Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

0

Compartir

Descargar ahora Descargar

Descargar para leer sin conexión

Sirket kulturu yonetim

Descargar ahora Descargar

Descargar para leer sin conexión

bu slayt size şirke kültürünü ana hatları ile anlatıyor

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sirket kulturu yonetim

 1. 1. ŞİRKET KÜLTÜRÜ
 2. 2. GİRİŞ... Şirketler, müşteri Şirket kültürü de isteklerine odaklanmış şirketin faaliyetleriniGünümüzde şirketler bir organizasyon yapısı geliştirmesinde,ağır rekabet koşulları oluşturma, ucuz, hızlı ve değişime ve altında yalnızca kaliteli ürün üretme, teknolojiye ayak ayakta kalabilmek sürekli gelişme, uydurmasında, için değil, daha teknolojiye ayak yapısal değişimfazlasını elde etmek uydurma, gerekirse sürecinde önemli ve için hızlı bir değişim kökten değişme ve esnek olması gereken içine girmekteler. özellikle küçülerek bir faktördür ancak bu büyüme ve birleşme şekilde başarı elde girişimleri içindeler. edilir.
 3. 3. KÜLTÜR...• Kültür insanın ortaya koyduğu, içinde insanın varolduğu tümgerçekliktir.• İnsanın nasıl düşündüğü, neler hissettiği, kendisini ve çevresininasıl algıladığı, değerleri ve davranışları kültürün temel öğeleridir.• Kültür, insanın yaşama biçimidir, iletişim biçimidir, sorunları çözmeşeklidir, hayata bakışıdır, teknik, ekonomik, hukuki, bilimsel, siyasal,ahlaki, estetik tüm değerleri ve oluşturduğu herşeydir.• Kültür, bilgiyi, inancı, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, kişinin içindeyaşadığı toplumun bir ferdi olması nedeniyle kazandığı alışkanlıklarıve tüm becerileri içine alan karmaşık bir bütündür.
 4. 4. KÜLTÜR... Kültür; bir toplumda, grup ya da organizasyonda paylaşılan tutum ve davranış, alışkanlık, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümüdür. Kültür kavramı, insan ve çevresiyle ilgili herşeyi kapsar. İnsanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama biçimini belirler.
 5. 5. Kültürün Belirleyicileri... Görünen özellikler Normlar Temel inançlar, Varsayımlar Değerler Sembolik özellikler
 6. 6. Değerler Hangi toplumsal davranışların iyi, doğru ve arzulanan olduğunu belirten, büyük bir kesim tarafından paylaşılan ölçüt veya fikirlerdir. Değerler yapılamaz, belirli bir süreç içinde çevre koşullarının etkisiyle oluşur. Bir ortamda yerleşmiş değerler kolay değiştirilemez. Ancak uzun dönemlerde değişen çevre koşullarının etkisiyle değişebilir ya da tümüyle ortadan kalkabilir. Değerlerin değişerek, yerlerini başka değerlere bırakmasında, ülkelerin gelişmesi ve eğitim önemli rol oynar.
 7. 7. Normlar Değerler sistemine bağlı olarak oluşan davranış standartlarına norm denir. Değerler ve normlar arasındaki farklılık, değerlerin soyut ve genel olması, normların ise belirgin ve yol gösterici olmasıdır.
 8. 8. İnançlar Bireyin çevresindeki olaylara ve insanlara ilişkin görüşleridir. İnançları bireyin toplumsal olayları nasıl biçimlendirdiğini gösterir. Kaderciliğin yaygın olarak benimsendiği bir toplumda örneğin, bireylerin inancı geleceğin planlanamayacağı ve denetlenemeyeceği yolundadır. İnançların belirginleşmesinde din, toplum etkisi ve kişilik özellikleri temel rol oynar.
 9. 9. Alt Kültürler Alt kültürler, ait olduğu toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan, bunun yanında kendine ait değerleri, normları ve yaşam biçimi olan topluluklardır. Alt kültüler, ulusal kültürün genel çizgilerini taşır, ancak kendi iç ve dış çevre koşullarının etkisiyle oluşan özellikleri de mevcuttur. Alt kültürleri birbirinden ayıran bu özellikleridir. Alt kültürlerin birbirinden farklı bu özellikleri nedeniyle, ulusal kültür alt kültürlerin bir toplamı olarak değerlendirilemez.
 10. 10. Alt Kültürler Toplum kültürünün özelliklerini en fazla yansıtan alt kültür, ailedir. Etnik ve dinsel gruplar, siyasi partiler, ekonomik kuruluşlar, eğitim kurumları birer alt kültür topluluğudur. İşletmeler ve tüm organizasyonlar toplum kültürünün birer alt kültürüdür. Her işletmenin kendine özgü hedefleri, bunlara ulaşılmasını sağlayan kaynakları ve faaliyet yapısı vardır. bunların etkisiyle, aynı toplumun birer alt kültürü olan işletmelerin birbirinden farklı yapısal özelliklere sahiptir.
 11. 11. ŞİRKET KÜLTÜRÜ... Bir organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan değerler bütünüdür.(J. C. Spender)Güçlü, geniş ölçüde paylaşılan temel değerlerdir. (C. O’Relly)İşler burada böyle yürür biçiminde ifade edilen yargılardır.(T. Deal Kenedy)İş yaşamında yaratılan sürekli ve semboller aracılığı ile iletilen inançve değerler bütünüdür. (J. M. Kouzes)Öyküler, kahramanlar, sloganlar, logolar gibi sembolik anlamlar içereniç tutarlılığa sahip paylaşılan değerlerdir. (R. H. Waterman)
 12. 12. Şirket Kültürünün Öğeleri... Yapı Strateji Sistemler Paylaşılan değerler Beceriler Stil İnsan
 13. 13. Şirket Kültürünün Öğeleri... Modelde yer alan strateji, yapı ve sistemler işletmenin katı öğeleridir ve bilimsel yaklaşımın ağırlık merkezini oluştururlar. Beceriler, insan ve stil ise işletmenin yumuşak öğeleridir ve davranışsal yönetim yaklaşımının ağırlık merkezini oluştururlar. Bu öğelerin birbirleriyle etkileşimi de paylaşılan değerleri oluşturur ki, bu da şirket kültürünün gücünü ifade eder.
 14. 14. Örgütsel Değerler Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi veya kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu belirleyen görüşlerdir. Kalite, temizlik, iyi servis, müşteriye güleryüz örgütsel değerlere verilebilecek birkaç örnektir. Toplumsal değerler konusunda olduğu gibi, örgütsel değerlere uyum da önemlidir. Bir organizasyonun benimsenen bir üyesi olmak, değerleri benimseyip uymakla mümkündür.
 15. 15. Semboller Şekiller, giysiler, binalar, etkinlikler, sloganlar gibi organizasyon kimliğini vurgulayan unsurlardır. amblemi, kuruluş yıldönümü etkinlikleri, amblemli özel iş giysileri, üniversite üyelerinin akademik giysilerini örnek verilebilir. Semboller, bireylere kendini organizasyonun bir parçası olduğu duygusunu verir.
 16. 16. Hikayeler, Masallar Organizasyonun kuruluşu, geçmişi ya da başarıları ile ilgili olarak anlatılan gerçek veya yaratılan olaylardır. Bunlar özellikle köklü geçmişe sahip kuruluşlarda etkilidir, bir nesilden diğerine aktarılır ve değerlerin pekişmesinde rol oynar. Hikayeler ya da masalların organizasyon içinde kulaktan kulağa anlatılması, yazılı kurallardan çok daha etkili olabilir. Özellikle kurucular ya da başarılı yöneticilerin kişiliğine yönelik hikayeler, üyeleri güdüleyici rol oynar.
 17. 17. Şirket Kültürünün İşlevleri... Kültür şirket için bir yol göstericidir, değişen çevre koşullarında veya yapısal değişimlerde hedefin kaybolmamasını sağlar. Bu özelliği ile kültür bir kontrol aracıdır. Kültür, kişiler arasındaki bağı güçlendirir. Paylaşılan değerleri arttırır. Kişilerin nasıl davranması gerektiğini belirler. Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır Organizasyonel kimliği oluşturur. Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir.
 18. 18. Şirket Kültürünün Özellikleri...GENEL SINIFLANDIRMA ÖRNEKLERFİZİKSEL Logo, binalar, dekorasyon, giyim, organizasyon şeması...DAVRANIŞSAL Törenler, kutlamalar, iletişim şekli, takım ruhu,sosyal etkinlikler, ödüllendirme...SÖZEL Konuşulan dil, hitap, sloganlar, hikayeler, işletme kahramanları...
 19. 19. Şirket Kültürü Türleri Her organizasyon bir şirket kültürüne sahiptir. Farklı organizasyonların şirket kültürleri benzer veya farklı nitelikler taşıyabilir. Şirket kültürünün, işletme içindeki unsurları amaçlara dönük olarak bir arada tutma başarısı, niteliklerine bağlıdır. Şirket kültürleri değişik ölçüler dikkate alınarak ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmalar şirket kültürü türlerini ortaya koyar ve yöneticilerin başında bulunduğu ortamı değerlendirmesi için önemli ipuçları verir. Şirket kültürü güçlü ve zayıf şirket kültürü olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Bireysel ilişkiler esas alındığında şirket kültürü; güç kültürü, rol kültürü, iş kültürü ve bireysel kültür olarak ayrıştırılabilir.
 20. 20. 1. Güçlü Şirket Kültürü Şirket kültürünün işletme çalışanları üzerinde etkili olması ve hedeflere ulaştırılması güçlü oluşuna bağlıdır. Güçlü kültür, işletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından benimsendiği ve etkisinin işletmenin her noktasında hissedildiği bir örgüt kültürünü ifade eder. Güçlü kültüre sahip işletmelerde temel amaçlar, bu amaçlara yönelik tutum ve davranışların neler olduğu, giyim tarzı, çalışma ilişkileri, çalışma temposu, iletişim kanallarının işleyiş biçimi ve benzeri süreçler herkesçe bilinir ve olması gereken biçimde uygulanır.
 21. 21. 2. Zayıf Şirket Kültürü Zayıf örgüt kültürü, genel değerlerin ve davranış biçiminin belirginleşmediği kültür tipidir. Çalışanlar üzerinde yeterince etkili değildir. Bu nedenle işletmede çoğunluğun benimsediği bir kültürden söz edilmesi mümkün değildir. Zayıf örgüt kültürüne sahip bir işletmede, işe yönelik tutum ve davranışlar, çalışma ilişkileri, işletmenin amaçları ile ilgili görüşler ve benzeri unsurların bütünleşik bir görünümü yoktur. Zayıf örgüt kültürü, örgütsel toplumsallaşma sürecini olumsuz etkiler. Bireylerin kültürü öğrenmesi, benimsemesi ve işletmeye uyum sağlaması güçleşir. Bireysel yaklaşımlar öne çıkınca, işletmenin amaçlarına katkı derecesi düşer.
 22. 22. Bireylerarası İlişkilere GöreŞirket Kültürü Güç kültürü; küçük işletmelerde görülen örgüt kültürüdür. Güç, işletme sahibi ya da üst yönetimin elindedir. Bireyler bu gücün etkisinde, merkeze bağlı ve onun denetimi altındadır. Bu kültür tipi, çoğunlukla güçlü örgüt kültürü olarak görülür.
 23. 23. Bireylerarası İlişkilere GöreŞirket Kültürü Rol Kültürü; klasik organizasyonlarda yaygındır. Örgütsel rol ve iş tanımları önem kazanır. Güç kaynağı örgütsel pozisyondur. Bireysel güç kazanılmasına izin verilmez.
 24. 24. Bireylerarası İlişkilere GöreŞirket Kültürü İş Kültürü; karmaşık faaliyet yapısına sahip işletmelerin örgüt kültürüdür. Birden fazla ürün ya da proje faaliyetlerinin olduğu işletmelerde görülür. Takım çalışması ve takım ilişkileri temeldir. Statü ve bireysel farklılıklar önemli değildir. Grup etkinliği sağlanarak, örgütsel amaçlara ulaşılmaya çalışılır.
 25. 25. Bireylerarası İlişkilere GöreŞirket Kültürü Bireysel kültür; organizasyonlardan ziyade bireylerin sahip olduğu kültür tipidir. Odak noktası bireyin kendisi ve bireysel amaçlardır.
 26. 26. Şirket Kültürünün OluşumunuEtkileyen Unsurlar Organizasyonlar birer açık sistemdir. Dış çevreden sürekli girdi alıp, çıktılarını dış çevreye verirler. Dış çevre ile etkileşim işletmenin iç yapısına yansır. Örgüt kültürünün oluşumunda da, dış çevre unsurlarının değişik boyutlarda etkileri görülür. Örgüt kültürü, işletmenin iç çevre unsurları ile iç içedir. Dolayısıyla, iç çevre de örgüt kültürünü şekillendiren etkiye sahiptir. İşletmelerin sahip olduğu örgüt kültürlerinin benzerlik ve farklılıkları, iç ve dış çevre koşullarının benzer ve farklı yönleri oluşundan kaynaklanır.
 27. 27. Şirket Kültürünü Etkileyen İçÇevre Unsurları İç çevre ve örgüt kültürünün birbirinin içinde değerlendirilmesi gerekir. Bir anlamda iç çevre, örgüt kültürünün kendisidir. Örgüt kültürünün oluşumunu, türünü, gücünü en fazla etkileyen iç çevre unsurları: Üretim konusu ve faaliyet alanı, yöneticiler ve yönetim biçimi, işletme sahipleri, alt kültürler, üretim tipi ve teknolojisi olarak sıralanabilir. Bunların her birinin örgüt kültürünü etkileme boyutları işletmeye göre değişir. Örneğin, yöneticiler ve yönetim biçimi, örgüt kültürünün güçlü ve zayıf olma özelliğini de etkiler.
 28. 28. Şirket Kültürünü Etkileyen Dış Çevre Unsurları Dış çevrenin örgüt kültürü üzerindeki etkisi, işletmeye göre farklı boyutlarda ortaya çıkar. Dış çevreyle ilişkileri yoğun olan işletmelerde bu etki daha fazla, faaliyetlerinin daha çok içe dönük olarak sürdürüldüğü işletmelerde ise daha düşüktür. Örgüt kültürünü etkileyen dış çevre unsurları: Toplum kültürü, devlet yapısı, tüketiciler, rakip işletmeler olarak sıralanabilir. Bunların arasında, her nitelikteki işletmenin örgüt kültürünün oluşumunda önemli bir payı olan dış çevre unsuru, toplumsal kültürdür.
 29. 29. Değişim Sürecinde Şirket KültürününÖnemi... Değişimin ŞİRKET Başarılı başlangıcı KÜLTÜRÜ sonuçlarDeğişim sürecinde şirket kültürü katalizör görevi yapar. Değişim, kelime anlamıyla bile insanları negatif etkileyen bir kavramdır. İnsanlar bulundukları konumu korumak isterler. Değişimin nedenleri ne olursa olsun, çalışanlar değişime direnç gösterir. Bu direncin minimuma indirilmesi ve başarılı sonuçlar alınabilmesi için kültürel yapının sağlam, değişimi kolayca atlatacak güçte ve her türlü yeni yapıya uyacak esneklikte olması gerekir. Çalışanlara da bunun benimsetilmesi şarttır.
 30. 30. Değişim Sürecinde Şirket KültürününÖnemi...Şirket kültürünün sağlam ve esnek hale getirilmesi ve hertürlü değişimi kaldırabilecek nitelikte olabilmesi için dikkatedilmesi gerekenler şunlardır:  Şirketteki herkesin sürekli eğitimden geçirilmesi ve herşeyin nedenlerinin net bir şekilde açıklanması gerekir.  Şirket yöneticilerinin liderlik vasfına sahip olmaları ve değişimi yönetebilmeleri gerekir.  Her zaman şirketteki herkesin, sürekli gelişme ve değişme potansiyelinin desteklenmesi gerekir.
 31. 31. R. Kilmann’a göre aşağıdaki dört neden şirketkültüründe değişime neden olmaktadır: Şirketin ana hedefini destekler nitelikte değilse, Şirketin başarısını itici bir güç olarak harekete geçirmiyorsa, Şirketteki grupların ve insanların arasında kültürel uyum sağlanamıyorsa, Şirketin sorunlarını çözmede katılımcı bir ortam yoksa
 32. 32. DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ BİR İŞLETMEDE ŞİRKET KÜLTÜRÜ ANALİZİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA...1. Şirketin logosu var mı? 1. E vet.2. Logonuz misyonunuzu yansıtıyor mu? 2. Logonun şirketi n değişen misyonunu bi rebi r yansıttığı düşünülmüyor. Ancak logonun k urum imaj ını yansıttığı3. Şirketin sloganı var mı? düşünülüyor.4. Şirkette önemli olaylar kutlanır mı? 3. E vet.5. Şirkette başarılar örnek olarak gösterilir mi? 4. Şirkette şimdiye dek yapılan kutlama olarak yılbaşı ve6. Şirkette gerekli bilgilere kolayca ulaşılır mı? bayraml arda yapılan organizasyonlar sayılabilir. 5. Hayır.7. Şirketin sanata ve spora katkısı var mı? 6. Şirket bünyesinde bulunan “Yönetim Raporlama” birimi sayesinde8. İç iletişim nasıl sağlanır? istenen her bilgiye detaylı ol arak ul aşılabiliyor. Birimler aras ı bilgi9. Şirkette takım ruhu var mı? paylaşım ı da üst düzeyde.10. Şirkette hiyerarşik kademeler fazla mı? 7. Şirket ve bağl ı olunan grup bi r çok kez hem spor hem de sanat11. Şirkette kurallar yazılı halde mi? aktivit eleri ne sponsor ol du. 8. E-mail, iç kurye vb..12. Şirkette performans değerlendirme yapılıyor mu? 9. Belirgin bir şekilde takım ruhu var.13. Şirkette eğitim programları var mı? 10. Hiyerarşik kadamel erin çokluğu şirk etin büyüklüğü ve çal ışan14. Şirkette müşteri tatmin ve ihtiyaç araştırması yapılıyor mu? sayısı ile doğru orant ılı.15. Şirkette oturmuş bir kültürel yapı var mı? 11. E vet 12. E vet / senelik.16. Değişim sürecinde çalışanlarda 13. Bir çok eğitim programl arı oluşturul uyor.tedirginlik oldu mu? 14. “Pazar araştırmal arı” yapısı alt ında bir çok araştırma yapıl ıyor.17. Değişimin nedenleri size detaylı olarak anlatıldı mı? Ayrıca “Müşteri Mem nuniyeti ” bi rimi sayesinde m üşterilerin18. Şirketin kültürel yapısının, değişime direnci veya şikayetlerinin hangi konularda yoğunlaştığı tespit edili p gerinegatif bakmayı azalttığına inanıyor musunuz? bildirim al ınabiliyor. 15. Şirketin kültürü çalışanlar aracıl ığıyla her yeni kat ılan çalışana19. Sizce kültürel yapının esnekliğinin değişimde önemi var mı? geçiyor. Bu da ot urmuş bi r kültürel yapıdan kaynaklanıyor.20. Şirkette kültürel yapı sizce esnekse değişim daha mı kolay atlatıldı? 16. Değişim s ürecinde çalışanlarda tedi rgi nlik olmadığı düşünülüyor. Şirkette kültürel yapı sizce esnek değilse değişimi negatif Bu da şirket kültürünün esas ında değişim merkezli olm asındaşekilde etkiledi mi? yatıyor. 17. E vet. 18. Kesinlikle. 19. Kesinlikle. 20. Değişim çok sık ve dinamik ol arak gündemde ol an bir konu. Bu çerçevede yapıs al değişimin oldukça yumuşak olduğu düşünülüyor. Çal ışanl arın değişime adaptasyondaki kolaylığında yöneticilerin beceril erini n ön pl ana çıktığı düş ünül üyor.
 33. 33. DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ BİRİŞLETMEDE ŞİRKET KÜLTÜRÜ ANALİZİNEYÖNELİK BİR ÇALIŞMA... Analiz de gösteriyor ki kültürel yapısı görünen, davranışsal ve sözel özellikleriyle sağlam olan şirketler değişim sürecinde sorunlarını minimuma indirmekte ve başarıya ulaşmaktadırlar. Logosundan, iletişim şekline, takım ruhundan, eğitim programlarına kadar donanımlı bir şirket yapısal değişim sürecinde hiçbir direnç ile karşılaşmamış, çalışanlarında tedirginlik yaşanmamış, başarılı sonuçlar alınmıştır. Bunun önemli sebepleri, kültürel yapısının sağlam olması, liderlik vasfının kullanılması ve herşeyin çalışanlara detaylı anlatılmasından kaynaklanmaktadır.
 34. 34. SONUÇ...Bir şirket buz dağına benzetilirse, buz dağının suyun üstünde kalan %20’lik kısmı şirketin somut olarak görünen özellikleridir. Suyun altında kalan %80’lik kısmı ise şirketin kültürünü oluşturur. Değişimi yakalayabilmek ve hatta yön verebilmek bu %80’lik kısma önem vermekten geçer. Çünkü yaşam ve iş yaşamı dinamiktir. Yaşamın çekirdeği ise insandır. Yaşam sürecinde insanlar, iş yaşamında şirketler güçlü kültürleriyle ayakta kalmakta ve iz bırakmaktadırlar.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

bu slayt size şirke kültürünü ana hatları ile anlatıyor

Vistas

Total de vistas

1.991

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

4

Acciones

Descargas

28

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×