Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Publicidad
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty
Próximo SlideShare
Luận văn: Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty nội thất, HOTLuận văn: Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty nội thất, HOT
Cargando en ... 3
1 de 54
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty(20)

Publicidad

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Último(20)

Publicidad

Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Tại Công Ty

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH:………………………………. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC ATF TP.HCM, tháng 11 năm 2023
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tiếp xúc thực tế thông qua quá trình thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH Tư vấn du học ATF, kết hợp với lý thuyết đã học ở trường, đến nay em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Văn Hiến đã dạy dỗ, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho em. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty TNHH Tư vấn du học ATF đã tạo cơ hội cho em học tập và tiếp xúc với kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt là Trưởng phòng, các anh chị phòng marketing và phòng Kế toán tại công ty TNHH Tư vấn du học ATF, mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng các anh chị vẫn chỉ dẫn em trong suốt thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu sắc, nên bài chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp của quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo công ty TNHH Tư vấn du học ATF giúp em khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... TP.HCM, ngày…..tháng……năm …….. Giám đốc
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………..………………… ……………………………………..… NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ………………………………………… ………………………………………..
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...............................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF Error! Bookmark not defined. 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển..........................Error! Bookmark not defined. 1.2.Ngành, nghề kinh doanh......................................Error! Bookmark not defined. 1.3.Chức năng và nhiệm vụ.......................................Error! Bookmark not defined. 1.3.1.Nhiệm vụ ......................................................Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Chức năng....................................................Error! Bookmark not defined. 1.4.Cơ cấu tổ chức của ATF......................................Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Sơ đồ tổ chức................................................Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ................................Error! Bookmark not defined. 1.5. Cơ cấu lao động tại công ty qua 3 năm 2015 – 2017 ....... Error! Bookmark not defined. 1.5.1. Theo giới tính ..............................................Error! Bookmark not defined. 1.5.2. Theo độ tuổi.................................................Error! Bookmark not defined. 1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn du học ATF giai đoạn 2015-2017..................................................................Error! Bookmark not defined. 1.7. Khó khăn, thuận lợi của công ty.........................Error! Bookmark not defined. 1.7.1. Thuận lợi......................................................Error! Bookmark not defined. 1.7.2. Khó khăn .....................................................Error! Bookmark not defined. 1.8. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới..... Error! Bookmark not defined. CHUONG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF.............................................Error! Bookmark not defined. 2.1. Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH tư vấn du học ATF............................................................................Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Công tác hỗ trợ chăm sóc khách hàng..........Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Công tác tiếp nhận khiếu nại .......................Error! Bookmark not defined.
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.1.3. Quy trình xử lý phản ánh của khách hàng...Error! Bookmark not defined. 2.1.4.Hoạt động xử lý phản hồi của khách hàng ...Error! Bookmark not defined. 2.1.5.Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.............. Error! Bookmark not defined. 2.2. Phản hồi trả lời của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty. ......... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.Dịch vụ được khách hàng sử dụng khi đến với ATF: Error! Bookmark not defined. 2.2.2.Tốc độ thực hiện dịch vụ của công ty: .........Error! Bookmark not defined. 2.2.4.Giá: ...............................................................Error! Bookmark not defined. 2.2.5.Cơ sở hạ tầng, vị trí địa lí:............................Error! Bookmark not defined. 2.2.6.Về nhân viên:................................................Error! Bookmark not defined. 2.2.7.Quy trình tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng.....Error! Bookmark not defined. 2.3.Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty. ..... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.Kết quả đạt được...........................................Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Nhược điểm .................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined. 3.1. Một số kiến nghị.................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.1.Các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc khách hàng Error! Bookmark not defined. 3.1.2.Nhóm giải pháp xử lý lời phàn nàn của khách hàng .. Error! Bookmark not defined. 3.1.3.Cải thiện quy trình xử lý phản hồi của khách hàng.... Error! Bookmark not defined. 3.1.4.Thường xuyên đánh giá và cải tiến dịch vụ .Error! Bookmark not defined. 3.1.5.Đối với cán bộ làm công tác quản lý:...........Error! Bookmark not defined. 3.1.6.Tổ chức đường dây nóng miễn phí qua số điện thoại dễ nhớ .............. Error! Bookmark not defined. 3.2.Kết luận................................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............Error! Bookmark not defined.
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC HÌNH ẢNH
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC BẢNG BIỂU
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC SƠ ĐỒ
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của báo cáo:..........................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:..............................................................................1 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo............................................................2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF ...............................3 1.1 Lịch sử hình thành .....................................................................................................3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .....................................................3 1.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ...............................................................................4 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty .....................................................................................4 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty...................................................................................4 1.2.2. Nhận xét bộ máy của công ty ................................................................................5 1.3. Tình hình nhân sự.....................................................................................................6 1.3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính ..............................................................................7 1.3.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn...........................................................7 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ..............................................................7 1.5. Phương hướng phát triển chung của công ty..........................................................10 1.6. Khó khăn và thuận lợi ............................................................................................10 1.6.1. Thuận lợi: ........................................................................................................10 1.6.2. Khó khăn: ........................................................................................................11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF ...................................................................................................12 2.1. Hoạt động marketing Mix tại công ty TNHH du học ATF....................................12 2.1.1. Sản phẩm dịch vụ ................................................................................................12 2.1.2. Gía dịch vụ...........................................................................................................17 2.1.3. Phân phối.............................................................................................................20 2.1.4 Xúc tiên.................................................................................................................21 2.1.5 Con người .............................................................................................................22 2.2. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến marketing của công ty TNHH du học ATF25 2.2.1 Môi trường bên trong ...........................................................................................25 2.2.2 Môi trường bên ngoài ......................................................................................27 2.2.2.1. Chính trị:....................................................................................................27 2.2.2.2. Kinh tế: ..................................................................................................27 2.2.2.3. Công nghệ:.............................................................................................27 2.2.2.4. Môi trường nhân khẩu – xã hội: ............................................................28 2.2.3 Môi trường cạnh tranh..........................................................................................28 2.3. Đánh giá hoạt động marketing mix của công ty TNHH du học ATF ....................29 2.3.1. Ưu điểm...............................................................................................................30 2.3.2. Hạn chế................................................................................................................30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG hoạt
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF.........................32 3.1. Mục tiêu công ty trong thời gian tới.......................................................................32 3.2. Phân tích SWOT.....................................................................................................33 3.2. Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing mix của công ty TNHH du học ATF................................................................................................................................35 3.2.1. Sản phẩm dịch vụ ................................................................................................35 3.2.2. Gía dịch vụ...........................................................................................................36 3.2.3. Phân phối.............................................................................................................37 3.2.4 Xúc tiên.................................................................................................................38 3.2.5 Con người .............................................................................................................39 3.2.6 Quy trình dịch vụ..................................................................................................39 3.2.7. Triết lý .................................................................................................................40 KẾT LUẬN ...................................................................................................................41
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của báo cáo: Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, du học không còn là giấc mơ quá xa vời với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, để chạm vào được giấc mơ ấy cũng là cả một quá trình dài chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ trước. Trong đó, việc lựa chọn một công ty tư vấn du học uy tín là một bước đệm quan trọng để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Khá nhiều người cho rằng, không cần đến trung tâm tư vấn thì vẫn có thể tự tìm cho mình một cơ hội du học nước ngoài. Với mạng lưới thông tin cập nhật nhanh chóng như hiện nay, việc chuẩn bị du học hoàn toàn dễ dàng và có thể. Rất nhiều trường học hiện nay công khai thông tin, chi phí trên nhiều website nên bạn có thể dễ dàng tự tính toán được mức sinh hoạt, dự trù được tài chính. Đối với các thủ tục hành chính liên quan như visa, hồ sơ nhập học, thủ tục chứng minh tài chính…, mọi người cũng đều có thể chủ động đến các cơ quan để tìm hiểu. Tuy nhiên, việc tự tìm hiểu cũng rất gian nan và vất vả. Càng nhiều thông tin du học, càng khiến bậc phụ huynh và học sinh bị rối, không biết phải lựa chọn trường như thế nào cho phù hợp với các điều kiện của mình. Hơn nữa, độ chính xác của các thông tin đó cũng không được kiểm chứng. Các thủ tục hành chính nhiều khi còn lằng nhằng và mất khá nhiều công sức, thời gian thậm chí cả tiền bạc. Chính vì vậy, để rút ngắn thời gian và đỡ mất công, nhiều người đã nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty tư vấn du học. Đến với các công ty du học, mọi người sẽ được lắng nghe những lời khuyên về cách chọn trường, các thứ cần chuẩn bị. Hầu hết các công ty tư vấn du học đều có liên kết với các trường nước ngoài nên họ hoàn toàn có thể chia sẻ những trải nghiệm, giải đáp những thắc mắc về các trường đó. Thay vì tốn sức tìm hiểu thông tin, mọi người sẽ dành thời gian đó để nghỉ ngơi, chuẩn bị mọi thứ thật tốt và chờ ngày lên đường. Với những kiến thức học được tại trường tôi quyết định chọn đề tài “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF” làm báo cáo thực tập cho mình. 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: - Tìm hiểu, phân tích thị trường kinh doanh Dịch vụ tư vấn du học và kế hoạch marketing tại công ty TNHH du học ATF.
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo - Phạm vi nghiên cứu : Thị trường sử dụng Dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing công ty TNHH du học ATF
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF 1.1 Lịch sử hình thành 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Hiện nay ATF đặt văn phòng chính của trung tâm Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. - ATF thành lập năm 2011, thời điểm ban đầu thành lập ATF chỉ gồm 3 thành viên, sau một thời gian phát triển ATF đã có thêm một văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2003 với 2 nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện này. - Tháng 5 năm 2013 ATF bắt đầu có các quan hệ hợp tác chính thức với các sở giáo dục các tỉnh để triển khai các chương trình giáo dục và du học của trung tâm đến các tình khác ngoài HCM. - Cho đến thời điểm hiện nay ATF đã có trên 100 học sinh đi du học thông qua ATF với nhiều hình thức trong đó có trên 30 người đi học tại các cấp bậc PTTH, Đại học, Cao học và tiến sĩ (bao gồm cả học bổng và du học tự túc). Số còn lại là đi học theo các chương trình như các tour du lich hè thăm quan cắm trại hay đi theo hình thức giáo lưu văn hoá bậc PTTH. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: - Bắt đầu từ ngày thành lập với 3 nhân viên và có thể đưa học sinh đi du học tới 40 trường tại 7 quốc gia trên thế giới hiện nay với một văn phòng chính tại Tp.HCM và một văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng cùng các quan hệ sâu rộng tại các sở giáo dục các tỉnh, đội ngũ nhân viên của ATF đã lên tới 6 người cùng với trên 15 cộng tác viên trong đó có 3 tại Đà Nẵng, 2 tại Hà Nội số còn lại tập chung tại các tình thành miền Nam, ATF đã có thể đưa học sinh tới trên 200 trường tại hơn 26 quốc gia trên thế giới. Hiện nay với tổng nguồn vốn vào khoảng 1 tỷ và thu nhập 200 triệu mỗi năm có thể nói quy mô hiên tại của ATF là quy mô của một doanh nghiếp sản xuất dịch vụ nhỏ. Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh MST: 0312605314
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 Hotline: (08) 6689 6789 - Fax: (08).6257.4747 Website: www.atf.edu.vn 1.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng, nguyện vọng của người học; tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật. Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, cũng nằm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Các dịch vụ tư vấn du học của Công ty TNHH du học ATF bao gồm:  Tư vấn chọn ngành, trường và thiết lập kế hoạch học tập cá nhân.  Hỗ trợ trong việc đăng ký nhập học tại trường nước ngoài.  Tư vấn, hướng dẫn visa du học.  Thu xếp nơi ăn, ở cho du học sinh và cung cấp dịch vụ giám hộ (nếu học sinh dưới 18 tuổi).  Hỗ trợ dịch vụ bảo hiểm ở nước ngoài, vé máy bay, …  Duy trì việc tư vấn trong suốt quá trình du học.  Hỗ trợ thủ tục visa cho phụ huynh đi thăm học sinh (visa thăm thân nhân).  Tư vấn và hỗ trợ miễn phí những năm học tiếp theo. 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty - Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý của ATF là mô hình quản lý trực tuyến.
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 Hình 1.1.Cơ cấu tổ chức của ATF 1.2.2. Nhận xét bộ máy của công ty - ATF hoạt động dựa trên sự độc lập của mỗi bộ phận và được chỉ đạo bởi giám đốc điều hành, giám đốc điều hành là người sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng và cũng là người duy nhất ra lệnh trực tiếp cho các bộ phận năng của ATF để các bộ phận này thực hiện các hoạt động của mình, hiện tại ATF được chia ra làm 3 bộ phận chính là bộ phận văn phòng, bộ phận tư vấn và bộ phận marketing, tuy nhiên khi cần thiết các bộ phận này vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau.  Bộ phận văn phòng chịu trách nhiệm chủ yếu liên hệ với các trường đối tác, các đại sứ quán, các câu lạc bộ tiếng anh hay đội ngũ cộng tác viên của ATF. Công việc này nhằm đảm bảo sự liên tục và chính sác của các thông tin từ đó có thể giúp lập các kế hoạch marketing, ngoài ra nó cũng giúp ATF duy trì các quan hệ vốn có và tạo thêm các quan hệ mới. Ngoài ra đây cũng là bộ phận phải chịu trách nhiệm về tình hình của học sinh của ATF đang du học.  Bộ phận marketing là bộ phận có nhiệm vụ tổng hợp các thông tin được bên văn phòng thu thập và từ đó có các kế hoạch cụ thể nhằm tìm kiếm và thu hút học sinh, hay cũng có các thông tin về mở rộng thị trường đưa sang cho bộ phận văn phòng sử lý từ đây bộ phận văn phòng có thể tạo thêm các quan hệ cho ATF. Bộ phận văn phòng Giám đốc điều hành Bộ phận MARKETING Bộ phận tư vấn
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6  bộ phận tư vấn nhận trách nhiệm tổng hợp số học sinh mà ATF có được để theo dõi và tư vấn theo các tài liệu mà văn phòng cung cấp cho họ để từ đó học sinh có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình như:  Du học về chuyên ngành gì.  Du học tại quốc gia nào.  Học tại thành phố nào.  Học tại trường nào. Ngoài ra đây cũng là bộ phận phải hoàn tất các thủ tục du học của học sinh. - Do việc các bộ phận luôn có các thông tin trao đổi qua lại nên mặc dù hoạt động độc lập nhưng lại hoàn toàn có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết, hơn nữa lại chịu sự chỉ đạo chung của giám đốc điều hành nên việc hỗ trợ nhau lại cang đạt hiệu quả cao hơn - Hơn nữa đây là một doanh nghiếp nhỏ nên việc phân cấp quản lý là không có, ngoài việc các quyền quyết định cao nhất thuộc về giám đốc điều hành thì các bộ phận còn lại không có quyền can thiệp vào các công việc của các bộ phận khác, vì các bộ phận trong ATF là hoạt động theo nguyên tắc vệ tinh xoay xung quanh giám đốc điều hành và có thể tự đưa ra các quyết định khi cần thiết. 1.3. Tình hình nhân sự Bảng 1.1. Tình hình nguồn nhân lực của Công ty TT Tiêu thức Năm 2016 Năm 2017 Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 01 Số nhân viên 27 100 28 100 02 Giới tính - Nam - Nữ 15 12 55 45 16 12 57 43 03 Trình độ - Sau Đại học - Đại học - Cao đẳng 2 20 5 7 74 19 2 20 6 7 74 21
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 1.3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính Số lao động của Công ty năm 2016 là 27 người, trong đó gồm 15 nam, chiếm 55 % toàn công ty. Năm 2017 tăng thêm 1 người số lượng lao động trong công ty gần như ổn định và sự thay đổi là không đáng kể. 1.3.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nên lao động trong Công ty có nhiều trình độ khác nhau. Chất lượng lao động trong Công ty được thể hiện thông qua trình độ của mỗi lao động. Năm 2016 Công ty có 2 lao động có trình độ sau đại học chiếm 7% tống số lao động, có 20 lao động ở trình độ đại học chiếm 74% tổng số lao động và được duy trì ở năm tiếp theo. Số lao động trình độ cao đẳng năm 2016 là 5 chiếm 19% tổng số lao động và tăng 2% ở năm tiếp theo. 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 1.4.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2. Doanh thu 2014 – 2017 theo khu vực địa lý 2014 2015 2016 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Châu Âu 6.3 36,73% 10 64,94% 8.8 42,30% 8.4 29,89% Châu Á 4.5 26,23% 3.2 20,78% 6 28,85% 7.5 26,69% Châu Mỹ 1.75 10,20% 0 0,00% 4 19.23% 8.8 31,32% Châu Úc 4.6 26,84% 2 2.2 14,28% 2 9,62% 3.4 12,1% Tổng số 17.15 100,00% 15.4 100,00 20.8 100,00 28.1 100,00 - Nhìn vào bảng doanh thu của doanh nghiệp ta nhận thấy năm 2015 có giảm do thị trường Châu Mỹ bị mất nhưng vào các năm sau đã tăng trở lại đặc biệt là sự tăng trưởng của thị trường châu mỹ là khá lớn. - Điều đó chứng tỏ xu thế thị trường hướng về châu mỹ, điều này có ảnh hưởng khá tích cực đến doanh nghiệp do biết khai thác và năm bắt thị trường mới mà đã tăng được doanh thu hàng năm.
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 - Có thể giải thích nguyên nhân của xu thế này là do thị trường Mỹ luôn là một thị trường hấp dẫn với những người đi du học nhưng trong những năm trước do chính sách đóng cửa của Mỹ nên người đi du học ít có điều kiên tham gia và thị trường này, nhưng gần đây chính sách của Mỹ với Việt Nam đã có những thay đổi mở rộng hơn nên dẫn đến sự tăng đột biết của thị trường này. Bảng 3. Chi phí của ATF tính theo khoản mục ĐVT: USD 2014 2015 2016 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tiền lương 4.000 29.62% 4.000 50,63% 5.000 37,88% 5.500 41.67% Đào tạo 1.000 7,40% 600 1.500 11,36% 2.000 15,16% Tuyển dụng 200 1,48% 0 0% 300 2,27% 0 0% Mua trang thiết bị 5.000 37,03% 500 6,33% 2.000 15,16% 300 2,27% Sửa chữa bảo dưỡng 300 2,22% 300 3,80% 400 3,03% 400 3,03% Chi phí văn phòng 3.000 22,25% 2.500 39,24% 4.000 30,30% 5.000 37,88% Tổng số 13.500 100,00% 7.900 100,00% 13.200 100,00% 13.200 100,00% - Thông qua bảng trên ta thấy chi phí của doanh nghiệp khá ổn định hàng năm tuy năm 2015 có giảm do nhưng vào năm 2016 và 2017 tăng và có mức duy trì ổn định. - Việc năm 2015 chi phí giảm do doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014 nên các chi phí cho đào tạo, tuyển dụng và văn phòng đều giảm theo, tuy nhiên nhận thấy tình hình biến đổi của thị trường vào năm 2016 ATF đã có thay đổi trong việc tổ chức nhân sự và các yêu cầu bổ xung thiết bị máy móc nên chi phí của doanh nghiệp tăng nhưng do xác định đúng hướng đi nên doanh thu cũng tăng theo. - Vào năm 2017 do đã tìm được hướng đi khá chính xác nên các hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định kéo theo chi phí của doanh nghiệp cũng ổn định không có biến động lớn. - Ta có thể dễ dàng nhận thấy sự tăng lợi nhuận của ATF qua từng năm, do
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 trong năm đầu tiên mới thành lập nên còn nhiều khó khăn vì vậy lợi nhuận chưa cao, đến năm 2015 mặc dù doanh thu giảm nhưng do không phải đầu tư mua trang thiết bị nên doanh thu đã tăng đáng kể, mặc dù vậy do trong năm 2016 có nhiều thay đổi trong chính sách công việc nên lợi nhuận không tăng so với năm 2015 đến năm 2017 do đã chính thức thâm nhập được với thị trường nên tăng trưởng mạnh cụ thể là lợi nhuận tăng gần 200% so với năm 2016 chứng tỏ được hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp. 1.4.2. Phân tích một số tỷ số tài chính (năm 2017) Các tỷ số tài chính Kết quả 1. Các tỷ số về khả năng thanh toán Không có do đây là doang nghiệp cung cấp dịch vụ trực tiếp nên không có nợ ngăn hạn 1a. Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành 1b. Tỷ số khả năng thanh toán nhanh 2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính 2a. Tỷ số cơ cấu tài sản lưu động 87,384% 2b. Tỷ số cơ cấu tài sản cố định 12,616% 2c. Tỷ số tự tài trợ 100% 2d. Tỷ số tài trợ dài hạn 100% 3. Các tỷ số về khả năng hoạt động 3a. Tỷ số vòng quay tài sản lưu động 50,45% 3b. Tỷ số vòng quay tổng tài sản 44,313% 3c. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Không có 3d. Thời gian thu tiền bán hàng Ngay sau khi hoàn thành dịch vụ 3e. Thời gian thanh toán cho nhà cung cấp Ngay sau khi hoàn thành dịch vụ 4. Các tỷ số về khả năng sinh lợi 4a. Doanh lợi tiêu thụ 50% 4b. Doanh lợi vốn chủ sở hữu 100% 4c. Doang lợi tổng tài sản 22,078% - Nhìn vào các tỷ số tài chính ta có thể nhận thấy đây là doanh nghiệp nho tư nhân và chỉ có một chủ sở hữu. - Do tính đặc thu là doanh nghiệp nhỏ hơn nữa lại là cung cấp dịch vụ trực
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 tiếp với hình thúc đơn lẻ nên có một số tỷ số không có vì các yếu tố như nợ, hay các khoản đầu tư là không có. 1.5. Phương hướng phát triển chung của công ty Công ty TNHH du học ATF lấy nhu cầu, nguyện vọng tiếp cận với nền giáo dục thế giới của khách hàng là động cơ hoạt động của tổ chức. Công ty TNHH du học ATF đặt khách hàng là trung tâm trong mọi dịch vụ tư vấn và hổ trợ để đưa khách hàng đến các tổ chức giáo dục quốc tế trong sự an lòng - là nền tảng ban đầu tạo ra những đổi thay cho đời sống và tương lai của cá nhân họ cũng như của toàn xã hội. Công ty TNHH du học ATF đặt ra và cố gắng xây dựng các nguyên tắc sau: CHÍNH XÁC: trong công tác tư vấn, Công ty TNHH du học ATF luôn cung cấp những thông tin đầy đủ và chuẩn xác về các đơn vị, tổ chức giáo dục quốc tế cho khách hàng của mình. Hơn thế, Công ty TNHH du học ATF là nhà tư vấn trung thực, hữu hiệu để khách hàng có được quyết định đúng đắn về đơn vị đào tạo, phù hợp với năng lực học tập, điều kiện kinh tế và hoài bão cá nhân của mình.  CHUYÊN NGHIỆP: để có được sự hợp tác hiệu quả của khách hàng cũng như các đối tác giáo dục, Công ty TNHH du học ATF luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ của mình, từ phong cách phục vụ ân cần, nhã nhặn của các tư vấn viên cho đến khâu cung cấp tư vấn cho đối tác trong khâu thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và văn hoá của người thụ hưởng, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của khách hàng lẫn tính chuyên nghiệp của các tổ chức giáo dục có liên quan.  TIN CẬY: niềm tin mà Công ty TNHH du học ATF xây dựng được là hệ quả của chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình, từ khởi điểm tiếp cận của khách hàng cho đến khâu hoàn tất thủ tục đúng thời hạn để đưa khách hàng đến nơi học tập mong ước và sau đó nữa. Đến lượt mình, thướt đo của sự tin cậy chính là sự an tâm, hài lòng của bản thân khách hàng lẫn gia đình của họ cũng như của các tổ chức giáo dục đối tác quốc tế. 1.6. Khó khăn và thuận lợi 1.6.1. Thuận lợi:  Đội ngũ nhân viên trẻ, có năng lực, trung thành với công ty, hầu hết đều dưới 30 tuổi rất năng động, nhiệt tình có thể tham gia bất cứ hoạt động nào khi cần.
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11  Tốc độ phát triển cao, nhanh chóng mở rộng thị trường đặc biệt thị trường miền Nam với dân số lớn, thu nhập bình quân khá cao.  Trong vấn đề phân phối sản phẩm, dịch vụ, công ty chủ yếu sử dụng kênh trực tiếp, do đó có nhiều điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nên có thể nắm bắt được nhu cầu của họ, từ đó có thể rút ra các biện pháp để kích thích nhu cầu đó.  Lợi thế về giá rất lớn, giá cả luôn luôn mềm hơn so với các đối thủ cạnh tranh  Sản phẩm, dịch vụ của công ty cũng ngày càng trở lên đa dạng, phong phú, chất lượng không ngừng được nâng cao 1.6.2. Khó khăn:  Đội ngũ nhân viên trẻ chiếm đa số nên những người này chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, rất thiếu những nhân viên sale giỏi, giàu kinh nghiệm…  Công tác nghiên cứu thị trường triển khai còn mang tính nhỏ lẻ, chưa có chính sách riêng cho các thị trường lớn dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao.  Việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin về khách hàng và đưa sản phẩm tới người tiêu dùng chưa mang lại hiệu quả  Công ty vẫn chưa có được thương hiệu thật lớn .
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF 2.1. Hoạt động marketing Mix tại công ty TNHH du học ATF 2.1.1. Sản phẩm dịch vụ - Như đã nêu ở phần I thì ATF là một trung tâm tổ chức dịch vụ du học quốc tế lĩnh vực kinh doanh của ATF là trong lĩnh vực cung cấp dich vụ du học. Dịch vụ du học mà ATF cung cấp cho học sinh có thể coi là một sản phẩm hoàn chỉnh và được cung cấp đơn chiếc cho các đối tượng có nhu cầu đi du học. Có việc cung cấp đơn chiếc này là do nhu cầu của mỗi người du học là khác nhau nên không thể cung cấp cho mọi người dịch vụ giống nhau. Sản phẩm của ATF là dịch vụ tư vấn du học tự túc: - Đây là một dịch vụ chính của ATF dịch vụ này giúp ATF tồn tại và phát triển. - Du học tự túc là dịch vụ tổ chức cho các đối tượng muốn đi du học quốc tế bằng kinh phí của bản thân. Dịch vụ này giúp các đối tượng có điều kiện về kinh tế có thể du học ở nước ngoài để nâng cao kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. - Du học tự túc giúp cho người đi du học có nhiều cơ hội việc làm hơn khi về nước hoặc có thể ở lại làm việc và sinh sống tại nước ngoài. - Đầu tiên ATF có một dịch vụ tư vấn tốt để giúp học có được các chọn lựa đúng đắn cho việc du học của bản thân, đây là cốt lõi của dịch vụ tư vấn du học. cụ thể hơn sau khi nhận được sự tư vấn từ phía ATF các học sinh sẽ được giới thiệu các chương trình mà ATF có được thông qua các mối quan hệ với các trường nước ngoài từ đó học sinh có thể chọn cho mình ngành học, khoá học... mà các chương trương trình học này đều có được sự đảo bảo về mặt quốc tế về bằng cấp, và trình độ đào tạo cũng như trình độ của học sinh sau khi kết thúc khoá học. Cuối cùng sau khi học sinh đã lựa chọn được cho mình một khoá học cụ thể thông qua ATF thì ATF sẽ chịu trách nhiệm đưa học sinh đi du học và đảm bảo cho học sinh trong các điều kiện ăn ở và học tập như yêu cầu
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 của học sinh cho đến khi học sinh kết thúc khoá học và nhận bằng. Với các yếu tố nêu trên có thể khăng định dịch vụ mà ATF cung cấp cho học sinh đi du học là là một dịch vụ hoàn chỉnh. - Dịch vụ tư vấn du học phải giúp được các học sinh có mong muốn đi du học có thể tìm được cho mình khoá học phù hợp thoả mãn các điều kiện của học sinh, sau đó đưa các học sinh này đi du học theo các yêu cầu của họ. - Với dịch vụ này phải đảm bảo các học sinh đi du học sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa các chương trình học thích hợp cho bản thân và có được sự đảm bảo chắc chắn hơn trong quá trình du học tại nước ngoài về cả chất lượng học tập và các điều kiện ăn ở. Vì vậy có thể nói dịch vụ tư vấn du học là một dịch vụ tốt và rất có ích cho những ai thật sụ có mong muốn được đi du học để nâng cao trình độ vầ khả năng của minh chuẩn bị cho công việc tương. - Trong suôt quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn của ATF kể từ khi học sinh bắt đầu có sự tự vấn, nộp hồ sơ đi du học cho đến khi về nước học sinh đều được có sự theo dõi sát sao của ATF. Điều này đảm bảo cho chắc chắn cho sự thành công của học sinh trong suốt quá trình học và cũng để hạn chế tối đa các sai sót đáng tiếc. - Tuy nhiên để làm được điều trên tức là đưa dịch vụ của mình thành một sản phẩm hoàn hảo thì đòi hỏi ATF phải có những quan hệ chắc chắn và phải chủ động được trong các mỗi quan hệ của mình. Tất cả các trường mà ATF đặt quan hệ hợp tác đều được kiểm tra kỹ lưỡng thông qua bộ giáo dục Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại nước đó, việc này đảm bảo cho tính nghiêm túc và uy tín của ATF nên được triển khai hết sức cẩn thận. - Ngoài ra ATF còn có cá cộng tác viên tại nhiều quốc gia trên thế giới nên có thể đảm bảo việc ổn định cuộc sống của học sinh tại môi trường mới một cách nhanh tróng. Hơn nữa nếu trong quá trình học tập của học sẩy ra vấn đề từ phía nhà trường ATF hoàn toàn có khả năng chuyển trường cho học sinh hoặc kấy lại tiền mà học sinh đã đóng cho khoá học. Kết quả tiêu thụ dịch vụ - Do mức độ hiểu biết về du học của mọi người ngày càng cao nên số người du học cũng tăng lên vì vậy việc cung cấp dịch vụ tăng theo đáng kể, nhưng cũng
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 chính vì vây mà dẫn đến tình trạng bão hoà trong dịch vụ du học bởi sự gia tăng nhanh chóng của các công ty tư vấn. - Nhưng việc tăng nhanh về mặt số lượng của các công ty phần nào cũng làm ảnh hưởng đến thị trường, bởi có nhiều công ty là việc khong hiệu quả dẫn đến việc trượt VISA của học sinh tăng lên đáng kể vì vậy cũng phần nào lảm dảm long tin của học sinh vào các công ty tư vấn du học, ngoài ra khả năng tự kiên hệ trường của học sinh bay giờ cũng khá tốt nên nhiều người không chọn cách đến các công ty tư vấn để xin tư vấn. - mặc du vậy với uy tín và chất lượng dịc vụ tốt thị trường của ATF vẫn duy trì ổn định và phát triển mặc dù số lượng không không lớn. Cụ thể trong 3 năm trở lại đây tình hình học sinh du học thông qua ATF như sau (đây là các học sinh đi học thông qua ATF ở cấp PTTH, đại học, cao học và tiến sĩ): Bảng 2.1 Thu nhập của ATF năm 2014 Kết quả tiêu thụ thị trường của ATF năm 2014 Số học sinh đi du học thong qua ATF Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc 3 3 1 2 Tiền phí dịch vụ $500 $500 $500 $500 Tiền hoa hồng $1000 $1600 $1250 $1200 Tổng cộng $4500 $6300 $1750 $4600 Tổng thu nhập ATF $17150 Bảng 2.2 Thu nhập của ATF năm 2015 Kết quả tiêu thụ thị trường của ATF năm 2015 Số học sinh đi du học thông qua ATF Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc 2 5 0 1 Tiền phí dịch vụ $500 $500 $500 Tiền hoa hồng $1100 $1500 $1700 Tổng cộng $3200 $10000 $2200 Tổng thu nhập ATF $15400 Bảng 2.3 Thu nhập của ATF năm 2016 Kết quả tiêu thụ thị trường của ATF năm 2016 Số học sinh đi du học Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 thông qua ATF 4 4 2 1 Tiền phí dịch vụ $500 $500 $500 $500 Tiền hoa hồng $1000 $1700 $1500 $1500 Tổng cộng $6000 $8800 $4000 $2000 Tổng thu nhập ATF $20800 Bảng 2.4 Thu nhập của ATF năm 2017 Kết quả tiêu thụ thị trường của ATF năm 2017 Số học sinh đi du học thông qua ATF Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc 5 4 4 2 Tiền phí dịch vụ $500 $500 $500 $500 Tiền hoa hồng $1000 $1600 $1700 $1200 Tổng cộng $7500 $8400 $8800 $3400 Tổng thu nhập ATF $28100 - Ngoài ra ATF còn một số thu nhập từ việc tổ chức các tour du lịc và cắm trại hè, giao lưu văn hoá bậc PTTH nhưng đây khong phải là hình thức kinh doanh chủ yếu mà chỉ là hình thức khinh doanh nhằm nâng cao uy tín và tên tuổi của ATF nên thu nhập từ các chương trình này là không đáng kể. Thị trường cung cấp và tiêu thụ dịch vụ Thị trường chủ yếu mà ATF tập chung hướng đến cho học sinh là Anh, Pháp, Đức, Nhật và bắc mỹ do hiện nay tình hình xin VISA vào các nước trong các khu vực này tương đối dễ hơn so với các nước khác, hơn nữa tại các nước như Pháp, Đức tiền học, sinh hoạt được chính phủ các nước này hỗ trợ nên chi phí khá phù hợp. Ngoài các điều kiện trên thì đây cũng là những nước có nền giáo dục uy tín và chất lượng cao trên thế giới. Hình 2.1 Cơ cấu thị trường của ATF
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 Thị trường mà ATF hướng đến là các đối tượng có điều kiện kinh tế, việc lựa chọ thị trường như vậy suất phát từ việc du học là một lĩnh vực khá tốn kém chính vi vậy mà không phải ai có mơ ước này cũng thực hiện được, nhưnh do nhu cầu du học của mọi người là không giống nhau nên việc phân đoạn được thị trường là hết sức qua trọng việc phân đoạn này sẽ giúp ATF có các chiến lược đúng đắn trong việc marketingcho các dịch vụ của mình, chính vì vậy ATF đã chia thị trường cung cấp dịch vụ ra như sau:  Các chương trình giao lưu văn hoá: do đây là chương chỉ dành cho học sinh bậc PTTH có kết quả học tập, trình độ ngoại ngữ tốt và khả năng khinh tế của gia đình nên ATF chỉ tấp chung vào các học sinh tại các trường PTTH danh tiếng.  Các chương trình tuor hè: đây là chương trình của các trường tổt chức cho các học sinh PTCS có điều kiện nâng cao khả năng ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm và lối sống tự lập khi xa gia đình nên thị trường cũng là các trương PTCS có tiếng.  Các chương trình du học tự túc lấy bằng ngoại ngữ, đại học, học nghề và sau đại học: đây là thị trường lớn và khá khó khăn trong việc nắm bắt chính vì vậy mà việc MARKETING cần phải linh hoạt và sáng tạo. Việc phân đoạn thị trường này là điều rất khó bới các đối tượng ở Châu Úc 14% Châu Âu 37% Châu Mỹ 16% Châu Á 33%
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 nhiều độ tuổi, trình độ và khả năng tài chính khác nhau. 2.1.2. Gía dịch vụ - Giá cung cấp dịch vụ hiện tại của ATF là $500 thu từ phía học sinh và tiền hoa hồng nhận được của các trường.  Mức giá $500 thu của học sinh của ATF có thể coi là mức giá sàn của thị trường tư vấn du học Việt Nam hiện nay.  Với lợi nhuận của công ty thu được từ 2 nguồn nên phần nào cũng đỡ được gánh nặng kinh tế cho sinh viên trong những bước đầu chuẩn bị du học. - Để có được mức giá như vậy công ty dựa trên các bước định giá như sau:  Mục tiêu định giá của ATF là giá cả cạnh tranh để thu hút nhiều sinh viên. Vì một phần lợi nhuận do nước ngoài cung cấp nên ATF có thể đưa ra giá dịch vụ thấp hơn giá thị trường. Ở đây giá cả càng cạnh tranh càng tốt để có thể thu hút được nhiều SV, Tuy nhiên không được đưa ra mức giá quá rẻ vì với một dịch vụ mà giá quá rẻ thì sẽ đưa nguời có nhu cầu tới môt suy nghĩ giá rê đồng nghĩa chất lượng không cao.  Tất cảc các loại dịch vụ muốn xác định được giá đều phải trải qua các giai đoạn xác định mức giá ban đầu cho dịch vụ. Mức giá của ATF cung cấp cho học sinh là dựa trên thị trường chung và nhu cầu duy trì hoạt đọng của công ty. - Để có thể đưa ra mức giá cho dịch vụ của mình ATF dựa theo 2 nguồn thu chính là từ phí dịch vụ thu của học sinh đi du học tại ATF và tiền hoa hồng mà các trường nước ngoài trả cho ATF dựa theo tiền học của các học sinh. - Mức thu phí dich vụ du học tại ATF là ở mức trung bình so với các trung tâm khác. Do mô hình tổ chức của ATF la mô hình nhỏ hơn nữa mục đích của ATF là giúp cho các học sinh có nguyện vọng đi du học nên lợi nhuận không phải là vấn đề được đặt lên hàng đầu. - ATF có nhiều năm gắn bó với công việc đưa học sinh đi đào tạo quốc tế nên chính sách của ATF chủ yếu là tư vấn giúp đỡ để nâng cao hiểu biết của học sinh đề
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 du học, chính vì vậy mà các học sinh đến với ATF đều nhận được tư vấn miễn phí của ATF. - Hơn nữa hiện nay nhu cầu thị trường về tư vấn du học cũng đang phần nào bão hoà vì vậy nếu trung tâm không có chính sách giá hợp lý thì không thể thu hút được học sinh đến với trung tâm, chính vì vậy nên việc tư vấn cho các học sinh hoàn toàn miễn phí là điều cần thiết. Còn mức giá $500 cho mỗi học sinh đi du học thông qua trung tâm là mức có thể chấp nhận cho ATF vì với mức giá này có thể giúp ATF duy trì hoạt động ở mức tối thiểu tức là đủ chi trả tiền lương cho nhân viên và tổ chức các hoạt động MARKETING. - Ngoài ra đây là loại hình kinh doanh dịch vụ nên chi phí sản xuất chính là chi phí nhằm duy trì hoạt động của văn phòng vì vậy chỉ cần mức thu phí đáp ứng đủ nhu cầu trên là có thể chấp nhận được, vì vậy mức phí $500 là chấp nhận được. - Chỉ nhữnh học sinh nào đăng ký đi du học thông qua các mối quan hệ của ATF mới phải chịu một mức phí chung cố định là 500$, đây là phí dịch vụ của ATF. Học sinh chỉ phải nộp phí dịch vụ này khi đã nhận được VISA, ATF cần phải thu khoản phí này để có thể duy trì các hoạt động của mình, khoản phí này không bao gồm:  Tiền dịch thuật hồ sơ.  Tiền chuyển phát hồ sơ của học sinh qua lại giữa ATF và trường tại quốc gia mà học sinh muốn tới học. các khoản phí tương tự như 2 khoản trên hoàn toàn do học sinh phải chiu còn ATF chỉ chịu trách nhiệm làm dịch vụ cho học sinh tức là các công việc:  Tìm và liên hệ với các trường.  Tư vấn và giúp đỡ học sinh hoàn thành các hồ sơ đưa vào sứ quán phỏng vấn xin VISA.  Hướng dẫn trả lời phỏng vấn xin VISA (không bao gồm dậy ngoại ngữ)  Tìm nhà cho học sinh sau khi sang du học.  Chịu trách nhiệm là cầu nối giữa gia đình học sinh và nhà trường về tình học tập, sinh hoạt của học sinh ở nước ngoài.
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 Thị trường phải nhậy cảm với giá Hình 2 Các điều kiện để định giá theo phương thức thâm nhập thị trường Đặt giá thấp cho sản phẩm nhằm thu hút người mua để mở rộng thị phần Chi phí đơn vị giảm theo quy mô Giá thấp giúp cho quá trình cạnh tranh - Ngoài khoản phí thu của học sinh ATF cũng nhận dược hoa hồng từ các trường mà ATF đưa học sinh sang học, khoản hoa hồng này tuỳ thuộc vào khoá học mà học sinh tham gia. - Còn với các trung tâm khác (các trung tâm lớn đã có uy tín) mức giá của họ có cao hơn ATF và sản phẩm dịch vụ của các trung tâm này có chất lượng tương đương với ATF. Tại sao lai có mức giá cung cấp cao hơn này có lẽ bởi mục tiêu và quy mô hoạt động của học hoàn toàn khác với ATF. Mặc dù chất lượng dịch vụ đối với các trung tâm này vẫn được đặt lên hàng đầu nhưng chính sách giá của họ có lẽ thiên về lợi nhuận nhiều hơn bởi hầu hết các trung tâm này đều hoạt động với quy mô doanh nghiệp vừa, vì vậy để duy trì hoạt động của mình họ phải chi phí nhiều hơn ATF chính vì vậy mà có mức giá chênh nhau này. - Cũng chính vì các điều khiện của mình nên chính sách định giá của ATF là định giá theo phương thức thâm nhập thị trường, phương thức này được mô tả như sau:
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 Tuy nhiên đối với các tuỳ đối tượng khách hàng mà ATF có các chính sách giá khác nhau:  Đối với khách hàng lần đầu tiên thì mức giá của ATF là không có gi thay đổi, áp dụng đúng mức giá được đưa ra ở trên.  Đối với khách hàng từ lần thứ hai đều được giảm 20% phí dịch vụ.  Đối với các khách hàng trong một thời điểm dù dùng 1 hay nhiều dịch vụ thì đều chỉ chịu phí dịch vụ một lần. 2.1.3. Phân phối - Do đây là sản phẩm đơn chiếc, mỗi người một nhu cầu riêng khác nhau và rất đa dạng do vậy công ty quyết định sử dụng kênh phân phối cấp 1.  Các kênh phân phối tạo nên dòng chẩy lưu thông hàng hoá hoặc dịch vụ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua các kênh phân phối sản phẩm. Do ATF hoạt động ở mô hình nhỏ hơn nữa mặt hàng khinh doanh chủa ATF lại là dịch vụ nên không có hệ thống phân phối dịch vụ mà tất cả các dịch vụ cung cấp tại văn phòng chính, tức là hệ thống kênh phân phối của ATF hiện tại đang ở kênh 1 có nghĩa là dịch vụ được đưa trực tiếp tới người tiêu dùng.
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 Có hiện tượng trên vì quá trình sản xuất dịch vụ chính là quá trình đưa được nó đến trực tiếp với các đối tượng có nhu cầu mà cụ thể ở đây là các học sinh, sinh viên có ý định đi du học. Chính vì vậy nên chính sách phân phối của ATF là phân phối rộng rãi đến từng đối tượng bởi du học là vấn đề mà nhu cầu của mọi người là không ai giống ai. Hình 2 Kênh phân phối của ATF 2.1.4 Xúc tiên - Do đặc thù của dịch vụ tư vấn du học nên các hình thức xúc tiến bán hàng của ATF dựa trên hai hình thức chủ yếu là thông qua quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mở rộng thị trường của công ty và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các học sinh thông qua các nguồn quen biết. - Các quyết định quảng cáo chính là chìa khoá cho sự thành công của các hình thức xúc tiến bán hang sau khi các trương trình du học được giới thiệu thông qua các hội thảo hay triển lãm, đây chính là bước đầu tiên của việc xúc tiến bán hàng. Việc xác định được nội dung và phương tiện quảng cáo thông qua ngân quỹ xẽ đánh giá được mức độ thành công của quảng cáo. Với sự khởi đầu tốt thì việc xúc tiến bán hàng sau này sẽ rất thuận lợi. - Do tính đặc thù của dịch vụ du học nên các hình thức như khuyến mại hay hậu mãi cụ thể bằng hiện vật là không có, mà chủ yếu chỉ là việc có thể giúp học sinh trong việc học ngoại ngữ trong nước để chuẩn bị cho việc du học hay một số công việc khác như hoàn thành hồ sơ... đây là các công việc mà bất cứ một trung tâm dịch vụ tư vấn du học nào cung phải làm, nhưng nếu ai có sự chuẩn bị tốt thì khả năng thành công cho học sinh sẽ càng cao. Có thể nói đây là hình thức khuyến mại cho học sinh nhằm thu hút thị trường, còn dịch vụ giúp đỡ sinh viên khi ở nước ngoài có thể gọi là hình thức hậu mãi, công việc thực hiện dịch vụ này càng tốt thì uy tín của ATF sẽ càng tăng cao và càng có nhiều học sinh có quan hệ gắn bó với ATF, đây là hình thức quảng cáo tốt nhất cho uy tín của ATF. ATF Đối tượng có nhu cầu đi du học
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 - Công việc này chủ yếu là thông qua các mối quan hệ của ATF các học sinh của trung tâm có thể học với mức giá ưu đãi tại các trung tâm ngoại ngữ có quan hệ với ATF, ngoài ra nhờ các học sinh cũ mà ATF đã đưa sang du học và các mối quan hệ lâu năm và có uy tin với các trường mà ATF có thể chăm sóc học sinh một cách hiệu quả nhất. - Tuy nhiên trong dịch vụ lại có các hình thức khác làm tăng tính tin cậy của dịch vụ du học tại ATF như:  ATF có một đội ngũ công tác viên tại rất nhiều quốc gia trên thế giới (chủ yếu là các học sinh đã đi du học của ATF), đội ngũ này sẽ co thể giúp đỡ cho các học sinh ổn định cuôc sống mới để nhanh chóng bắt tay và học tập.  Có thể giúp cho người nhà làm thủ tục nếu có nhu cầu sang thăm. - Ngoài ra với khả năng của mình ATF còn có thể giúp học sinh  Mua vé máy bay với giá ưu đãi.  Chọn trường và và quốc gia để đi du học theo ý muốn.  Có nhiều sự lựa chọn cho với nhiều chương trình học. 2.1.5 Con người Công ty ATF ra đời với đội ngũ nhân viên có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và dich thuật. Với đội ngũ nhân viên năng động, được đào tạo chuyên nghiệp đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du học và dịch thuật, công ty chúng tôi đảm bảo đem lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất. Với đội ngũ các nhà quản lý, chuyên viên tư vấn du học nhiều năm kinh nghiệm ở các nước như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore và cùng hệ thống đa dạng các trường đối tác ở nước ngoài, du học sinh khi đến với Sao Việt sẽ có sự lựa chọn đa dạng hơn trong ngành học và chọn được bất kỳ ngành học nào mà mình mong muốn như các khóa học Anh ngữ, học chứng chỉ nghề, trung học phổ thông cho đến bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; cơ hội săn tìm các chương trình học bổng hấp dẫn… cũng như hàng ngàn cơ hội khác. Chuyên viên tư vấn tại công ty luôn luôn được cập nhật kiến thức về lĩnh vực tư vấn du học như hệ thống giáo dục, thủ tục đăng ký nhập học,
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 thủ tục visa của các nước nhằm hỗ trợ các du học sinh tốt nhất cũng như giúp việc lấy visa một cách nhanh chóng. Ví dụ:  Ms. Vũ Thị Huệ - Giám đốc - Cử nhân Tiếng Anh - Cử nhân Luật - Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học Học viện quản lí giáo dục - Chứng nhận tư vấn viên của hội đồng Anh - Chứng nhận tư vấn viên du học Singapore - Nhiều chứng nhận tham gia tập huấn với các đại sứ quán Anh, Úc, Mĩ, Canada... - Đã từng tham dự các khóa tập huấn và tham quan các trường tại nước ngoài...  Ms. Nguyễn Thị Nguyệt Khanh-Giáo viên Tiếng Anh - Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội - Thạc sĩ ngôn ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội - Thạc sĩ TESOL (Giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) – ĐH Victoria, Australia  Ms. Nguyễn Thị Thu Hương-Tư vấn viên - Cử nhân Tiếng Anh - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - Tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ tư vấn du học của các trường đối tác Anh, Úc, Mĩ, Canada…  Ms. Vũ Thị Yến- Tư vấn viên - Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội - Cử nhân Luật - Khoa Luật ĐHQG Hà Nội - Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ luật sư – Học viện Tư Pháp tại Hà Nội - Tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ tư vấn du học của các trường đối tác Anh, Úc, Mĩ, Canada… 2.1.6 Quy trình dịch vụ Bước 1: Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, Công ty sẽ giúp học sinh, sinh viên định hướng, hoạch định cho tương lai của mình trong việc cung cấp:
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 + Sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục của các nước. + Môi trường học tập và sinh hoạt. + Chọn ngành, nghề học phù hợp. + Thời gian nhập học thuận lợi. + Địa điểm học và chi phí học tập, ăn ở. Tất cả thông tin này đều được cung cấp chi tiết, đầy đủ và rõ ràng với tài liệu kèm theo để tham khảo. Bước 2: + Sau khi các bạn đã quyết định được trường học và ngành học, Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học cho các bạn vào các trường như đã dự định. Trong vòng 1 tuần (khóa học Anh văn, Trung học và Cao đẳng), các bạn sẽ nhận được giấy nhập học từ trường gửi về cho khóa học mình đã đăng ký. Bước 3: + Quý phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ được hướng dẫn làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc xin visa, như thủ tục vay Ngân hàng, chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập... + Chỉ nộp những hồ sơ được đánh giá có khả năng đậu visa cao. + Bằng kinh nghiệm và uy tín làm việc với các Lãnh Sự Quán (LSQ), hồ sơ xin visa sẽ được Công ty hoàn tất một cách logic, chính xác theo đúng yêu cầu của LSQ. Bước 4: + Phụ trách, theo dõi và cập nhật thông tin cho gia đình học sinh về tiến trình xét hồ sơ của LSQ. + Đối với những nước học sinh, sinh viên phải phỏng vấn để lấy visa, Công ty sẽ thực tập, hướng dẫn chi tiết trước khi phỏng vấn để học sinh, sinh viên có cơ hội lấy visa một cách cao nhất. Bước 5: Khi học sinh, sinh viên đã có được visa, Công ty sẽ liên lạc với trường để: + Sắp xếp chỗ ăn ở cho học sinh, sinh viên theo yêu cầu (nếu cần) + Việc đưa đón học sinh, sinh viên tại sân bay. Ngoài ra Công ty còn giúp các bạn đặt vé, đăng ký chuyến bay phù hợp, thẻ giám giá cho sinh viên…
 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 2.1.7. Triết lý  Luôn tạo ra giá trị lớn nhất cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam để chắp cánh đưa các bạn có cơ hội học tập và phát triển tại các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.  Cung cấp tới học sinh và phụ huynh dịch vụ trọn gói về du học Nhật Bản với chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất và đúng tiến độ.  Phát triển bền vững doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt quyền lợi cho cán bộ nhân viên.  Hài hoà lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội 2.2. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến marketing của công ty TNHH du học ATF 2.2.1 Môi trường bên trong Tổng quan về thị trường giáo dục Việt Nam: Việt nam là một đất nước cho truyền thống hiếu học, trong một vài năm gần đây nền kinh tế Việt nam phát triển tăng trưởng cao, ổn định chính trị, công ăn việc làm ngày càng nhiều, vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, chính sách đầu tư cởi mở nên có nhiều doanh nghiệp trên thế giới đến làm ăn, thu nhập của người dân ngày càng tăng cao, hình thành một lớp các gia đình trẻ có tri thức, năng động và trưởng thành ở nhiều lĩnh vực trong xã hội. Việt nam đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa dạng hoá với đầy đủ các cấp, bậc học và trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học. Bên cạnh phương thức giáo dục chính quy có phương thức không chính quy, ngoài trường công lập có trường bán công, dân lập, tư thục. Mạng lưới các trường phổ thông được xây dựng rộng khắp trên cả nước. Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay có khoảng gần 30.000 trường, hợp thành một hệ thống mạng lưới trường học trải khắp cả nước. Theo một số thông kê thì tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 20%, số sinh viên trên vạn dân đạt 118 vào năm 2023 . Với mục tiêu đề ra là đến năm 2020 tỷ lệ này là 200 sinh viên/vạn dân, tỷ lệ lao động qua 13 năm học là 15% bằng với Thái Lan hiện nay và đến 2023 tỷ lệ này là 19% bằng Philippine hiện nay (Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng
 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 – NXB Hà nội). Chính sách xã hội hoá giáo dục đã đem lại kết quả rất khả quan với tỷ lệ học sinh, sinh viên ngoài công lập ngày càng tăng; trong năm 2000-2001 chiếm 60% trẻ em các nhà trẻ, hơn 50% học sinh mẫu giáo, hơn 34% học sinh phổ thông, hơn 11% sinh viên đại học. Trước những cơ hội nêu trên, mục tiêu của ATF sẽ tập trung vào thị trường giáo dục tại các Thành phố lớn, các gia đình có thu nhập cao, gia đình các công chức Nhà nước. Tình hình về mức độ thu nhập của người dân Theo cuộc điều tra về thu nhập và chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập do Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức từ năm 2015-2016 (theo đơn đặt hàng của Tổng cục thuế), với phương pháp thu thập trực tiếp, cụ thể: Tổng số phiếu điều tra đã thu hồi và xử lý là 11.532 phiếu, trong đó số hộ kinh doanh 4.696 phiếu điều tra, cá nhân 6.836 phiếu (người nước ngoài 703 phiếu, người VN 6.133 phiếu). Kết quả điều tra, thu nhập bình quân của cá nhân người Việt Nam là 170,4 triệu đồng/năm (14,2 triệu đồng/tháng). Trong đó, thu nhập từ công việc chính chiếm 42,7% (72,7 triệu đồng), 19,2% thu nhập từ tự kinh doanh (32,7 triệu đồng), thu nhập từ các hoạt động kinh tế khác chiếm 34,5% (58,7 triệu đồng). Số còn lại 6,3 triệu đồng (3,6%) là các khoản thu nhập khác gồm các việc làm không thường xuyên như xổ số phúc lợi xã hội, quà tặng... Lợi thế cạnh tranh: Lợi thế cạnh tranh của ATF xuất phát từ các nguồn lực và năng lực của chính mình và các đối tác chiến lược tham gia như sau: - Tập đòan dầu khí Việt nam cam kết cung ứng vốn đầu tư tòan bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ đào đạo, các bản quyền chương trình đào tạo, đổi lại ATF cam kết đào tạo con cái cán bộ của Tập đòan làm việc tại Hà nội và tại các nơi có cơ sở của ATF. - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam thực hiện các chính sách tín dụng đặc biệt đối với các hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ tài chính cho con cái trong suốt quá trình học tại ATF và đồng thời ATF cam kết đào tạo con cái cán bộ chủ chốt làm việc tại địa phương có cơ sở của ATF.
 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 - Cty QeenLand của Úc sẽ đóng góp tư vấn chương trình đào tạo trên cơ sở chuyển giao một phần công nghệ hoặc theo từng giai đọan. Sẽ tổ chức hỗ trợ ATF quảng bá thương hiệu ở nước ngòai. 2.2.2 Môi trường bên ngoài 2.2.2.1. Chính trị: o Việt Nam hiện này là một đất nước có nền chính trị, xã hội ổn định và sẽ ngày càng ổn định vững chắc hơn, nền dân chủ của Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và ngày càng được tăng cường, nhân dân Việt Nam vui mừng về thành tựu của đất nước, tin tưởng vào đường lối và chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Việc giảm nghèo đạt kết quả nổi trội, đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 12% năm 2007 xuống còn 2% năm 2020. 2.2.2.2. Kinh tế: o Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới thành công, liên tục 20 năm qua tăng trưởng kinh tế khá cao, GDP tăng bình quân 7%/năm. Riêng năm 2017 tăng trưởng trên 6%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư ngày càng mạnh, tỷ lệ vốn đầu tư nước ngòai hơn 14 tỷ USD năm 2017. Dự kiến trong 5 năm tới 2023 -2023 GDP tăng bình quân 7%/năm và bình quân GDP đầu người năm 2023 sẽ đạt 1.100-1.200 USD o Việt nam được đánh giá là mảnh đất tiềm tàng cho các nhà đâu tư quốc tế. Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Đã có hơn 76 quốc gia và nền kinh tế đầu tư vào Việt Nam, với hơn 10.000 dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư là trên 15 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã chiếm 15,4% vốn đầu tư, 15,5% tổng GDP, 37% giá trị sản xuất công nghiệp, gần 56% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam đã có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua. 2.2.2.3. Công nghệ:
 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 o Là nước đang phát triển vì vậy hạ tầng cơ sở còn nghèo nàn và chưa đồng bộ, với định hướng tập trung phát triển công nghệ thông tin tòan xã hội, nhanh chóng đưa Việt nam hòa nhập với khu vực và thế giới. o Cùng với các làn sóng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ thông tin trong năm 2017, thị trường công nghệ thông tin Việt Nam được dự đoán tiếp tục có những bước đột phá mới về ứng dụng công nghệ cho các lĩnh vực mới như giáo dục,y tế. o Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO đã tác có tác động không nhỏ tới các các doanh nghiệp Việt nam. 2.2.2.4. Môi trường nhân khẩu – xã hội: o Việt Nam ý thức được tầm quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực ở mọi cấp cho phát triển đất nước. o Chủ trương tiến hành xã hội hóa giáo dục, tạo môi trường thông thoáng, khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện đầu tư giáo dục phổ cấp và chất lượng cao. o Với điều kiện dân số Việt nam rất trẻ, tuổi đời học tập còn rất trẻ, các gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con, thu nhập ngày càng ổn định và có xu hướng tăng. Do đó khả năng đầu tư giáo dục cho con cái ở mỗi gia đình trẻ ngày càng lớn. 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Hiện nay trên địa bàn TP HCM có các trường có khả năng cung cấp dịch vụ giáo dục tương đồng nhu ATF như sau: Trường Việt Úc: Đào tạo trung học cơ sở và phổ thông trung học. Trường Dream House: Đào tạo từ mẫu giáo tới tiểu học Trường Uniworld: Đào tạo từ mẫu giáo TT Tên trường Điểm mạnh Điểm yếu 1 Việt Úc  Mới thành lập  Tập trung đào tạo phổ thông trung  Chi phí cao  Giảng viên chưa có kinh
 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 học  Chương trình đào tạo song song với chương trình chuẩn  Cơ sở hạ tầng đi thuê nghiệm.  Không đào tạo từ tiểu học 2 Dream House  Tập trung bậc mẫu giáo  Chương trình đào tạo song song với chuẩn.  Chi phí trung bình  Diện tích rộng  Chưa có king nghiệm  Đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm.  Chỉ đào tạo tiểu học 3 Uniworld  Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm quốc tế.  Chương trình đào tạo song song với chương trình chuẩn.  Có yếu tố nước ngoài  Có màng lưới tại Đà nẵng, TP HCM  Chi phí rất cao  Phân chia tách làm 2 mô hình quốc tế và trong nước.  Hạn chế về bản ngữ. Về Khả năng đối với thị trường tiềm năng: Điểm đánh giá từ 1-5 Stt Tên trường Học sinh tiểu học Học sinh trung học 1 Việt Úc 3 4 2 Dream House 4 2 3 Uniworld 5 2 4 ATF 5 4 Về khả năng đặc trưng sản phẩm ATF: Năng lực Có giá trị Độc đáo Khó bắt chước Khoảng cách đủ lớn Nhân tố thành công của ngành Kết quả /5 Có Ko Có Ko Có Ko Có Ko Có Ko Chương trình đào tạo x x x x x 5/5 Dịch vụ hỗ trợ học sinh x x x x x 4/5 Thương hiệu x x x x x 2/5 Văn hoá doanh nghiệp x x x x x 5/5 Giảng viên chất lượng cao x x x x x 5/5 Học phí x x x x x 5/5 Lãnh đạo và quản lý x x x x x 3/5 2.3. Đánh giá hoạt động marketing mix của công ty TNHH du học ATF
 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 2.3.1. Ưu điểm  Công tác marketing của các công ty tư vấn du học tương đối chuyên nghiệp và có đầy đủ chiến lược cạnh tranh, mở rông thị trường. Kết quả này là tất yếu của một thị trường cạnh tranh khốc liệt.  Các công ty hầu hết đều có đội ngũ nhân viên marketing riêng có tính chuyên gnhiệp cao.  Rất năng động trong việc và đa dạng trong các công tác quảng bá các dịch vụ mới.  Hơn nữa các công ty đều thực hiện marketing theo chính sách 7P 2.3.2. Hạn chế  Do hầu hết các công ty tư vấn du học đều được tổ chức với mô hình vừa và nhỏ nên đội ngũ nhân viên marketing còn mỏng vì vậy chưa bao phủ hết được thị trường.  Hầu hết các hình thức marketing chỉ mới dừng lại ở trong nước chứ chưa triển khai ra nước ngoài tức là đưa thông tin của mình tới các trường đê quảng cáo.  Còn có các lặp lại trong các chương trình hội thảo, triển lãm. - Về tình hình cung cấp dịch vụ du học trên thị trường chung hiện nay có thể nói đã rơi vào tình trạng bão hoà, tình trạng này sẩy ra do gần đay các công ty tư vấn du học mở ra quá hiều và quá nhanh nhưng chất lượng dịch vụ thì không được tốt, các công ty này được mở ra mà không đánh đúng giá được sự khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ du học. Họ không hiểu đây là một dịch vụ đặc thù có tính trách nhiệm rất cao và phải khéo dài trong thời gian dài tức là trong suốt quá trình du học học của sinh. Chính vì những khó khăn đó mà nhiều công ty mở ra không được lâu thì phải đóng cửa do không thể có được học sinh, điều này đã làm cho uy tín của các công ty tư vấn du học phần nào giảm xuống. - Mặc dù có nhiều công ty mở ra rồi phải đóng cửa nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến các công ty tư vấn lớn lâu năm, tuy vậy ảnh hưởng của việc đi xuống của thị trường chung cũng làm cho số lượng học sinh đến với các công ty này giảm xuống, số học sinh đến với họ hầu hết từ các quan hệ quen biết từ trước còn các học sinh mới có nhu cầu du học thì các công ty chưa thể hoàn
 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 toàn nắm được. Có nhiều học sinh tự nộp hồ sơ xin VISA và hầu hết các trường hợp này đều thất bại, số còn lại nếu có thể thành công có được VISA thì cũng rất khó khăn trong việc bắt đầu và hoà nhập với một nền văn hoá mới ngoài ra không có người đại diện cho các quyền lợi học tập nên việc học cũng không dễ dàng. Ngoài ra do mọi người chưa có nhận thức đúng đắn về tính cần thiết của dịch vụ này nên chưa nhiều người tìm đến với các công ty tư vấn du học. - Chính vì vậy nên việc thu hút được học sinh là vấn đề quan trọng sống còn của một công ty tư vấn du học, để có được học sinh đòi hỏi mỗt công ty phải có được các cính sách MARKETING đúng đắn và hợp lý để tạo dựng uy tín của riêng ca nhân công ty mình và cũng là để tăng lòng tin của các gia đình và học sinh vao dịch vụ tư vấn du học, điều này rất cần thiết bởi nếu có được lòng tin của thị trường thì mới có thể đẩy mạnh dịch vụ chính là tư vấn du học quốc tế và phát triển các dịch vụ kèm theo nó.
 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG hoạt ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH DU HỌC ATF 3.1. Mục tiêu công ty trong thời gian tới Chiến lược phát triển trong thời gian tới của công ty đã ưu tiên việc giữ vững thị trường hiện có, đồng thời không ngừng mở rộng thị trường tiềm năng. Sau khi đã xác định được thị trường mục tiêu, công ty sẽ phải quyết định việc xâm nhập vào thị trường, việc xây dựng hình ảnh của công ty trong tâm trí người tiêu dùng. Đồng thời công ty cũng phải phải xác định vị trí của các đối thủ cạnh tranh trong tâm trí của người tiêu dùng. So sánh vị trí tương quan của công ty với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường là rất quan trọng để công ty đưa ra quyết định cạnh tranh của mình và chọn vị trí nào trên thị trường. Với Công ty ATF, vị trí được lựa chọn là cung cấp các dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh bằng cách tăng chất lượng dịch vụ, quan tâm hơn đến khách hàng. Biết được khả năng sẽ khó có thể cạnh tranh được với các đối thủ rất nặng ký trên thị trường nếu như công ty cũng có dịch vụ và giá cước giống như đối thủ cạnh tranh. Do vậy, công ty sẽ tìm cách làm cho sản phẩm của mình, hình ảnh của công ty khác biệt trước con mắt của những khách hàng tiềm năng. Cụ thể, công ty sẽ quyết định cung ứng cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ có giá trị cao và chất lượng cao bằng cách tạo dịch vụ có chất lượng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh, tuyển chọn những nhân viên có năng lục, nghiệp vụ tốt, lòng ham mê nghề nghiệp để giao tiếp với khách hàng. Việc định vị công ty trên thị trường bao gồm hai công việc chủ đạo là xác định vị trí của công ty trên thị trường, sau đó là việc xây dựng vị trí hình ảnh của công ty trên thị trường đó, đây là việc được xác định rất quan trọng trong xây dựng thương hiệu của công ty trên thị trường. Ta đã biết rằng thương hiệu của một công ty chính là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu trưng, hình vẽ, hay sự phối hợp giữa chúng có sự công nhận của cơ quan chức năng để xác định công ty và phân biệt với các công ty khác. Đôi khi thương hiệu có thể trùng lặp với nhãn hiệu của sản phẩm, Công ty đã xây dựng cho mình thương hiệu
 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 ATF và đang nỗ lực hết mình để xây dựng vị trí thương hiệu này trên thị trường bằng nhiều biện pháp đồng bộ. + Công ty phát hiện những điểm khác biệt về dịch vụ, nhân sự và hình ảnh có thể của công ty để phân biệt với đối thủ cạnh tranh như đã trình bày ở trên. + Công ty lựa chọn những điểm khác biệt quan trọng nhất theo các tiêu thức đã định để tiến hành định vị Công ty trên thị trường. + Công ty tạo được những tín hiệu có hiệu quả cho thị trường mục tiêu để có thể phân biệt được mình với đối thủ cạnh tranh. Chiến lược định vị dịch vụ của công ty sẽ là trong bước công việc này. Khi đã xây dựng được chiến lược định vị, công ty sẽ tiến hành truyền bá ra thị trường. Công ty đã chọn chiến lược dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì công ty phải lựa chọn một số tiêu thức có dấu hiệu hữu hình mà khách hàng có thể căn cứ để phân tích, xét đoán về dịch vụ của công ty. Chất lượng dịch vụ càng được truyền bá thông qua công cụ marketing khác, giá dịch vụ tỷ lệ thuận với chất lượng dịch vụ; các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, đội ngũ nhân viên giao tiếp với khách hàng. 3.2. Phân tích SWOT a. Cơ hội.  Người Việt Nam có tinh thần “ tôn sư trọng đạo” và hết mình đầu tư cho thế hệ tương lai. Họ sẵn sàng hy sinh các nhu cầu khác khi chưa cần thiết để đầu tư cho giáo dục  Đất nước ngày càng phát triển, tầng lớp người giầu ngày càng nhiều, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm giáo dục cao cấp cho con cái ngày càng trở nên bức thiết.  Các chương trình đào tạo hiện tại tỏ ra bất cập, các trường công lập thì chương trình đào tạo còn nghèo nàn, chưa theo kịp & được cập nhật với quốc tế. Các trường quốc tế thì học sinh lại không được tiếp cận với lịch sử, văn hoá – xã hội & kinh tế của Việt Nam, học phí của các trường này cũng thường rất cao. Hiện trạng giáo dục trên sẽ là cơ hội cho mô hình giáo dục của ATF phát triển. b. Các mối đe doạ tiềm tàng  Các trường với mô hình tương tự có thể xuất hiện trong vòng 3 năm tại các khu đô thị cao cấp.
 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34  Sự cải thiện & nâng cấp của các trường công lập, tư thục ở Việt Nam sẽ là thách thức đối với ATF. Năng lực cốt lỗi ATF Các đối thủ hiện tại Việt Úc Dream House Uniworld Chương trình đào tạo 5 3 4 4 Dịch vụ hỗ trợ học sinh 5 3 4 4 Thương hiệu 3 3 3 5 Văn hoá doanh nghiệp 4 4 4 4 Giảng viên chất lượng cao 5 3 3 4 Học phí 5 4 3 4 Lãnh đạo và quản lý 4 3 3 3 c. Điểm mạnh:  Đây là mô hình giáo dục mới kết hợp giữa chương trình đào tạo của quốc tế và các môn học của Việt Nam, điều này cho phép các học sinh khi ra trường sẽ có trình độ quốc tế nhưng vẫn có các kiến thức phong phú về tự nhiên, văn hoá, xã hội & kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt vẫn giữ được bản sắc văn hoá Việt.  Học phí của ATF được xác định ở mức khoảng 3.500 USD/ năm là mức thấp hơn rất nhiều trường quốc tế hiện đang có mặt tại Hồ Chí Minh, điều này tạo cho ATF có một lợi thế canh tranh lớn và tạo ra một thị trường cực kỳ tiềm cho trường.  Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 loại chứng chỉ: Một của Bộ Giáo Dục Việt Nam & một của quốc tế, điều này tạo điều kiện vô cùng thuân lợi cho học sinh có thể tiếp tục học tiếp lên với bất kỳ mô hình giáo dục nào, hoặc của Việt Nam, hoặc của nước ngoài.  Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, hệ thống chăm sóc y tế & với các môn giáo dục thể chất, văn hoá. Học sinh sẽ được phát triển năng lực một cách toàn diện nhất. d. Điểm yếu  Chương trình mới đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, công sức & nhân sự.
 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35  Mô hình mới nên cần phải có thời gian quảng bá tới khách hàng mục tiêu & chi phí cũng sẽ cao. 3.2. Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing mix của công ty TNHH du học ATF 3.2.1. Sản phẩm dịch vụ a. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chiến lược của công ty là mở rộng chuỗi sản phẩm, phong phú về chương trình học và chất lượng giáo dục một cách đồng bộ. Cha mẹ học sinh không cần phải thay đổi trường lớp hoặc phải đối mặt với sự không ổn định xuất phát từ việc thay đổi địa điểm trường, đăng ký nhập học ở trường mới. Nâng cao các dịch vụ đi kèm về chăm sóc đối với học sinh theo các nhu cầu cơ bản đến các nhu cầu đặc thù. Phát triển hệ thống quản lý và giám sát chất lượng tòan bộ các khâu, lấy học sinh làm trọng tâm, tất cả vì học sinh. b. Thương hiệu: - Thương hiệu của trường sẽ gắn với chất lượng đào tạo tạo, chi phí và các dịch vụ hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo. - Đồng hành với phát triển hệ thống thương hiệu đến với khách hàng sẽ có hệ thống nhận dạng thương hiệu thống nhất trong tòan quốc, giúp cho khách hàng rễ ràng nhận biết đến, hiểu rõ về dịch vụ và đi đến chấp nhận gửi con cái đến công ty. - Với quan điểm giáo dục là: o Lấy gốc người Việt Nam trở thành Người quốc tế tốt. o Dạy người trước khi dạy chữ. o Dạy kiến thức kèm kĩ năng sống Chương trình đào tạo Chương trình đạo tạo là một khâu quan trọng đảm bảo sự thành công của ATF cũng như thể hiện chất lượng và khác biệt hóa về đào tạo. Chất lượng chương trình đào tạo được thể hiện các yếu tố sau: - Chương trình học: Các môn học chính bắt buộc sẽ là những môn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn tiếng Anh, vi tính, đào tạo các kỹ năng bổ trợ sẽ do các giáo viên bản ngữ có bằng cấp và chứng chỉ quốc tế công nhận giảng dạy
 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 36 - Sự khác biệt phương pháp giáo dục: Kết hợp giữa giáo dục truyền thống Việt nam và Tây phương, phương pháp dạy học tích cực, học nhóm, thảo luận, trao đổi để tạo ra tính tự tin, tự lập, khả năng làm việc tập thể ngay từ khi còn nhỏ. Giáo dục giới tính và các tư vấn về hành vi. - Giảng viên: Giảng viên có uy tín trong nước và được đào tạo ở nước ngòai, các giảng viên người nước ngòai. - Cơ sở hạ tầng trường lớp có khuôn viên rộng, các điều kiện học tập tốt với cơ sở vật chất đồng bộ chất lượng cao cùng với hệ thống công nghệ thông tin vượt trội (đội ngũ giáo viên, nhân viên, tổ chức). - Các dịch vụ hỗ trợ: đưa đón, ăn ở học sinh, chăm sóc y tế, tư vần định hướng hành vi và hướng nghiệp. Mọi dịch vụ sẽ được khác biệt hóa trên những khía cạnh khác nhau như phương pháp sư phạm, các trang, thiết bị giảng dạy (phòng lab đa phương tiện, Internet), công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ, môi trường dạy và học tập.... - Quản lý nhà trường được thực hiện theo mô hình quản lý chất lượng ISO 9001-2000 trên các cơ sở yếu tố  Phương pháp giảng dạy  Giáo viên  Hệ thống quản lí của trường  Chỗ ở của học sinh  Sức khỏe và an toàn  Tư vấn và hướng dẫn học sinh  Phương tiện và cơ sở vật chất. 3.2.2. Gía dịch vụ Chính sách học phí sẽ nằm trong tầm trung giữa mức thu của các trường quốc tế ở Việt Nam và mức thu của các trường Việt Nam cộng thêm chi phí cho các lớp học thêm tự nguyện mà học sinh các trường này thường tham gia, nhằm đem lại giá trị gia tăng lớn hơn các sự lựa chọn khác cho mỗi đơn vị chi phí trên thực tế cũng như trong nhận thức của các bậc phụ huynh. Việc quyết định học phí sẽ căn cứ chủ yếu vào tương tác năng động của môi trường cạnh tranh và quan niệm của cha mẹ học sinh về giá trị.
Publicidad