Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Proyecto carriles bici Barcelona

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Proyecto carriles bici Barcelona

 1. 1. Nous carrils bici BCN ’08 Més kilòmetres de xarxa Millora de la xarxa existent
 2. 2. Nous carrils bici BCN ’08 Actualitat:128 km de xarxa Projecte: 28 km nous Inversió: 4 M€
 3. 3. Nous carrils bici BCN ’08 08 Principis del projecte Incrementar la xarxa, completant els itineraris del centre de la ciutat Introduir més elements de seguretat Assegurar la continuïtat dels itineraris g Garantir una major fluïdesa implantació a calçada (majoritària)
 4. 4. Nous carrils bici BCN ’08 08 3 tipologies bàsiques Bidireccionals en calçada (10.350 m) Unidireccionals en calçada (1.650 m) ç ( ) Bidireccionals en vorera i tipologies mixtes (3.825 m) ( )
 5. 5. Nous carrils bici BCN ’08 08 Uni - calçada Bi - calçada Bi - vorera
 6. 6. Nous carrils bici BCN ’08 08 Unidireccionals en calçada
 7. 7. Nous carrils bici BCN ’08 08 Bidireccionals en calçada
 8. 8. Nous carrils bici BCN ’08 08 Elements de separació Peça de separació en carrils bidireccionals en calçada
 9. 9. Nous carrils bici BCN ’08 La peça de separació evitarà l’estacionament de vehicles al carril bici
 10. 10. Nous carrils bici BCN ’08 La separació també evitarà la invasió del carril per part d’altres vehicles
 11. 11. Cruïlles: en línia recta
 12. 12. Cruïlles: vorejant xamfrans
 13. 13. Nous carrils bici BCN ’08 08 Remodelació i ampliació del carril bici ç del carrer Provença • Bidireccional en calçada • Col·locació de la peça separadora • Canvi a estacionament en semi-bateria inversa al costat muntanya l t t t
 14. 14. Nous carrils bici BCN ’08 08 Remodelació i ampliació del carril bici del carrer Provença
 15. 15. N Nous carrils bi i BCN ’08 il bici ... més xarxa xarxa, més segura g

×