Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Obrada Slika u Photoshopu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
 Obrada slike
Obrada slike
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Obrada Slika u Photoshopu

  1. 1. Obrada slika u Adobe Photoshop Adobe Photoshop
  2. 2. Uvod u program <ul><li>Adobe Photoshop је ра čunarski program za о bradu slika . </li></ul><ul><li>А utor pr о gr ама је ком p а ni ја Adobe Systems. </li></ul><ul><li>Namenjen je za kreiranje I retu širanje i obradu rasterskih slika </li></ul><ul><li>Način rada ovog programa je isti kao i drugih programa koji rade u Windows okruženju </li></ul>
  3. 3. Osnovne komande za obradu slika <ul><li>U liniji menija nalaze se uobičajne komande:File i Edit.Novina kod ovakvih programa je meni sa View,Image i Effects. </li></ul><ul><li>U meniju View su komande za za određivanje sadražaja ekrana i prikaza veličine slike na ekranu </li></ul><ul><li>U meniju Image nalaze se komande za rad sa slikama </li></ul>
  4. 4. Komande za rad sa slikama <ul><li>Komanda Adjust se izvode različita podešavanja:osvetljenost-kontrast-intezitet (Brightness-Contrast-Intesity). </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Balansiranje boja (Color Balance). </li></ul><ul><li>Zamena boja (Replace color). </li></ul><ul><li>Treansform – menja se slika: Invert (negativ), posterizacija (Posterize) </li></ul><ul><li>Ostale komande:Paper size,duplicate,flip,rotate,crop, color mode, black and white, grayscale. </li></ul>
  6. 6. Primer slika
  7. 7. Meni Effects <ul><li>Za izvođenje složenih promena na slikama i njihovim delovima: 3D efekti (Crazon, kubist, water colors, impressionist,blur,camera,color transform,halftone,psychedelich i solarize, contour,crystalize,mosaic,glass block, smoked glass, vignete. </li></ul><ul><li>U meniju mask obavlja se postavljanje zaštitnih štitova protiv filtera </li></ul>
  8. 8. Primeri slika
  9. 10. Izmene slike <ul><li>Slika se učitava komandom open is menija file. </li></ul><ul><li>Slika u negativu se dobija na komandu invert iz kaskadnog menija image </li></ul><ul><li>Solarizacija je greška u fotografiji koja se javlja kada se negativ prosvetli pa počne da se pretvara u pozitiv </li></ul><ul><li>Psihodeličan efekat menja sliku tako što joj menja jako boju </li></ul><ul><li>Mozaik – predstavljanje slike sa jako povečanjim pikselo,što smanjuje rezoluciju </li></ul><ul><li>Paper size – koristi se za dobijanje veće površine od slike ukoliko je to potrebno </li></ul>

×