Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bahagi ng pananalita

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Morpolohiya
Morpolohiya
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Bahagi ng pananalita (20)

Anuncio

Bahagi ng pananalita

  1. 1. . Mga salitang pangnilalaman (mga content word) 1. Mga nominal a. Pangngalan (noun) - mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari, atbp. b. Panghalip (pronoun) - mga salitang panghahali sa pangngalan 2. Pandiwa (verb) - mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita 3. Mga panuring (mga modifier) a. Pang-uri (adjective) - mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pangngalan at panghalip b. Pang-abay (adverb) - mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay B. Mga Salitang Pangkayarian (Function Words) 1. Mga Pang-ugnay (Connectives) a. Pangatnig (conjunction) - mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay b. Pang-angkop (ligature) - mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan c. Pang-ukol (preposition) - mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita 2. Mga Pananda (Markers) a. Pantukoy (article/determiner) - mga salitang laging nangunguna sa pangngalan o panghalip b. Pangawing o Pangawil (linking o copulative) - salitang nagkakawing ng paksa (o simuno) at panaguri Hindi na isinama ang Pandamdam (interjection; mga salitang nagsasaad ng matinding damdamin) sapagkat ayon sa mga may-akda ng Makabagong Balarila ay maaaring magamit bilang pandamdam ang kahit anong salita kung bibigkasin nga ng may matinding damdamin. Samantala, sa Balarilang Ingles ay may walong tradisyunal na bahagi ng pananalita bagama't higit pa itong nahahati sa iba't ibang kaurian sang-ayon na rin sa mga pag-aaral ng mga kasalukuyang lingguwistiko. Ito ay ang pangngalan, panghalip, pandiwa, pang-uri, pang-abay, pangatnig, pang-ukol at pandamdam. Mga sanggunian  Santos, Lope K. (1944), Balarila ng Wikang Pambansa (2nd ed.), Lungsod ng Maynila: Kawanihan ng Palimbagan
  2. 2.  Santiago, Alfonso O.; Tiangco, Norma G (2003), Makabagong Balarilang Filipino (2nd ed.), Sta. Mesa Heights, Lungsod ng Quezon: Rex Book Store, Inc., pp. 121- 126, 164, 174, 199, 213, 221, 224-225, 228-232  Raflores, Ester (2006), Bagong binhi, Lungsod ng Valenzuela: JO-ES Publishing House.,, pp. 77, 112, 181, 219 ,232 , 286, 326, 338, 351  oun - pangngalan  pronoun - panghalip  adverb - pang-abay  verb - pandiwa  adjective - pang-uri  preposition - pang-ukol  interjection - pang-angkop  conjunction -pangatnig Pangngalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, lunan, hayop, o pangyayari. Mga uri: Pantangi Ito ang twag sa uri ng mga tangi at tiyak na ngalan ng tao, bagay, lunan, o pangyayari. Isinusulat sa malaking titik ang unang titik ng mga pangngalang pantangi. Pambalana Ito ang pangkalahatang pangngalan ng tao, bagay, lunan, hayop, o pangyayari. Ito ay isinusulat sa maliit na titik, maliban kung ginagamit na mga pamagat o simula ng pangungusap. Panghalip ang tawag sa mga salitang panghalili sa mga nabanggit nang pangngalan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga ito. Mga uri: Panao, ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. 1. unang panauhan: ako, ko, akin, amin, tayo 2. ikalawang panauhan: ka, ikaw, inyo, kayo, ninyo 3. ikatlong panauhan: siya, niya, nila, sila, kanya Pananong, ay salitang kumakatawan sa ngalan ng tao o bagay sa paraang patanong. 1. isahan: alin, sino, saan, ano, kailan, gaano 2. maramihan: alin-alin, sinu-sino, saan-saan, anu-ano, kai-kailan, gaa-gaano Pamatlig, ay humahalili sa mga pangngalan at nagtuturo ng mga tao, bagay, lunan, o pangyayari. 1. malapit sa nagsasalita: ito, nito, dito 2. malapit sa kinakausap: iyan, diyan, hayan 3. malayo sa nag uusap: yaon, doon, ganoon panaklaw, ay sumasaklaw sa bilang o dami. 1. iba, bawat, balana, isa pa, madla, lahat, tanan Pang-uri ay nagbibigay turing sa pangngalan o panghalip. Mga uri: Panlarawan, kapag naglalahad ng katangian, kalagayan, hugis, o laki ng isang pangngalan o panghalip. Pamilang, kapag nagsasaad ng bilang o kabuuan ng isang pangngalan o panghalip.
  3. 3. Pandiwa ang tawag sa bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o gawa. Mga aspekto: Perpektibo o naganap na Imperperktibo o nagaganap na Kontemplatibo o gaganapin pa. Pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Mga uri: Pang-agam, nagsasaad ng pag-aalinlangan at d-katiyakan sa gawain ng pandiwang binibigyang- turing nito. Pamanahon, nagsasabi ng panahon o kung kailan ang kilos ng pandiwa; isinasaad din nito ang dalas ng pagkakaganap ng pandiwa. Panlunan, tumutukoy sa pook kung saan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos ng pandiwa. Panang-ayon, nagsasaad ng pagsang-ayon Pananggi - nagsasaad ng pagtanggi. Pang-ugnay ang tawag sa mga kataga at salitang ginagamit na tagapag-ugnay ng mga salita, kaisipan at mga pahayag sa pangungusap. Pang-angkop - nag-uugnay ng salita sa kapwa salita upang maging madulas ang pagbigkas. 1. -ng, pangatnig 2. -na, katinig 3. -g, letrang n Pang-ukol, nag-uugnay ng pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap. 1. para, tungkol, ukol, hinggil, ayon, laban, alinsunod, (sa / kay) 2. kay / kina 3. ng / sa 4. ni / nina Pangatnig, nagpapahayag ng kaugnayan ng isang salita o mga salita, sa kapwa salita o mga salita ng isang kaisipan sa kapwa kaisipan. 1. Pamukod, ginagamit ito kung sa dalawa o higit pang kaisipan, ang isa ay ibig itangi o pinag- aalinlangang piliin. Hal: dili, man, kaya, o 2. Paninsay, ginagamit ito kapag sa pangungusap ang unang bahagi ay sinasalungat ng ikalawa. Hal: ngunit, subalit, datapwat, sukdang, maliban, natangi, bagkus, habang 3. Panlinaw, ginagamit ito kung nais na lalong paliwanagin ang mga bagay na nasabi na. Hal: samaktwid, tahasang sabi, anupa't, sa halip, kung gayon, alalaon man lamang 1. 4. panubali, nagpapahayag ng pagkukurong may pasumala o pag-aalinlangan. Hal: sapagkat, kung, kapag

×