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تػو يً ٓاع‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫ٓ‬ ‫ٖ ٓو‬ ‫ُ‬ ‫َاٍَ إ ٖ َا أَغِ ُٛ ب ِّٞ َٚسصْٔٞ إيَ٢ اهللٔ َٚأَعًِ ُ ََٔٔ اهللٔ َا الَ تَعًَِ َُٕٛ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َِ‬ ‫ق ُِْ ه َج ُ ِ ِ‬
 30. 30. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تكازٕ إال ...‬ ‫قَال أَ َا خَٔس ِّيُ خلَقِتَيِٕ ًِ َّاز ّخلَقِتُ مًِ طنيٍ‬ ‫ِ‬ ‫م ى ٍ َ َ َُ‬ ‫َ ى ِ ْ مِ ُ َ‬ ‫فَخَسَجَ علَٙ قِْمُِ فِٕ شِٓيَتُِ َالَ َّرًَِٓ ُسِٓدٌَُّ الِخَ َاَٗ ُّى َا َٓا لَٔت‬ ‫ِ َ‬ ‫ٔ الد ٔ‬ ‫ِ ق ال ٓ‬ ‫َ َ ِ‬ ‫لَيَا مِثِلٍّ عَظِٔه‬ ‫ٍ‬ ‫َ مَا ُّتِٕ قَازُّ ُ إ َّ ُ لَ ُّ حَظ‬ ‫ٌ ِىُ ر‬ ‫أ َ‬
 31. 31. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تكٌ ...‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫• غٝب١ ٚمنُٝ١‬ ‫• شٚزا ، ضبا ٚغتُا‬ ‫• نربا ٚيٛ َصاسا، ٚبٗتاْا‬ ‫• تٓابصا باأليكاب‬ ‫• َا تطتطٝع عدّ قٛي٘‬ ‫زحه اهلل مً ضكت فطلِه أّ قال خريا فغيه‬
 32. 32. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال حتكس ٓ‬ ‫ٕ‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫َعسٚفا/ذْ ـ ـبّا‬ ‫فَأَصِبَخت ك َّسِٓهِ‬ ‫َ ِ َالص‬ ‫تب, اآلٌ, مً كل , إقطع‬ ‫1, بٔييا, فقط, إال ٍرِ‬
 33. 33. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تٗدّ يهٞ تنبِ ...‬ ‫زحه اهلل مً ضكت فطلِه أّ قال خريا فغيه‬
 34. 34. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تكص ...‬ ‫قل كل ٓعنل علٙ شاكلتُ‬
 35. 35. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال ُع ِٓ ...‬ ‫تُ‬ ‫٘‬ ‫لِٔ ُْاِ ضََْاٛ ًِِّ أٍَِلِ الِكِتَابِ أ َّ٘ قَآِٜنَ ْ‬ ‫ُم ْ‬ ‫م‬ ‫َط‬ ‫َّإ َّ مًِ أٍَِلِ الِكِتَابِ لَ ًَ ُؤمًِ بِاهللِ ّمَا ُىصِل إِلَِٔكه َّمَآ ُىصِل إِلََٔهِ خَاشِعنيَ هللِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ أ َ ِِ‬ ‫َ أ َ‬ ‫ن ِٓ ُ‬ ‫ٌِ ِ‬
 36. 36. ‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫ال تبدٌ بػٞ٤...‬ ‫ّ ما تيفقْا مً شٕٛ فَْ خيلفُ ٍّْ خري الساشقني‬ ‫ّ مً ٓبخل فإمنا ٓبخل عً ىفطُ‬
 37. 37. ‫العصــــــــــ قواعذ عا ّت ــــــــــاميت‬ ‫م‬ ‫تع ِّ‬ ‫ً‬‫افعٌ ٚال تفعٌ‬ ‫نٝف تطًب ايعًِ‬ ‫ٚإِذِ قَاٍَ ُٛضَ٢ ئفَتَا ُ ال أَبِسَ ُ س ٖ٢ أَبِ ُغَ ََذَُِعَ ايِبَشِسَِِٜٔ أَِٚ‬ ‫ح َت ً‬ ‫ٙ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أََِضَٔٞ س ُبّا‬ ‫ُك‬
 38. 38. ‫ايعصاَٝ١‬
 39. 39. ‫العصــــــــــ الخطوة 1 ــــــــــاميت‬ ‫ابدأ اآلٕ ...‬ ‫بتٛ ٌّ‬ ‫ن‬‫فَإِذَا عصََتَ فَتٛ ٌَِّ عًََ٢ اهللٔ إِ ٖ اهللَ ُشٔب ايُُِتَٛ ًِّٔنيَ‬ ‫َن‬ ‫ٕ ٜ ٗ‬ ‫َ ِ َ َن‬
 40. 40. ‫العصــــــــــ الخطوة 2 ــــــــــاميت‬‫ابدأ بٓفطو ...‬ ‫إْظ غريى‬ ‫قإْٛ ايفا٤ات ايجالث١‬
 41. 41. ‫العصــــــــــ الخطوة 3 ــــــــــاميت‬ ‫اضأٍ ْفطو...‬ ‫َٔ أْا؟‬‫ٌٖ أقبٌ إٔ أسٝا ٚأعٝؼ ٚأَٛت ْهس٠‬
 42. 42. ‫العصــــــــــ الخطوة 3 ــــــــــاميت‬‫اضأٍ ْفطو...‬ ‫َٔ ضأنٕٛ ؟‬ ‫ايتفهري حي ٓد املصري‬ ‫د‬
 43. 43. ‫العصــــــــــ الخطوة 3 ــــــــــاميت‬ ‫اضأٍ ْفطو...‬ ‫َٔ ضأنٕٛ ؟‬‫‪Be your self and create your own style of success‬‬
 44. 44. ‫العصــــــــــ الخطوة 4 ــــــــــاميت‬ ‫اضأٍ ْفطو...‬ ‫َاذا أزٜد؟‬‫?‪look for it inside‬‬ ‫احبح عُا تسٜد َٔ ايداخٌ؟‬
 45. 45. ‫العصــــــــــ الخطوة 5 ــــــــــاميت‬ Think about it5 say it write it drow it see it Feel it ……… hold it by …. ??Take action ‫اتكٛا اهلل ٚيتٓظس ْفظ َا ق َٓت يغد‬ ‫د‬
 46. 46. ‫العصــــــــــ الخطوة 6 ــــــــــاميت‬ ‫املاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٞ ...‬‫6‬ ‫عباز٠ عٔ صٓدٚم‬ ‫خربات ٚجتازب‬‫اضتفد َٔ َاضٝو ٚاضتبػس ملطتكبًو ٚيو ضاعتو‬
 47. 47. ‫العصــــــــــ الخطوة 7 ــــــــــاميت‬ ‫ايصٛز٠ ايراتٝ١ ...‬ ‫تك ٌٓ ْفطو عً٢ أٜ١ ساٍ‬‫ب‬ ‫أغهس اهلل املٓعِ عً٢ أٜ١ ساٍ‬‫أس ٓ ْفطو ٚس ّصٖا عً٢ أٜ١ ساٍ‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫دا٥س٠ ايتأثري ٚاالٖتُاّ‬
 48. 48. ‫العصــــــــــ الخطوة 8 ــــــــــاميت‬ ‫اْطًل حنٛ ايفعٌ‬ ‫ف ّس..خ ّط..اضتػس ٚاضتدس.. ق ٓز‬ ‫س‬ ‫ه ط‬ ‫ْ ّر بتد ٓز، أغًل املًفات، نٔ َسْا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ق ّٓ، د ٓد، سـ ـ ــاضب: نافئ ٚعاقب‬ ‫ٛ د‬‫تفا٤ٍ َك َٓا، ز ّص عً٢ ايٓٗاٜ١ ...‬ ‫د ن‬‫إذا نإ اهلل َعو فُٔ عًٝو‬
 49. 49. ‫العصــــــــــ الخطوة 9 ــــــــــاميت‬‫َع َٔ سٛيو.. تف ِٓ‬ ‫ٗ‬‫قِ بايٛادب أٚال.. أسطٔ .. تهطب ايكًٛب‬‫اضتُع.. اسرتّ.. تك ٌٓ.. أسطٔ ايظٔ بِٗ‬ ‫ب‬‫نٔ غفٛقا زسُٝا ًَتُطا يٝٓا َـشافظـا‬‫أس ِٓٗ، ٚأسـ ـ ـ ـ ــب ارتري هلِ عً٢ أٜ١ سـاٍ‬ ‫ب‬ ‫خت ّل بأخالم ايسضٍٛ اذتبٝب‬ ‫ً‬
 50. 50. ‫العصــــــــــ الخطوة 01 ــــــــــاميت‬ ‫نٔ َع اهلل‬ ‫دا٥ُا‬ ‫ٚأبدا ٚعً٢ أٜ١ ساٍ‬ ‫ايسضٛإ ٚدخٍٛ دٓ١ ايسمحٔ‬
 51. 51. ‫شـكرا و ســـــــــــــــالم‬ ‫َٔ إْتاز‬‫َسنص يتدزٜب ايكاد٠‬

×