Publicidad

Tema 1_les propietats textuals

8 de Oct de 2011
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Tema 1_les propietats textuals

  1. Els elements de la comunicació
  2. Les propietats textuals El text és una unitat lingüística comunicativa, producte de l’activitat verbal humana, que posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l’adequació al context comunicatiu, per la coherència informativa i per la cohesió lineal. La seua estructura reflecteix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos d’elaboració i d’interpretació. Es construeix per mitjà de dos conjunts de capacitats i coneixements: els propis del nivell textual i els del sistema de la llengua. ENRIQUE BERNÁRDEZ. Introducción a la lingüística del texto. Espasa-Calpe  
Publicidad