Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Хөтөлбөр / газар дахин төлөвлөх хувилбарууд

2.271 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Хөтөлбөр / газар дахин төлөвлөх хувилбарууд

 1. 1. УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР “ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООТОЙ ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ” ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ЗҮЙН СЕМИНАРТ ЗОРИУЛАВ Улаанбаатар хот 2013 оны 12 сарын 12 ЧИНГИС ЗОЧИД БУУДАЛ
 2. 2. ҮНДЭСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА УЛСЫН ИХ ХУРАЛ 2013/02/08 УИХ-ын 2013.02.08-ны 23-р тогтоолоор Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага баримт бичгийг баталсан.
 3. 3. ХӨГЖЛИЙН ЗУРАГЛАЛ Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино. Баянхошуу Сэлбэ Хотын хуучин төв Гурвалжин Сонсголон Амгалан Шинэ төв Яармаг Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийг АХБны санхүүжилттэй 1,5 сая ам.долларын техникийн туслалцааны хүрээнд бэлэн болгоод байна.
 4. 4. СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ Зорилт 1 : Дэд төвүүдэд авто зам ба НАА-н үйлчилгээний хүртээмж сайжирч дэд төв хооронд харилцан уялдаа сайжирна. Үйл ажиллагаа: Дэд төвийн хэмжээнд хотын суурь үйлчилгээний хүрээг тэлж үндсэн корридор гудамжийг байгуулж бүтцийн өөрчлөлтийг эхлүүлэн, суурьшлын нягтралтыг дэмжих. Зорилт 2: Эдийн засгийн болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ. Үйл ажиллагаа: Хүн амын эрэлтийн хангасан нийгмийн болон эдийн засгийн байгууламжид хөрөнгө оруулалт хийж хотын амьдралын хэмнэл ба төвлөрлийг үүсгэж улмаар ажлын байр бий болгохыг дэмжих. НАА-н үйлчилгээ хангагчид илүү үр дүнтэй ажиллана. Үйл ажиллагаа: Салбарын шинэчлэлийг хийж усан хангамж, ариутгах татуурга ба дулааны хангамжийн үйл ажиллагаа сайжирна. Зорилт 3 : Институци бүтцийг бэхжүүлэх ба чадавхийг хөгжүүлэх. Үйл ажиллагаа: Хот төлөвлөлтийг бэхжүүлэх, хот төлөвлөлтийн хүчин чадлыг сайжруулах, нийгмийн хөгжлийг дэмжих, орон сууцны нийлүүлэлт ба жендерийн асуудлыг тооцсон үйл ажиллагааг төлөвлөх чадавхи, оршин суугчдын мэдлэг болон оролцоог нэмэгдүүлэх, институци бүтцийг бэхжүүлж төслийн менежментийн дэмжлэг үзүүлэх Зорилт 4 :
 5. 5. НӨЛӨӨЛӨЛ БА ҮР ДҮН 1-р үе шатны хүрээнд хийгдэх ажлууд БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ Хийх ажлын нэр СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ Хийх ажлын нэр Тоо хэмжээ Тоо хэмжээ Нийт талбай 162 га Нийт талбай 156 га Авто зам /км/ 6.15 Авто зам /км/ 8.77 Явган зам /м2/ 24,600 Явган зам /м2/ 35,080 Гэрэлтүүлэг/ш/ 308 Гэрэлтүүлэг /ш/ 459 Тохижилт /га/ 4.5 Тохижилт /га/ 3.43 Үерийн хамгаалалтын суваг/км/ 0.87 Үерийн хамгаалалтын суваг/км/ Усан хангамжийн шугам хоолой/км/ 6.71 Үерийн хамгаалалтын гүүр / 1км-н/ Цэвэрлэх байгууламжийн шугам /км/ 11.2 Усан хангамжийн шугам хоолой/км/ Дулааны эх үүсвэр /зуух/ Дулааны шугам /км/ 2 5.01 Хүүхдийн цэцэрлэг 1 Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1 Цэвэрлэх байгууламжийн шугам /км/ Дулааны эх үүсвэр /зуух/ Дулааны шугам /км/ 2.0 2 11.9 14.86 3 7.08 Хүүхдийн цэцэрлэг 1 Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1
 6. 6. АЧ ХОЛБОГДОЛ Баянхошуу дэд төв Сэлбэ дэд төв 2 дэд төв байгуулагдсанаар нийгэм, эдийн засаг, соёл, хот нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг гэр хорооллын 400 мянган хүн шууд болон шууд бусаар хүртэх боломжтой болно.
 7. 7. ХӨГЖЛИЙН КОРИДОР УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
 8. 8. САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАДАРГАА Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Зүйл A. B. C. Үндсэн зардал 1. Зам, нийтийн ахуйн үйлчилгээний дэд бүтцийн өргөтгөл 1.1 Зам сайжруулах 1.2 Ус хангамжийн системийг сайжруулах 1.3 Ариутгах татуургын системийг сайжруулах 1.4 Дулаан хангамжийн үйлчилгээг өргөтгөх Хэсгийн дүн (1) 2. Дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сайжруулах 3. Иргэдэд хүрэх Эдийн засаг, Төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 4. Институци бүтцийг бэхжүүлж, чадавхийг хөгжүүлэх 4.1 Төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ 4.2 Дэд бүтцийн үйлчилгээний байгууллагуудыг чадавхижуулах 4.3 Дэд төвүүдийг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэсгийн дүн (4) Хэсгийн дүн (A) Магадлашгүй зардал Хэрэгжүүлэх явц дах санхүүгийн шимтгэл НИЙТ (A+B+C) • Төсөл 1 93.21 35.23 42.91 74.67 246.02 24.59 12.39 13.31 30.4 80.43 11.48 15.36 3.70 5.00 6.13 2.00 1.53 .50 4.59 12.25 285.11 22.63 12.25 320.00 1.50 4.00 93.13 7.40 4.00 104.52 (сая ам.доллар)
 9. 9. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ Хэрэгжүүлэх ажил ТБТТ 7970 / RETA 7918 Төслийн нэгжийг байгуулах, Хэрэгжүүлэлтийн дэмжлэг чадавхийг бэхжүүлэх 1-р үе шат: Баянхошуу, Сэлбэ дэд төв Зөвлөх сонгох, зураг төсөл, тендер Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөр Дэд төвийн бүтээн байгуулалт Цэвэр, бохир усны зураг төсөл, тендер Цэвэр, бохир усны шугамын ажил Дулаан хангамжийн зураг төсөл, тендер Дулааны дэд бүтцийн барилгын ажил 2-р үе шат: Нэмэлт 2 дэд төв Зөвлөх сонгох, зураг төсөл, тендер Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөр Дэд төвийн бүтээн байгуулалт Цэвэр, бохир усны зураг төсөл, тендер Цэвэр, бохир усны шугамын ажил Дулаан хангамжийн зураг төсөл, тендер Дулааны дэд бүтцийн барилгын ажил 3-р үе шат: Нэмэлт 2 дэд төв Зөвлөх сонгох, зураг төсөл, тендер Дэд төвийн бүтээн байгуулалт Цэвэр, бохир усны зураг төсөл, тендер Цэвэр, бохир усны шугамын ажил Дулаан хангамжийн зураг төсөл, тендер Дулааны дэд бүтцийн барилгын ажил 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 10. 10. Үйл явц, давуу талууд & сул талууд Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх хувилбарууд
 11. 11. Хувилбаруудын талаар OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION Оршин суугчдад танилцуулж буй хувилбаруудыг доор үзүүлэв. Зарим хувилбаруудын хувьд тодорхой байршлуудад хэрэгжих боломжтой байгаа бол зарим нь зайлшгүй бусад иргэд оршин суугчидтай хамтарч байж хэрэгжих боломжтой байгааг анхаарахыг хүсье. 1a Өөрийн байгаа хашаандаа үлдэж инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох зардлыг өөрсдөө төлж ус, халаалтын зардлаа мөн төлөх 1б Газраа хөршүүдтэйгээ хувь нийлүүлэн өөрсдөө нийтийн орон сууц барьж ус ариун цэвэр ба халаалтын холболтыг өөрсдөө төлөх 2a Газрынхаа тодорхой хэсгээр усан хангамж, ариун цэвэр ба халаалтын систем холбох зардлаар солилцоо хийх. 2б Тухайн газар баригдах орон сууцаар газраа наймаалцах. Орон сууцнууд нь ус, ариун цэвэр болон халаалтын бүрэн шийдэлтэй байна. 3 4 Хөршүүд газраа хувь нийлүүлж тухайн газарт баригдах орон сууцанд амьдрах Орон сууцнууд нь ус, ариун цэвэр болон халаалтын бүрэн шийдэлтэй байна. Түр амьдрах байрыг хувийн хэвшил эсвэл Хотын захиргаа шийднэ . Ямар ч шийдэл гаргахгүйгээр хуучин хэвээр үлдэх.
 12. 12. ХУВИЛБАР 1a Хувийн орон сууцанд шууд холболт хийх 1 2 3 4 • Дэд бүтцийг тавих болон авто замын зориулалтаар иргэд хашааны байршлаа их бага хэмжээгээр өөрчлөх талаар тухайн хэсгийн иргэд харилцан зөвшөөрсөн байх. • Хотын зүгээс авто зам, инженерийн дэд бүтэц, нийгмийн болон эдийн засгийн байгууламжыг барих. • Иргэд өөрсдийн хашаа руу хийгдэх инженерийн шугам сүлжээний холболтын зардлыг төлөх ба энэ зардал нь ..... сая төгрөг байхаар тооцоо байна • Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсоны дараа хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус)
 13. 13. ХУВИЛБАР 1a Хувийн орон сууцанд шууд холболт хийх ХОТЫН ЗАХИРГАА Авто зам ИРГЭД ОРШИН СУУГЧИД ҮР ДҮНД НЬ + Холболтыг төлөх Дэд бүтэц + Байгууламж холбогдох  Эзэмшигч нь байсан байрандаа үлдэж авто зам болон инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох ба тэдгээрийн холболтын зардлыг төлнө.  Иргэд сар бүр хэрэглээний хураамж төлнө.  Иргэд орон сууцаа өөрсдөө сайжруулж болох юм
 14. 14. ХУВИЛБАР 1a ДАВУУ ТАЛ АНХААРАХ ЗҮЙЛС ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨЛ Хувийн орон сууцанд шууд холболт хийх Боломжын үнээр шугам сүлжээг хашаандаа холболт хийлгэх. Иргэд эзэмшил газартаа үлдэнэ. Барилгын ажил их шаардахгүй учир богино хугацаанд холболт хийгдэнэ. Орчны хэв маяг хэвээр үлдэнэ. Хувийн хэвшлийн оролцоо шаардлагагүй. Холболтыг хийх зардал болон техникийн өрөөний өртөг өндөр бөгөөд иргэд энэ зардлыг өөрсдөө төлнө. Орон сууцыг сайжруулахгүй буюу түүний дотор шугам хоолойн ажил хийгдэхгүй. Авто зам болон дэд бүтцийн зориулалтаар хашааны газрын зарим хэсэг танагдах болно. Зарим нэг нийтийн эзэмшлийн байгууламжыг эс тооцвол орчины байдал хэвээр үлдэнэ. Агаарын бохирдолын бууралтанд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй Эдийн засгийн боломжыг шинээр бий болгохгүй ба хотын ерөнхий зохицол хангагдахгүй.
 15. 15. ХУВИЛБАР 1б Нийтийн орон сууцанд холболт хийгдэх 1 • Дэд бүтцийг тавих болон авто замын зориулалтаар иргэд хашааны байршлаа их бага хэмжээгээр өөрчлөх талаар тухайн хэсгийн иргэд харилцан зөвшөөрсөн байх 2 • Хотын зүгээс авто зам, инженерийн дэд бүтэц, нийгмийн болон эдийн засгийн байгууламжыг барих 3 • Иргэд өөрсдийн амьдарч буй байр сууцандаа амьдрангаа өөрсдийн чөлөөлсөн газар дээрээ нийтийн орон сууц барина. ДТДТГ-ын хотын зохицуулалтын хүрээнд барилга барих зөвшөөрлийг авах шаардлагатай болно. 4 • Иргэд нийтийн сууцанд хийгдэх дэд бүтцийн холболтын зардлыг хамтран төлөх хэдий ч тухайн орон сууцанд нүүн орох үгүй нь өөрсдийн шийдвэрийн асуудал. 5 • Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсоны дараа хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө
 16. 16. ХУВИЛБАР 1б Нийтийн орон сууцанд холболт хийгдэх + ХОТЫН ЗАХИРГАА Авто зам ИРГЭД ОРШИН СУУГЧИД ҮР ДҮНД НЬ Газраа хувь нийлүүлэх Дэд бүтэц + Байгууламж + Нийтийн орон сууцны холболтын зардлыг хуваан төлөх  Эзэмшигчид шинэ нийтийн сууцруу нүүж ч болно нүүхгүй ч байж болно гэхдээ дэд бүтцэнд холбогдоно. Мөн өөрсдийн хашааны үлдсэн хэсгийг үргэлжлүүлэн эзэмшинэ.  Иргэд сар бүр хэрэглээний хураамж төлнө
 17. 17. ХУВИЛБАР 1б Нийтийн орон сууцанд холболт хийгдэх Төлбөр төлөх боломжтой иргэдийн хашаа руу холболт хийгдэнэ. ДАВУУ ТАЛУУД Иргэд хувь нийлүүлсэн газар дээр баригдсан орон сууцанд амьдарна Нэгдсэн холболт хийж байгаа тул өртөг бага Орчны хэв маяг хуучин хэлбэрээ хадгална. Иргэд үлдэж буй газраа өөрөө захиран зарцуулна. Тухайн хэсгийн иргэдийн шийдвэрээр орон сууцаа ямар үе шатаар хувийн хэвшлийн ямар компаниар гүйцэтгүүлэх ээ шийднэ. АНХААРАХ ЗҮЙЛС Орон сууцны сайжруулалт болон дэд бүтцийн холболтын зардлыг иргэд өөрсдөө төлнө. Авто зам болон дэд бүтцийн зориулалтаар хашааны газрын зарим хэсэг танагдах болно Төслийн хэмжээ харьцангуй бага байх тул: Нэмэлт нийтийн байгууламж баригдахгүй тухайн хэсэг бараг хуучин хэв ОРЧНЫ НӨЛӨӨ шинж нь хадгалагдана. Эдийн засгийн боломжыг шинээр бий болгохгүй ба хотын ерөнхий зохицол хангагдахгүй. Агаарын бохирдолын бууралтанд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй
 18. 18. ХУВИЛБАР 2a 1 2 3 Шууд солилцоо хийх (Хэсэгчлэн) •Иргэд оршин суугчид өөрийн эзэмшлийн газрын дийлэнхи хэсгийг төрд (Хотын захиргаанд) эсвэл хувийн компаниудад өгнө. •Иргэд өөрт авч үлдсэн газар дээрээ амьдарна. •Иргэд солилцоо хийж чөлөөлж өгсөн газрынхаа оронд өөрийн хашааны үлдсэн хэсэгт дэд бүтцийн холболтыг хийлгэнэ. 4 •Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсоны дараа хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус) 5 •Иргэдээс солилцоогоор чөлөөлсөн газар дээр Хотын захиргаа болон хувийн хэвшил орон сууц барина.
 19. 19. ХУВИЛБАР 2a Шууд солилцоо хийх (Хэсэгчлэн) + ХОТЫН ЗАХИРГАА Авто зам ИРГЭД БА ХУВИЙН ХЭВШИЛ Газраа өгөх ҮР ДҮНД НЬ + Дэд бүтэц Хөрөнгө оруулагч эсвэл Хотын захиргаа Байгууламж Холболт  Иргэд өөрсдийн байшиндаа амьдарна гэхдээ солилцоо хийсэн газрын оронд дэд бүтцэнд холболт хийлгэх ба авто зам болон нийгмийн үйлчилгээ хүртэнэ. Иргэд сар бүр хэрэглээний хураамж төлнө
 20. 20. ХУВИЛБАР 2a Шууд солилцоо хийх (Хэсэгчлэн) ДАВУУ ТАЛУУД Дэд бүтцийн холболт зөвхөн энэ хувилбарт хамрагдах өрхүүдэд л хийгдэнэ. Иргэд хашааны газрын тодорхой хэсгийг дэд бүтцийн холболт хийлгэн солилцоно Иргэдэд нүүн шилжих болон түр хугацаагаар өөр газар байрлах шаардлага үүсэхгүй. Орчны хэв шинж нэг их хөндөгдөхгүй. Хотын захиргаа болон хувийн хэвшлийн оролцоо бага. АНХААРАХ ЗҮЙЛС Дэд бүтцийн холболт хийлгэхийн тулд хашааны газрын тодорхой хэсгийг солилцоогоор чөлөөлнө.  Нэгдсэн удирдлагаар хангахад нэлээн төвөгтэй буюу хэрэгжихэд ихээхэн хугацаа орох. Хүн амын нягтралын явц удаан буюу бараг явагдахгүй учир нийгэм болон эдийн засгийн боломж удаан хугацаанд бүрдэнэ. Агаарын бохирдлын бууралтанд дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ ОРЧНЫ НӨЛӨӨ Жижиг мухлагаас өөр худалдаа арилжааны нэгж ажиллуулах эдийн засгийн нөхцөл/ төвлөрөл бүрдэхгүй. Цөөн тооны нийтийн эзэмшлийн байгууламж баригдах хэдий ч орчны хэв шинж бараг л хэвээр үлдэнэ.
 21. 21. ХУВИЛБАР Шууд солилцоо хийх (Бүрэн хэмжээгээр) 2б 1 •Дэд бүтэц болон үйлчилгээг Хотын захиргаа хариуцан хангана 2 •Иргэд оршин суугчид өөрийн эзэмшлийн газрын тодорхой хэсгийг төрд (Хотын захиргаанд) эсвэл хувийн компаниудад өгөх ч үлдсэн газар дээрээ нэг хэсэгтээ амьдарна. 3 •Хувийн хэвшил болон Хотын захиргаа иргэдийн чөлөөлж өгсөн газар дээр орон сууц барина. Барилга барих тал нь ДТДТГ-ын гаргасан хот байгуулалтын журмын дагуу барилга барих зөвшөөрлийг авна 4 5 •Иргэд шинээр баригдсан орон сууцнаас байр авч үлдсэн газраа чөлөөлж өгнө. •Иргэд хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус). • Хувийн хэвшил болон Хотын захиргаа үлдсэн газар дээр орон сууцыг үргэлжлүүлэн барина.
 22. 22. ХУВИЛБАР Шууд солилцоо хийх (Бүрэн хэмжээгээр) 2б + ХОТЫН ЗАХИРГАА Авто зам ИРГЭД БА ХУВИЙН ХЭВШИЛ ҮР ДҮНД НЬ Бүх газраа өгөх + Дэд бүтэц Байгууламж Хөрөнгө оруулагчид Орон сууц үйлчилгээ ба Хотын захиргаа  Иргэд шинэ орон сууцаар газраа солих ч барилга баригдаж дуустал өөрийн газар дээрээ амьдарна.  Иргэд шинэ орон сууцруу нүүж орно, үлдсэн газар дээр шинээр орон сууц дахин баригдана.  Иргэд хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус).
 23. 23. ХУВИЛБА Р 2б ДАВУУ ТАЛУУД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Шууд солилцоо хийх (Бүрэн хэмжээгээр Дэд бүтцийн холболт зөвхөн энэ хувилбарт хамрагдах өрхүүдэд л хийгдэнэ. Иргэд хашааны газраа орон сууцаар солилцож болно. Иргэдэд нүүн шилжих болон түр хугацаагаар өөр газар байрлах шаардлага үүсэхгүй. Орчны хэв шинж нэг их хөндөгдөхгүй. Хотын захиргаа болон хувийн хэвшлийн оролцоо бага. Нэгдсэн удирдлагаар хангахад нэлээн төвөгтэй буюу хэрэгжихэд ихээхэн хугацаа орох. Хүн амын нягтралын явц удаан буюу бараг явагдахгүй учир нийгэм болон эдийн засгийн боломж удаан хугацаанд бүрдэнэ Агаарын бохирдлын бууралтанд дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ ОРЧНЫ НӨЛӨӨ Жижиг мухлагаас өөр худалдаа арилжааны нэгж ажиллуулах эдийн засгийн нөхцөл/ төвлөрөл бүрдэхгүй. Цөөн тооны нийтийн эзэмшлийн байгууламж баригдах хэдий ч орчны хэв шинж бараг л хэвээр үлдэнэ.
 24. 24. ХУВИЛБАР 3 Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах 1 • • 2 • 3 4 5 6 Тухайн хэсэгт оршин сууж буй иргэд бүгдээрээ төсөлд хамрагдах шийд гаргаж газраа хувь нийлүүлэн чөлөөлнө. ДТДТГ-аас тухайн хэсэгт орон сууц болон үйлчилгээний цогцолбор хэсгийг барих барилгын ажлын тендерийг зарлахын зэрэгцээ тухайн хэсгийн өрхүүдийн хашааны зах зээлийн бодит үнэлгээг тогтоох ажлыг хийнэ. ДТДТГ-аас тухайн хэсгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж барилгын гүйцэтгэлийг хийх компануудын богино жагсаалтыг гаргана. Барилга барих тал нь ДТДТГ-ын гаргасан хот байгуулалтын журмын дагуу барилга барих зөвшөөрлийг авна. • • • Иргэдийн хувьд хорооны газарт байх түр амьдрах зориулалтын сууцанд суух эсвэл барилгын компанууд орон сууц түрээслэн амьдрах айлуудад зориулан бүтэн жилийн мөнгөн тэтгэмж өгнө (байрны түрээсийн үнийг). Хувийн хэвшлийн компанууд орон сууцыг барихтай зэрэгцээд хотын захиргааны зүгээс дэд бүтэц болон авто замын сүлжээг барина. Иргэд хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус). Барилгын компани илүү байх орон сууцуудыг зах зээлд борлуулж барилгын ажлын зардлаа нөхнө
 25. 25. ХУВИЛБАР 3 Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах + ХОТЫН ЗАХИРГАА + Авто зам ИРГЭД БА ХУВИЙН ХЭВШИЛ ҮР ДҮНД НЬ Дэд бүтэц Газраа хувь нийлүүлэх Хөрөнгө оруулагчид + Байгууламж Парк Орон сууц үйлчилгээ  Иргэд ногоон байгууламж, нийгмийн үйлчилгээ бүхий шинэ орон сууцанд орно.  Хэрэглээний зардлуудыг иргэд өөрсдөө төлнө (цэвэр бохир ус).
 26. 26. ХУВИЛБАР 3 ДАВУУ ТАЛ АНХААРАХ ЗҮЙЛС Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах Иргэд газраа солилцох замаар дэд бүтцийн хобщлболтыг үнэгүй хийлгэнэ. Өрөөний илүү сонголт бүхий том бөгөөд сайн чанарын орон сууц баригдана. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ илүү өндөр болох учир орон сууцаа зээлийн барьцаанд тавьж бизнесийн зориулалтаар ашиглах эсвэл орон сууцаа зах зээлд борлуулах. Нийт оршин суугчид тухайн хувилбарыг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай  Иргэдэд нүүн шилжих болон түр хугацаагаар өөр газар байрлах шаардлага үүснэ  Төрийн болон хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн бололцооноос хамааралтай.  Өнөөг хүртэл хашаа болон сууцандаа оруулсан хөрөнгө оруулалт үнэгүйднэ. ОРЧНЫ НӨЛӨӨ Хүн амын нягтралыг дагаад ажил эрхлэх болон эдийн засгийн боломж нэмэгдэнэ Хүн амын төвлөрөл нэмэгдэнэ гэдэг нь нийгмийн үйлчилгээ тэр хэвээр хүртээмжтэй болно. Нийгмийн үйлчилгээ төвлөрсөн хэсэгт том хэмжээний ногоон байгууламж баригдана. Агаарын бохирдлын бууралтанд үлэмж нөлөө үзүүлнэ
 27. 27. Оршин суугчдын хандлагын судалгаа ХУВИЛБАР ХУВИЛБАР ХУВИЛБАР ХУВИЛБАР ХУВИЛБАР ХУВИЛБАР Бидний зүгээс өгөх газрын зурган дээр байх өөрийн хашааг өөрийн сонгосон хувилбарын таарах өнгөөр будна уу. Гэхдээ үүгээр таны төсөлд оролцох эцсийн сонголт шийдвэрийг бус харин төслийн хүрээнд таны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлоход таны хандлагыг судлаж байгаа болохыг анхаарна уу 1a Өөрийн байгаа хашаандаа үлдэж инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох зардлыг өөрсдөө төлж ус, халаалтын зардлаа мөн төлөх Хөх өнгө 1б Газраа хөршүүдтэйгээ хувь нийлүүлэн өөрсдөө нийтийн орон сууц барьж ус ариун цэвэр ба халаалтын холболтыг өөрсдөө төлөх Хөх өнгийн зураасаар 2a 2б 3 4 . Газрынхаа тодорхой хэсгээр усан хангамж, ариун цэвэр ба халаалтын систем холбох зардлаар солилцоо хийх. Тухайн газар баригдах орон сууцаар газраа наймаалцах. Орон сууцнууд нь ус, ариун цэвэр болон халаалтын бүрэн шийдэлтэй байна. . Хөршүүд газраа хувь нийлүүлж тухайн газарт баригдах орон сууцанд амьдрах Орон сууцнууд нь ус, ариун цэвэр болон халаалтын бүрэн шийдэлтэй байна. Түр амьдрах байрыг хувийн хэвшил эсвэл Хотын захиргаа шийднэ . Ямар ч шийдэл гаргахгүйгээр хуучин хэвээр үлдэх. Улаан өнгө Улаан өнгийн зураасаар Ногоон өнгө Шар өнгө
 28. 28. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×