Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Breve historia da literatura galega

Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Breve historia da literatura galega

  1. 1. • Séculos XII a XV • Período de máximo esplendor. • Trobadores e xograres compoñen as cantigas acompañadas de música. • Tamén conservamos textos literarios en prosa.
  2. 2. • Séculos XVI ao XVIII • Decadencia da literatura escrita. • Escasos textos. • Rica literatura popular. • Coa ilustración ao final do período nace o interese polo galego.
  3. 3. • Século XIX • Renacemento da poesía. • Rosalía de Castro • Eduardo Pondal • Curros Enríquez
  4. 4. • Ata 1936 (inicio da Guerra Civil) • Período de efervescencia cultural galeguista. • Labor das Irmandades da Fala. • Grupo Nós: recuperación da prosa galega: Castelao, Risco, Otero Pedrayo. • Poesía de vangarda: Manuel Antonio
  5. 5. • Da posguerra (1939) á chegada da democracia (1976) • Primeiros anos: literatura no exilio. • Anos 50: editorial Galaxia. Lenta recuperación. • Incorporación da prosa moderna: Nova Narrativa Galega. • Grandes poetas e narradores.
  6. 6. • Desde o 1976 á actualidade. • Diversificación temática. • Ampliación do número de lectores (ensino en galego). • Premios literarios. • Experimentación en novos xéneros. • Irrupción dunha xeración de poetas novos. • Incorporación definitiva da literatura feita por mulleres.

×