Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosi

beskidniski klimkowka
beskidniski klimkowkaAgroturystyka en Beskid Niski

Miniprzewodnik

2,
mini
                                                       46
                                                       zł
przewodnik        ciekawe miejsca w okolicy

             Agroturystyka Dom Gosi
Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego wysyłając SMS o treści "info przewodnik"
na numer 72480 (koszt 2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć ofertę miniprzewodników.
2

                                 Kilka starych chyż (zagród) łemkowskich.
Łosie: Zagroda Maziarza
                                 Na mapie: C
 Zawód maziarza jest związany z miejscowością Łosie. Od
dawien dawna okoliczni mieszkańcy produkowali i sprzedawali
maź, którą stosowano do smarowania osi kół. 31 października
2009 roku we wsi, nieopodal cerkwi, otwarto Zagrodę Maziarza.
Jest to filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. W
zagrodzie warto zobaczyć m.in. dwa wozy maziarskie, beczki,
próbki mazi i ropy naftowej. Zagroda przybliża zwiedzającym
specyfikę pracy dawnych maziarzy. Obok stroju maziarza
prezentowane są też ocalałe dokumenty i zdjęcia rodzin
maziarskich. Obszar działania maziarzy ilustrują mapy. Zagroda
Maziarza, tel. 18 353 47 10 Miejsce zaproponował: chichotek

Na mapie: A
                                 Klimkówka: Kościół, d. cerkiew
                                 greckokatolicka Zaśnięcia Bogarodzicy
                                  Pochodzącą z1914 r. cerkiew greckokatolicką pw. Zaśnięcia
                                 Bogarodzicy po 1945 r. zamieniono na kościół
                                 rzymskokatolicki.W 1983 r. zabytkową budowlę wysadzono w
                                 powietrze podczas budowy zalewu. Została co prawda
                                 wybudowana replika świątyni, jednak nie odtworzono w pełni jej
                                 wyglądu, m.in. wzniesiono tylko dwie z pięciu wieżnakrytych
                                 kopułami. Warto zobaczyć znajdujący się we wnętrzu ikonostas,
                                 pochodzący z pierwotnej cerkwi. Obecnieświątynię
                                 użytkująwspólnie wierni wyznania rzymskokatolickiego i
Łosie: Drewniana cerkiew pw. Narodzenia              greckokatolickiego.

NMP                                Na mapie: D

 W przeszłości świątynia wielokrotnie zmieniała swój wygląd. W
1928 r. została znacznie powiększona i otynkowana. W latach
50. podczas odnowy otynkowano ją powtórnie. Na szczęście w
latach 80. zbito tynki i przywrócono świątyni pierwotny wygląd.
Dziś, jak dawniej, drewniana konstrukcja obita jest gontem.
Teren cerkiewny otoczony jest kamiennym murem również
krytym gontem, w którym osadzona jest brama-dzwonnica z
trzema kopułami z 1876 r. Wewnątrz warto zobaczyć ciekawą
polichromię z 1935 r. oraz barokowo-klasycystyczny ikonostas z
przełomu XVIII/XIX w. Obecnie świątynia służy zarówno
wiernym wyznania rzymskokatolickiego jak i grekokatolikom.
Miejsce zaproponował: Betix

Na mapie: B
                                                                    www.polskaniezwykla.pl
                                 Klimkówka: Jezioro jak rzeka...
Łosie: Kilka starych chyż (zagród)                 Jezioro powstało w latach 90. XX wieku jako zbiornik
łemkowskich                            przeciwpowodziowy i rekreacyjny na Ropie. Ma powierzchnię ok.
3

266 ha (5 km długości i 1 km szerokości), otoczone jest
Pieninkami Gorlickimi. Jezioro przypomina nieco szeroką rzekę.
Ciekawostką jest, że stanowiło scenerię do filmu Ogniem i
mieczem, odgrywając Dniepr. Miejsce zaproponował: joanna33

Na mapie: E
                                 Bielanka: Szkoła łemkowska XIX w.
                                 Drewniana szkoła łemkowska (XIX w.).

                                 Na mapie: H


                                 Bielanka: Cerkiew prawosławna Opieki
                                 NMP z 1773 r.
Kunkowa: Drewniana cerkiew prawosławna               Drewniana cerkiew prawosławna Opieki NMP, d.
                                 greckokatolicka (1773).
św. Łukasza (1867)
                                 Na mapie: I
 Drewniana cerkiew prawosławna św. Łukasza (1867).

Na mapie: F
                                 Bielanka: Kilka starych chyż łemkowskich
                                 Kilka starych chyż (zagród) łemkowskich.
Kunkowa-Leszczyny: Drewniana cerkiew
                                 Na mapie: J
prawosławna św. Łukasza Ewangelisty
(1835)
                                 Bielanka: Poetycka Łemkowszczyzna
 Drewniana cerkiew prawosławna św. Łukasza Ewangelisty
                                  Wydaje się, że niewielką, ukrytą wśród gór Bielankę wybrały
(1835).
                                 sobie na siedzibę łemkowskie muzy.Z miejscowością jest
Na mapie: G                           związana trójka łemkowskich poetów, ma tu siedzibę zespół
                                 pieśni i tańca Łemkowyna, działa także pracownia
                                 ikonograficzna, gdzie można zamówić nie tylko ikony, ale całe
                                 ikonostasy, freski, chorągwie cerkiewne i epitafiony.Etnograf,
                                 poeta i publicysta Paweł Stefanowski powrócił tu w 1959 r.
                                                                     www.polskaniezwykla.pl
                                 Założył prywatne muzeum,w którym zgromadził dawne
                                 przedmioty i narzędzia rzemieślnicze oraz regionalne stroje.
                                 Nauczył się również wielu pieśni i tańców łemkowskich.Pracując
                                 jako instruktor, zainicjował powstanie kilku ludowych zespołów.
                                 Jego wiersze, pisane po łemkowsku, ukraińsku i polsku, były
                                 wydawane w kraju i za granicą. Opowiadają o Łemkowszczyźnie
                                 dawnej i dzisiejszej, o przywiązaniu do rodzinnej ziemi i kultury,
                                 o sprawach trudnych i bolesnych. ...i łzy otarłem staruszce
4

cerkiewce otulonej w próchno drewnianego kołnierza i furtce
łemkowskiej skłoniłem się nisko mogile przodków i z bliska
chacie przygarbionej i włosy siwe Rusnaka ucałowałem z ikony
świętego Mikołaja zdmuchnąłem kurz zapomniany przez prawo
do wyrzucenia została tylko nicość z wymierzoną dubeltówką w
powieki przeszłości i wierzcie mi ślady zatarte znalazłem bez
rejestru wyrzucone na śmietnik co wiatr je czytał wschodni i gnał
na zachód i nie obce mi są głód i chłód i rozpacz pieśni bez
oddechu po wojennej próbie rzucam w twarz grzechy sąsiada na
drożdżach czynione przykraszone pieczątką podpisane lufą
przeklinam z żalu... i ze skruchą otulam klątwę przodków swoich
by żyć jak równy wśród równych Paweł Stefanowski Piotr
Trochanowski (Petro Murianka) jest najbardziej znanym poetą
łemkowskim. Prowadzi chór cerkiewny w Krynicy, komponuje
muzykę,naucza religii i języka łemkowskiego, a także wydaje
czasopismo Besida,poświęcone tematyce łemkowskiej. Mój
                                  Ropa: Kopalnia ropy i rafineria (1874)
wiersz Wejdę do ciebie mój wierszu i drzwiczki zatrzasnę i nikt   Kopalnia ropy i rafineria powstała w 1874, działała do I wojny
nie będzie widział i nikt nie zrozumie co się w tobie dzieje    światowej.
Rozdartej duszy czuhę na ciebie zarzucę Przed kosy okiem
                                  Na mapie: N
zwierzyny i przed szczerym Człeczyną I będziesz tylko mój i
niczyj więcej Od najboleśniejszego bólu boleśniejszy Wiosna
Słońce strzałami grzbiety dziurawi w parowy zagania białe stada   Uście Gorlickie: Cerkiew pw. św. Paraskewy
wygonami siwy chłód goni wiosna wiozbę wlecze smugami
                                  (1786)
Łem... jeno czekać aż ptaki strzechom radość roztrzepoczą do
gniazd rodzinnych powrócą Ptaki jeno Łem... Piotr Trochanowski    Cerkiew w Uściu Gorlickim została wzniesiona w typie
(ze zbioru Jak sokół wodę z kamienia, tłum. Barbara Dohnalik)    zachodniołemkowskim. Ołtarz główny pochodzi
Stefania Trochanowska pisze wiersze pełne kobiecego ciepła,     najprawdopodobniej z XIX wieku. Do 1947 roku użytkowana była
refleksji i zadumy. Podobnie jak pozostali łemkowscy poeci     przez miejscowych grekokatolików jako cerkiew parafialna. Po
odzwierciedla w swojej twórczości przywiązanie do ziemi       Akcji Wisła została przejęta przez koścół rzymsko-katolicki i
przodków, tradycji i kultury. Porządek piękny jest świat dziwnie  funkcjonowała jako kościół pod wezwaniem Matki Bożej
urządzony wszyscy ciągle sprzątają a i tak mało kto jest na     Nieustającej Pomocy. Obecnie, po wybudowaniu w Uściunowej
swoim miejscu Szczęście moje szczęście przechowuję w ikonie     świątyni, cerkiew jest użytkowana wyłącznie przez
kiedy ciemność jest większa od ciemności sięgam po nie Stefania   grekokatolików. Oficjalne przejęcie cerkwi nastąpiło w 1997 roku.
Trochanowska
                                  Na mapie: O
Na mapie: K


Bielanka: Cerkiew Opieki Matki Boskiej
 Drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej została wzniesiona
w 1772 r. Jest typowym przykładem zachodniołemkowskiego
budownictwa sakralnego: trójdzielna, o konstrukcji zrębowej,
pokryta gontem i blachą. Wewnątrz warto zobaczyć XVIII-
wieczny ikonostas, odnowiony w 1913 r. i ocalały z pożaru w
1945 r. Obecnie odprawiane są tu msze w obrządkach: rzymsko-
i grekokatolickim oraz prawosławnym. Miejsce zaproponował:
artek

Na mapie: L


Czarna: Dawna cerkiew św. Dymitra
 Świątynia została wzniesiona w 1764 r. i przebudowana w 1
poł. XIX w. Jest to cerkiew łemkowska, trójdzielna, orientowana,  Ropa: Barokowo-klasycystyczny dwór (XVI
o konstrukcji zrębowej. Wieża ma konstrukcję słupowo-ramową i
obejmuje babiniec. Dachy oraz hełmy pokryte są blachą. We
                                  w.)
wnętrzu warto zobaczyć XIX-wieczną polichromię. Najcenniejsze    Barokowo-klasycystyczny dwór (XVI w., przebudowany 1803).
                                                                      www.polskaniezwykla.pl
elementy wyposażenia to ikonostas z XVIII w. oraz barokowy
                                  Na mapie: P
ołtarz z XVII w., z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Miejsce
zaproponowała: Betix

Na mapie: M
5
Uście Gorlickie: Drewniana kaplica
                          Brunary Wyżne: Cerkiew drewniana z 1797
cmentarna (XVIII/XIX w.)
                          r.
Drewniana kaplica cmentarna (XVIII/XIX w.).
                           Wieś Brunary była lokowana przez króla Kazimierza III
Na mapie: Q
                          Wielkiego w 1335 r. na prawie niemieckim. Jej największą
                          atrakcją turystyczną jest cerkiew drewniana z 1797 r., obecnie
                          pełniąca funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Miejsce
                          zaproponował: betix

                          Na mapie: S
                          Uście Gorlickie-Oderne: Drewniany kościół
                          św. Stanisława Biskupa (1902)
                          Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa (1902)

                          Na mapie: T                          Autorzy zdjęć: chichotek, Betix, Wicherek, fot. K. Chojnacki,
                          joanna33, fot. betix, fot. betix, , Betix, , Wicherek, Wicherek, fot.
                          Betix, fot. chichotek,

Ropa: Drewniany kościół św. Michała         Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl

Archanioła (1761)
 Drewniany kościół św. Michała Archanioła (1761).
                          Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego
                                                                www.polskaniezwykla.pl
Na mapie: R                     wysyłając SMS o treści "info przewodnik" na numer 72480 (koszt
                          2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć
                          ofertę miniprzewodników.
                          Jeżeli nie jesteś zadowolony z oferowanego przez nas produktu,
                          napisz co powinniśmy poprawić. Czekamy na Twoje sugestie:
                          miniprzewodnik@polskaniezwykla.pl

Recomendados

Zabytki Słupska i okolic por
Zabytki Słupska i okolicZabytki Słupska i okolic
Zabytki Słupska i okolicSzkoła Podstawowa w Sycewicach
1.4K vistas40 diapositivas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanówgok_mykanow
6.1K vistas20 diapositivas
Podbabiogórskie Ekomuzeum - przewodnik por
Podbabiogórskie Ekomuzeum - przewodnikPodbabiogórskie Ekomuzeum - przewodnik
Podbabiogórskie Ekomuzeum - przewodnikonline2008
2.7K vistas54 diapositivas
Kinetika reaksi-pertemuan-6 por
Kinetika reaksi-pertemuan-6Kinetika reaksi-pertemuan-6
Kinetika reaksi-pertemuan-6Muhamad Jamil
902 vistas34 diapositivas
Simulation of Nonstationary Processes in Backward-Wave Tube with the Self-Mod... por
Simulation of Nonstationary Processes in Backward-Wave Tube with the Self-Mod...Simulation of Nonstationary Processes in Backward-Wave Tube with the Self-Mod...
Simulation of Nonstationary Processes in Backward-Wave Tube with the Self-Mod...Victor Solntsev
719 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Ciencias Contables Uap por
Ciencias Contables  UapCiencias Contables  Uap
Ciencias Contables Uapguest3e4471
343 vistas1 diapositiva
Fmp 8000 manual por
Fmp 8000 manualFmp 8000 manual
Fmp 8000 manualpravin sathe
492 vistas21 diapositivas
3 por
33
3Shaun Hutch
166 vistas7 diapositivas
Ona conferència por
Ona conferènciaOna conferència
Ona conferènciacisantjoan
336 vistas12 diapositivas
Capacitación cmaptols por
Capacitación cmaptolsCapacitación cmaptols
Capacitación cmaptolsdwonga
674 vistas20 diapositivas
P H Scale por
P H ScaleP H Scale
P H ScaleSarah Gargan
166 vistas1 diapositiva

Similar a Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosi

Miniprzewodnik por
MiniprzewodnikMiniprzewodnik
MiniprzewodnikAgroturystyka Jasło
185 vistas4 diapositivas
Miniprzewodnik por
MiniprzewodnikMiniprzewodnik
MiniprzewodnikKlimkowka Beskidniski
162 vistas4 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.7K vistas11 diapositivas
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K vistas10 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1K vistas10 diapositivas
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...Małopolski Instytut Kultury
3.4K vistas16 diapositivas

Similar a Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosi(20)

KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
Miniprzewodnik po gminie Wiśniowa por Ma_Ja
Miniprzewodnik po gminie WiśniowaMiniprzewodnik po gminie Wiśniowa
Miniprzewodnik po gminie Wiśniowa
Ma_Ja284 vistas
Kulturalna wycieczka po Kobyłce por sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K vistas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.) por nikeander
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
nikeander2.5K vistas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por Małopolski Instytut Kultury
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic. por Tomasz Hajduk
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Tomasz Hajduk426 vistas
Prezntacja power point por CezaryKraso
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power point
CezaryKraso19 vistas
Historia parafii nmp królowej swiata por Bidzisi
Historia parafii nmp królowej swiataHistoria parafii nmp królowej swiata
Historia parafii nmp królowej swiata
Bidzisi557 vistas

Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosi

 • 1. 2, mini 46 zł przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Agroturystyka Dom Gosi Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego wysyłając SMS o treści "info przewodnik" na numer 72480 (koszt 2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć ofertę miniprzewodników.
 • 2. 2 Kilka starych chyż (zagród) łemkowskich. Łosie: Zagroda Maziarza Na mapie: C Zawód maziarza jest związany z miejscowością Łosie. Od dawien dawna okoliczni mieszkańcy produkowali i sprzedawali maź, którą stosowano do smarowania osi kół. 31 października 2009 roku we wsi, nieopodal cerkwi, otwarto Zagrodę Maziarza. Jest to filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. W zagrodzie warto zobaczyć m.in. dwa wozy maziarskie, beczki, próbki mazi i ropy naftowej. Zagroda przybliża zwiedzającym specyfikę pracy dawnych maziarzy. Obok stroju maziarza prezentowane są też ocalałe dokumenty i zdjęcia rodzin maziarskich. Obszar działania maziarzy ilustrują mapy. Zagroda Maziarza, tel. 18 353 47 10 Miejsce zaproponował: chichotek Na mapie: A Klimkówka: Kościół, d. cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogarodzicy Pochodzącą z1914 r. cerkiew greckokatolicką pw. Zaśnięcia Bogarodzicy po 1945 r. zamieniono na kościół rzymskokatolicki.W 1983 r. zabytkową budowlę wysadzono w powietrze podczas budowy zalewu. Została co prawda wybudowana replika świątyni, jednak nie odtworzono w pełni jej wyglądu, m.in. wzniesiono tylko dwie z pięciu wieżnakrytych kopułami. Warto zobaczyć znajdujący się we wnętrzu ikonostas, pochodzący z pierwotnej cerkwi. Obecnieświątynię użytkująwspólnie wierni wyznania rzymskokatolickiego i Łosie: Drewniana cerkiew pw. Narodzenia greckokatolickiego. NMP Na mapie: D W przeszłości świątynia wielokrotnie zmieniała swój wygląd. W 1928 r. została znacznie powiększona i otynkowana. W latach 50. podczas odnowy otynkowano ją powtórnie. Na szczęście w latach 80. zbito tynki i przywrócono świątyni pierwotny wygląd. Dziś, jak dawniej, drewniana konstrukcja obita jest gontem. Teren cerkiewny otoczony jest kamiennym murem również krytym gontem, w którym osadzona jest brama-dzwonnica z trzema kopułami z 1876 r. Wewnątrz warto zobaczyć ciekawą polichromię z 1935 r. oraz barokowo-klasycystyczny ikonostas z przełomu XVIII/XIX w. Obecnie świątynia służy zarówno wiernym wyznania rzymskokatolickiego jak i grekokatolikom. Miejsce zaproponował: Betix Na mapie: B www.polskaniezwykla.pl Klimkówka: Jezioro jak rzeka... Łosie: Kilka starych chyż (zagród) Jezioro powstało w latach 90. XX wieku jako zbiornik łemkowskich przeciwpowodziowy i rekreacyjny na Ropie. Ma powierzchnię ok.
 • 3. 3 266 ha (5 km długości i 1 km szerokości), otoczone jest Pieninkami Gorlickimi. Jezioro przypomina nieco szeroką rzekę. Ciekawostką jest, że stanowiło scenerię do filmu Ogniem i mieczem, odgrywając Dniepr. Miejsce zaproponował: joanna33 Na mapie: E Bielanka: Szkoła łemkowska XIX w. Drewniana szkoła łemkowska (XIX w.). Na mapie: H Bielanka: Cerkiew prawosławna Opieki NMP z 1773 r. Kunkowa: Drewniana cerkiew prawosławna Drewniana cerkiew prawosławna Opieki NMP, d. greckokatolicka (1773). św. Łukasza (1867) Na mapie: I Drewniana cerkiew prawosławna św. Łukasza (1867). Na mapie: F Bielanka: Kilka starych chyż łemkowskich Kilka starych chyż (zagród) łemkowskich. Kunkowa-Leszczyny: Drewniana cerkiew Na mapie: J prawosławna św. Łukasza Ewangelisty (1835) Bielanka: Poetycka Łemkowszczyzna Drewniana cerkiew prawosławna św. Łukasza Ewangelisty Wydaje się, że niewielką, ukrytą wśród gór Bielankę wybrały (1835). sobie na siedzibę łemkowskie muzy.Z miejscowością jest Na mapie: G związana trójka łemkowskich poetów, ma tu siedzibę zespół pieśni i tańca Łemkowyna, działa także pracownia ikonograficzna, gdzie można zamówić nie tylko ikony, ale całe ikonostasy, freski, chorągwie cerkiewne i epitafiony.Etnograf, poeta i publicysta Paweł Stefanowski powrócił tu w 1959 r. www.polskaniezwykla.pl Założył prywatne muzeum,w którym zgromadził dawne przedmioty i narzędzia rzemieślnicze oraz regionalne stroje. Nauczył się również wielu pieśni i tańców łemkowskich.Pracując jako instruktor, zainicjował powstanie kilku ludowych zespołów. Jego wiersze, pisane po łemkowsku, ukraińsku i polsku, były wydawane w kraju i za granicą. Opowiadają o Łemkowszczyźnie dawnej i dzisiejszej, o przywiązaniu do rodzinnej ziemi i kultury, o sprawach trudnych i bolesnych. ...i łzy otarłem staruszce
 • 4. 4 cerkiewce otulonej w próchno drewnianego kołnierza i furtce łemkowskiej skłoniłem się nisko mogile przodków i z bliska chacie przygarbionej i włosy siwe Rusnaka ucałowałem z ikony świętego Mikołaja zdmuchnąłem kurz zapomniany przez prawo do wyrzucenia została tylko nicość z wymierzoną dubeltówką w powieki przeszłości i wierzcie mi ślady zatarte znalazłem bez rejestru wyrzucone na śmietnik co wiatr je czytał wschodni i gnał na zachód i nie obce mi są głód i chłód i rozpacz pieśni bez oddechu po wojennej próbie rzucam w twarz grzechy sąsiada na drożdżach czynione przykraszone pieczątką podpisane lufą przeklinam z żalu... i ze skruchą otulam klątwę przodków swoich by żyć jak równy wśród równych Paweł Stefanowski Piotr Trochanowski (Petro Murianka) jest najbardziej znanym poetą łemkowskim. Prowadzi chór cerkiewny w Krynicy, komponuje muzykę,naucza religii i języka łemkowskiego, a także wydaje czasopismo Besida,poświęcone tematyce łemkowskiej. Mój Ropa: Kopalnia ropy i rafineria (1874) wiersz Wejdę do ciebie mój wierszu i drzwiczki zatrzasnę i nikt Kopalnia ropy i rafineria powstała w 1874, działała do I wojny nie będzie widział i nikt nie zrozumie co się w tobie dzieje światowej. Rozdartej duszy czuhę na ciebie zarzucę Przed kosy okiem Na mapie: N zwierzyny i przed szczerym Człeczyną I będziesz tylko mój i niczyj więcej Od najboleśniejszego bólu boleśniejszy Wiosna Słońce strzałami grzbiety dziurawi w parowy zagania białe stada Uście Gorlickie: Cerkiew pw. św. Paraskewy wygonami siwy chłód goni wiosna wiozbę wlecze smugami (1786) Łem... jeno czekać aż ptaki strzechom radość roztrzepoczą do gniazd rodzinnych powrócą Ptaki jeno Łem... Piotr Trochanowski Cerkiew w Uściu Gorlickim została wzniesiona w typie (ze zbioru Jak sokół wodę z kamienia, tłum. Barbara Dohnalik) zachodniołemkowskim. Ołtarz główny pochodzi Stefania Trochanowska pisze wiersze pełne kobiecego ciepła, najprawdopodobniej z XIX wieku. Do 1947 roku użytkowana była refleksji i zadumy. Podobnie jak pozostali łemkowscy poeci przez miejscowych grekokatolików jako cerkiew parafialna. Po odzwierciedla w swojej twórczości przywiązanie do ziemi Akcji Wisła została przejęta przez koścół rzymsko-katolicki i przodków, tradycji i kultury. Porządek piękny jest świat dziwnie funkcjonowała jako kościół pod wezwaniem Matki Bożej urządzony wszyscy ciągle sprzątają a i tak mało kto jest na Nieustającej Pomocy. Obecnie, po wybudowaniu w Uściunowej swoim miejscu Szczęście moje szczęście przechowuję w ikonie świątyni, cerkiew jest użytkowana wyłącznie przez kiedy ciemność jest większa od ciemności sięgam po nie Stefania grekokatolików. Oficjalne przejęcie cerkwi nastąpiło w 1997 roku. Trochanowska Na mapie: O Na mapie: K Bielanka: Cerkiew Opieki Matki Boskiej Drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej została wzniesiona w 1772 r. Jest typowym przykładem zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego: trójdzielna, o konstrukcji zrębowej, pokryta gontem i blachą. Wewnątrz warto zobaczyć XVIII- wieczny ikonostas, odnowiony w 1913 r. i ocalały z pożaru w 1945 r. Obecnie odprawiane są tu msze w obrządkach: rzymsko- i grekokatolickim oraz prawosławnym. Miejsce zaproponował: artek Na mapie: L Czarna: Dawna cerkiew św. Dymitra Świątynia została wzniesiona w 1764 r. i przebudowana w 1 poł. XIX w. Jest to cerkiew łemkowska, trójdzielna, orientowana, Ropa: Barokowo-klasycystyczny dwór (XVI o konstrukcji zrębowej. Wieża ma konstrukcję słupowo-ramową i obejmuje babiniec. Dachy oraz hełmy pokryte są blachą. We w.) wnętrzu warto zobaczyć XIX-wieczną polichromię. Najcenniejsze Barokowo-klasycystyczny dwór (XVI w., przebudowany 1803). www.polskaniezwykla.pl elementy wyposażenia to ikonostas z XVIII w. oraz barokowy Na mapie: P ołtarz z XVII w., z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Miejsce zaproponowała: Betix Na mapie: M
 • 5. 5 Uście Gorlickie: Drewniana kaplica Brunary Wyżne: Cerkiew drewniana z 1797 cmentarna (XVIII/XIX w.) r. Drewniana kaplica cmentarna (XVIII/XIX w.). Wieś Brunary była lokowana przez króla Kazimierza III Na mapie: Q Wielkiego w 1335 r. na prawie niemieckim. Jej największą atrakcją turystyczną jest cerkiew drewniana z 1797 r., obecnie pełniąca funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Miejsce zaproponował: betix Na mapie: S Uście Gorlickie-Oderne: Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa (1902) Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa (1902) Na mapie: T Autorzy zdjęć: chichotek, Betix, Wicherek, fot. K. Chojnacki, joanna33, fot. betix, fot. betix, , Betix, , Wicherek, Wicherek, fot. Betix, fot. chichotek, Ropa: Drewniany kościół św. Michała Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl Archanioła (1761) Drewniany kościół św. Michała Archanioła (1761). Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego www.polskaniezwykla.pl Na mapie: R wysyłając SMS o treści "info przewodnik" na numer 72480 (koszt 2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć ofertę miniprzewodników. Jeżeli nie jesteś zadowolony z oferowanego przez nas produktu, napisz co powinniśmy poprawić. Czekamy na Twoje sugestie: miniprzewodnik@polskaniezwykla.pl