Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

монгол улсын байгалийн нөхцлийн аж ахуйд үзүүлэх нөлөө

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

монгол улсын байгалийн нөхцлийн аж ахуйд үзүүлэх нөлөө

 1. 1. Монгол улсын байгалийн нөхцлийн аж ахуйд үзүүлэх нөлөө <br />
 2. 2. Зорилго:Байгалийн нөхцөл гэж юу вэ? Байгалийн нөхцлүүд аж ахуйд хэрхэн нөлөөлдөгийг ойлгуулах.<br />
 3. 3. Шар тарàвганыбор амьдрал<br />
 4. 4. Байгалийн нөхцөл: Нийгмийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгтэй, материаллаг үйлдвэрлэлд шууд нөлөөлдөг хүчин зүйл болох “Хүрээлэн буй орчин”-ыг хэлнэ.<br />
 5. 5. Áàéãàëèéí èæ á¿ðäýë<br />
 6. 6. Газрын гадарга<br />Уулархаг, нийт нутгийн 80% ÄÒÄ 1000м-с дээш өргөгдсөн <br />
 7. 7. Ãàçðûí ãàäàðãûí ºíäºð<br />
 8. 8. Геологийн тогтоц<br />Дэлхийн ашигт малтмалын томоохон бүс монгол орны нутгийг дайрч өнгөрдөг. <br />
 9. 9.
 10. 10. Уур амьсгал<br />Өвөл нь урт бөгөөд хүйтэн, зун нь дулаан боловч богино, хур тунадас бага, халуун хүйтний зөрүү их.<br />
 11. 11. Усан сүлжээ<br />67000 км урттай, 3211 гол горхи, 3500 гаруй нуур, 7000 орчим булаг шанд, 190 гаруй мөсөн гол, 300 шахам аршаан, газар дорхи усны 139 орд газартай. <br />
 12. 12. Хөрс, ургамал, амьтан<br />Монгол орны газар нутгийн 8,1% нь ой мод. Хойд хэсгийн шилмүүст, өмнөд хэсгийн заган ой гэж хуваадаг. <br />140зүйлийн хөхтөн, 400 зүйлийн шувуу, 80 зүйлийн загас, 30 зүйлийн хоёр нутагтантай.<br />
 13. 13. Àæ àõóéä íºëººëºõ íü<br />
 14. 14.
 15. 15. Монгол улсын талбайн хэмжээ <br />/2007 оныхоор/ <br />а.1566500 км2 б.1564116 км2 в.1565340 км2<br />2. Монгол улс нутаг дэвсгэрийхээ хэмжээгээр дэлхийд . . . –рт , Ази тивд .... -рт ордог.<br /> <br />
 16. 16. 3. Захын цэгүүдийг тохируул<br />а. Монгол шарын даваа 1. баруун<br />б. Бор толгой 2. зүүн<br />в. Мааньт уул 3. хойд<br />г. Модтой хамар 4. өмнө<br /> <br />4. Эдийн засгийн газар зүйн байрлалын хувьд Монгол орон ямар байрлалтай вэ?<br />а. ................. б. ...............<br />
 17. 17. 5.Монгол улсын зүүн талын гурван улсын уулзвар газрын нэрийг сонго<br /> а. Хүйтэн уул<br /> б. Орвог гашууны овоо<br /> в. Таравган дахын овоо<br /> г. Тахийн шар нуруу<br />
 18. 18. Òåñòèéí ò¿ëõ¿¿ð<br />
 19. 19. Ãýðèéí äààëãàâàð<br />Улаанбаатар хотын байгалийн нөхцөл аж ахуй эрхэлэхэд. .......... эргэцүүлэл бич<br />Оюу толгойн гэрээний тухай мэдээ мэдээлэл бэлдэж ир<br />
 20. 20. Õè÷ýýëä èäýâõèòýé îðîëöñîíä áàÿðëàëàà.<br />

×