Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bea

914 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Bea

 1. 1. Provincialismo 1840-1846 <ul><li>A primeira manifestación do galeguismo é o Provincialismo,que nace nos anos 1840-1846 , no seo do partido progresista. Reclamaban que Galicia fose considerada unha única provincia..O primeiro grupo provincialista estaba formado por estudiantes da universidade e médicos, avogados,profesores e algún militar. Xuntábanse na Academia literaria de santiago e debatían sobre cuestións de historia, dereito, economía e literatura, cunha mentalidade progresista.Tamén editaban periódicos como El Recreo Compostelano (1842-1843) dirixido por Antonio Neira de Mosquera e Antolín Faraldo ,ou El Porvenir (1845). Este grupo introduce no pensamento galego o historicismo isto é a convicción do carácter singular de cada pobo ten o seu fundaménto no pasado. </li></ul>Provincia Aldraxe Historia preocupacions sociais Liberalismo Catolicismo Galicia
 2. 2. Antolín Faraldo1823-1853 <ul><li>Antolín Faraldo ( Betanzos , 2 de outubro de 1823 - Granada , 20 de xuño 1853 ), foi un escritor e xornalista galego e un dos pais do movemento provincialista galego da primeira metade do século XIX . Estudou na Universidade de Santiago de Compostela , obtendo o grao de Bacharel en Medicina </li></ul><ul><li>en outubro de 1842 . Ese ano incorpórase como xornalista ó xornal O Recreo Compostelano , do que pronto se convertería en redactor principal. Entre febreiro e outubro de 1845 funda e dirixe, xunto con José Rúa Figueroa e Antonio Romeu Ortiz , a revista O Porvir . A revista serve a Faraldo de plataforma para expoñer o seu modelo político de Galicia , sempre mantendo unha liña liberal e rexionalista o Devandito modelo versase plasmado coa sua participacion na chamada revolucion </li></ul>
 3. 3. A ÉPOCA <ul><li>Liberalismo moderado </li></ul><ul><li>Soberanía compartida polo </li></ul><ul><li>Rey e as Cortes </li></ul><ul><li>Ampliación dos poderes executivo </li></ul><ul><li>Diminución do poder lexislativo </li></ul><ul><li>Exclusividade da relixión católica </li></ul><ul><li>Administración central </li></ul><ul><li>Supresión da Milicia Nacional </li></ul><ul><li>Restricción do dereito o voto </li></ul><ul><li>Liberalismo progresista </li></ul><ul><li>Soberanía nacional </li></ul><ul><li>Ampla declaración de dereitos </li></ul><ul><li>División de poderes </li></ul><ul><li>Ausencia de confesionalidade católica </li></ul><ul><li>Aspiracións progresistas </li></ul><ul><li>Introducción dunha segunda cámara (o Senado) </li></ul><ul><li>Veto de leis </li></ul><ul><li>Disolución do parlamento </li></ul><ul><li>Sistema electoral censitario e restrinxido </li></ul>CONSTITUCION 1845 CONSTITUCION 1837
 4. 4. Rexionalismo 1885-1890 <ul><li>En 1885 e 19890 o provincialismo galego transfórmase en Rexionalismo.En primeiro lugar,o galeguismo deixa de estar politicamente subordinado as opcións de ámbito español para adquirir un perfil programático e organizativo propio,que a actuar como tal rexionalismo tamén no eido político.En segundo lugar.os fracasos do carlismo e do republicanismo federal no sexenio estimulan en sectores minoritarios desas tendencias un achegamento ó galeguismo a liberal,herdeira do provincialismo, </li></ul>      
 5. 5. A. BRAÑAS E M. MURGUIA <ul><li>Alfredo Brañas ( Carballo , 1859 - Santiago de Compostela , 1900 ), defendía o rexionalismo tradicionalista: fundamentada na historia na etnia e na relixión. Brañas, en 1890 participa na creación da Asociación Rexionalista Galega no que Brañas fala por primeira vez de Galicia como nacionalidade. Fanlle redactar as Bases xenerais do rexionalismo e a súa aplicación a Galicia, as Bases, influenciadas polas Bases de Manresa , no que presenta un modelo práctico de descentralización. </li></ul><ul><li>Manuel Murguía ( Arteixo , 1833 e falecido na Coruña 1923 ) foi un historiador galego que impulsou o Rexurdimento e creou a Real Academia Galega. Defendía o rexionalismo liberal .Foi nomeado presidente da Asociación Rexionalista Galega (ARG), a primeira organización política de signo decididamente galeguista. Nos Xogos Florais de Tui de 1891, faríase reivindicación do uso público do galego, lingua en que Murguía pronunciaría o discurso inaugural. En 1892 foi destinado á Biblioteca Universitaria de Santiago posto que exercería ata a súa xubilación en 1905. </li></ul><ul><li>Con 72 anos xorde en Murguía a idea de crear unha Academia Galega da Lingua, coñecida co nome de A Cova Céltica . Tamén en Murguía xurdiu a teima de crear un dicionario da lingua galega. O día 25 de agosto de 1906 aprobouse a creación da Real Academia Galega , que presidiría ata á súa morte. </li></ul>
 6. 6. A partir de 1898: CRISE DO SISTEMA POLÍTICO DA RESTAURACIÓN (1898-1923) Crise de 1898 Descomposición do Sistema Rexenera cionalismo Perda Das colonias Problemas políticos Conflictos sociais Problemas militares Partidos dinásticos División e crise de liderazgo Cataluña Galicia, País Vasco NACIONALISMOS Periféricos Republicanos E socialistas Asamblea De Parlamentarios DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923/1929) Sindicatos UXT, CNT Semana tráxica Folga Xeral “ Pistolerismo” Fracaso En Marrocos Annual (1921)
 7. 7. As irmandades da fala 1916-1930 <ul><li>O 18 de maio de 1916 fúndase na coruña a primeira Irmandade da Fala nunha reunión convocada polos irmáns Antón e Ramón Villar Ponte.Nos meses seguintes constitúense grupos iguais noutras cidades e vilas (santiago,Ourense,Pontevedra,Monforte,Vilalba).En novembro publícase o primeiro número da segunda A nosa Terra(1916-1936),agora integramente en galego.Nun principio,o movemento,entre cultural e político unha mera continuación do rexionalismo anterior.Pero axiña un sector avoga por unha definición plenamente nacionalista.Esta formúlase nidiamente na I asamblea Nacionalista(lugo,17-18 de novembro de 1918).O manifesto alí aprobado afirma que Galicia é unha nación inserida nun estado plurinacional e establece o programa básico do galeguismo ata 1936:Estado galego dentro dunha democracia representativa auténtica,dereitos políticos para a muller,concerto ecónomico entre galicia e a federación,oficialidade do galego,galeguización do ensino da xustiza. </li></ul>       
 8. 8. NACIONALISTAS Naceu en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886 e morreu no exilio —en Bos Aires — o 7 de xaneiro de 1950 . Pai do nacionalismo galego , Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador , ensaísta , dramaturgo , debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX . Ademais, estudou medicina . R.Castelao Otero Pedrayo Foi un escritor e intelectual galego, membro da Xeración Nós nado en Ourense o 5 de marzo de 1888 e falecido na mesma cidade o 10 de abril de 1976 . Deputado polo partido Nacionalista de Ourense en 1931 e de novo en 1936 polo partido Galeguista, representa xunto a Risco e a Figueira Valverde o nacionalismo conservador e católico. V.Risco Antón Vilar Ponte ( Ourense , 1 de outubro de 1884 - 30 de abril de 1963 ) foi intelectual galego do século XX , membro da xeración Nós e considerado un dos maiores teóricos do nacionalismo galego . [1] Constitúe unha das figuras máis importantes e complexas da historia da literatura galega . Home procedente dunha familia acomodada, dun grande nivel cultural, cuxa aportación á literatura galega asentou as bases do nacionalismo galego e da nova narrativa galega. ( Vivero ( Lugo , España ), 2 de octubre de 1881 - La Coruña , 4 de marzo de 1936 ) fue un escritor en gallego , periodista y político español . Fue uno de los principales líderes del galleguismo de preguerra. Promotor das Irmandades da Fala, na Coruña. Deputado nas Cortes de Madrid en 1931 pola ORGA-FRG no 36 volveu a obter escano en Madrid e nesta vez nas listas da Fronte Popular
 9. 10. Solidaridad Gallega

×