Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted

ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2

 1. 1. Ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2009.09.20 1.Боловсрол тэргүүлэх салбар байх ёстой гэдэгтэй санал нийлдэг үү? а.нийлдэг 92.3% б.үгүй 7.7% в.мэдэхгүй Яагаад : улсын хөгжил боловсролтой иргэнээс шалтгална. 23%
 2. 2. <ul><li>. </li></ul>Монгол улсын төрөөс “ Боловсролын талаар баримтлах бодлого “ хэмээх баримт бичигт боловсролын нийгмийн үнэлэмжийг тодорхойлохдоо “ Боловсрол бол Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа, хөгжил дэвшлийн эх сурвалж мөн. Иймд боловсролыг нийгмийн тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлнэ “ гэсэн байдаг .
 3. 3. <ul><li>2.Боловсролын салбарт хийгдэж буй шинэчлэл танд яаж,ямар байдлаар мэдрэгдэж байна вэ? </li></ul><ul><li>-Сургалт,семинараас </li></ul><ul><li>-Техник технологийг ашиглах болсон </li></ul><ul><li>- 12 жилтэй болсон явдал </li></ul><ul><li>-Цахим хөтөлбөр,сургууль </li></ul><ul><li>- Хөтөлбөрийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>-Нэгж хичээлийн хөтөлбөр,бэлтгэл </li></ul><ul><li>- Сурах бичгийн агуулга </li></ul><ul><li>-сургалтын арга зүй </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3.Та манай сургуульд боловсролын шинэчлэл болон ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл хэрхэн хийгдэж байна гэж үздэг бэ? </li></ul><ul><li>а.боломжийн 84.6% </li></ul><ul><li>б.удаан байна 7% </li></ul><ul><li>в.хийгдэхгүй байна </li></ul><ul><li>Яагаад 23% нь </li></ul><ul><li>- Техник тоног төхөөрөмжийн хангамж сайжирч байна </li></ul><ul><li>- Цахим хөтөлбөр хэрэгжиж байна </li></ul><ul><li>7% нь хамтарч ажжиллах тал дээр сул байна </li></ul>
 5. 5. <ul><li>4.Та ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэлийг юунаас эхлэх ёстой гэж үзэж байна. </li></ul><ul><ul><li>Багш өөрөөсөө </li></ul></ul><ul><ul><li>Хөтөлбөр,төлөвлөгөө боловсруулалт </li></ul></ul><ul><ul><li>Сургалтын орчин </li></ul></ul><ul><ul><li>Агуулга,арга зүй </li></ul></ul><ul><ul><li>Багшийн бэлтгэл </li></ul></ul><ul><ul><li>Онолын өндөр мэдлэгтэй байх </li></ul></ul><ul><li>Электрон хичээл </li></ul>
 6. 6. <ul><li>5.Та ээлжит хичээлдээ бэлтгэхдээ хэдий хугацааг зарцуулдаг вэ? </li></ul><ul><li>20 минутаас 5 хоног </li></ul>
 7. 7. <ul><li>6.Та ямар хичээлийг “ Сайн хичээл ” гэж үзэх вэ? </li></ul><ul><li>а. Сурагчийн оролцоо их 61.5% </li></ul><ul><li>б.Үзүүлэн ТӨМ ихтэй 7% </li></ul><ul><li>в.Багшийн оролцоо их </li></ul><ul><li>г.Техник хэрэгсэл ашигласан </li></ul><ul><li>д. Багш сурагч 2 хамтран ажилласан 53.8 % </li></ul>
 8. 8. <ul><li>7.Та ээлжит хичээлдээ бэлтгэхдээ юуг нь илүү анхаардаг вэ? </li></ul><ul><li>а.Шинэ мэдлэг мэдээлэл өгөхийг 15.3% </li></ul><ul><li>б. Сурагчдаар хийлгэх зүйлээ </li></ul><ul><li>төлөвлөдөг 30.7% </li></ul><ul><li>в.Үзүүлж харуулах зүйлээ </li></ul><ul><li>бэлтгэдэг 7% </li></ul><ul><li>г. Яаж заах арга зүйгээ </li></ul><ul><li>төлөвлөдөг 61.5% </li></ul>
 9. 9. <ul><li>8.Та ээлжит хичээлийнхээ аль хэсэгт нь илүү их анхаарлаа хандуулдаг вэ? </li></ul><ul><li>а. Эхний 5 мин 15.3 % </li></ul><ul><li>б. 6-23 мин 53.8 % </li></ul><ul><li>в.24-34 мин 23 % </li></ul><ul><li>г.35-40 мин 7 % </li></ul>
 10. 11. <ul><li>9.Та хичээлдээ ямар ямар аргуудыг их хэрэглэдэг вэ? </li></ul><ul><li>Таамаглал </li></ul><ul><li>Асуудал дэвшүүлэх </li></ul><ul><li>Багаар ажиллах </li></ul><ul><li>KWL </li></ul><ul><li>Морин тойруулга </li></ul><ul><li>Бүтээлч сэтгэлгээний аргууд </li></ul><ul><li>Дадлага </li></ul><ul><li>Инсерт </li></ul><ul><li>Харилцан яриа </li></ul><ul><li>Лекц </li></ul><ul><li>Биет үзүүлэн хэрэглэх </li></ul><ul><li>Тоглоом </li></ul>
 11. 12. <ul><li>10.Та ээлжит хичээлээ бэлтгэхдээ юу юу ашигладаг вэ? </li></ul><ul><li>LCD экран,компьютер </li></ul><ul><li>Онолын ном сурах бичиг гарын авлага,стандарт </li></ul><ul><li>Мэдээлэл харилцааны технологи,интернэт </li></ul><ul><li>Үзүүлэн төм </li></ul>
 12. 13. 1.Багш нарыг хичээлээ заахдаа юуг анхаараасай гэж боддог вэ? Уурлахгүй,хашгирахгүй байгаасай -ойлгосонгүй,мэдсэнгүй -учрыг нь ололгүй байж загнах -хичээлийн хэрэглэлгүй -даалгавар хийсэнгүй -дэг журамгүй байлаа -анхаарсангүй Сурагчидтай зөв харьцаасай -үг хэлээр доромжилж,басахгүй -олны өмнө эвгүй байдалд оруулахгүй -ярьж буй,гар өргөж буй сурагчдыг дэмжихийн зэрэгцээ бусдыг нь ч дэмжих -ялгаварлахгүй -эвээр,ухааруулж,1 бүрчлэн хандах
 13. 14. <ul><li>Хариуцлагаа ухамсарлаж ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаасай </li></ul><ul><li>- хичээлдээ хоцрохгүй орж ирдэг байх </li></ul><ul><li>-хэн нэгтэйгээ солиж орохгүй байх </li></ul><ul><li>-хичээлээ яавал сонирхолтой болгох вэ? гэдэг талаас нь байнга боддог байх </li></ul><ul><li>- тоглуулж, хөгжилтэй байлгадаг байх </li></ul><ul><li>-бодол санаагаа оновчтой илэрхийлдэг байх </li></ul><ul><li>-самбарт гоё гаргацтай бичдэг байх </li></ul><ul><li>-багаар ажиллуулж өрсөлдүүлдэг байх </li></ul><ul><li>-хатуу шаардлагатай, шудрага үнэлдэг байх </li></ul><ul><li>-мартахааргүй заах, заах аргаа боловсронгуй болгох </li></ul>
 14. 15. <ul><li>2.Ямар хичээлийг “сайн хичээл” гэх вэ? </li></ul><ul><li>а. сурагчдын сурч мэдэх гэсэн </li></ul><ul><li>тэмүүллийг нэмэгдүүлсэн 55%/ 55,2 </li></ul><ul><li>б. багш сурагч 2 хамтран ажиллаж </li></ul><ul><li>харилцан тусалсан 40%/ 26,3 </li></ul><ul><li>в. үзүүлэн төм ихтэй 5%/ 18,5 </li></ul><ul><li>Яагаад: сайн </li></ul><ul><li>-урам өгдөг, сурагчийн сонирхлыг </li></ul><ul><li>татаж чаддаг </li></ul><ul><li>-мэргэжил нь учир </li></ul>
 15. 16. <ul><li>3.Манай багш нарын ээлжит хичээлийн бэлтгэл ямар байдаг вэ? </li></ul><ul><li> а. боломжийн 57,8%/ б. дунд зэрэг 42,1% </li></ul><ul><li>в. хангалтгүй 0,1% </li></ul><ul><li>Яагаад: Хоцорч орж ирдэг. Шохой, ном үзүүлэх зүйлээ мартаж орж ирдэг, юмаа хайдаг ТӨМ нь хүрэлцээгүй, гол юмаа ярихгүй байх гэх мэт </li></ul>
 16. 17. <ul><li>4. чи өөрийгөө сурах арга барилд хэр суралцсан гэж үздэг вэ? </li></ul><ul><li> а. сайн 57,8% 21% </li></ul><ul><li> б. дунд зэрэг 42,1% 79% </li></ul><ul><li> в. хангалтгүй </li></ul><ul><li>Яагаад: хэнтэй холбоотой вэ? </li></ul><ul><li>Анхаарлаа төвлөрүүлж ----Ангийнхан үймүүлдэг </li></ul><ul><li>сууж чаддаг </li></ul><ul><li>Тогтмол хичээлээ хийдэг ------Залхуу </li></ul><ul><li>Өөрийгөө сайн дайчилдаг ------Дайчин биш </li></ul>
 17. 18. <ul><li>5. эцэг эхчүүд тань хичээлийн хэрэглэгдэхүүн ялангуяа сурах бичгээр хир зэрэг хангаж өгдөг вэ? </li></ul><ul><li>9а 8ё </li></ul><ul><li>10 0 % 85% 76,3% </li></ul><ul><li>50% 5% 23,6% </li></ul><ul><li>25% 2% </li></ul>
 18. 19. Дадлага хичээлийг зохион байгуулан сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх нь Газар зүйн багш Ц.Цэнгэл
 19. 20. Дадлага хичээлийг зохион байгуулж сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх нь. <ul><li>Боловсролын шинэчлэлийн тухай асуудал </li></ul><ul><li>Технологийн шинэчлэл,боловсролын технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Газарзүйн боловсролын технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Дадлага хичээлийг зохион байгуулж сурагчаар мэдлэг бүтээлгэх нь </li></ul><ul><li>Дүгнэлт </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Нэг:Боловсролын шинэчлэл сургалтын арга зүйн шинэчлэлийн төвд суралцагчийг тавьж сурсан мэдсэнээ амьдрал ахуйдаа хэрэглэж чадах чадвар , дадлыг эзэмшүүлэх , улмаар нийгмийн идэвхтэй , бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэх </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Дорно дахинд “ Сонсвол мартаж, уншвал санана , хийвэл бүтээнэ” гэсэн мэргэн үг байдаг. </li></ul><ul><li>Жан Жак Руссо “ Сургалтанд хүүхдийг хувь хүнийх нь хувьд хүндэтгэн үзэж ,байгалиас заяасан төрөлх зан чанарын онцлог , хүсэл сонирхлыг нь харгалзах “-ыг анхааруулж байхад, </li></ul><ul><li>Нэрт онолч Адольф Дистервег “ Багшийн хэрэглэж буй сургалтын арга үр дүнтэй болох эсэх нь сурагчдын оюун ухааны хүчийг дайчилж чадаж байгаа эсэхээс хамаарна. Муу багш үнэт зүйлийн тухай, сайн багш түүнийг өөрөөр нь олуулна” гэжээ. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>В.Э.Ильенков “ Хүүхдийг сэтгэн бодохуйд сургах ёстой” номондоо Оюун ухаан сэтгэхүй гэдэг бол байгалиас гагцхүү хүнд заяасан хосгүй хишиг мөн бөгөөд түүнийг хэрхэвч гэмтээж болохгүй . Түүнийг гэмтээж эрэмдэг зэрэмдэг болгодог найдвартай арга бол хүүхдэд мэдлэгийг бэлнээр нь өгөх явдал юм гэжээ. </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Хоёр Технологи , технологийн шинэчлэл гэж юу вэ? </li></ul><ul><li>Хүмүүс өөрсдийнхөө хүсэл хэрэгцээг хангахын тулд хамгийн шинэлэг зүйл ,шинэ бүтээл болон шинжлэх ухааны нээлтийг амьдрал ахуйдаа ашиглах бүхийл арга замыг технологи гэнэ. </li></ul><ul><li>Технологи гэдэг нь боловсролын салбарт бол хүнийг хүн болгон төлөвшүүлэх өвөрмөц урлаг ,нөгөө талаасаа сэтгэн бодох, танин мэдэхүйн үйлдлийг системчлэх загварчилал юм. </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Хичээлийн технологи гэдэг нь “ Сэтгэлзүй , сурган хүмүүжүүлэх болон удирдлагын ухааны зүй тогтолд тулгуурлан боловсруулсан хамгийн оночтой , аливаа үйлдлийг гүйцэтгэх эрэмбэ дэс дараатай хувилбар юм. </li></ul><ul><li>японы эрдэмтэн сурган хүмүүжүүлэгч Т.Сакамото сэтгэхүйн системчлэх аргыг сурган хүмүүжүүлэх ухаанд нэвтрүүлэх явдал гэж үзэж болноо </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Хичээлийн технологи гэдэг нь Энэ утгаараа америкийн эрдэмтэн Карнеги 1976 онд “Сургалтын технологи бол боловсрол дахь 4 дахь хувьсгал “ гэж нэрлэсэн байдаг . </li></ul>
 26. 27. Сургалтын технологи гэдэг <ul><li>Сургалтын зорилго нь -------- юуны учир сургах вэ? </li></ul><ul><li>Сургалтын агуулга нь -------- юунд сургах вэ ? </li></ul><ul><li>Сургах үйл явц арга хэлбэр нь -------------- хэнийг яаж сургах вэ? </li></ul>
 27. 28. Сургалтын технологийн шинэчлэл гэдэг нь : <ul><li>Сургалт,суралцахуйн нэгдмэл орчин </li></ul><ul><li>Сурах сонирхол төрөх уур амьсгал бий болох. </li></ul><ul><li>Чанарлаг үр дүн, зорилгодоо хүрэх үйл ажиллагааны шинэ зохион байгуулалт юм. </li></ul><ul><li>Технологийн шинэчлэл гэдэг нь хамгийн товчоор хэлбэл мэдлэг дамжуулах аргаас мэдлэг бүтээдэг аргад шилжих технологи юм. Нөгөө талаар “Сэтгэхүйн үйлдэл хийх чадвар төлөвшүүлэх технологийг хэрэгжүүлэх явдал юм.Ингэхийн тулд багш өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Газарзүй боловсролын шинчилэл Швейцарын эрдэмтэн сэтгэл судлаач Ж.Пиаже, О.Х.У-ын нэрт эрдэмтэн Л.Выгодский болон тэдгээрийн шавь нарын хөгжүүлсэн онлоор “ Мэдлэг зүгээр нэг дамждаггүй мэдлэгийг хүн зохиомжлон бүтээдэг ” гэж үздэг. </li></ul><ul><li>Хүн өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаагаар мэдлэгийг бүтээнэ. </li></ul><ul><li>Сэрж хүртэхээс--------------- оюун дүгнэлт </li></ul><ul><li>М эдэрч танин мэдэхээс--------------сэтгэж танин мэдэх </li></ul>
 29. 30. Дөрөв. Ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл <ul><li>Багш суралцагчийнхаа биологи,нийгмийн шинжүүд тэдгээрийн онцлогыг танин мэдэхээс эхэлнэ. </li></ul><ul><li>“ Хичээл заах гэдэг нь хичээл эхлэхээс ,дуусах хүртэл хугацааг хамгийн сайнаар удирдан өнгөрүүлэх явдал юм”. </li></ul><ul><li>Сурагч багшдаа хайртай,заасан хичээлийг нь ойлгодог бол тэр сурагчийн хувьд шилдэг багшаа олсон гэсэн үг Тэгвэл өөрийгөө мартаж ажилладаг,үүнийгээ анзаардаггүй багш нь шилдэг багш юм. </li></ul>
 30. 31. Тав. Дадлага хичээлийг зохион байгуулж мэдлэг бүтээлгэх <ul><li>Сурагчийн үйл ажиллагаагаар мэдлэг бүтээгдэнэ </li></ul><ul><li>Сурагч мэдлэгийг өөрийн хөгжлийн түвшингээрээ бүтээнэ </li></ul><ul><li>Сурагчийн дотоод сэдэл тэмүүллийг хөгжүүлэх замаар мэдлэгийг бүтээнэ </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Дадлага хичээл хийлгэх арга зүй </li></ul><ul><li>Эрэл хайгуул,судалгаанд чиглүүлэх онолын мэдлэгийг олгох арга зүй </li></ul><ul><li>Газрын зурагтай ажиллах арга зүй </li></ul><ul><li>Орон нутаг орчны судалгаа явуулах арга зүй гэж байна. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>“ Яаж заах вэ? гэж арга зүйгээ төлөвлөхөөс илүү “Хүүхэд яаж сурч,хөгждөг” зүй тогтлыг илрүүлж мэдлэг бүтээх,бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ур ухааны тоггтолцоог төлөвлөнө . </li></ul>
 33. 34. Дүгнэлт <ul><li>1.Сурагчдыг дадлага хичээлээр мэдлэг бүтээлгэснээр чадвартай болж улмаар олж авсан мэдлэг чадвар нь хэрэглээ болж байгаа нь 2009.09.16нд явагдсан “Ногоон соёл “ аяны хүрээнд ажиглагдаж байлаа . Бүтээлүүдийг нь хавсаргалаа. </li></ul><ul><li>2.Мэдээлэл олж авах,ашиглах ,боловсруулах арга зүйтэй боллоо </li></ul><ul><li>3. Ярих, үзэл бодлоо илэрхийлэх чадварт ахиц гарлаа </li></ul><ul><li>4.Хичээлд оролцох идэвх,сонирхол, асууж лавлах хандлага нэмэгдлээ </li></ul><ul><li>5.Илтгэл эссе бичих мэтгэлцээний аргад суралцаж байна </li></ul><ul><li>6.Өөрсдийн хийсэн болон бусдынхаа бүтээлээр бахархдаг боллоо </li></ul><ul><li>7. Өгсөн үүрэг даалгаварыг сайн биелэлт сайжирлаа </li></ul><ul><li>8 Музей, экскурс хичээл хийхийг шаарддаг боллоо </li></ul><ul><li>9.Ангиудын дунд тэмцээнүүдийг явуулж байлаа </li></ul><ul><li>10.Эх орондоо болон дэлхийд болж буй үйл явдлуудад үнэлэлт дүгнэлт өгөх арга барилд суралцаж байна </li></ul>

×