Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

элтгэл

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

элтгэл

 1. 1. Дадлага хичээлийг зохион байгуулж сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх нь. <ul><li>Боловсролын шинэчлэлийн тухай асуудал </li></ul><ul><li>Технологийн шинэчлэл,боловсролын технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Газарзүйн боловсролын технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл </li></ul><ul><li>Дадлага хичээлийг зохон байгуулж сурагчаар мэдлэг бүтээлгэх нь </li></ul><ul><li>Дүгнэлт </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Жан Жак Руссо “ Сургалтанд хүүхдийг хувь хүнийх нь хувьд хүндэтгэн үзэж ,байгалиас заяасан төрөлх зан чанарын онцлог , хүсэл сонирхлыг нь харгалзах “-ыг анхааруулж байхад, </li></ul><ul><li>Нэрт онолч Адольф Дистервег “ Багшийн хэрэглэж буй сургалтын арга үр дүнтэй болох эсэх нь сурагчдын оюун ухааны хүчийг дайчилж чадаж байгаа эсэхээс хамаарна. Муу багш үнэт зүйлийн тухай, сайн багш түүнийг өөрөөр нь олуулна” гэжээ. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>В.Э.Ильенков “ Хүүхдийг сэтгэн бодохуйд сургах ёстой” номондоо Оюун ухаан сэтгэхүй гэдэг бол байгалиас гагцхүү хүнд заяасан хосгүй хишиг мөн бөгөөд түүнийг хэрхэвч гэмтээж болохгүй . Түүнийг гэмтээж эрэмдэг зэрэмдэг болгодог найдвартай арга бол хүүхдэд мэдлэгийг бэлнээр нь өгөх явдал юм гэжээ. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Хоёр Технологи , технологийн шинэчлэл гэж юу вэ? </li></ul><ul><li>Хүмүүс өөрсдийнхөө хүсэл хэрэгцээг хангахын тулд хамгийн шинэлэг зүйл ,шинэ бүтээл болон шинжлэх ухааны нээлтийг амьдрал ахуйдаа ашиглах бүхийл арга замыг технологи гэнэ. </li></ul><ul><li>Технологи гэдэг нь боловсролын салбарт бол хүнийг хүн болгон төлөвшүүлэх өвөрмөц урлаг ,нөгөө талаасаа сэтгэн бодох, танин мэдэхүйн үйлдлийг системчлэх загварчилал юм. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Хичээлийн технологи гэдэг нь “ Сэтгэлзүй , сурган хүмүүжүүлэх болон удирдлагын ухааны зүй тогтолд тулгуурлан боловсруулсан хамгийн оночтой , аливаа үйлдлийг гүйцэтгэх эрэмбэ дэс дараатай хувилбар юм. </li></ul><ul><li>японы эрдэмтэн сурган хүмүүжүүлэгч Т.Сакамото сэтгэхүйн системчлэх аргыг сурган хүмүүжүүлэх ухаанд нэвтрүүлэх явдал гэж үзэж болноо </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Хичээлийн технологи гэдэг нь Энэ утгаараа америкийн эрдэмтэн Карнеги 1976 онд “Сургалтын технологи бол боловсрол дахь 4 дахь хувьсгал “ гэж нэрлэсэн байдаг . </li></ul>
 7. 7. Сургалтын технологи гэдэг <ul><li>Сургалтын зорилго нь -------- юуны учир сургах вэ? </li></ul><ul><li>Сургалтын агуулга нь -------- юунд сургах вэ ? </li></ul><ul><li>Сургах үйл явц арга хэлбэр нь -------------- хэнийг яаж сургах вэ? </li></ul>
 8. 8. Сургалтын технологийн шинэчлэл гэдэг нь : <ul><li>Сургалт,суралцахуйн нэгдмэл орчин </li></ul><ul><li>Сурах сонирхол төрөх уур амьсгал бий болох. </li></ul><ul><li>Чанарлаг үр дүн, зорилгодоо хүрэх үйл ажиллагааны шинэ зохион байгуулалт юм. </li></ul><ul><li>Технологийн шинэчлэл гэдэг нь хамгийн товчоор хэлбэл мэдлэг дамжуулах аргаас мэдлэг бүтээдэг аргад шилжих технологи юм. Нөгөө талаар “Сэтгэхүйн үйлдэл хийх чадвар төлөвшүүлэх технологийг хэрэгжүүлэх явдал юм.Ингэхийн тулд багш өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Газарзүй боловсролын шинчилэл Швейцарын эрдэмтэн сэтгэл судлаач Ж.Пиаже, О.Х.У-ын нэрт эрдэмтэн Л.Выгодский болон тэдгээрийн шавь нарын хөгжүүлсэн онлоор “ Мэдлэг зүгээр нэг дамждаггүй мэдлэгийг хүн зохиомжлон бүтээдэг ” гэж үздэг. </li></ul><ul><li>Хүн өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаагаар мэдлэгийг бүтээнэ. </li></ul><ul><li>Сэрж хүртэхээс--------------- оюун дүгнэлт </li></ul><ul><li>М эдэрч танин мэдэхээс--------------сэтгэж танин мэдэх </li></ul>
 10. 10. Дөрөв. Ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл <ul><li>Багш суралцагчийнхаа биологи,нийгмийн шинжүүд тэдгээрийн онцлогыг танин мэдэхээс эхэлнэ. </li></ul><ul><li>“ Хичээл заах гэдэг нь хичээл эхлэхээс ,дуусах хүртэл хугацааг хамгийн сайнаар удирдан өнгөрүүлэх явдал юм”. </li></ul><ul><li>Сурагч багшдаа хайртай,заасан хичээлийг нь ойлгодог бол тэр сурагчийн хувьд шилдэг багшаа олсон гэсэн үг Тэгвэл өөрийгөө мартаж ажилладаг,үүнийгээ анзаардаггүй багш нь шилдэг багш юм. </li></ul>
 11. 11. Тав. Дадлага хичээлийг зохион байгуулж мэдлэг бүтээлгэх <ul><li>Сурагчийн үйл ажиллагаагаар мэдлэг бүтээгдэнэ </li></ul><ul><li>Сурагч мэдлэгийг өөрийн хөгжлийн түвшингээрээ бүтээнэ </li></ul><ul><li>Сурагчийн дотоод сэдэл тэмүүллийг хөгжүүлэх замаар мэдлэгийг бүтээнэ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Дадлага хичээл хийлгэх арга зүй </li></ul><ul><li>Эрэл хайгуул,судалгаанд чиглүүлэх онолын мэдлэгийг олгох арга зүй </li></ul><ul><li>Газрын зурагтай ажиллах арга зүй </li></ul><ul><li>Орон нутаг орчны судалгаа явуулах арга зүй гэж байна. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>“ Яаж заах вэ? гэж арга зүйгээ төлөвлөхөөс илүү “Хүүхэд яаж сурч,хөгждөг” зүй тогтлыг илрүүлж мэдлэг бүтээх,бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ур ухааны тоггтолцоог төлөвлөнө . </li></ul>
 14. 14. Дүгнэлт <ul><li>1.Сурагчдыг дадлага хичээлээр мэдлэг бүтээлгэснээр чадвартай болж улмаар олж авсан мэдлэг чадвар нь хэрэглээ болж байгаа нь 2009.09.16нд явагдсан “Ногоон соёл “ аяны хүрээнд ажиглагдаж байлаа . Бүтээлүүдийг нь хавсаргалаа. </li></ul><ul><li>2.Мэдээлэл олж авах,ашиглах ,боловсруулах арга зүйтэй боллоо </li></ul><ul><li>3. Ярих, үзэл бодлоо илэрхийлэх чадварт ахиц гарлаа </li></ul><ul><li>4.Хичээлд оролцох идэвх,сонирхол, асууж лавлах хандлага нэмэгдлээ </li></ul><ul><li>5.Илтгэл эссе бичих мэтгэлцээний аргад суралцаж байна </li></ul><ul><li>6.Өөрсдийн хийсэн болон бусдынхаа бүтээлээр бахархдаг боллоо </li></ul><ul><li>7. Өгсөн үүрэг даалгаварыг сайн биелэлт сайжирлаа </li></ul><ul><li>8 Музей, экскурс хичээл хийхийг шаарддаг боллоо </li></ul><ul><li>9.Ангиудын дунд тэмцээнүүдийг явуулж байлаа </li></ul><ul><li>10.Эх орондоо болон дэлхийд болж буй үйл явдлуудад үнэлэлт дүгнэлт өгөх арга барилд суралцаж байна </li></ul>

×