Publicidad

1 java megismerese

balazs85
20 de Nov de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1 java megismerese

 1. A Java megismerese ● Java története ● NETBEANS telepítése, megismerése ● Programozási alapok JAVA nyelven ● Változók, primitív típusok Készítette: Nagy Balázs Tamás
 2. Telepítés, beállítás ● JDK (Java Development Kit) ● Környezeti változó beállítása – Számítógép/Tulajdonságok/Környezeti változók/Advanced – Path után c:Program Filesjavajdk???bin ● Kódolás – Akár jegyzettömb – Netbeans / Eclipse
 3. ●Java története ● Sun Microsystems - James Gosling 1990 ● Cél: intelligens eszközök megírása – Interaktív TV, hűtő, sötő, katonai műhold... ● Eredetileg Oak név ● WWW népszerűsége nő – Átírták a nyelvet → webalkalmazások biztonságos futtatása – Új név: Java ● 1995 Java 1.0 ● 2006 nov. 13 java nagy része GPL licenc alá
 4. Miért jó? ● Internetes programok (applet) ● Teljesen objektumorientált ● Platformfüggetlen – C++, Pascal Write Once, Compile Anywhere – Write Once, Run Anywhere ● Platformfüggetlen bájtkód → JVM ● Egyszerű ● Biztonságos → nyilvános jelkulcsú titokítás ● Jó hibakijelzés ● Többszálúság
 5. Hello ● Hello World → Elso.java ● javac Elso.java ● java Elso public class A{ /** * Az első programom * Kiírja, hogy 'Hello World' */ public static void main(String[]args){ System.out.println("Hello World");// Hello World kiírása } }
 6. Komment ● A fordító nem értelmezi ● Fejlesztőknek segítség ● Dokumentációkellék ● Fajtái – Dokumentáció – Több soros komment – Egysoros komment /** * Az első programom * Kiírja, hogy 'Hello World' */ /* Az első programom Kiírja, hogy 'Hello World'*/ // Hello World kiírása
 7. Működés Application Programming Interface: ● Előre elkészített programrészletek ● Osztályok, interfészek package-kben ● pl.: fájlkezeléshez, grafikus programokhoz
 8. Programozási alapok ● Objektum/Osztály pl. monitor – Állapota/tulajdonsága van (mező, változó): pl.: színe, mérete – Csinál valamit (tagfüggvény, művelet): pl.: világít ● Konvenciók – Számít a kis és a nagy betű – Osztály nevének nagy kezdőbetű – Tagfüggvényeknek kis kezdőbetű – Fájlnév megegyezik az osztálynévvel – main függvény fog lefutni
 9. Adjunk össze! ● Három int változó ● Harmadikban az eredmény, amit kiírunk public class B { public static void main(String[] args) { int a = 2; int b = 3; int c = a + b; System.out.println(c); } }
 10. Típusok ● Statikus típusosság: deklarálás előtt értéket kell adni a típusnak – int valasz = 42; ● Egész szám típusú változó – Meghatározza a műveleteket ● Változó neve: valasz ● Változó értéke ● Primitív típusok – Java-ba beépített típusok – Kis betű – Nem osztályból készített objektumok
 11. Primitív típusok ● byte – 8 bites előjeles egész -128→127 ● short – 16 bites előjeles egész -32.768→32767 ● int – 32 bites előjeles egész -231→231-1 ● long - 64 bites előjeles egész -263→263-1 ● float – 32 bites valós ● double – 64 bites valós ● boolean – true/false (nem 1 bitet foglal) ● char – 16 bites Unicode karakter
 12. Szöveg String sz1 = "Hello "; String sz2 = "World"; String sz3 = sz1 + sz2; System.out.println(sz3); ● Miért nagy S? ● Valójában nem primitív, de sok tekintetben úgy használjuk – Direktben kap értéket ● == operátor nem működik
 13. Adjunk össze kicsit másképp ● Típusosság ● Típuskényszerítés public class D { public static void main(String[] args) { int a = 2; double b = 3; int c = a + (int)b; System.out.println(c); } }
 14. Műveletek ● Művelet azonos típusú elemek között – Egész műveletei: + - * / % – Valós műveletei: + - * / ● Végezd el a műveleteket! (Negyedik.java) ● Művelet valós és egész között?
 15. Operátorok ● Alapműveletek operátorai – + összead két számot, szövegeket összefűz – - különbséget képez két számból – * két szám szorzatát képzi – / osztás valós esetén, egészrész egészek esetén ● További matematikai műveletek – % maradék (pl.: 15 % 4 → 3) – ++ eggyel növel (pl.: i++ ha I 3 volt, akkor 4 lesz) ● Egyenlők – = értékadás – == egyenlőség ellenőrzése (pl.: 3 == 4 az hamis)
 16. Konzol ● Függvények az API részei ● Kiírás konzolra – System.out.println(„Amit ki akarok írni”) ● Beolvasás konzolról – Scanner in = new Scanner(System.in); – System.out.println("Adjon meg egy számot!"); – int a = in.nextInt(); – in.close(); ● Olvass be két számot, s írd ki az összegüket!
Publicidad