La participació dels militars en la vida política espanyola

B
LA PARTICIPACIÓ DELS MILITARS EN LA VIDA POLÍTICA ESPANYOLA<br />Un dels trets més característics de la història espanyola dels segles XIX i XX és la participació dels militars en la vida política.<br />En el segle XIX es generalitzara la pràctica dels pronunciaments militars. Els pronunciaments militars van ser un cas específic de colp d’Estat Militar que consistia en la sublevació d’un grup relativament poc nombrós d’oficials, que feia públic un manifest (document on s’exposaven les segues reivindicacions) amb el propòsit que altres militares es sumaren i també buscaven el suport de la població, que moltes vegades recolzava el pronunciament amb una revolució en les ciutats.<br />Hi ha que tindre en compte que aquest pronunciaments militars del segle XIX van tindre un caràcter LIBERAL, es a dir, els militars que protagonitzaren aquest colps d’Estat eren militars que estaven a favor de la monarquia parlamentària i en contra de la monarquia absoluta.<br />En aquest sentit cal subratllar que aquest militars no es convertirien en dictadors, ni actuarien com tal, sinó que en molts casos actuarien com a líders dels partits polítics existents. Com el liberalisme es va dividir en dos corrents fonamentals, també es pot parlar de militars que defensarien una d’aquestes dos corrents bàsiques del liberalisme.<br />La moderada, que defensava el liberalisme doctrinari, segons el qual la sobirania tenia que ser compartida entre la Corona i les Corts (poble), el sufragi tenia que ser censatari i tenia que haver un control de la premsa.<br />La progressista que defensava la sobirania nacional, un sufragi censatari molt ampli i la lliberta de premsa.<br />Fent un recorregut històric per l’actuació dels militars podríem remuntar-nos al Regnat de Ferran VII. Quan Ferran VII va arribar a Espanya després de la Guerra de la Independència va restablir la monarquia absoluta. Per això els militars liberals que estaven a favor de la Constitució de 1812 o Constitució de Cadis van organitzar nombrosos pronunciaments contra Ferran VII entre 1814 i 1820. Per fi en aquesta última data el pronunciament encapçalat pel Coronel Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan (Sevilla) va triomfar, fet que marca el inici del període històric conegut com Trienni Constitucional (1820-23). La intervenció dels 100000 fills de San Lluis va ficar termini a aquesta etapa, que va ser seguida per 10 anys de monarquia absoluta, la denominada dècada ominosa (1823-33). Malgrat la repressió també es van fer intents de restaurar la Constitució de Cadis, com els protagonitzats pel General Torrijos.<br />En 1833 mor Ferran VII, i comença una etapa històrica fins a 1868, on els militars van ser protagonistes fonamentals. Durant la Regència de Maria Cristina (1833-1840) es viu la primera Guerra Carlina. En aquest context va quedar clara la divisió de l’exèrcit.(carlins i liberals)<br />En 1836 en el context revolucionari que es vivia en l’Espanya Liberal destaca el anomenat Motí dels Sergents de la Granja que va obligar a la Regent Maria Cristina a restablir breument la Constitució de 1812. Després al acabar la guerra carlina (1839) el General que havia conduit als exèrcits Liberals a la victòria Baldomero Espartero es va convertir en l’àrbitre de la situació política. Maria Cristina va buscar el seu recolzament per aprovar noves lleis (com la d’Ajuntaments) que responien al programa polític dels liberals moderats. Espartero en canvi es va manifestar a favor dels plantejaments dels liberals progressistes, fet que va marcar l’exili de la Regent Maria Cristina.<br />Baldomero Espartero, desenvoluparia el càrrec de Regent entre 1840 i 1843. Com que no va comptar amb l’opinió de la major part dels líders del Partit Progressista i entre altres coses per sufocar una revolta en Barcelona va bombardejar la ciutat , progressistes i moderats es van unir per a llevar-li el poder.<br />El militar que va liderar el pronunciament contra Espartero va ser Ramon Maria Narvaez, que va vèncer a les tropes esparteristes en Torrejon d’Ardoz.<br />Aquest fet marca el inici del Regnat personal d’Isabel II. L’home fort del Regnat d’Isabel II i principal lider del partit liberal moderat va ser el General Ramón Maria Narvaez. En aquest Regnat es poden diferenciar tres etapes: La dècada moderada (1844-1854), el Bienni Reformista (1854-1856) i la etapa final de 1856 a 1868.<br />La característica fonamental del Regnat és l’existència d’una Constitució: la Constitució de 1845, que només responia al ideal polític del Partit Moderat i lleis de sufragi censatari i de premsa que feien impossible als membres del Partit Progressista accedir al poder per la via legal. La conseqüència seria que es recorreria de nou al pronunciament militar per accedir al poder. En aquest cas el pronunciament va ser organitzar pel sector més obert del Partit Moderat, liderat pel General Leopoldo O’Donnell. O’Donnell es va pronunciar en Vicàlvaro, en les rodalies de Madrid, però no va tindre molt de suport. Va fugir cap el Sud, i en la localitat manxega de Manzanares va fer públic l’anomenat Manifest de Manzanares on es reclamava una ampliació de les llibertats. El resultat va ser l’esclat de la revolució en Madrid i en altres ciutats. Isabel II per no vores destronada va oferir el poder al General Baldomero Espartero, que durant dos anys va ser cap del govern.(1854-1856). O’Donnell mentrestant havia fundat una nova força política la Unió Liberal<br />Acabada aquesta etapa entre 1856 i 1868 el govern va estar unes vegades en mans de Narvaez i altres en mans d’Odonnell. Com que els progressistes no tenien possibilitats d’accedir al poder van recórrer de nou als pronunciaments militars. El General progressista que va encapçalar diversos pronunciaments a finals del Regnat d’Isabel II va ser el General Prim, destacant en 1866 el pronunciament del Cuartel de San Gil en Madrid.<br />En 1867 el Partit Demòcrata i els Progressistes van signar el Pacte d’Ostende per derribar del tron a Isabel II. A la mort d’Odonnel la Unió Liberal també es va sumar al moviment. La revolució que va derrocar a Isabel II es va iniciar amb el pronunciament de l’Armada en Cadis, i l’enfrontament que va decidir la sort de la monarquia va tindre lloc en Alcolea (Còrdoba). Les tropes sublevades estaven al mando del general unionista Serrano.<br />Serrano i el General Prim seran els principals protagonistes de la següent etapa política, l’anomenat Sexenni Democràtic. Serrano va ocupar les funcions de Regent una vegada aprovada la Constitució de 1869, mentres es buscava un Rei. Finalment per la influència de Prim el elegit va ser Amadeu de Savoia. Però el mateix dia que Amadeu arribava a Espanya Prim va ser assassinat produint-se la divisió del partit progressista i fent impossible la estabilitat política durant el breu Regnat de Amadeu de Savoia. Entre els fets que marcaran l’abdicació d’aquest Rei cal remarcar una insubordinació de l’Arma d’Artilleria.<br />L’abdicació d’Amadeu de Savoia va donar pas a la Primera República espanyola (febrer-desembre de 1873) Com la República no va aconseguir tampoc estabilitzar la vida política) el 2 de febrer de 1874, el General Pavia ocupava les Corts i acabava amb la República. Durant un any(1874) en teoria el General Serrano va ocupar el càrrec de Cap de l’Estat.<br />No obstant, els polítics espanyols liderats per Antonio Canovas del Castillo estaven treballant per aconseguir la Restauració de la Monarquia Borbónica. Aquesta Restauració es va vore precipitada per un nou pronunciament, el que el 29 de desembre de 1874 va protagonitzar el General Martinez Campos en Sagunt. El nou Rei seria Alfons XII (1875-1885) i després exerciria la Regència sa mare Maria Cristina d’Habsburgo Lorena<br />La Restauració, es a dir, el Regim polític dissenyat per Canovas i reflectit en la Constitució de 1876 tenia com a objectiu bàsic fer possible l’alternança o torn pacífic entre els partits polítics per evitar la intervenció dels militars en la vida política. Canovas va aconseguir el seu objectiu de tal manera que entre 1876 i 1902 els militars van deixar d’intervindre i ser protagonistes de la vida política, malgrat algun intent de pronunciament protagonitzat per militars d’ideologia republicana.<br />Durant el Regnat d’Alfons XII (1902-1931) en canvi els militars van tornar a intervindre i cobrar protagonisme . Aquest fet be condicionat per l’ascens del moviment obrer i l’agudització de la lluita de classes que va fer que els militars i l’exèrcit es convertiren en els principals garants de l’ordre públic. En segon lloc l’ascens del nacionalisme en Catalunya i el País Basc que va exacerbar el temors de l’exèrcit davant un possible trencament de la unitat de la pàtria. A més es van generalitzar problemes de tipus laboral en l’interior de l’exèrcit degut a l’excés d’oficialitat i a que la intervenció d’Espanya en el Marroc va fer que es generalitzaren els ascensos per mèrits de guerra. Aquesta situació va provocar que en 1917 es crearen les anomenades Juntes Militars de Defensa, que reclamaven els ascensos per rigorosa antiguitat. La detenció dels seus dirigents per part del govern va provocar un ultimàtum amb amenaça de colp d’Estat en juny de 1917. Però davant de nous reptes al govern plantejats per l’anomenada Assemblea de Parlamentaris (juliol) i una vaga general Revolucionaria convocada per UGT i CNT en agost l’exèrcit va tancar files al costat del govern.<br />No obstant el triomf de la Revolució Socialista Soviètica en Rússia en Octubre de 1917 anava a influir decisivament en l’evolució del Règims polítics en tota Europa on es produiria un retrocés de les democràcies liberals.<br />L’amenaça d’una revolució social, degut a la greu conflictivitat social existent en les zones rurals i industrials d’Espanya, l’ascens dels nacionalismes i les crítiques al mateix exèrcit i al Rei pel Desastre D’Annual en 1921, expliquen el Colp d’Estat que el Capità General de Catalunya, Miguel Primo de Rivera va donar en Setembre de 1923. Aquesta dictadura es va prolongar fins a començament de 1930 quan el Rei Alfons XIII va demanar la dimissió de Primo de Rivera.<br />A diferència dels militars dels segle XIX Primo de Rivera va establir una dictadura, perquè va eliminar el pluralisme polític i va suspendre els drets i llibertats fonamentals deixant en suspens la Constitució de 1876 <br />Com que el Rei no va aconseguir recuperar la legitimitat per tornar a un sistema democràtic pel seu recolzament a Primo de Rivera, després de les eleccions municipals del 12 de febrer de 1931, el dia 14 d’abril es va proclamar la II República (abril 1931-juliol 1936)<br />La República va tractar de modernitzar Espanya fent reformes polítiques, socials i econòmiques. Però moltes d’aquestes reformes, com la Reforma Agrària afectaven als interessos de les classes oligàrquiques tradicionals. Per això aquestes van buscar el recolzament de l’exèrcit per ficar fi al Règim Republicà.<br />Un primer intent de Colp d’Estat es va produir el 10 d’Agost de 1932 encapçalat pel General Sanjurjo.<br />Després en 1936, quan es va produir el triomf en les eleccions del Front Popular els sectors més radicals de la dreta i els membres de la oligarquia financera, industrial i agrària va buscar de nou el recolzament de l’exèrcit per evitar la consolidació d’un govern d’esquerres, que segons aquests grups s’encaminava cap a plantejaments revolucionaris.<br />En aquest context un grup molt important de militars va decidir preparar un colp d’Estat. Entre els militars que destacaven en la conspiració destacaven Sanjurjo, Mola o Franco. El Colp d’Estat s’inicia el dia 17 de juliol en el protectorat marroqui i al dia següent es generalitza per la resta del territori. Però degut a l’actuació de forces obreres o la lleialtat a la República de determinats sectors de l’exèrcit i de forces de seguretat el colp fracassa en zones clau com Madrid, València, Catalunya i el Nord peninsular. Aquest fracàs del colp d’Estat conduirà a una guerra civil amb una durada de pràcticament tres anys (juliol 1936-abril 1939)<br />Dins del bàndol dels sublevats molt prompte va destacar la figura del General Franco, que va ser nomenat Cap de l’Estat i Cap del Govern, Caudillo d’Espanya i Generalissim del Exèrcits. Franco guanyaria la Guerra Civil.<br />Al acabar aquesta el Régim de Franco havia adoptat les formes típiques dels règims feixistes d’Alemanya i Itàlia. El únic Partit legal era La Falange Tradicionalista de les Jons d’ ideologia feixista. Les represàlies contra els vençuts van durar molt de temps.<br />Poc temps després d’acabar la Guerra Civil Espanyola, va esclatar la Segona Guerra Mundial i Franco no va ocultar les seues simpaties per Alemanya i Itàlia. Però a partir de 1943 quan es va vore que aquest dos països podien perdre el conflicte el Règim de Franco va tractar d’ocultar els seus trets feixistes, elaborant una sèrie de Lleis Orgàniques que volien fer creure que el sistema franquista era un tipus especial de democràcia: l’anomenada Democràcia Orgànica.<br />En realitat la dictadura de Franco va ser una dictadura personal de caràcter autoritari, que tenia com a principal sostenidor el propi exèrcit i on es remarcava el seu caràcter antiliberal i anticomunista. Aquesta dictadura es prolongaria fins la mort del dictador en 1975. <br />Després de la seua mort es van iniciar l’anomenat procés de transició a la democràcia. Encara en aquest període alguns militars involucionistes, nostàlgics del franquisme i de la dictadura van intentar donar algun colp d’Estat.<br />L’últim i més important és el que va tindre lloc el 23 de febrer de 1981, protagonitzat pels generals Milans del Bosch i Armada i el Tinent Coronel de la Guardia Civil Tejero. El fracàs d’aquest colp d’Estat marcarà la consolidació definitiva de la democràcia i la normalització de la vida política espanyola, on els militars tenen com a funció bàsica la defensa de la integritat territorial de l’Estat, la defensa de l’ordre Constitucional i la seua subordinació a les autoritats civils, elegides democràticament, representants del poble i per tant de la sobirania nacional.<br />JULIAN ESTEVE LAHOZ<br />IES ARABISTA RIBERA<br />CARCAIXENT<br />
La participació dels militars en la vida política espanyola
La participació dels militars en la vida política espanyola
La participació dels militars en la vida política espanyola
La participació dels militars en la vida política espanyola

Recomendados

LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898) por
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)jcorbala
29.1K vistas43 diapositivas
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit... por
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Julia Valera
49.6K vistas56 diapositivas
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868) por
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)Julia Valera
13.8K vistas36 diapositivas
ESPRIU & ANTÍGONA por
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONAFerranet74
56.8K vistas20 diapositivas
EL TRES DE MAIG DE 1808 por
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808Antonio Núñez
60K vistas29 diapositivas
ESCULTURA ROMANA por
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANAAntonio Núñez
52K vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ART GREC: ESCULTURA por
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAAntonio Núñez
90.1K vistas31 diapositivas
Colguem les gents (Ausiàs March) por
Colguem les gents (Ausiàs March)Colguem les gents (Ausiàs March)
Colguem les gents (Ausiàs March)bertaplanellmolist
18.6K vistas23 diapositivas
L’ànima de les flors laia vidal por
L’ànima de les flors laia vidalL’ànima de les flors laia vidal
L’ànima de les flors laia vidaljoanmolar
2.5K vistas9 diapositivas
Teatre d'Epidaure por
Teatre d'EpidaureTeatre d'Epidaure
Teatre d'EpidaureCarme Aranda- Mònica Navarro
37.1K vistas15 diapositivas
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931) por
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)Julia Valera
44.2K vistas55 diapositivas
El teatre modernista catala por
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catalaMontse Torrescasana
16.2K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

L’ànima de les flors laia vidal por joanmolar
L’ànima de les flors laia vidalL’ànima de les flors laia vidal
L’ànima de les flors laia vidal
joanmolar2.5K vistas
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931) por Julia Valera
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)
Unitat 10 la crisi del sistema de la restauració (1898 1931)
Julia Valera44.2K vistas
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930) por ahidalg_04
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
ahidalg_044.1K vistas
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898) por Julia Valera
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Julia Valera49.9K vistas
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15 por martav57
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
martav573.8K vistas
"El teatre modernista regeneracionista" por lidiaaaaaa
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"
lidiaaaaaa4.9K vistas
Oda a espanya por joanmolar
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.4K vistas
Aristòtil por jcalzamora
AristòtilAristòtil
Aristòtil
jcalzamora24.2K vistas
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i) por Rafa Oriola
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Rafa Oriola6K vistas
Les guerres carlines por benienge
Les guerres carlinesLes guerres carlines
Les guerres carlines
benienge3.4K vistas
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959). por Julia Valera
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Julia Valera30.8K vistas
EXERCICIS CORREGITS DEL TEMA 05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRI... por jcorbala
EXERCICIS CORREGITS DEL TEMA 05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRI...EXERCICIS CORREGITS DEL TEMA 05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRI...
EXERCICIS CORREGITS DEL TEMA 05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRI...
jcorbala4.6K vistas
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX por jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K vistas

Similar a La participació dels militars en la vida política espanyola

Catalunya i espanya al segle xix por
Catalunya i espanya al segle xixCatalunya i espanya al segle xix
Catalunya i espanya al segle xixjcestrella
3K vistas52 diapositivas
El sexenni democràtic (1868 1874) por
El sexenni democràtic (1868 1874)El sexenni democràtic (1868 1874)
El sexenni democràtic (1868 1874)benienge
2.4K vistas37 diapositivas
La crisi de la restauració por
La crisi de la restauració La crisi de la restauració
La crisi de la restauració Alicia Redondo Valera
512 vistas32 diapositivas
Evolució política en el regnat d’isabel ii por
Evolució política en el regnat d’isabel iiEvolució política en el regnat d’isabel ii
Evolució política en el regnat d’isabel iibenienge
702 vistas60 diapositivas
La República por
La RepúblicaLa República
La Repúblicadan12mf
198 vistas32 diapositivas
REPÚBLICA por
REPÚBLICAREPÚBLICA
REPÚBLICAdan12mf
252 vistas32 diapositivas

Similar a La participació dels militars en la vida política espanyola(20)

Catalunya i espanya al segle xix por jcestrella
Catalunya i espanya al segle xixCatalunya i espanya al segle xix
Catalunya i espanya al segle xix
jcestrella3K vistas
El sexenni democràtic (1868 1874) por benienge
El sexenni democràtic (1868 1874)El sexenni democràtic (1868 1874)
El sexenni democràtic (1868 1874)
benienge2.4K vistas
Evolució política en el regnat d’isabel ii por benienge
Evolució política en el regnat d’isabel iiEvolució política en el regnat d’isabel ii
Evolució política en el regnat d’isabel ii
benienge702 vistas
La República por dan12mf
La RepúblicaLa República
La República
dan12mf198 vistas
REPÚBLICA por dan12mf
REPÚBLICAREPÚBLICA
REPÚBLICA
dan12mf252 vistas
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1... por Julia Valera
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...
Julia Valera9.2K vistas
Resum segle xix xx por benienge
Resum segle xix xxResum segle xix xx
Resum segle xix xx
benienge1.8K vistas
Crisis de la restauración por juuguitoo
Crisis de la restauraciónCrisis de la restauración
Crisis de la restauración
juuguitoo327 vistas
U 4-espanya al s.xix por molives3
U 4-espanya al s.xixU 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xix
molives3719 vistas
T9 espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939) por xabiapi
T9  espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)T9  espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)
T9 espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)
xabiapi4K vistas
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM por onamenorca
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
onamenorca1.1K vistas
La crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera por Oriol Ruiz Domínguez
La crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de RiveraLa crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera
La crisi de la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya por trm61
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D EspanyaUnitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya
trm61419 vistas

Más de benienge

Isabel II por
Isabel IIIsabel II
Isabel IIbenienge
281 vistas72 diapositivas
El sexenni2 por
El sexenni2El sexenni2
El sexenni2benienge
100 vistas84 diapositivas
Arquitectura gòtica por
Arquitectura gòticaArquitectura gòtica
Arquitectura gòticabenienge
168 vistas107 diapositivas
Art romànic europeu por
Art romànic europeuArt romànic europeu
Art romànic europeubenienge
129 vistas287 diapositivas
Art romànic por
Art romànic Art romànic
Art romànic benienge
344 vistas276 diapositivas
Arte musulman por
Arte musulmanArte musulman
Arte musulmanbenienge
260 vistas210 diapositivas

Más de benienge(20)

Isabel II por benienge
Isabel IIIsabel II
Isabel II
benienge281 vistas
El sexenni2 por benienge
El sexenni2El sexenni2
El sexenni2
benienge100 vistas
Arquitectura gòtica por benienge
Arquitectura gòticaArquitectura gòtica
Arquitectura gòtica
benienge168 vistas
Art romànic europeu por benienge
Art romànic europeuArt romànic europeu
Art romànic europeu
benienge129 vistas
Art romànic por benienge
Art romànic Art romànic
Art romànic
benienge344 vistas
Arte musulman por benienge
Arte musulmanArte musulman
Arte musulman
benienge260 vistas
4 arte romano por benienge
4 arte romano4 arte romano
4 arte romano
benienge196 vistas
Atm1 por benienge
Atm1Atm1
Atm1
benienge194 vistas
Transició a la democràcia i memòria històrica por benienge
Transició a la democràcia i memòria històricaTransició a la democràcia i memòria històrica
Transició a la democràcia i memòria històrica
benienge400 vistas
Franco y su dictadura por benienge
Franco y su dictaduraFranco y su dictadura
Franco y su dictadura
benienge1K vistas
2la guerra civil espanyola por benienge
2la guerra civil espanyola2la guerra civil espanyola
2la guerra civil espanyola
benienge718 vistas
La segona republica por benienge
La segona republicaLa segona republica
La segona republica
benienge1.5K vistas
Dictadura de primo de rivera por benienge
Dictadura de primo de riveraDictadura de primo de rivera
Dictadura de primo de rivera
benienge838 vistas
Alfonso xiii por benienge
Alfonso xiiiAlfonso xiii
Alfonso xiii
benienge876 vistas
La restauracion por benienge
La restauracionLa restauracion
La restauracion
benienge1K vistas
El sexenni democratic por benienge
El sexenni democraticEl sexenni democratic
El sexenni democratic
benienge719 vistas
El reinado de isabel ii por benienge
El reinado de isabel iiEl reinado de isabel ii
El reinado de isabel ii
benienge703 vistas
La regencia de espartero por benienge
La regencia de esparteroLa regencia de espartero
La regencia de espartero
benienge761 vistas
La regencia de maria cristina por benienge
La regencia de maria cristinaLa regencia de maria cristina
La regencia de maria cristina
benienge729 vistas
El Reinado de Carlos IV por benienge
El Reinado de Carlos IVEl Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IV
benienge1.3K vistas

La participació dels militars en la vida política espanyola

 • 1. LA PARTICIPACIÓ DELS MILITARS EN LA VIDA POLÍTICA ESPANYOLA<br />Un dels trets més característics de la història espanyola dels segles XIX i XX és la participació dels militars en la vida política.<br />En el segle XIX es generalitzara la pràctica dels pronunciaments militars. Els pronunciaments militars van ser un cas específic de colp d’Estat Militar que consistia en la sublevació d’un grup relativament poc nombrós d’oficials, que feia públic un manifest (document on s’exposaven les segues reivindicacions) amb el propòsit que altres militares es sumaren i també buscaven el suport de la població, que moltes vegades recolzava el pronunciament amb una revolució en les ciutats.<br />Hi ha que tindre en compte que aquest pronunciaments militars del segle XIX van tindre un caràcter LIBERAL, es a dir, els militars que protagonitzaren aquest colps d’Estat eren militars que estaven a favor de la monarquia parlamentària i en contra de la monarquia absoluta.<br />En aquest sentit cal subratllar que aquest militars no es convertirien en dictadors, ni actuarien com tal, sinó que en molts casos actuarien com a líders dels partits polítics existents. Com el liberalisme es va dividir en dos corrents fonamentals, també es pot parlar de militars que defensarien una d’aquestes dos corrents bàsiques del liberalisme.<br />La moderada, que defensava el liberalisme doctrinari, segons el qual la sobirania tenia que ser compartida entre la Corona i les Corts (poble), el sufragi tenia que ser censatari i tenia que haver un control de la premsa.<br />La progressista que defensava la sobirania nacional, un sufragi censatari molt ampli i la lliberta de premsa.<br />Fent un recorregut històric per l’actuació dels militars podríem remuntar-nos al Regnat de Ferran VII. Quan Ferran VII va arribar a Espanya després de la Guerra de la Independència va restablir la monarquia absoluta. Per això els militars liberals que estaven a favor de la Constitució de 1812 o Constitució de Cadis van organitzar nombrosos pronunciaments contra Ferran VII entre 1814 i 1820. Per fi en aquesta última data el pronunciament encapçalat pel Coronel Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan (Sevilla) va triomfar, fet que marca el inici del període històric conegut com Trienni Constitucional (1820-23). La intervenció dels 100000 fills de San Lluis va ficar termini a aquesta etapa, que va ser seguida per 10 anys de monarquia absoluta, la denominada dècada ominosa (1823-33). Malgrat la repressió també es van fer intents de restaurar la Constitució de Cadis, com els protagonitzats pel General Torrijos.<br />En 1833 mor Ferran VII, i comença una etapa històrica fins a 1868, on els militars van ser protagonistes fonamentals. Durant la Regència de Maria Cristina (1833-1840) es viu la primera Guerra Carlina. En aquest context va quedar clara la divisió de l’exèrcit.(carlins i liberals)<br />En 1836 en el context revolucionari que es vivia en l’Espanya Liberal destaca el anomenat Motí dels Sergents de la Granja que va obligar a la Regent Maria Cristina a restablir breument la Constitució de 1812. Després al acabar la guerra carlina (1839) el General que havia conduit als exèrcits Liberals a la victòria Baldomero Espartero es va convertir en l’àrbitre de la situació política. Maria Cristina va buscar el seu recolzament per aprovar noves lleis (com la d’Ajuntaments) que responien al programa polític dels liberals moderats. Espartero en canvi es va manifestar a favor dels plantejaments dels liberals progressistes, fet que va marcar l’exili de la Regent Maria Cristina.<br />Baldomero Espartero, desenvoluparia el càrrec de Regent entre 1840 i 1843. Com que no va comptar amb l’opinió de la major part dels líders del Partit Progressista i entre altres coses per sufocar una revolta en Barcelona va bombardejar la ciutat , progressistes i moderats es van unir per a llevar-li el poder.<br />El militar que va liderar el pronunciament contra Espartero va ser Ramon Maria Narvaez, que va vèncer a les tropes esparteristes en Torrejon d’Ardoz.<br />Aquest fet marca el inici del Regnat personal d’Isabel II. L’home fort del Regnat d’Isabel II i principal lider del partit liberal moderat va ser el General Ramón Maria Narvaez. En aquest Regnat es poden diferenciar tres etapes: La dècada moderada (1844-1854), el Bienni Reformista (1854-1856) i la etapa final de 1856 a 1868.<br />La característica fonamental del Regnat és l’existència d’una Constitució: la Constitució de 1845, que només responia al ideal polític del Partit Moderat i lleis de sufragi censatari i de premsa que feien impossible als membres del Partit Progressista accedir al poder per la via legal. La conseqüència seria que es recorreria de nou al pronunciament militar per accedir al poder. En aquest cas el pronunciament va ser organitzar pel sector més obert del Partit Moderat, liderat pel General Leopoldo O’Donnell. O’Donnell es va pronunciar en Vicàlvaro, en les rodalies de Madrid, però no va tindre molt de suport. Va fugir cap el Sud, i en la localitat manxega de Manzanares va fer públic l’anomenat Manifest de Manzanares on es reclamava una ampliació de les llibertats. El resultat va ser l’esclat de la revolució en Madrid i en altres ciutats. Isabel II per no vores destronada va oferir el poder al General Baldomero Espartero, que durant dos anys va ser cap del govern.(1854-1856). O’Donnell mentrestant havia fundat una nova força política la Unió Liberal<br />Acabada aquesta etapa entre 1856 i 1868 el govern va estar unes vegades en mans de Narvaez i altres en mans d’Odonnell. Com que els progressistes no tenien possibilitats d’accedir al poder van recórrer de nou als pronunciaments militars. El General progressista que va encapçalar diversos pronunciaments a finals del Regnat d’Isabel II va ser el General Prim, destacant en 1866 el pronunciament del Cuartel de San Gil en Madrid.<br />En 1867 el Partit Demòcrata i els Progressistes van signar el Pacte d’Ostende per derribar del tron a Isabel II. A la mort d’Odonnel la Unió Liberal també es va sumar al moviment. La revolució que va derrocar a Isabel II es va iniciar amb el pronunciament de l’Armada en Cadis, i l’enfrontament que va decidir la sort de la monarquia va tindre lloc en Alcolea (Còrdoba). Les tropes sublevades estaven al mando del general unionista Serrano.<br />Serrano i el General Prim seran els principals protagonistes de la següent etapa política, l’anomenat Sexenni Democràtic. Serrano va ocupar les funcions de Regent una vegada aprovada la Constitució de 1869, mentres es buscava un Rei. Finalment per la influència de Prim el elegit va ser Amadeu de Savoia. Però el mateix dia que Amadeu arribava a Espanya Prim va ser assassinat produint-se la divisió del partit progressista i fent impossible la estabilitat política durant el breu Regnat de Amadeu de Savoia. Entre els fets que marcaran l’abdicació d’aquest Rei cal remarcar una insubordinació de l’Arma d’Artilleria.<br />L’abdicació d’Amadeu de Savoia va donar pas a la Primera República espanyola (febrer-desembre de 1873) Com la República no va aconseguir tampoc estabilitzar la vida política) el 2 de febrer de 1874, el General Pavia ocupava les Corts i acabava amb la República. Durant un any(1874) en teoria el General Serrano va ocupar el càrrec de Cap de l’Estat.<br />No obstant, els polítics espanyols liderats per Antonio Canovas del Castillo estaven treballant per aconseguir la Restauració de la Monarquia Borbónica. Aquesta Restauració es va vore precipitada per un nou pronunciament, el que el 29 de desembre de 1874 va protagonitzar el General Martinez Campos en Sagunt. El nou Rei seria Alfons XII (1875-1885) i després exerciria la Regència sa mare Maria Cristina d’Habsburgo Lorena<br />La Restauració, es a dir, el Regim polític dissenyat per Canovas i reflectit en la Constitució de 1876 tenia com a objectiu bàsic fer possible l’alternança o torn pacífic entre els partits polítics per evitar la intervenció dels militars en la vida política. Canovas va aconseguir el seu objectiu de tal manera que entre 1876 i 1902 els militars van deixar d’intervindre i ser protagonistes de la vida política, malgrat algun intent de pronunciament protagonitzat per militars d’ideologia republicana.<br />Durant el Regnat d’Alfons XII (1902-1931) en canvi els militars van tornar a intervindre i cobrar protagonisme . Aquest fet be condicionat per l’ascens del moviment obrer i l’agudització de la lluita de classes que va fer que els militars i l’exèrcit es convertiren en els principals garants de l’ordre públic. En segon lloc l’ascens del nacionalisme en Catalunya i el País Basc que va exacerbar el temors de l’exèrcit davant un possible trencament de la unitat de la pàtria. A més es van generalitzar problemes de tipus laboral en l’interior de l’exèrcit degut a l’excés d’oficialitat i a que la intervenció d’Espanya en el Marroc va fer que es generalitzaren els ascensos per mèrits de guerra. Aquesta situació va provocar que en 1917 es crearen les anomenades Juntes Militars de Defensa, que reclamaven els ascensos per rigorosa antiguitat. La detenció dels seus dirigents per part del govern va provocar un ultimàtum amb amenaça de colp d’Estat en juny de 1917. Però davant de nous reptes al govern plantejats per l’anomenada Assemblea de Parlamentaris (juliol) i una vaga general Revolucionaria convocada per UGT i CNT en agost l’exèrcit va tancar files al costat del govern.<br />No obstant el triomf de la Revolució Socialista Soviètica en Rússia en Octubre de 1917 anava a influir decisivament en l’evolució del Règims polítics en tota Europa on es produiria un retrocés de les democràcies liberals.<br />L’amenaça d’una revolució social, degut a la greu conflictivitat social existent en les zones rurals i industrials d’Espanya, l’ascens dels nacionalismes i les crítiques al mateix exèrcit i al Rei pel Desastre D’Annual en 1921, expliquen el Colp d’Estat que el Capità General de Catalunya, Miguel Primo de Rivera va donar en Setembre de 1923. Aquesta dictadura es va prolongar fins a començament de 1930 quan el Rei Alfons XIII va demanar la dimissió de Primo de Rivera.<br />A diferència dels militars dels segle XIX Primo de Rivera va establir una dictadura, perquè va eliminar el pluralisme polític i va suspendre els drets i llibertats fonamentals deixant en suspens la Constitució de 1876 <br />Com que el Rei no va aconseguir recuperar la legitimitat per tornar a un sistema democràtic pel seu recolzament a Primo de Rivera, després de les eleccions municipals del 12 de febrer de 1931, el dia 14 d’abril es va proclamar la II República (abril 1931-juliol 1936)<br />La República va tractar de modernitzar Espanya fent reformes polítiques, socials i econòmiques. Però moltes d’aquestes reformes, com la Reforma Agrària afectaven als interessos de les classes oligàrquiques tradicionals. Per això aquestes van buscar el recolzament de l’exèrcit per ficar fi al Règim Republicà.<br />Un primer intent de Colp d’Estat es va produir el 10 d’Agost de 1932 encapçalat pel General Sanjurjo.<br />Després en 1936, quan es va produir el triomf en les eleccions del Front Popular els sectors més radicals de la dreta i els membres de la oligarquia financera, industrial i agrària va buscar de nou el recolzament de l’exèrcit per evitar la consolidació d’un govern d’esquerres, que segons aquests grups s’encaminava cap a plantejaments revolucionaris.<br />En aquest context un grup molt important de militars va decidir preparar un colp d’Estat. Entre els militars que destacaven en la conspiració destacaven Sanjurjo, Mola o Franco. El Colp d’Estat s’inicia el dia 17 de juliol en el protectorat marroqui i al dia següent es generalitza per la resta del territori. Però degut a l’actuació de forces obreres o la lleialtat a la República de determinats sectors de l’exèrcit i de forces de seguretat el colp fracassa en zones clau com Madrid, València, Catalunya i el Nord peninsular. Aquest fracàs del colp d’Estat conduirà a una guerra civil amb una durada de pràcticament tres anys (juliol 1936-abril 1939)<br />Dins del bàndol dels sublevats molt prompte va destacar la figura del General Franco, que va ser nomenat Cap de l’Estat i Cap del Govern, Caudillo d’Espanya i Generalissim del Exèrcits. Franco guanyaria la Guerra Civil.<br />Al acabar aquesta el Régim de Franco havia adoptat les formes típiques dels règims feixistes d’Alemanya i Itàlia. El únic Partit legal era La Falange Tradicionalista de les Jons d’ ideologia feixista. Les represàlies contra els vençuts van durar molt de temps.<br />Poc temps després d’acabar la Guerra Civil Espanyola, va esclatar la Segona Guerra Mundial i Franco no va ocultar les seues simpaties per Alemanya i Itàlia. Però a partir de 1943 quan es va vore que aquest dos països podien perdre el conflicte el Règim de Franco va tractar d’ocultar els seus trets feixistes, elaborant una sèrie de Lleis Orgàniques que volien fer creure que el sistema franquista era un tipus especial de democràcia: l’anomenada Democràcia Orgànica.<br />En realitat la dictadura de Franco va ser una dictadura personal de caràcter autoritari, que tenia com a principal sostenidor el propi exèrcit i on es remarcava el seu caràcter antiliberal i anticomunista. Aquesta dictadura es prolongaria fins la mort del dictador en 1975. <br />Després de la seua mort es van iniciar l’anomenat procés de transició a la democràcia. Encara en aquest període alguns militars involucionistes, nostàlgics del franquisme i de la dictadura van intentar donar algun colp d’Estat.<br />L’últim i més important és el que va tindre lloc el 23 de febrer de 1981, protagonitzat pels generals Milans del Bosch i Armada i el Tinent Coronel de la Guardia Civil Tejero. El fracàs d’aquest colp d’Estat marcarà la consolidació definitiva de la democràcia i la normalització de la vida política espanyola, on els militars tenen com a funció bàsica la defensa de la integritat territorial de l’Estat, la defensa de l’ordre Constitucional i la seua subordinació a les autoritats civils, elegides democràticament, representants del poble i per tant de la sobirania nacional.<br />JULIAN ESTEVE LAHOZ<br />IES ARABISTA RIBERA<br />CARCAIXENT<br />