Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Portesobertes2013 14c.pptxretocat

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentaciieselfoix2011 12
Presentaciieselfoix2011 12
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 47 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Portesobertes2013 14c.pptxretocat (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Portesobertes2013 14c.pptxretocat

 1. 1. I N S T I T U T e l I N S T I T U T e l F o i x F o i x
 2. 2. I N S T I T U T e l 1994 F o i x
 3. 3. I N S T I T U T 2002 e l F o i x
 4. 4. I N S T I T U T e l 2012 F o i x
 5. 5. El sistema educatiu I N S T I T U T e l F o i x UNIVERSITAT Estudis de Grau PAU Tècnic Superior Formació Professional Específica de Grau Superior Batxillerat Formació Professional Específica de Grau Mitjà 2n Batxillerat 1r Batxillerat Graduat ESO EDUCACIO SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EDUCACIO PRIMÀRIA (OBLIGATÒRIA) EDUCACIO INFANTIL Tècnic Programes de Garantia Social (PQPI, PTT, ...) 14-16 ANYS 12-14 ANYS 10-12 ANYS 8-10 ANYS 6-8 ANYS 3-6 ANYS 0-3 ANYS
 6. 6. I N S T I T U T L’Institut El Foix e l F o i x ofereix ensenyaments de   Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat - Humanístic i Social - Científic i Tecnològic El centre disposa d’una pàgina web amb informació sobre les activitats del centre: www.elfoix.org   Informacions generals amb les famílies via email  El centre edita les guies de l'estudiant
 7. 7. I N S T I T U T e l F o i x
 8. 8. I N S T I T U T e l Tots els alumnes disposen de la GUIA DE L’ESTUDIANT 1r ESO CURS 2013-2014 I N S T I T U T e l F o i x F o i x
 9. 9. I N S T I T U T Al Centre hi ha una Associació d’estudiants e l F o i x
 10. 10. I N S T I T U T Informació als alumnes i als pares i mares  La revista trimestral BARRACONS e l F o i x
 11. 11. I N S T I T U T Els pares i mares disposen d’una AMPA  L’Associació de Pares i Mares de l’Institut EL FOIX representa les famílies al centre. e l F o i x
 12. 12. I N S T I T U T L’Institut El Foix e l té com a centres adscrits     Les Escoles Dr. Samaranch i Arrels dels Monjos L’Escola Sant Domènec de la Ràpita L’Escola El Castellot de la Múnia (Castellví de la Marca) L’ Escola Montanyans de Sant Marçal (Castellet i la Gornal) F o i x
 13. 13. I N S T I T U T e l F o i x
 14. 14. I N S T I T U T L’Institut El Foix disposa de   BAR-CANTINA Obert a tots els alumnes del centre a l’hora de l’esbarjo   e l F o i x TRANSPORT ESCOLAR Gratuït per als alumnes del municipi de Castellví de la Marca i Sant Marçal.
 15. 15. I N S T I T U T e l F o i x
 16. 16. I N S T I T U T e l L’Institut El Foix * Té 440 alumnes dividits en 20 grups: - 17 d’ESO (4 de 1rESO, 4 de 2nESO, 4 de 3rESO i 5 de 4tESO) - 2 grups de 1r de Batxillerat i 1 grup de 2n. F o i x
 17. 17. I N S T I T U T e l F o i x
 18. 18. I N S T I T U T 1r d’ESO     e l F o i x L’alumnat està dividit en quatre grups classe heterogenis de 24/25 membres Cada grup té dos tutors/es (cadascun al seu càrrec 12/13 alumnes, dels quals fa un seguiment individualitzat). Un d’ells és tutor de grup. A les classes de Català, Castellà i Matemàtiques es formen quatre agrupacions flexibles en tres nivells d’aprenentatge. L’alumnat amb dificultats es troba en un grup reduït. En una de cada tres classes de Tecnologia, Anglès i Ciències el grup es desdobla.
 19. 19. I N S T I T U T e l F o i x Horari de classes dels alumnes Dilluns Dimarts Dimecres Esbarjo Esbarjo Dijous Divendres 8.15-9.15 9.15-10.15 10.15-11.15 11.15-11.45 11.45-12.45 12.45-13.45 13.45-14.45 Esbarjo Esbarjo Esbarjo
 20. 20. I N S T I T U T e l F o i x
 21. 21. I N S T I T U T Recursos humans * 42 professors/es organitzats en: - Departaments (àrees d'aprenentatge) - Cicles i nivells (cursos) e l F o i x
 22. 22. I N S T I T U T e l EQUIP DIRECTIU •Director •Caps d’Estudis i Cap d’Estudis Adjunta •Coordinadora Pedagògica •Secretària CONSELL ESCOLAR Director President Cap d’Estudis Secretari Secretari 6 Professors/es 3 Pares i Mares (1 de l’AMPA) 3 Alumnes 1 Personal No Docent 1 Ajuntament Coordinació Centre COMISSIÓ PERMANENT Coord. Departaments COMISSIÓ ECONÒMICA Zona Escolar Educat COMISSIÓ CONVIVÈNCIA F o i x CLAUSTRE DE PROFESSORAT Professors/es del Centre EQUIPS DE CICLE I NIVELL DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
 23. 23. I N S T I T U T e l EQUIP DIRECTIU Comissió d’Informàtica Director Caps d’Estudis Coordinadora Pedagògica Secretari Comissió de Diversitat COORDINACIÓ DEPARTAMENTS Caps de Departament COORDINACIÓ CENTRE Coordinadors ESO i BTX Coord 1r Cicle 1r ESO 2n ESO Coord 2n Cicle 3r ESO 4t ESO Coord Btx 1r Batx 2n Batx Comissió Lingüística Dept Socials CCSS FILOSOF PSICOP TERAPE CLAUSTRE Dept Ciències Dept Tecno-Exp Dept Llengües CCNN MATEM TECNO EF-EXP MÚSICA CATALÀ CASTELL ANGLÈS PROFESSORAT F o i x
 24. 24. I N S T I T U T e l Recursos materials      Totes les aules amb equipament TAC Tres Laboratoris (Ciències, Química i Física) Aula d’Idiomes Aula de Dibuix Aula de Música       Aula de Tecnologia Aula Taller Aula d’Acollida Biblioteca Gimnàs Dues pistes poliesportives F o i x
 25. 25. I N S T I T U T Aules de Dibuix i de Música e l F o i x
 26. 26. I N S T I T U T e l Aules amb internet F o i x
 27. 27. I N S T I T U T e l Pistes poliesportives i Gimnàs F o i x
 28. 28. I N S T I T U T e l Tres laboratoris F o i x
 29. 29. I N S T I T U T e l Aula d’acollida F o i x
 30. 30. I N S T I T U T e l Aula de Tecnologia i Biblioteca F o i x
 31. 31. I N S T I T U T Les característiques de l’Institut El Foix són:    e l Foment de la participació dels membres de la Comunitat Educativa: professorat, alumnat i pares i mares. Contacte directe i permanent amb l’AMPA. Col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, de Castellví de la Marca i l’AMPA. F o i x
 32. 32. I N S T I T U T Les característiques de l’Institut El Foix són:     e l Tutorització individualitzada dels alumnes amb dos tutors per grup. Desdoblaments dels grups en algunes àrees per a millorar l’atenció als alumnes. Serveis d’Orientació i Psicopedagogia. Coordinació amb les escoles de Primària per a facilitar els pas dels alumnes a l’Institut.  Pla de Lectura.  Itineraris a 4t d’ESO. F o i x
 33. 33. I N S T I T U T Les característiques de l’Institut El Foix són:  Foment de la utilització de les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació. e l F o i x
 34. 34. I N S T I T U T Les característiques de l’Institut El Foix són: Foment de l’aprenentatge d’idiomes. L’alemany com a segona llengua. Amb viatge d'intercanvi. Participació en els Projectes d’innovació de llengües estrangeres e l F o i x
 35. 35. I N S T I T U T Les característiques de l’Institut El Foix són:  e l Integració de l’Institut a la vida social i cultural dels municipis  Contacte amb les empreses de la comarca per a facilitar la integració laboral dels alumnes. Estades a les empreses dels alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO F o i x
 36. 36. I N S T I T U T e l Activitats pedagògiques aplicades F o i x
 37. 37. I N S T I T U T e l Participació en projectes        Programa Salut i Escola Centre participant en el GRUP EXPERIMENTAL PLURILINGÜE Pla Esport-Escola Projecte EduCAT2.0 d’ordinadors portàtils i llibres digitals Grup de diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO Grup PIM a 1r d’ESO Participació Projecte Ítaca P3080019. jpg F o i x
 38. 38. I N S T I T U T e l Convivència F o i x
 39. 39. Festa de la Castanyada
 40. 40. I N S T I T U T e l Sortides, excursions, colònies F o i x
 41. 41. I N S T I T U T e l La Jornada de la Solidaritat F o i x
 42. 42. I N S T I T U T e l Festa de Sant Jordi F o i x
 43. 43. I N S T I T U T e l Comiat de les promocions de 4t i Batxillerat F o i x
 44. 44. I N S T I T U T e l L’Institut El Foix participa d’un Pla d'Autonomia de Centre (2009-2014) : Per millorar els resultats educatius. Per millorar la convivència i la cohesió social. F o i x
 45. 45. I N S T I T U T Les dates de preinscripció i matrícula són  e l F o i x ESO:  Preinscripció: de l’11 al 21 de març  Llistes amb barem: 11 d’abril  Matrícula de 1r d’ESO: 10 al 14 de juny
 46. 46. Horari d’administració i secretaria  De dilluns a divendres de 9 a 14 hores  Dimarts de 15,30 a 17,30 hores
 47. 47. INSTITUT EL FOIX 1994-2014

×