Importanta marilor clasici

Diversivitate tematica,stilistica si de
viziune in opera marilor clasici:
Eminescu
Creanga
Caragiale
Slavici
•Oane Floarea
•Pavel Bianca
•Niculita Iulia
Epoca Marilor Clasici

• Epoca ce urmează, a lui
Eminescu, Caragiale şi ceilalţi, duce cultul
formei până la exagerare…”
(G. Ibrăileanu)
• Perioada marilor clasici este perioada care a
urmat dupa perioada post
pasoptista, corespunzatoare epocii
reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza (18591866). Perioada marilor clasici incepe odata cu
afirmarea spiritului junimist in cultura
noastra, pe la mijlocul deceniului al saptelea al
secolului al XIX-lea, si dureaza pana in ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea. Desi a fost o
perioada relativ scurta, de aproximativ trei
decenii, perioada marilor clasici ramane
perioada cea mai importanta si cea mai
valoroasa din intreaga istorie a literaturii
romane.
Aceasta perioada a fost numita astfel de critica
nu pentru ca in aceasta perioada s-ar fi
manifestat curentul clasicist. Clasicismul s-a
manifestat in literatura noastra mult mai
devreme, la sfarsitul secolului al XVIII-lea si
inceputul secolului al XIX-lea prin operele
poetilor Vacaresti, Costache Conachi si
Gheorghe Asachi, si a fost un curent minor.
• În evoluţia sa, literatura română a cunoscut o serie de etape
fundamentale, începând cu literatura populară, apogeul acestei
dezvoltări fiind marcat de epoca marilor clasici când pe scena
vieţii culturale apar numeroase personalităţi, precum Titu
Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Ion
Creangă.
•
Multiplele prefaceri politice şi social-economice marcate de
Unirea Principatelor de la 1859 vor influenţa şi dezvoltarea
culturii, a literaturii noastre. Stabilitatea politică, dezvoltarea
relaţiilor capitaliste, dobândirea independenţei de stat vor face
posibilă manifestarea uneia dintre cele mai strălucite etape ale
culturii noastre.
•
Manifestând un interes deosebit pentru cultura şi civilizaţia
României, Titu Maiorescu va justifica prin scrisul său şi mai ales
prin cel al lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi
Ioan Slavici durabilitatea acestei epoci, atât în ceea ce priveşte
literatura cât şi existenţa unei limbi naţionale consolidate şi
moderne. Fiindcă este scrisul lui Titu Maiorescu cât şi al marilor
scriitori este de o rară
limpezime, robusteţe, elevare, claritate, ceea ce-i conferă
Titu Maiorescu
PRIMUL NOSTRU ESTETICIAN ŞI CRITIC
LITERAR;
3. Infiinţează cenaclul Junimea şi scrie
articole critice ( literare, culturale, de
limbă );
4. MARE ORATOR
5. Este un precursor al lui E. Lovinescu,
prin teoria FORMELOR FARA FOND.
Obiective:
• INTRODUCEREA SPIRITULUI
CRITIC;
• COMBATEREA MEDIOCRITATII
1.
Societatea Junimea si Titu Maiorescu
• Societatea Junimea s-a fondat la 1 martie 1863
şi avea ca scop: culturalizarea maselor printr-o
serie de conferinţe numite „prelecţiuni
populare”; aceste conferinţe erau susţinute de
către membrii fondatori şi aveau diferite teme:
de religie, astronomie, folclor, filozofie.
Promovarea unei literaturi naţionale de
calitate, elaborarea unei antologii de poezie şi
proză românească. Pentru a deosebi literatura
bună de cea proastă, Titu Maiorescu a elaborat
un tratat de estetică numit „O cercetare critică
asupra poeziei române de la 1867”, care
cuprindea două capitole: „Condiţiunea materială
a poeziei” şi „Condiţiunea ideală a poeziei”.
Societatea Junimea mai avea ca scop:
introducerea alfabetului latin, a scrierii
fonetice, îmbogăţirea vocabularului cu
neologisme şi integrarea culturii româneşti în
cultura universală. În anul 1867 societatea
scoate şi revista „Convorbiri literare”, o
tipografie şi o librărie.
Importanta marilor clasici
• Cele trei perioade ale societăţii Junimea au fost:
•

•

•

I. 1863-1874 are un pronunţat caracter polemic şi se manifestă în
trei direcţii: limbă, literatură şi cultură. Deviza lor era: „Intră cine
vrea, iese cine poate”.

II. 1874-1885 şedinţele se ţineau o săptămână la Bucureşti şi una
la Iaşi în casa lui Vasile Pogor. Echilibrul se schimbă prin mutarea
unei părţi din Junimea; spiritul critic scade. Este cea mai prolifică
şi bogată perioadă de publicare a unora dintre capitolele literaturii
româneşti.
III. 1885-1944 capătă un caracter preponderent, revista îşi pierde
autoritatea. Se publică mai mult literatura ştiinţifică decât
beletristică; spiritul critic scade şi în 1944 se încetează activitatea.
Maiorescu a elaborat studiul de estetică şi critică literară, primul
de acest fel cu titlul „O cercetare critică asupra poeziei române de
la 1867”. Aceasta avea 2 capitole: „Condiţia materială a poeziei”
cu care lucrează diferite părţi ale artei şi „Condiţia ideală a
poeziei”. Maiorescu arată că în poezii pot fi îmbinate în aşa fel
încât să-i trezească cititorului anumite idei, sentimente, cuvintele
sunt îmbinate în figuri de stil care trezesc în sufletul nostru
anumite trăiri sufleteşti.
Importanta marilor clasici
M.Eminescu
Poetul naţional al
românilor
“omul deplin al
culturii româneşti”
( Constantin Noica )

“Mânuirea perfectă a
limbii materne”
• Mihai Eminescu a fost un
poet, prozator și jurnalist
român, socotit de cititorii români și
de critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din
literatura română. Receptiv la
romantismele europene de secol
XVIII și XIX, și-a asimilat viziunile
poetice occidentale, creația sa
aparținând unui romantism literar
relativ întârziat. În momentul în care
Mihai Eminescu a recuperat temele
tradiționale ale Romantismului
european, gustul pentru trecut și
pasiunea pentru istoria
națională, căreia a dorit chiar să-i
construiască un Pantheon de
voievozi, nostalgia regresivă pentru
copilărie, melancolia și cultivarea
stărilor depresive, întoarcerea în
natură etc., poezia europeană
descoperea modernismului.
Natura in operele lui Mihai
Eminescu
• Deosebindu-se de predecesorii
sai:Bolintineanu si Alecsandri ,care
compara femeia iubita cu o floare si
cu o privighetoare ,in termenii
secolului trecut “filomela” ,Eminescu
evita banalitatea unor asemenea
procedee ,privind-o ca pe o
reprezentanta a erosului ,ca pe o
Venus Anadyomene ,ca pe aceea
care asigura prin iubire continuitatea
vietii.O singura data Eminescu
compara femeia cu o floare si atunci
magistral ,realizand o imagine
neegalata ,de o prospetime care
contine parca efluviile unei noi
geneze.(din “Atat de frageda”:”Atat
de frageda te-asameni…In calea
vieti mele iesi”).
Importanta marilor clasici
Opere
 Luceafărul este una dintre cele mai celebre poezii ale lui Mihai
Eminescu, începută încă în 1873, dar scrisă și finisată de-a lungul multor ani
până la publicarea sa în aprilie 1883 în Almanahul societății studențești România
Jună din Viena. După publicarea la Viena, poemul a fost reluat apoi în același an
în revista Convorbiri literare și în final în volumul princeps intitulat „Poesii” sub
îngrijirea lui Titu Maiorescu.
 Floare albastră este o poezie scrisă de Mihai Eminescu și publicată la 1
septembrie 1873 în revista Convorbiri literare. Poezia Floare albastră
constituie, după cum spunea Vladimir Streinu „primul mare semn al operei
viitoare”.
 Precedată în timp de unele mari creații cum sunt „Venere și
Madonă”, „Epigonii”, „Mortua est” și „Egipetul”, urmată de „Împărat și
proletar”, „Călin-File din poveste” sau „Strigoii”, poezia „Floare albastră” își are
punctul de plecare în mitul romantic al aspirației către un ideal înalt, de
fericire, încununat de o iubire pură, desăvârșită.
 Astfel, poezia „Floare albastră” este o meditație pe tema iubirii, o idilă
desfășurată într-un cadru feeric, în care visul romantic prefigurează
peisajul, putându-se confunda cu natura, dar și o eglogă pe tema fericirii și a
iubirii ca formă de cunoaștere.
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
“El și numai el, ne-a ajutat să întelegem bătaia inimii. El
ne-a luminat întelesul și bucuria nenorocului de a fi român.”
(Mircea Eliade)

• Mihai Eminescu este poetul national al
României, ce a fost o personalitate
coplesitoare. Ca poet, s-a remarcat prin forta
de sintezã a izvoarelor autohtone si
universale, prin imaginatie bogatã si fantezie
creatoare, prin înãltarea filosoficã si printr-o
viziune cosmicã si mitologicã asupra omului.
Pe lângã poezie, Eminescu a mai experimentat
si în dramã, dar toate piesele sale de teatru
sunt doar proiecte. De asemenea, el a scris si
prozã, in special fantasticã, dar acestea au stat
mult timp în umbra poeziilor sale, doar în
ultima vreme recâstigându-si adevãrata lor
recunoastere.
• Fragment:

• ,,Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele
nepavate, strâmte şi noroioase ce trec prin noianul
de case mici şi rău zidite din care consistă [constă]
partea cea mare a capitalei României, şi prin
bălţile de noroi. [...] De prin crâşme şi prăvălii
pătrundea prin ferestrele cu multe geamuri, mari şi
nespălate, o lumină murdară, mai slăbită încă prin
stropii de ploaie ce inundase sticlele.”
• (Sărmanul Dionis, 1872)
• Analiză:
• Imaginea de zi a oraşului, cât şi oraşul de noapte
sunt, pentru Eminescu, un loc aglomerat, iar noaptea se
caracterizează printr-o atmosferă
apăsătoare, neprietenoasă. În fragmentul din poem
domină adjectivele cu o încărcătura negativă, repetarea
lui mult, multă, furnicar devine terifiantă, sufocă.
Oximoronul lumină murdară din fragmentul de proză
este o metaforă a mizeriei purităţii. În oraş se află odaia
sărăcăcioasă (de exemplu Cugetările sărmanului
Dionis). Pentru Eminescu, în opoziţia sat/ oraş, câştigă
mereu satul, cât mai arhaic. Cauzele sunt două: satul
reprezintă de pe o parte copilăria, timp mitic, al fericirii şi
lipsei de griji şi de pe altă parte natura, naturalul, din
care Eminescu a construit insule utopice, spaţii
paradisiace.
Importanta marilor clasici
ION CREANGĂ
( 1830 – 1889 )
Creangă este cel mai mare
povestitor român şi unul dintre cei
mai mari povestitori europeni- Fraţii
Grimm, Perault şi Anderson.

Opera de maturitate este scrierea
memorialistică “Amintiri din
copilărie”.
“Povestea lui Harap-Alb” este cel mai
reprezentativ basm al lui Creangă.
Importanta marilor clasici
• Ion Creangă a fost un scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei
basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a
fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale
autobiografice
• “Amintiri din copilarie” reprezintă partea cea mai personală a operei lui
Creangă. Acestea i-au stabilit reputația de mare prozator. Scoaterea la
iveală a multor provincialisme cu o putere de expresie deosebită,
vivacitatea narațiunii și sinceritatea cu care povestește cele mai intime
detalii ale vieții lui de copil, toate acestea fac din opera lui Creangă
una din cele mai însemnate opere ale literaturii române.
• Amintiri din copilărie este una dintre principalele lucrări ale scriitorului
român Ion Creangă. Cea mai mare dintre cele două lucrări ale sale
aparținând genului memorialistic, ea conține unele dintre cele mai
caracteristice exemple de narațiune la persoana întâi din literatura
română, fiind considerată de critici capodopera lui Creangă.
Structurată în capitole separate scrise de-a lungul mai multor ani (între
1881 și 1888), părți din ea au fost citite în fața cenaclului literar
Junimea din Iași. Trei dintre cele patru secțiuni au fost publicate în
timpul vieții lui Creangă de revista Convorbiri Literare, ultima parte
rămânând neterminată după moartea scriitorului.
• Povestea lui Harap -Alb ( de Ion Creanga)
• Basmul "Povestea lui Harap-Alb" se încadrează în
genul epic, iar ca specie literară este un basm
cult, deoarece are un autor, Ion Creangă.
• Critici literare:
• Ion Creangã este cel mai mare povestitor român.
Particularlitãtile sale cele mai importante sunt
jovialitatea, vitalitatea si dragostea de oameni. De
aceea, majoritatea operei sale constã în povesti, o operã
originalã bazatã pe folclorul autohton.
•
Realismul rezultat din cultivarea detaliului si punerea în
evidentã a unei individualitãti stilistice apartine artei de
scriitor a lui Creangã. Întâi Creangã fixeazã o datã pentru
totdeauna textul, fãcând imposibilã o altã editie. Secretul la
Creangã stã în studiul efectelor, în cuvântul rar, în fixitate."
Importanta marilor clasici
• Fragment:
• ,,Cum nu se dă scos ursul din bârlog,
ţăranul de la munte strămutat la câmp, şi
pruncul, dezlipit de la sânul mamei sale,
aşa nu mă dam eu dus din Humuleşti în
toamna anului 1855, când veni vremea să
plec la Socola, după stăruinţa mamei. “
• (Amintiri din copilărie, IV)
• Analiză:
• Dacă I.L. Caragiale este aproape exclusiv
citadin, la Creangă oraşul lipseşte cu desăvârşire.
Desigur, sosirea cu căruţa lui moş Luca la Iaşi, din
finalu Amintirilor din copilărie, nu este decât
capătul drmului. Tinerii se ascund sub pled pentru
că vorbele oamenilor de pe ,,uliţele Iaşilor” sunt
răutăcioase. Atât Amintirile, cât şi Poveştile
lui, atât casa, cât şi palatul, curtea boierească sau
cea împărătească, atât iadul, cât şi raiul sunt, aşa
cum a remarcat critica, un fel de Humuleşti natal.
Importanta marilor clasici
IOAN SLAVICI
( 1848 – 1925 )
El este considerat “părintele
nuvelei româneşti” şi “un Balzac
al satului românesc”.
Nuvela “Moara cu noroc” este
una dintre cele mai reuşite din
cele aproape 100 de nuvele şi
schiţe scrise de Slavici.
Alături de Caragiale este
considerat creatorul nuvelei
realiste şi psihologice.
“Nu e arma mai puternica decat inima
curata. “(Ioan Slavici)
 Ioan Slavici (n.18 ianuarie 1848, d. 17 august 1925) a fost un scriitor
și jurnalist român. Alaturi de Eminescu,Creanga,Caragiale,mari
creatori de limba,Ioan Slavici este cel dintai mare scriitor pe care
Transilvania il daruie literaturii romane la sfarsitul secolului al XIXlea.
 Opera lui cuprinde:comedii,drame
istorice,nuvele,romane,memorialistica.
 Opera lui Slavici nu este doar o copie a realitatii,cat mai exacta,ci o
viziune a ei.Creatia lui Slavici prezinta cu evidenta trei faze:





I.a idilismului si reveriei
II.dramatica si obsesiva
III.didactica si instructive
• Tot ce a scris Slavici sugereaza o atmosfera
de remarcabila autonomie interioara,in
care creatorul nu depinde atat de
conventiile constituite ale unui mediu
cultural cat de propria sa vointa de a scrie.
• Opera literară “MARA”de Ioan Slavici
este un ROMAN TRADIȚIONAL DE
TIP OBIECTIV, prin respectarea
tiparelor scrisului
convențional, accesibil, și a normelor
narațiunii omnisciente, prin
prezentarea unei lumi omogene și a
unui anumit tip de personaje.
 Nuvela moara cu noroc de Ioan Slavici a aparut in
volumul de debut Novele din popor , din 1881 si s-a
bucurat de o larga apreciere critica. Ioan Slavici
construieste o opera literara bazata pe cunoasterea
sufletului omenesc, cu un puternic caracter moralizator
conceptia lui fiind un argument pentru iubirea de
oameni.
 Compozitia si structura nuvelei:
 Nuvela este realista, de factura clasica, avand o
structura viguroasa unde fiecare episod aduce
elemente esentiale si absolut necesare pentru firul
epic, conflictul se desfasoara liniar si ascendent, faptele
fiind distribuite in cele 17 capitole respectandu-se
ordinea cronologica a desfasuririi actiunii
Importanta marilor clasici
 Opera „Popa Tanda” este o operă epică
deoarece are acţiune ce se poate relata pe
momentele subiectului literar.
 Acţiunea operei este plasată în timp şi spaţiu.
 Drame istorice:
Bogdan Voda
Gaspar Gratiani
Fata de birau ( 1871)
 Memorii:
Inchisorile mele ( 1921)
Amintiri ( 1924)
Lumea prin care am trecut (1924)
Nuvele:

Popa Tanda
Scormon
Gura satului
Budulea Taichii
Moara cu noroc (1881)
Comoara (1896)
O viata pierduta
Vatra parasita (1900)
O jertfa a vietii
Padureanca (1884)
 Piese de teatru
Fata de birau (1871)
 Povesti
Zana zorilor ( 1908)
Florita din codru ( 1908)
Ileana cea sireata (1908)
Petrea-Prostul ( 1908)
Limir-imparat ( 1908)
Spaima zmeilor ( 1908)

Romane:
Din batrani (1902)
Mara (1906)
Romanii de peste Carpati
(1911)
Zbuciumari politice la romanii
din Ungaria (1911)
Din doua lumi (1920)
Cel din urma armas (1923)
• Fragment:
• ,,Apoi, mare lucru pentru o precupeaţă, Radna e
Radna, Lipova e numai aci peste Murăş, iar la Arad te
duci în două ceasuri.Marţi dimineaţa Mara-şi scoate
şatra şi coşurile pline în piaţa de pe ţărmurele drept al
Murăşului, unde se adună la târg de săptămână
murăşenii până de pe la Sovârşin şi Soboteliu şi
podgorenii până depe la Cuvin. Joi dimineaţa ea trece
Murăşul şi întinde şatra pe ţărmurele stâng, unde se
adună bănăţenii până de pe la Făget, Căpălnaş şi
Sân-Miclăuş. Vineri noaptea, după cântatul
cocoşilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o prindă cu
şatra întinsă în piaţa cea mare, unde lumea se adună
din şapte ţinuturi.’’ (Mara, 1906)
• Analiză:
• Ioan Slavici are atât descrieri rurale, de peisaje ( în
nuvele, de exemplu Moara cu noroc), cât şi cadru
citadin, în Mara. Atât peisajul, cât şi decorul orăşenesc
sunt însă întotdeauna legate de un implicit
personaj, care vibrează sau nu la ceea ce vede. Dacă în
Budulea Taichii personajul e înfiorat de un peisaj
nocturn, luminat de lună, care îi trezeşte imagini
interioare puternice, în Mara, oraşul pare aproape un
desen topografic, menit să marcheze drumurile
Marei, interesată de ,,cât’’, nu şi de ,,cum”.
Oamenii, târgoveţii, târguiala, acesta este pentru Mara
oraşul. Slavici îl prezintă sumar şi are intuiţia artistică de
a prezenta numai acel oraş pe care Mara e în stare să-l
perceapă. Este, în fond, o anexă a personajului şi poartă
aceeaşi marca stilistică.
Importanta marilor clasici
ION LUCA
CARAGIALE
( 1852 – 1912 )
Este cel mai mare
dramaturg din
literatura română.
I.L.Caragiale a
creat o operă în
care se disting cu
usurintă 3
universuri diferite:
comic, tragic si
fantastic.
Importanta marilor clasici
 Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și
unul dintre cei mai importanţi scriitori români. A fost
ales membru post-mortem al Academiei Române.
 D-ale carnavalului este o piesă de teatru de Ion
Luca Caragiale. A fost scrisă pentru concursul
organizat de Teatrul Național din Capitală, pe care
autorul l-a câștigat.
 O noapte furtunoasă este o piesă de teatru. A
apărut în Convorbiri literare, cu o elogioasă
prezentare a lui Titu Maiorescu, ajungând și pe
scena Operei Române, în 1935, însoțită de
muzica lui Paul Constantinescu. În 1943 regizorul
Jean Georgescu a făcut un film după această
valoroasă piesă de teatru.
Importanta marilor clasici
 În vreme de război este o nuvelă . O creație realist
psihologică, având și accente naturaliste, ea a fost
publicată pentru prima oară în 1898.
 Alături de Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale este
creatorul nuvelei realist-psihologice, deosebinduse de acesta nu numai prin tematica abordată, ci
mai ales prin capacitatea artistică de a insera în
firul epic principiile estetice naturaliste,
reprezentate în literatura universală de Émile Zola.
Barbu Ștefănescu Delavrancea afirma: Ion Luca
Caragiale este „scriitorul cel mai zolist, naturalistul
nostru prin excelență“.
•Drame:

• Comedii:
O noapte
furtunoasă
Conu Leonida față
cu reacțiunea
O scrisoare
pierdută
D-ale carnavalului
O soacră
Hatmanul Baltag
Începem 1 Aprilie

Năpasta
Nuvele și povestiri
O făclie de Paște
În vreme de război
Din carnetul unui
vechi sufleur
Un artist
Om cu noroc
Păcat
O invenție mare
Poveste
Boborul
Noaptea învierii
La hanul lui Mânjoală
Două loturi
 Aprecieri critice:
 “… fondul comediilor lui Caragiale este rece si cinic .
Realitatea ce el ne zugraveste nu ne poate incalzi
, necum sa ne entuziasmeze ; ea e repulsiva si va deveni
, din ce in ce mai repulsiva cu cat omenirea va inainta
pe calea progresului moral . In nici o opera clasica nu
vei gasi situatiuni de valoare ca cele pe care
dramaturgul nostru le primeste in actiunea dramatica le primeste si le mentine cu seninatatea cea mai
desavarsita - chiar la sfarsitul si dupa sfarsitul ei
.”(Mihail Dragomirescu)
 “Caragiale n-a gasit , nu l-a lasat inima sa vada ridicolul
in viata taranimii - cum n-a gasit , n-a vazut , nu l-a lasat
inima sa vada ceva omenesc in viata claselor
noua.”(G.Ibraileanu)
Importanta marilor clasici
•

Fragment:

• ,,Turtă dulce – panorame – tricoloruri – bragă – baloane
– soldaţi – mahalagioaice – lampioane – limonadă –
fracuri – decoraţiuni – decoraţi – doniţe – menajerii –
provinciali – fluiere – cerşetori – ciubere – cimpoaie –
copii – miniştri – pungaşi de buzunare – hărdaie – bone
– doici – trăsuri -muzici – artifiţii – fotografii la minut –
comédii […] Deşteaptă-te, române! – sacâz – sifoane –
ciucalată – acadele – plesnitori – tunuri – căluşari –
smochine – păpuşi – poame – capul vorbitor – Leul de
mare – “Vasilache” – copilul cu trei picioare –
încercarea puterii – [...] guri căscate – praf – noroi –
murdărie – infecţie – lume, lume, lume – vreme
frumoasă – dever slab… – Criză
teribilă, monşer!”( Moşii – Tablă de materii, 1901)
• Analiză:
• Decorul tuturor schiţelor şi al pieselor de teatru este
unul citadin. Oraşul lui Caragiale are rolul de decor.
Între exterior si interior, Caragiale privilegiază (ca în
teatru) interiorul, odaia, al cărui punct fix este masa. În
locul odăii apare adesea compartimentul de tren, loc al
tuturor aventurilor , spaţiu închis şi dramatic. Când
descrie exteriorul, Caragiale pune accent pe pitoresc,
pe comedie, iar îmbulzeala nu are nicio urmă de
tristeţe, este una veselă, caldă, lipsită de griji. Oraşul
este văzut abia atunci când este plin de oameni şi de
zgomot, în zilele de sărbătoare. Descrierea lui este
făcută numai în treacăt, de un ochi fără niciun interes
pentru peisaj (La Paşti), fie este îngroşată parodic,
preia tonul exaltat al gazetarilor(O zi solemnă).
1 de 49

Recomendados

Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciCristiana Temelie
29.3K vistas78 diapositivas
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici por
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciDiversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciMares Stefan
2.7K vistas26 diapositivas
Rolul literaturii in perioada Pasoptista por
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaVlad Bodareu
100.7K vistas19 diapositivas
Modele epice in romanul interbelic por
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelicNina Sulea
38.1K vistas19 diapositivas
Criticismul junimist por
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimistFlorinRobert27
44.5K vistas23 diapositivas
Studiu De Caz Ii Ic. por
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
31.6K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dimensiunea religioasă a existenței por
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existențeiNoName0000
31.1K vistas15 diapositivas
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica por
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaAngesha
8.5K vistas41 diapositivas
Hronicul si cantecul varstelor por
Hronicul si cantecul varstelorHronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelorEmil Mustata
5.8K vistas11 diapositivas
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista por
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaAngesha
59.6K vistas70 diapositivas
Lecția de tip atelier.pptx por
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxDanielaMuncaAftenev
5.4K vistas18 diapositivas
Vasile alecsandri por
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandripaladish
3.8K vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Dimensiunea religioasă a existenței por NoName0000
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
NoName000031.1K vistas
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica por Angesha
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Angesha8.5K vistas
Hronicul si cantecul varstelor por Emil Mustata
Hronicul si cantecul varstelorHronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelor
Emil Mustata5.8K vistas
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista por Angesha
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Angesha59.6K vistas
Vasile alecsandri por paladish
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish3.8K vistas
Analiza la oda in metru antic por hostsname
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
hostsname43.9K vistas
Formarea constiintei istorice romana por marianmrn
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
marianmrn3.2K vistas
fisa de lectura Malul Siretului.docx por DianaLctu
fisa de lectura Malul Siretului.docxfisa de lectura Malul Siretului.docx
fisa de lectura Malul Siretului.docx
DianaLctu766 vistas
Proiect Formarea Constiintei Istorice por Angesha
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Angesha17.3K vistas
Formarea conştiinţei istorice por Ursuletu Ucigas
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
Ursuletu Ucigas24K vistas
Ion Creanga.powerpoint por icaandrone
 Ion Creanga.powerpoint Ion Creanga.powerpoint
Ion Creanga.powerpoint
icaandrone7.1K vistas

Destacado

Mari clasici ai literaturii romane por
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romanekatha23
29.3K vistas20 diapositivas
Criticismul junimist por
Criticismul junimist Criticismul junimist
Criticismul junimist nagyb
5.7K vistas20 diapositivas
Criticismul Junimist por
Criticismul JunimistCriticismul Junimist
Criticismul Junimistguesta1c73b
37.1K vistas26 diapositivas
Criticismul junimist por
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimistFlorinRobert27
7.8K vistas23 diapositivas
Criticismul junimist por
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimistDenisa Ionascu
8.1K vistas44 diapositivas
Studiu de caz:Curente literare si culturale por
Studiu de caz:Curente literare si culturale Studiu de caz:Curente literare si culturale
Studiu de caz:Curente literare si culturale Oana Merfea
10.1K vistas40 diapositivas

Destacado(20)

Mari clasici ai literaturii romane por katha23
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha2329.3K vistas
Criticismul junimist por nagyb
Criticismul junimist Criticismul junimist
Criticismul junimist
nagyb5.7K vistas
Criticismul Junimist por guesta1c73b
Criticismul JunimistCriticismul Junimist
Criticismul Junimist
guesta1c73b37.1K vistas
Studiu de caz:Curente literare si culturale por Oana Merfea
Studiu de caz:Curente literare si culturale Studiu de caz:Curente literare si culturale
Studiu de caz:Curente literare si culturale
Oana Merfea10.1K vistas
Criticismul junimistfinal por Gnl Massimo
Criticismul junimistfinalCriticismul junimistfinal
Criticismul junimistfinal
Gnl Massimo10.7K vistas
0 romantismul por Sergiuli
0 romantismul0 romantismul
0 romantismul
Sergiuli1.4K vistas
Criticismul Junimist por guest6a1540
Criticismul JunimistCriticismul Junimist
Criticismul Junimist
guest6a15406.1K vistas
Curentul artistic Romantism por mihaela82
Curentul artistic RomantismCurentul artistic Romantism
Curentul artistic Romantism
mihaela8211K vistas
Romantismul por alyyex
RomantismulRomantismul
Romantismul
alyyex4.8K vistas
Importanta marilor cronicari romani por chrysss22
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romani
chrysss2262.4K vistas
Mihai Eminescu por andreisovre
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
andreisovre8.7K vistas
Top 100 cele mai motivationale citate din toate timpurile por Claudiu Nemeş
Top 100 cele mai motivationale citate din toate timpurile Top 100 cele mai motivationale citate din toate timpurile
Top 100 cele mai motivationale citate din toate timpurile
Claudiu Nemeş35.5K vistas
Bunget Marin - Te pretuiesc iubire por KamyCami
Bunget Marin - Te pretuiesc iubireBunget Marin - Te pretuiesc iubire
Bunget Marin - Te pretuiesc iubire
KamyCami5.3K vistas
Criticismul junimist por deiiia
Criticismul junimistCriticismul junimist
Criticismul junimist
deiiia1.9K vistas

Similar a Importanta marilor clasici

Clasicii por
ClasiciiClasicii
ClasiciiElena Luminita Sandu
372 vistas6 diapositivas
Rolul literaturii in perioada pasoptista por
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptistarusuis
4.1K vistas21 diapositivas
Îndrumător al culturii româneşti por
Îndrumător al culturii româneştiÎndrumător al culturii româneşti
Îndrumător al culturii româneştiTransilvania Biblioteca
550 vistas13 diapositivas
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 por
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Angesha
2.6K vistas70 diapositivas
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 por
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02mariana4321
1.5K vistas56 diapositivas
Stundiu De Caz V por
Stundiu De Caz VStundiu De Caz V
Stundiu De Caz VHorvath Beatrix
5.8K vistas26 diapositivas

Similar a Importanta marilor clasici(20)

Rolul literaturii in perioada pasoptista por rusuis
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptista
rusuis4.1K vistas
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 por Angesha
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha2.6K vistas
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 por mariana4321
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
mariana43211.5K vistas
Prezentarescriitori littérature roumaine por Laurence Ryf
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
Laurence Ryf2.4K vistas
Viorel Alecu - prezentare por Ioan M.
Viorel Alecu - prezentareViorel Alecu - prezentare
Viorel Alecu - prezentare
Ioan M.469 vistas
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02 por cipilica
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
cipilica475 vistas
Studiu De Caz por guesta1c73b
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
guesta1c73b2.7K vistas
Prezentare literatura populara biblioteca por Lazar Viorica
Prezentare literatura populara bibliotecaPrezentare literatura populara biblioteca
Prezentare literatura populara biblioteca
Lazar Viorica2.8K vistas
Criticismul junimist.pdf por Chircu Elena
Criticismul junimist.pdfCriticismul junimist.pdf
Criticismul junimist.pdf
Chircu Elena172 vistas
Studiu de-caz-1232716046983522-1 por predasorin22
Studiu de-caz-1232716046983522-1Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1
predasorin22784 vistas
Evoluția culturii limbei române por Dumitru Maros
Evoluția culturii limbei româneEvoluția culturii limbei române
Evoluția culturii limbei române
Dumitru Maros812 vistas
Studiu De Caz por guesta1c73b
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
guesta1c73b4.6K vistas

Importanta marilor clasici

 • 1. Diversivitate tematica,stilistica si de viziune in opera marilor clasici: Eminescu Creanga Caragiale Slavici •Oane Floarea •Pavel Bianca •Niculita Iulia
 • 2. Epoca Marilor Clasici • Epoca ce urmează, a lui Eminescu, Caragiale şi ceilalţi, duce cultul formei până la exagerare…” (G. Ibrăileanu)
 • 3. • Perioada marilor clasici este perioada care a urmat dupa perioada post pasoptista, corespunzatoare epocii reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza (18591866). Perioada marilor clasici incepe odata cu afirmarea spiritului junimist in cultura noastra, pe la mijlocul deceniului al saptelea al secolului al XIX-lea, si dureaza pana in ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Desi a fost o perioada relativ scurta, de aproximativ trei decenii, perioada marilor clasici ramane perioada cea mai importanta si cea mai valoroasa din intreaga istorie a literaturii romane. Aceasta perioada a fost numita astfel de critica nu pentru ca in aceasta perioada s-ar fi manifestat curentul clasicist. Clasicismul s-a manifestat in literatura noastra mult mai devreme, la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea prin operele poetilor Vacaresti, Costache Conachi si Gheorghe Asachi, si a fost un curent minor.
 • 4. • În evoluţia sa, literatura română a cunoscut o serie de etape fundamentale, începând cu literatura populară, apogeul acestei dezvoltări fiind marcat de epoca marilor clasici când pe scena vieţii culturale apar numeroase personalităţi, precum Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Ion Creangă. • Multiplele prefaceri politice şi social-economice marcate de Unirea Principatelor de la 1859 vor influenţa şi dezvoltarea culturii, a literaturii noastre. Stabilitatea politică, dezvoltarea relaţiilor capitaliste, dobândirea independenţei de stat vor face posibilă manifestarea uneia dintre cele mai strălucite etape ale culturii noastre. • Manifestând un interes deosebit pentru cultura şi civilizaţia României, Titu Maiorescu va justifica prin scrisul său şi mai ales prin cel al lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici durabilitatea acestei epoci, atât în ceea ce priveşte literatura cât şi existenţa unei limbi naţionale consolidate şi moderne. Fiindcă este scrisul lui Titu Maiorescu cât şi al marilor scriitori este de o rară limpezime, robusteţe, elevare, claritate, ceea ce-i conferă
 • 5. Titu Maiorescu PRIMUL NOSTRU ESTETICIAN ŞI CRITIC LITERAR; 3. Infiinţează cenaclul Junimea şi scrie articole critice ( literare, culturale, de limbă ); 4. MARE ORATOR 5. Este un precursor al lui E. Lovinescu, prin teoria FORMELOR FARA FOND. Obiective: • INTRODUCEREA SPIRITULUI CRITIC; • COMBATEREA MEDIOCRITATII 1.
 • 6. Societatea Junimea si Titu Maiorescu • Societatea Junimea s-a fondat la 1 martie 1863 şi avea ca scop: culturalizarea maselor printr-o serie de conferinţe numite „prelecţiuni populare”; aceste conferinţe erau susţinute de către membrii fondatori şi aveau diferite teme: de religie, astronomie, folclor, filozofie. Promovarea unei literaturi naţionale de calitate, elaborarea unei antologii de poezie şi proză românească. Pentru a deosebi literatura bună de cea proastă, Titu Maiorescu a elaborat un tratat de estetică numit „O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”, care cuprindea două capitole: „Condiţiunea materială a poeziei” şi „Condiţiunea ideală a poeziei”. Societatea Junimea mai avea ca scop: introducerea alfabetului latin, a scrierii fonetice, îmbogăţirea vocabularului cu neologisme şi integrarea culturii româneşti în cultura universală. În anul 1867 societatea scoate şi revista „Convorbiri literare”, o tipografie şi o librărie.
 • 8. • Cele trei perioade ale societăţii Junimea au fost: • • • I. 1863-1874 are un pronunţat caracter polemic şi se manifestă în trei direcţii: limbă, literatură şi cultură. Deviza lor era: „Intră cine vrea, iese cine poate”. II. 1874-1885 şedinţele se ţineau o săptămână la Bucureşti şi una la Iaşi în casa lui Vasile Pogor. Echilibrul se schimbă prin mutarea unei părţi din Junimea; spiritul critic scade. Este cea mai prolifică şi bogată perioadă de publicare a unora dintre capitolele literaturii româneşti. III. 1885-1944 capătă un caracter preponderent, revista îşi pierde autoritatea. Se publică mai mult literatura ştiinţifică decât beletristică; spiritul critic scade şi în 1944 se încetează activitatea. Maiorescu a elaborat studiul de estetică şi critică literară, primul de acest fel cu titlul „O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”. Aceasta avea 2 capitole: „Condiţia materială a poeziei” cu care lucrează diferite părţi ale artei şi „Condiţia ideală a poeziei”. Maiorescu arată că în poezii pot fi îmbinate în aşa fel încât să-i trezească cititorului anumite idei, sentimente, cuvintele sunt îmbinate în figuri de stil care trezesc în sufletul nostru anumite trăiri sufleteşti.
 • 10. M.Eminescu Poetul naţional al românilor “omul deplin al culturii româneşti” ( Constantin Noica ) “Mânuirea perfectă a limbii materne”
 • 11. • Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Receptiv la romantismele europene de secol XVIII și XIX, și-a asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând unui romantism literar relativ întârziat. În momentul în care Mihai Eminescu a recuperat temele tradiționale ale Romantismului european, gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria națională, căreia a dorit chiar să-i construiască un Pantheon de voievozi, nostalgia regresivă pentru copilărie, melancolia și cultivarea stărilor depresive, întoarcerea în natură etc., poezia europeană descoperea modernismului.
 • 12. Natura in operele lui Mihai Eminescu • Deosebindu-se de predecesorii sai:Bolintineanu si Alecsandri ,care compara femeia iubita cu o floare si cu o privighetoare ,in termenii secolului trecut “filomela” ,Eminescu evita banalitatea unor asemenea procedee ,privind-o ca pe o reprezentanta a erosului ,ca pe o Venus Anadyomene ,ca pe aceea care asigura prin iubire continuitatea vietii.O singura data Eminescu compara femeia cu o floare si atunci magistral ,realizand o imagine neegalata ,de o prospetime care contine parca efluviile unei noi geneze.(din “Atat de frageda”:”Atat de frageda te-asameni…In calea vieti mele iesi”).
 • 14. Opere  Luceafărul este una dintre cele mai celebre poezii ale lui Mihai Eminescu, începută încă în 1873, dar scrisă și finisată de-a lungul multor ani până la publicarea sa în aprilie 1883 în Almanahul societății studențești România Jună din Viena. După publicarea la Viena, poemul a fost reluat apoi în același an în revista Convorbiri literare și în final în volumul princeps intitulat „Poesii” sub îngrijirea lui Titu Maiorescu.  Floare albastră este o poezie scrisă de Mihai Eminescu și publicată la 1 septembrie 1873 în revista Convorbiri literare. Poezia Floare albastră constituie, după cum spunea Vladimir Streinu „primul mare semn al operei viitoare”.  Precedată în timp de unele mari creații cum sunt „Venere și Madonă”, „Epigonii”, „Mortua est” și „Egipetul”, urmată de „Împărat și proletar”, „Călin-File din poveste” sau „Strigoii”, poezia „Floare albastră” își are punctul de plecare în mitul romantic al aspirației către un ideal înalt, de fericire, încununat de o iubire pură, desăvârșită.  Astfel, poezia „Floare albastră” este o meditație pe tema iubirii, o idilă desfășurată într-un cadru feeric, în care visul romantic prefigurează peisajul, putându-se confunda cu natura, dar și o eglogă pe tema fericirii și a iubirii ca formă de cunoaștere.
 • 18. “El și numai el, ne-a ajutat să întelegem bătaia inimii. El ne-a luminat întelesul și bucuria nenorocului de a fi român.” (Mircea Eliade) • Mihai Eminescu este poetul national al României, ce a fost o personalitate coplesitoare. Ca poet, s-a remarcat prin forta de sintezã a izvoarelor autohtone si universale, prin imaginatie bogatã si fantezie creatoare, prin înãltarea filosoficã si printr-o viziune cosmicã si mitologicã asupra omului. Pe lângã poezie, Eminescu a mai experimentat si în dramã, dar toate piesele sale de teatru sunt doar proiecte. De asemenea, el a scris si prozã, in special fantasticã, dar acestea au stat mult timp în umbra poeziilor sale, doar în ultima vreme recâstigându-si adevãrata lor recunoastere.
 • 19. • Fragment: • ,,Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele nepavate, strâmte şi noroioase ce trec prin noianul de case mici şi rău zidite din care consistă [constă] partea cea mare a capitalei României, şi prin bălţile de noroi. [...] De prin crâşme şi prăvălii pătrundea prin ferestrele cu multe geamuri, mari şi nespălate, o lumină murdară, mai slăbită încă prin stropii de ploaie ce inundase sticlele.” • (Sărmanul Dionis, 1872)
 • 20. • Analiză: • Imaginea de zi a oraşului, cât şi oraşul de noapte sunt, pentru Eminescu, un loc aglomerat, iar noaptea se caracterizează printr-o atmosferă apăsătoare, neprietenoasă. În fragmentul din poem domină adjectivele cu o încărcătura negativă, repetarea lui mult, multă, furnicar devine terifiantă, sufocă. Oximoronul lumină murdară din fragmentul de proză este o metaforă a mizeriei purităţii. În oraş se află odaia sărăcăcioasă (de exemplu Cugetările sărmanului Dionis). Pentru Eminescu, în opoziţia sat/ oraş, câştigă mereu satul, cât mai arhaic. Cauzele sunt două: satul reprezintă de pe o parte copilăria, timp mitic, al fericirii şi lipsei de griji şi de pe altă parte natura, naturalul, din care Eminescu a construit insule utopice, spaţii paradisiace.
 • 22. ION CREANGĂ ( 1830 – 1889 ) Creangă este cel mai mare povestitor român şi unul dintre cei mai mari povestitori europeni- Fraţii Grimm, Perault şi Anderson. Opera de maturitate este scrierea memorialistică “Amintiri din copilărie”. “Povestea lui Harap-Alb” este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă.
 • 24. • Ion Creangă a fost un scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice • “Amintiri din copilarie” reprezintă partea cea mai personală a operei lui Creangă. Acestea i-au stabilit reputația de mare prozator. Scoaterea la iveală a multor provincialisme cu o putere de expresie deosebită, vivacitatea narațiunii și sinceritatea cu care povestește cele mai intime detalii ale vieții lui de copil, toate acestea fac din opera lui Creangă una din cele mai însemnate opere ale literaturii române. • Amintiri din copilărie este una dintre principalele lucrări ale scriitorului român Ion Creangă. Cea mai mare dintre cele două lucrări ale sale aparținând genului memorialistic, ea conține unele dintre cele mai caracteristice exemple de narațiune la persoana întâi din literatura română, fiind considerată de critici capodopera lui Creangă. Structurată în capitole separate scrise de-a lungul mai multor ani (între 1881 și 1888), părți din ea au fost citite în fața cenaclului literar Junimea din Iași. Trei dintre cele patru secțiuni au fost publicate în timpul vieții lui Creangă de revista Convorbiri Literare, ultima parte rămânând neterminată după moartea scriitorului.
 • 25. • Povestea lui Harap -Alb ( de Ion Creanga) • Basmul "Povestea lui Harap-Alb" se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un basm cult, deoarece are un autor, Ion Creangă. • Critici literare: • Ion Creangã este cel mai mare povestitor român. Particularlitãtile sale cele mai importante sunt jovialitatea, vitalitatea si dragostea de oameni. De aceea, majoritatea operei sale constã în povesti, o operã originalã bazatã pe folclorul autohton. • Realismul rezultat din cultivarea detaliului si punerea în evidentã a unei individualitãti stilistice apartine artei de scriitor a lui Creangã. Întâi Creangã fixeazã o datã pentru totdeauna textul, fãcând imposibilã o altã editie. Secretul la Creangã stã în studiul efectelor, în cuvântul rar, în fixitate."
 • 27. • Fragment: • ,,Cum nu se dă scos ursul din bârlog, ţăranul de la munte strămutat la câmp, şi pruncul, dezlipit de la sânul mamei sale, aşa nu mă dam eu dus din Humuleşti în toamna anului 1855, când veni vremea să plec la Socola, după stăruinţa mamei. “ • (Amintiri din copilărie, IV)
 • 28. • Analiză: • Dacă I.L. Caragiale este aproape exclusiv citadin, la Creangă oraşul lipseşte cu desăvârşire. Desigur, sosirea cu căruţa lui moş Luca la Iaşi, din finalu Amintirilor din copilărie, nu este decât capătul drmului. Tinerii se ascund sub pled pentru că vorbele oamenilor de pe ,,uliţele Iaşilor” sunt răutăcioase. Atât Amintirile, cât şi Poveştile lui, atât casa, cât şi palatul, curtea boierească sau cea împărătească, atât iadul, cât şi raiul sunt, aşa cum a remarcat critica, un fel de Humuleşti natal.
 • 30. IOAN SLAVICI ( 1848 – 1925 ) El este considerat “părintele nuvelei româneşti” şi “un Balzac al satului românesc”. Nuvela “Moara cu noroc” este una dintre cele mai reuşite din cele aproape 100 de nuvele şi schiţe scrise de Slavici. Alături de Caragiale este considerat creatorul nuvelei realiste şi psihologice.
 • 31. “Nu e arma mai puternica decat inima curata. “(Ioan Slavici)  Ioan Slavici (n.18 ianuarie 1848, d. 17 august 1925) a fost un scriitor și jurnalist român. Alaturi de Eminescu,Creanga,Caragiale,mari creatori de limba,Ioan Slavici este cel dintai mare scriitor pe care Transilvania il daruie literaturii romane la sfarsitul secolului al XIXlea.  Opera lui cuprinde:comedii,drame istorice,nuvele,romane,memorialistica.  Opera lui Slavici nu este doar o copie a realitatii,cat mai exacta,ci o viziune a ei.Creatia lui Slavici prezinta cu evidenta trei faze:    I.a idilismului si reveriei II.dramatica si obsesiva III.didactica si instructive
 • 32. • Tot ce a scris Slavici sugereaza o atmosfera de remarcabila autonomie interioara,in care creatorul nu depinde atat de conventiile constituite ale unui mediu cultural cat de propria sa vointa de a scrie. • Opera literară “MARA”de Ioan Slavici este un ROMAN TRADIȚIONAL DE TIP OBIECTIV, prin respectarea tiparelor scrisului convențional, accesibil, și a normelor narațiunii omnisciente, prin prezentarea unei lumi omogene și a unui anumit tip de personaje.
 • 33.  Nuvela moara cu noroc de Ioan Slavici a aparut in volumul de debut Novele din popor , din 1881 si s-a bucurat de o larga apreciere critica. Ioan Slavici construieste o opera literara bazata pe cunoasterea sufletului omenesc, cu un puternic caracter moralizator conceptia lui fiind un argument pentru iubirea de oameni.  Compozitia si structura nuvelei:  Nuvela este realista, de factura clasica, avand o structura viguroasa unde fiecare episod aduce elemente esentiale si absolut necesare pentru firul epic, conflictul se desfasoara liniar si ascendent, faptele fiind distribuite in cele 17 capitole respectandu-se ordinea cronologica a desfasuririi actiunii
 • 35.  Opera „Popa Tanda” este o operă epică deoarece are acţiune ce se poate relata pe momentele subiectului literar.  Acţiunea operei este plasată în timp şi spaţiu.  Drame istorice: Bogdan Voda Gaspar Gratiani Fata de birau ( 1871)  Memorii: Inchisorile mele ( 1921) Amintiri ( 1924) Lumea prin care am trecut (1924)
 • 36. Nuvele: Popa Tanda Scormon Gura satului Budulea Taichii Moara cu noroc (1881) Comoara (1896) O viata pierduta Vatra parasita (1900) O jertfa a vietii Padureanca (1884)  Piese de teatru Fata de birau (1871)  Povesti Zana zorilor ( 1908) Florita din codru ( 1908) Ileana cea sireata (1908) Petrea-Prostul ( 1908) Limir-imparat ( 1908) Spaima zmeilor ( 1908) Romane: Din batrani (1902) Mara (1906) Romanii de peste Carpati (1911) Zbuciumari politice la romanii din Ungaria (1911) Din doua lumi (1920) Cel din urma armas (1923)
 • 37. • Fragment: • ,,Apoi, mare lucru pentru o precupeaţă, Radna e Radna, Lipova e numai aci peste Murăş, iar la Arad te duci în două ceasuri.Marţi dimineaţa Mara-şi scoate şatra şi coşurile pline în piaţa de pe ţărmurele drept al Murăşului, unde se adună la târg de săptămână murăşenii până de pe la Sovârşin şi Soboteliu şi podgorenii până depe la Cuvin. Joi dimineaţa ea trece Murăşul şi întinde şatra pe ţărmurele stâng, unde se adună bănăţenii până de pe la Făget, Căpălnaş şi Sân-Miclăuş. Vineri noaptea, după cântatul cocoşilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o prindă cu şatra întinsă în piaţa cea mare, unde lumea se adună din şapte ţinuturi.’’ (Mara, 1906)
 • 38. • Analiză: • Ioan Slavici are atât descrieri rurale, de peisaje ( în nuvele, de exemplu Moara cu noroc), cât şi cadru citadin, în Mara. Atât peisajul, cât şi decorul orăşenesc sunt însă întotdeauna legate de un implicit personaj, care vibrează sau nu la ceea ce vede. Dacă în Budulea Taichii personajul e înfiorat de un peisaj nocturn, luminat de lună, care îi trezeşte imagini interioare puternice, în Mara, oraşul pare aproape un desen topografic, menit să marcheze drumurile Marei, interesată de ,,cât’’, nu şi de ,,cum”. Oamenii, târgoveţii, târguiala, acesta este pentru Mara oraşul. Slavici îl prezintă sumar şi are intuiţia artistică de a prezenta numai acel oraş pe care Mara e în stare să-l perceapă. Este, în fond, o anexă a personajului şi poartă aceeaşi marca stilistică.
 • 40. ION LUCA CARAGIALE ( 1852 – 1912 ) Este cel mai mare dramaturg din literatura română. I.L.Caragiale a creat o operă în care se disting cu usurintă 3 universuri diferite: comic, tragic si fantastic.
 • 42.  Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanţi scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române.  D-ale carnavalului este o piesă de teatru de Ion Luca Caragiale. A fost scrisă pentru concursul organizat de Teatrul Național din Capitală, pe care autorul l-a câștigat.  O noapte furtunoasă este o piesă de teatru. A apărut în Convorbiri literare, cu o elogioasă prezentare a lui Titu Maiorescu, ajungând și pe scena Operei Române, în 1935, însoțită de muzica lui Paul Constantinescu. În 1943 regizorul Jean Georgescu a făcut un film după această valoroasă piesă de teatru.
 • 44.  În vreme de război este o nuvelă . O creație realist psihologică, având și accente naturaliste, ea a fost publicată pentru prima oară în 1898.  Alături de Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale este creatorul nuvelei realist-psihologice, deosebinduse de acesta nu numai prin tematica abordată, ci mai ales prin capacitatea artistică de a insera în firul epic principiile estetice naturaliste, reprezentate în literatura universală de Émile Zola. Barbu Ștefănescu Delavrancea afirma: Ion Luca Caragiale este „scriitorul cel mai zolist, naturalistul nostru prin excelență“.
 • 45. •Drame: • Comedii: O noapte furtunoasă Conu Leonida față cu reacțiunea O scrisoare pierdută D-ale carnavalului O soacră Hatmanul Baltag Începem 1 Aprilie Năpasta Nuvele și povestiri O făclie de Paște În vreme de război Din carnetul unui vechi sufleur Un artist Om cu noroc Păcat O invenție mare Poveste Boborul Noaptea învierii La hanul lui Mânjoală Două loturi
 • 46.  Aprecieri critice:  “… fondul comediilor lui Caragiale este rece si cinic . Realitatea ce el ne zugraveste nu ne poate incalzi , necum sa ne entuziasmeze ; ea e repulsiva si va deveni , din ce in ce mai repulsiva cu cat omenirea va inainta pe calea progresului moral . In nici o opera clasica nu vei gasi situatiuni de valoare ca cele pe care dramaturgul nostru le primeste in actiunea dramatica le primeste si le mentine cu seninatatea cea mai desavarsita - chiar la sfarsitul si dupa sfarsitul ei .”(Mihail Dragomirescu)  “Caragiale n-a gasit , nu l-a lasat inima sa vada ridicolul in viata taranimii - cum n-a gasit , n-a vazut , nu l-a lasat inima sa vada ceva omenesc in viata claselor noua.”(G.Ibraileanu)
 • 48. • Fragment: • ,,Turtă dulce – panorame – tricoloruri – bragă – baloane – soldaţi – mahalagioaice – lampioane – limonadă – fracuri – decoraţiuni – decoraţi – doniţe – menajerii – provinciali – fluiere – cerşetori – ciubere – cimpoaie – copii – miniştri – pungaşi de buzunare – hărdaie – bone – doici – trăsuri -muzici – artifiţii – fotografii la minut – comédii […] Deşteaptă-te, române! – sacâz – sifoane – ciucalată – acadele – plesnitori – tunuri – căluşari – smochine – păpuşi – poame – capul vorbitor – Leul de mare – “Vasilache” – copilul cu trei picioare – încercarea puterii – [...] guri căscate – praf – noroi – murdărie – infecţie – lume, lume, lume – vreme frumoasă – dever slab… – Criză teribilă, monşer!”( Moşii – Tablă de materii, 1901)
 • 49. • Analiză: • Decorul tuturor schiţelor şi al pieselor de teatru este unul citadin. Oraşul lui Caragiale are rolul de decor. Între exterior si interior, Caragiale privilegiază (ca în teatru) interiorul, odaia, al cărui punct fix este masa. În locul odăii apare adesea compartimentul de tren, loc al tuturor aventurilor , spaţiu închis şi dramatic. Când descrie exteriorul, Caragiale pune accent pe pitoresc, pe comedie, iar îmbulzeala nu are nicio urmă de tristeţe, este una veselă, caldă, lipsită de griji. Oraşul este văzut abia atunci când este plin de oameni şi de zgomot, în zilele de sărbătoare. Descrierea lui este făcută numai în treacăt, de un ochi fără niciun interes pentru peisaj (La Paşti), fie este îngroşată parodic, preia tonul exaltat al gazetarilor(O zi solemnă).