Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

юбка

 • Sé el primero en comentar

юбка

 1. 1. ЮБКАОд цогцолбор сургуулийн технологийн багш Б.Баярмаа 2012 он
 2. 2. ЮБКАЮбка нь бүстэй хувцас юм
 3. 3. НАРАН ЮБКА
 4. 4. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙНЗУРАГ ГАРГАХ ЗААВАРЧИЛГААБүсэлхийн тойргийн хэмжээг дэвтэрт тэмдэглэхМасштабын шугам, харандаа, метр ашиглан зургаа зурахӨгөгдсөн тооцоолох томъѐоны дагуу бодолт хийх
 5. 5. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙН ЗУРАГ ГАРГАХ АРГАЧЛАЛ 1 Тооцоолох томъѐо R1=(Бт:2)*0.34 42размер R=(66см:2)*0.34=11см Цэгүүдийн чиглэл О А1баО А2 Байгуулах аргачлал Оцэгээс баруун гар тийш шулуун татаад Оцэгээс 11см-ийн зайд А1 цэгийг тэмдэглэнэ. Мөн Оцэгээс доош чиглэлд шулуун татаад Оцэгээс 11см-ийн зайд А2 цэгийг тэмдэглэнэ. А1 ба А2 цэгүүдийг нумаар холбоно.
 6. 6. ЗУРАГЛАЛО R1 А1R1А2
 7. 7. ЗУРАГЛАЛ
 8. 8. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙН ЗУРАГ ГАРГАХ АРГАЧЛАЛ 2 Тооцоолох томъѐо R2=R1+Ую 42размер R2=11см+45см=56см Цэгүүдийн чиглэл А1 Б1ба А2 Б2 Байгуулах аргачлал А1цэгээс баруун гар тийш шулуун дээр А1цэгээс 56см-ийн зайд Б1 цэгийг тэмдэглэнэ. Мөн А2цэгээс доош чиглэлд шулуун дээр А2цэгээс 56см-ийн зайд Б2 цэгийг тэмдэглэнэ. Б1ба Б2 цэгүүдийг нумаар холбоно.
 9. 9. ЗУРАГЛАЛО А1 Б1А2Б2
 10. 10. ГЭРИЙН ДААЛГАВАР Дараах интернет хаягаар орж судлах нэмэлт мэдээлэл авах WWW.OSINKA.RU Мөн Юбка эсвэл SKIRT гэж хайгаад загварын зурагнуудад анализ хийх Өөрт тохирох, өөрийн оѐж өмсөхийг хүсэж байгаа юбканы загварын зургийг зурж ирэх
 11. 11. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×